ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. 2016 – 2018

 

 

ΚΑΒΑΛΑ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

 

Περιεχόμενα

Εισαγωγή. 2

 1. Πολιτική Συγκυρία και η θέση των ΑΤΜ σήμερα (Πολιτικό σκέλος) 4

1.1.       Το μελετητικό & κατασκευαστικό δυναμικό του κλάδου. Συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο και στην ανάπτυξη της χώρας. 4

1.2.       Επαγγελματικά δικαιώματα.. 7

1.3.       Εργασιακά δικαιώματα, Ασφαλιστικό και Απασχόληση του κλάδου. 11

1.4.       Ολοκλήρωση Εθνικού Κτηματολογίου και το μετά.. 14

1.5.       Διαπιστευμένος μηχανικός για θέματα Κτηματολογίου. 18

1.6.       Εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα και η σημασία του. 21

1.7.       Ιδιωτικός Τομέας – Ελεύθεροι επαγγελματίες – Μισθωτοί 26

1.8.       Δημόσιος Τομέας. 28

1.9.       Νέοι μηχανικοί 29

1.10.         Νέες θέσεις εργασίας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.. 30

1.11.         Νέα αντικείμενα - εργαλεία στον κλάδο μας. 31

 1. Οργάνωση και λειτουργία του ΠΣΔΑΤΜ (Οργανωτικό σκέλος) 32

2.1.       Επαγγελματική/συνδικαλιστική οργάνωση και λειτουργία. 32

2.2.       Καταστατικό. 34

2.3.       Επιστημονική οργάνωση και λειτουργία.. 34

2.4.       Υπηρεσίες μελών. 35

2.5.       Η σχέση με τις πολυτεχνικές σχολές. 36

2.6.       Διεθνή Εμπειρία.. 37

2.7.       Τήρηση Κώδικα Δεοντολογίας. 38

2.8.       Οικονομικά συλλόγου και μετεγκατάσταση. 39

2.9.       Προβολή συλλόγου και των θέσεων τους – Ενίσχυση του κύρους του επαγγέλματος. 40

3.           Στρατηγική επαγγελματικών και κοινωνικών συμμαχιών στα πλαίσια του προγράμματος δράσης και πολιτική παρεμβάσεων. 42

 

 

 

Εισαγωγή

Ο σύλλογος με την σημερινή του μορφή ιδρύθηκε το 1953, ως επιστημονικό – επαγγελματικό σωματείο. Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι εκτός από το ότι ο σύλλογος μας είναι ένας ιστορικός σύλλογος με «ζωή» 63 χρόνων, αλλά και ότι έχει διττή φύση την επιστημονική και την επαγγελματική.

Τα τελευταία χρόνια, η δυναμική του συλλόγου αυξήθηκε κατακόρυφα με αποτέλεσμα να συμμετέχουν και να επιβραβεύουν την δράση του τουλάχιστον το 1/3 των συναδέλφων επί συνόλου ενεργών, μη ενεργών, ετεροαπασχολούμενων ή κατοίκων εξωτερικού. Σε αντιστοιχία άλλοι σύλλογοι μηχανικών καταφέρνουν να φτάνουν το 1/10 ή το πολύ το 1/9.

Αυτή η δυναμική δεν είναι τυχαία.

Αυτή η δυναμική βοήθησε  κάθε συνάδελφο και αυτό γιατί ο σύλλογος κέρδισε την μάχη της καθιέρωσης του εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος και εδραιώθηκε στους αρμόδιους η σημασία του. Ο σύλλογος όμως κέρδισε και την μάχη για τα τοπογραφικά διαγράμματα μετά την απόφαση 267 του ΣτΕ. Το πιο σημαντικό όμως που κερδήθηκε και μας βοήθησε όλους, είναι ότι μέσα από κάθε μικρή νίκη που πετύχαμε, εδραιώθηκε η αναμφισβήτητη διακριτή παρουσίας του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού στην κοινότητα των μηχανικών.

Όλα αυτά αποτελούν την τεράστια παρακαταθήκη για την νέα διοίκηση του ΠΣΔΑΤΜ που παρά τις δυσκολίες αυτής της περιόδου υποσχόμαστε ότι δίνουμε καθημερινές μάχες ώστε να μην σας διαψεύσουμε.

