Αθήνα, 19.11.18 

                                                                                                                            Αρ. Πρωτ.: 124

 

Προς: Τα μέλη του ΠΣΔΑΤΜ

 

Θέμα:    Προσφυγή στο ΣτΕ ενάντια του ΠΔ 99/2018

 

 

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,

μετά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΣΔΑΤΜ την Τρίτη 13.11.2018 και έχοντας υπόψη το αρ.3 του Καταστατικού του, όπου περιγράφονται οι σκοποί του συλλόγου και συγκεκριμένα την παρ.β.

"Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του και η βελτίωση των όρων άσκησης του επαγγέλματος τους"

αποφασίστηκε η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας

ενάντια στο ΠΔ 99/2018 (ΦΕΚ 187Α/2018) "Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα"

Όλα αυτά τα χρόνια, ο Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός έχει αποδειχθεί ότι επαγγελματικά και επιστημονικά είναι ένα διακριτό επάγγελμα μηχανικού.

Η έκδοση του ΠΔ 99/2018 είναι μια ιστορική στιγμή για το επάγγελμα μας και δεν μπορούμε να μην αντιδράσουμε στην στρέβλωση που αφορά το επάγγελμα μας.

Οι συνθήκες που ίσχυαν για την άσκηση του την εποχή που εκδόθηκε ο νόμος 4663/1930 (ΦΕΚ 149Α/09.05.1930) "Περί εξασκήσεως του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονος και Τοπογράφου." εκλείπουν και δεν υφίσταται η ανάγκη προκειμένου να ασκηθεί με επάρκεια να συμπεριλαμβάνεται στο επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού. (αρ.4 "Εν τη ασκήσει του διπλωματούχου πολιτικού μηχανικού νοείται συνυπάρχουσα και η εξάσκησις του επαγγέλματος του αρχιτεκτόνος και τοπογράφου").

Την εποχή εκείνη οι απόφοιτοι της αντίστοιχης σχολής ήταν ελάχιστοι, μιας και η ίδρυσης της ήταν πρόσφατη.

Σήμερα, το 2018, οι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί είναι περίπου 6.000, ενώ υπάρχουν δύο σχολές που λειτουργούν δεκάδες χρόνια και έχουν εκατοντάδες εισακτέους κάθε χρόνο. Η τεχνογνωσία που παρέχεται στο επιστημονικό αντικείμενο της Τοπογραφίας (Τοπογραφία, Γεωδαισία, Χαρτογραφία, Φωτογραμμετρία, Τηλεπισκόπηση) δεν μπορεί να συγκριθεί και να εξομοιωθεί με το ένα μάθημα Γεωδαισίας των σχολών των Πολιτικών Μηχανικών.

Για τον λόγο αυτό, και όχι μόνο, δεν είναι δυνατόν να ασκείται συνολικά το επάγγελμα του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού από τον Πολιτικό Μηχανικό.

Αποτελεί ύβρη προς όλο τον τεχνικό κόσμο της χώρας.

Για να διορθωθεί αυτή η στρέβλωση, δεν μας μένει καμία άλλη επιλογή από το να προσφύγουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Επειδή το κόστος της προσφυγής είναι μερικές χιλιάδες ευρώ που ο ΠΣΔΑΤΜ δεν διαθέτει,

Καλούμε τα μέλη μας,

τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους δημοσίους υπαλλήλους, τους ακαδημαϊκούς, τα στελέχη εταιρειών, τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, τους συνταξιούχους και τους φοιτητές

σύμφωνα με την παρ.5 του αρ.5 του και του αρ.6 Καταστατικού,

να καταβάλλουν ειδική εισφορά ή δωρεά που επιθυμούν

στον λογαριασμό του Συλλόγου στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR21 0172 0800 0050 8007 1615 938 με την αιτιολόγηση ΣτΕ και το ονοματεπώνυμο τους.

