Αθήνα, 03.07.2017

  Αρ. Πρωτ.:  137  

 

 

Προς: Μέλη ΠΣΔΑΤΜ

 

Θέμα: Ενημέρωση για τα επαγγελματικά δικαιώματα του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού

 

 

 

 

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,

 

τον προηγούμενο μήνα η διοίκηση του συλλόγου μας πραγματοποίησε τις παρακάτω συναντήσεις

 

  1. στις 06.06 με την διοίκηση της ΕΚΧΑ ΑΕ, και συγκεκριμένα με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Νάκο και την Διευθύνουσα Σύμβουλο κα. Κλωνάρη
  2. στις 14.06 με την Διευθύντρια της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης του Υπουργείου Υγείας κα. Τζώρτζη
  3. και συμμετείχε στις 13.06 και 16.06 στις συνεδριάσεις της επιτροπής του άρθρου 29 του ν.4439/2016 για την προετοιμασία Προεδρικών Διαταγμάτων για την ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού.

 


Αθήνα, 16.06.2017 

                                                                                                                          Αρ. Πρωτ.:   132

 

ΠΡΟΣ  :    κ.  Σ. Φάμελλο, Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

ΘΕΜΑ : Συμμετοχή του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. στη δημόσια διαβούλευση του σχεδίου Τεχνικών Προδιαγραφών για την  κατάρτιση των νέων Δασικών Χαρτών

 

Αγαπητέ Κύριε Υπουργέ,

 

ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης του σχεδίου «Τεχνικών Προδιαγραφών για την κατάρτιση των νέων Δασικών Χαρτών» θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η κατάρτιση των δασικών χαρτών όπως περιγράφεται μέσω του παραπάνω σχεδίου αφορά εργασίες που αποτελούν Μελέτες Τοπογραφίας.

 


       Αθήνα, 10.05.2017 

                                                                                                                          Αρ. Πρωτ.:   095

 

Προς     : κ.  Bύρωνα Νάκο , Πρόεδρο του ΔΣ της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.

         

Κοινοποίηση: κα. Χριστίνα Κλωνάρη, Διευθύνουσα Σύμβουλο της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.

                        κ. Σωτήρη Μαρκάτο, Γενικό Διευθυντή της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.

                       

 

Θέμα     : Χορήγηση γεωχωρικών δεδομένων (ψηφιακών ορθοεικόνων LSO 25  και αεροφωτογραφίες / ορθοφωτοχάρτες 1945)

 

 

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

 

στο πλαίσιο του ν. 3882/2010 και συγκεκριμένα των άρθρων 27 και 28 σχετικά με την εφαρμογή της κοινοχρησίας και της περαιτέρω διάθεσης και αναδιανομής γεωχωρικών δεδομένων, καθώς και τις αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Γεωπληροφορίας στην 2η συνεδρίαση της στις 27/3/2012, σας ζητούμε την χορήγηση των ψηφιακών ορθοεικόνων LSO 25 και των συνοδών αρχείων τους, καθώς και τις αεροφωτογραφίες και τους αντίστοιχους ορθοφωτοχάρτες του έτους 1945 ώστε να τα διαθέσουμε δωρεάν στα μέλη μας για μη εμπορικούς σκοπούς .

 


       Αθήνα, 13.06.2017 

                                                                                                                          Αρ. Πρωτ.:   126

 

ΠΡΟΣ    :    κ.  Γ. Στασινό, Πρόεδρο Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

 

ΘΕΜΑ   : Συμμετοχή του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. στη διαβούλευση του σχεδίου νόμου για τη προστασία του δομημένου περιβάλλοντος

 

Αγαπητέ Κύριε Πρόεδρε,

 

σου στέλνουμε αρχικά το σκεπτικό της επιστολής που είχαμε στείλει στον τότε Αναπληρωτή Υπουργό κ. Τσιρώνη και το οποίο παραμένει το ίδιο για το ζήτημα του νέου σχεδίου νόμου.

 


Αθήνα, 21.04.17 

                                                                                                                                   Αρ. Πρωτ.: 082

 

 

Προς:    κ. Χρήστο Σινάνη, Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο Ε.Σ.Υ.Π.

            Τηλ.: 210 21 20 420 & 426, Fax : 210 22 83 034, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Κοινοποίηση: Πίνακας αποδεκτών

 

Θέμα:    Απαράδεκτος αποκλεισμός από την τεχνική επιτροπή τυποποίησης ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 «Προδιαγραφές Τεχνικών Έργων»

 

Αξιότιμε Πρόεδρε & Διευθύνων Σύμβουλε Ε.Σ.Υ.Π.,

 

με μεγάλη έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι κατά την ανασυγκρότηση της Τεχνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» δεν υπήρξε καμία πρόσκληση προς τον σύλλογο μας ώστε να ορίσουμε εκπρόσωπο. Μια επιτροπή που εξετάζει τεχνικά - επιστημονικά θέματα που αφορούν άμεσα τα μέλη του συλλόγου μας.


 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top