Η νέα διοίκηση επικεντρώνεται και δίνει έμφαση:

 1. Στην ανάπτυξη και των δύο πτυχών του συλλόγου τόσο στην επαγγελματική, όσο και στην επιστημονική. Όσον αφορά την επαγγελματική οι παρεμβάσεις θα είναι συνεχής σε κάθε ζήτημα που θα τίθεται, ενώ θα επιχειρηθεί να προωθήσουμε νέες θέσεις εργασίας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με την κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας με στόχο την δίκαιη και ισόρροπη ανάπτυξη. Όσον αφορά την επιστημονική θα επιχειρηθεί να συσταθούν μόνιμες επιτροπές με ακαδημαϊκούς, επαγγελματίες της αγοράς και στελέχη του δημοσίου τομέα. Επιπροσθέτως θα επιχειρηθεί να συνταχθούν πρότυπα και προδιαγραφές στις μελέτες και τα έργα που μας αφορούν, ενώ θα υπάρξει σχεδιασμός για την οργάνωση και διεξαγωγή ημερίδων.
 2. Στην εκπροσώπηση όλων των συναδέλφων όπου και αν βρίσκονται είτε είναι μελετητές είτε εργολήπτες είτε μισθωτοί είτε δημόσιοι υπάλληλοι είτε νέοι συνάδελφοι είτε υποαπασχαλούμενοι και άνεργοι είτε ακόμα και αν είναι συνταξιούχοι. Με την καταγραφή και ανάλυση του συνόλου των προβλημάτων που συναντούν οι συνάδελφοι ώστε να σχεδιαστούν οι αντίστοιχες παρεμβάσεις.
 3. Στην εξωστρέφεια του συλλόγου μέσω της χρήσης κοινωνικών δικτύων και των γνωστών παραδοσιακών μεθόδων. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η βελτίωση της προβολής του συλλόγου, η ενίσχυση του κύρους του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού και η ισχυροποίηση της παρεμβατικής δράσης του συλλόγου στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Σημαντική συνεισφορά σε όλα τα παραπάνω θα είναι η διεξαγωγή του 5ου συνεδρίου του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. μέσα στο 2017 στην Αθήνα και των προσυνεδριακών ημερίδων και εκδηλώσεων που θα λάβουν χώρα σε συνδυασμό με τις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Σ.Α.Τ.Μ. του Ε.Μ.Π.

 

 

1.    Πολιτική Συγκυρία και η θέση των ΑΤΜ σήμερα (Πολιτικό σκέλος)

1.1. Το μελετητικό & κατασκευαστικό δυναμικό του κλάδου. Συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο και στην ανάπτυξη της χώρας

Η χώρα μας τα τελευταία 7 χρόνια βρίσκεται σε μια κρίσιμη κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Οι ρυθμοί ανάπτυξης συνεχώς μειώνονται, τα έργα που έχουν σχεδιαστεί εδώ και χρόνια δεν έχουν υλοποιηθεί και η οικονομία συνεχώς συρρικνώνεται.

Ο ρόλος και η επιστημονική κατάρτιση του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού, τον υποχρεώνει να συνεισφέρει στον κατασκευαστικό και μελετητικό κλάδο, καθώς και στον δημόσιο τομέα με αρκετά έμπειρα στελέχη. Αυτό για να επιτευχθεί απαιτεί να ξεμπλοκάρουν τα έργα και οι μελέτες που έχουν σχεδιαστεί σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, να εναρμονιστεί ο δημόσιος μηχανισμός με τις τεχνολογικές εξελίξεις (ψηφιακή υπογραφή, διαχείριση γεωχωρικής πληροφορίας, ηλεκτρονική αδειοδότηση, κλπ) και να επενδύσει το κράτος στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών του  επιστημονικού δυναμικού της χώρας.

Ως επαγγελματίες οφείλουμε να σχεδιάσουμε πως μπορούμε να συνεισφέρουμε στην αναγκαία παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας σεβόμενοι και προστατεύοντας το φυσικό περιβάλλον, συνεισφέροντας στο κοινωνικό σύνολο και χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία μας για τον εκσυγχρονισμό και την βιώσιμη ανάπτυξη των υποδομών της χώρας.