Αν δεν υπάρξει άμεση ανταπόκριση από όλους μας, δεν θα  μπορέσουμε να προσφύγουμε στο ΣτΕ και η ευθύνη θα βαρύνει τον κάθε ένα από εμάς.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

 

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

 

 

Μιχάλης Καλογιαννάκης

 

 Η Γεν. Γραμματέας

 

Ελεονώρα Δημαλέξη

       

 Η επιστολή

 

              Αθήνα, 08.11.18 

                                                                                                  Αρ. Πρωτ.: 123

 

Προς: κ. Σπυρίδωνα Σοφιανό Πρόεδρο ΤΕΕ - Τμήμα Δυτικής Κρήτης

Κοιν.: Λατομεία Σελίνου Α.Ε.

 

Θέμα:    Επαγγελματικά δικαιώματα σύνταξης εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος

  

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

 σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει για το επαγγελματικό δικαίωμα σύνταξης εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος, η ειδικότητα του πτυχιούχου Μηχανικού Περιβάλλοντος Τ.Ε. δεν έχει αυτό το δικαίωμα, όπως και κανένα δικαίωμα που αφορά τις Τοπογραφικές Μελέτες εν γένει.

 Επομένως κάθε εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα που έχει συνταχθεί από πτυχιούχο της συγκεκριμένης ειδικότητας δεν μπορεί να έχει ισχύ και οι εκδοθείσες διοικητικές πράξεις που ενδεχομένως εκδοθούν, θα εκδοθούν κατά παράβαση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί εκπόνησης και σύνταξης εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος καθώς θα έχουν υποβληθεί και προσαρτηθεί από πρόσωπο που κατά τις κείμενες διατάξεις δεν διαθέτει τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα – δικαιώματα.

 Σας επισυνάπτουμε το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο κατά την ημερομηνία αποστολής της επιστολής σας.

 

Με εκτίμηση,

 

 

Για το Δ.Σ.

 Ο Πρόεδρος

  

Μιχάλης Καλογιαννάκης

 

 Η Γεν. Γραμματέας

  

Ελεονώρα Δημαλέξη

       

 Επιστολή

 Συνημένα επιστολής

Επιστολή Λατομείου Σελίνου Α.Ε.

Αθήνα, 03.09.2018

Αρ. Πρωτ.: 092

ΠΡΟΣ:  Όλα τα μέλη του ΠΣΔΑΤΜ

 

ΘΕΜΑ: Υπενθύμιση - Εκδήλωση ενδιαφέροντος για στελέχωση επιτροπών ενστάσεων στο νομό Καβάλας 

 

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,

 

σας ενημερώνουμε ότι η Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση  Α.Ε. ζήτησε τη συνδρομή του Συλλόγου για τη στελέχωση των επιτροπών ενστάσεων Κτηματολογίου στο νομό Καβάλας.

 


Κατατέθηκε στη Βουλή η απάντηση του ΤΕΕ, όπως ζητήθηκε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, μετά από σχετική κοινοβουλευτική ερώτηση του Βουλευτή Χίου της ΝΔ κ. Νότη Μηταράκη, με θέμα «επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων μηχανικών τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης».

Τα ερωτήματα που τέθηκαν από τον Βουλευτή προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και για τα οποία ζητήθηκε η τοποθέτηση του ΤΕΕ, είναι τα εξής:

  1. Πώς αντιμετωπίζει το Υπουργείο Παιδείας το ζήτημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης; Επεξεργάζεται σχέδιο νόμου ή σχέδιο ΠΔ και ποιο το σχετικό χρονοδιάγραμμα; Έχει λάβει υπόψη τις υποβληθείσες προτάσεις των συλλογικών οργάνων των μηχανικών ΤΕΙ;
  2. Μέχρι και την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσδιορισμού των επαγγελματικών δικαιωμάτων, πώς θα αντιμετωπίσουν τα συναρμόδια Υπουργεία το πρόβλημα αποκλεισμού των επαγγελματιών αυτών από σειρά δραστηριοτήτων, λόγω ασαφειών στο νομοθετικό πλαίσιο, όπως έγινε πρόσφατα με την ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων και παλιότερα με το ηλεκτρονικό σύστημα τακτοποίησης αυθαιρέτων;»

Στην απάντησή του, το ΤΕΕ, επισημαίνε εξ` αρχής ότι «όπως επανειλημμένα έχει υποστηρίξει, τάσσεται υπέρ της κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των τεχνικών της χώρας, με βάση όμως το γνωστικό αντικείμενο του καθενός» και συμπληρώνει: «Στο πλαίσιο αυτό, υπερασπίζεται τα επαγγελματικά δικαιώματα τόσο των Διπλωματούχων Μηχανικών Μελών του, όσο και τα αντίστοιχα των Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, εγγράφοντας τους τελευταίους στα Βιβλία Τεχνικών Επωνυμιών του ΤΕΕ και παρέχοντάς τους τη δυνατότητα χρήσης προσωπικών κωδικών, αφενός μεν για το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης δηλώσεων και βεβαιώσεων των Νόμων 4014/2011, 4178/2013 και 4495/2017, αφετέρου δε, για την ηλεκτρονική υποβολή των διαγραμμάτων του Ν. 4409/2016 στον ψηφιακό υποδοχέα του Ελληνικού Κτηματολογίου.»

Το ΤΕΕ αναλυτικά τις κείμενες διατάξεις και τη νομολογία του ΣτΕ σημειώνοντας πως για τη σύνταξη «τοπογραφικών διαγραμμάτων», που αποτελούν συνήθως το υπόβαθρο για την εκπόνηση άλλων σύνθετων μελετών, όπως οι χωροταξικές, πολεοδομικές, οδοποιΐας, περιβαλλοντικές, κλπ, ή αποτελούν το υπόβαθρο για την απόδειξη τήρησης των κανόνων επιτρεπόμενης χωροθέτησης, σε σύνθετες διαδικασίες αδειοδότησης εγκαταστάσεων, είναι απαραίτητο να περιλαμβάνεται στην Ομάδα Μελέτης ο αρμόδιος Μηχανικός (κατά την προδιαληφθείσα έννοια) για τη σύνταξη του «υπόβαθρου» και την τήρηση των σχετικών με αυτό προδιαγραφών και προϋποθέσεων.»

Επιπλέον υπογραμμίζεται πως για το ΤΕΕ το τοπογραφικό διάγραμμα και πολυ περισσότερο η «μελέτη τοπογραφικής ή/και κτηματογραφικής αποτύπωσης με εξάρτηση στο κρατικό δίκτυο τριγωνομετρικών σημείων και ένταξη σε εθνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς», όπως θα έπρεπε να αποκαλείται το «εξαρτημένο τοπογραφικό, αποτελεί μια πλήρη και αυτοτελή μελέτη, όπως η στατική, η μηχανολογική και η αρχιτεκτονική μελέτη. Είναι δε, η μόνη μελέτη η οποία «δένει» κάθε τεχνικό έργο ή δραστηριότητα με το φυσικό χώρο, το θεσμικό πλαίσιο για τις χρήσεις γης και το ιδιοκτησιακό καθεστώς και μάλιστα με μονοσήμαντο τρόπο, περιλαμβάνοντας μέτρα αξιοπιστίας και ακρίβειας για το χωρικό εντοπισμό στην ελληνική επικράτεια.

Ολόκληρη η απάντηση του ΤΕΕ, βρίσκεται αναρτημένη στο site της Ελληνικής Βουλής, ΕΔΩ.


 

Αθήνα, 03.09.2018

Αρ. Πρωτ.: 093

ΠΡΟΣ:  Όλα τα μέλη του ΠΣΔΑΤΜ

 

ΘΕΜΑ: Υπενθύμιση - Εκδήλωση ενδιαφέροντος για στελέχωση επιτροπών ενστάσεων στις περιφερειακές ενότητες Βοιωτίας και της Ανατολικής Αττικής 

 

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,

 

σας ενημερώνουμε ότι η Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση  Α.Ε. ζήτησε τη συνδρομή του Συλλόγου για τη στελέχωση των επιτροπών ενστάσεων Κτηματολογίου στις περιφερειακές ενότητες Βοιωτίας και της Ανατολικής Αττικής 

 


 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top