Για να επιτευχθεί όμως ο στόχος της επαναφοράς σε τροχιά ανάπτυξης της χώρας δεν απαιτείται μόνο ο ορθολογικός σχεδιασμός, αλλά και οι αντίστοιχοι πόροι. Συνεπώς πρέπει:

 • Να αυξηθούν τα κοινοτικά /κρατικά κονδύλια του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Η συνεισφορά των έργων αυτών είναι πολλαπλάσια από το κόστος τους, ενώ φέρνουν άμεσα αποτελέσματα.
 • Να χρησιμοποιηθούν στοχευμένα, ορθολογικά και με επαρκή δημόσιο έλεγχο το σύνολο των πόρων που προέρχονται από την Ε.Ε. (ΕΣΠΑ και πακέτο Γιούνκερ). Προφανώς δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν μόνο για μερικού τύπου έργα όπως τα συγκοινωνιακά έργα, ενώ η χρηματοδότηση των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων να είναι ελάχιστη.
 • Να υπάρξει φιλικό επιχειρηματικό/επενδυτικό περιβάλλον σεβόμενο την κοινωνία και τους φυσικούς πόρους της χώρας.
 • Να περιλαμβάνονται στα χρηματοδοτούμενα έργα και δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020, οι στρατηγικές προτεραιότητες και δράσεις ώστε να υλοποιούνται οι άξονες της αντιμετώπισης των αναγκών κατάρτισης των ανθρωπίνων πόρων και της διοικητικής μεταρρύθμισης, ώστε να επιτευχθεί η αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας και η χωρίς αποκλεισμούς βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας.
 • Να αξιοποιηθούν η έρευνα και η καινοτομία για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Στην συνέχεια το κράτος οφείλει να σχεδιάσει σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα πως θα επιφέρει μια ισόρροπη και δίκαιη ανάπτυξη. Για να επιτευχθεί απαιτείται περιφερειακή κατανομή των έργων και κομβικές παρεμβάσεις συντονιστικού χαρακτήρα σε κεντρικό επίπεδο. Σε συνέχεια των παραπάνω, οφείλει την σύνταξη αναπτυξιακών προγραμμάτων που να περιλαμβάνουν άμεσες πρωτοβουλίες και δράσεις, σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία, με σκοπό την εκκίνηση της οικονομίας των έργων μηχανικού, μικρής και μεσαίας κλίμακας, που αποδεδειγμένα λειτουργούν ανταποδοτικά εισφέροντας πολλαπλάσια οικονομικά οφέλη στην ελληνική οικονομία. Πιο συγκεκριμένα:

 • Η απρόσκοπτη συνέχιση της διαδικασίας ολοκλήρωσης και λειτουργίας του Εθνικού Κτηματολογίου ως αναπτυξιακού εργαλείου αξιοποίησης και διαχείρισης τόσο της δημόσιας όσο και ιδιωτικής περιουσίας. Το εξαγγελθέν χρονοδιάγραμμα πρέπει να τηρηθεί απαρέγκλιτα, ώστε να μην χαρακτηρίζεται το έργο ως σύγχρονο Γεφύρι της Άρτας με την απαξίωσή του από τον Έλληνα πολίτη, αλλά εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την  απασχόληση πλήθους συναδέλφων.
 • Η άμεση ενεργοποίηση του θεσμού του διαπιστευμένου μηχανικού για θέματα κτηματολογίου.
 • Η κύρωση των πράξεων εφαρμογής, η ολοκλήρωση όλων των πολεοδομικών και χωροταξικών μελετών, η οριοθέτηση και πολεοδόμηση οικισμών και η επικαιροποίηση των αντίστοιχων ολοκληρωμένων μελετών.
 • Ο επανακαθορισμός και κύρωση των θεσμικών γραμμών χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, αλλά και η επανεεξέταση των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους (δασικοί χάρτες, αιγιαλός και παραλία), με εναρμόνιση με την χωρική και περιγραφική πληροφορία της κτηματογράφησης, με μονάδα αναφοράς το Γεωτεμάχιο ώστε να επαλειφθούν τα εντοπιζόμενα εκτεταμένα παρουσιαζόμενα προβλήματα ακριβειών και συμβατότητας (Σχήμα – Θέση - Εμβαδόν).
 • Η επαναφορά των κατώτερων ορίων σε διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων έργων, μελετών και συναφών υπηρεσιών - άρθρο 59 του Ν.4278/2014, ώστε να υπάρχει ισόρροπη κατανομή των μελετών και έργων σε όλο το δυναμικό του κλάδου, χωρίς την παραβίαση των αρχών της ανταγωνιστικότητας.
 • Η επαναφορά στα κριτήρια ανάθεσης μελετών και έργων, δηλαδή κατά τον προβλεπόμενο χρόνο εκπόνησης της λοιπές υποχρεώσεις που έχει ήδη αναλάβει ο ανάδοχος.
 • Από μηδενική βάση διάλογο επί της τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου ανάθεσης μελετών και κατασκευής έργων με εξορθολογισμό του ποσοστού έκπτωσης.
 • Η σταδιακή αποπληρωμή των οφειλών του Δημοσίου προς τους ιδιώτες μελετητές – κατασκευαστές με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Η μερική απόσβεση των οφειλομένων μπορεί να επιτευχθεί μέσω του συμψηφισμού τους με το Φ.Π.Α. και τον παρακρατηθέντα φόρο.
 • Η διασφάλιση της διακριτικότητας των ρόλων στην άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού με την ψήφιση νέου θεσμικού πλαισίου.
 • Η κωδικοποίηση της πολεοδομικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας που αφορά τα αυθαίρετα.
 • Καθιέρωση θεσμικού πλαισίου για τις πραγματογνωμοσύνες και το κατάρτιση μητρώου ιδιωτικών έργων.
 • Η άμεση λειτουργία της ηλεκτρονικής έκδοσης οικοδομικών αδειών.
 • Η άμεση λειτουργία της ηλεκτρονικής αναζήτησης του αρχείου των οικοδομικών αδειών με πρόσβαση εξ’ αποστάσεως από κάθε μηχανικό και επιτέλους την ηλεκτρονική χορήγηση αντιγράφων.
 • Η άμεση λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου.
 • Η ηλεκτρονική αδειοδότηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και λειτουργίας τουριστικών, βιοτεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
 • Η επαναχρηματοδότηση δράσεων που αποσκοπούν στην οικονομική ενίσχυση, με αντικειμενικά και ρεαλιστικά κριτήρια, νέων επαγγελματιών και μικρών & μεσαίων επιχειρήσεων.
 • Η άμεση ενεργοποίηση νέων προγραμμάτων ΕΣΠΑ, όπως το «εξοικονομώ».
 • Την υποχρέωση κατάθεσης σχεδίων “as built” σε όλα τα έργα. Καθώς και κατά την φάση της κατασκευής θα πρέπει να προβλέπεται Αγρονόμος -Τοπογράφος Μηχανικός ο οποίος θα εξασφαλίζει την σωστή εφαρμογή της μελέτης. Η αμοιβή του με αντίστοιχη πρόβλεψη θα εξασφαλίζεται μέσα από το προϋπολογισμό του έργου.
 • Την ηλεκτρονική δημοπράτηση για όλες τις αναθέσεις με την καθιέρωση της ηλεκτρονικής υποβολής μελετών δημοσίων και ιδιωτικών έργων με θεσμοθέτηση διαδικασιών διαβίβασης μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών για γνωμοδότηση και έγκριση.
 • Την σύνταξη σύγχρονων προδιαγραφών για όλες τις μελέτες και τα έργα.
 • Η επικαιροποίηση του νόμου περί αμοιβών.
 • Σύνδεση του Εθνικού Κτηματολογίου με κάθε γεωχωρική πληροφορία που διαχειρίζεται το κράτος.
 • Την στελέχωση κομβικών τεχνικών υπηρεσιών με το κατάλληλο προσωπικό, καθώς και την ενίσχυση των υπηρεσιών που διαχειρίζονται γεωχωρικές πληροφορίες.
 • Την ενίσχυση – ουσιαστική αξιοποίηση της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών ( ΕΥΓΕΠ , ν. 3882/2010).
 • Την συντήρηση των τριγωνομετρικών δικτύων της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Γ.Υ.Σ.) και της ΕΚΧΑ ΑΕ.

Σε όλα τα παραπάνω η συνεισφορά του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού είναι σημαντική στην υλοποίηση των επιμέρους δράσεων και έργων, στην προστασία των πολιτών από την επιβάρυνση επιπλέον κόστους σε ότι αφορά την ακίνητη περιουσία τους την προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή με την πρόληψη και αποφυγή των κινδύνων από τις φυσικές καταστροφές.

Σε επίπεδο κλαδικό, τα τελευταία χρόνια εξελίσσεται σε «ανίατη ασθένεια» η προκήρυξη μελετών καθαρά τοπογραφικού αντικειμένου κατηγορίας 16 ως προμήθεια ή υπηρεσία. Το φαινόμενο αυτό είναι σύνηθες με αποτέλεσμα η ανάληψη τοπογραφικών μελετών να γίνεται από επαγγελματίες άλλης ειδικότητας.

Σε χαλεπούς καιρούς η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχισθεί, αν και δεν αποτελεί τη μόνη παραφωνία. Θεωρώντας ότι βασικό εργαλείο  και κυρίαρχος μοχλός ανάπτυξης αποτελεί η εύρυθμη, γρήγορη και αποτελεσματική Δημόσια Διοίκηση. Παραδείγματα όπως φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης εξακολουθούν να «βαφτίζουν» ως έρευνα μελετητικά αντικείμενα και να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με τις Πολυτεχνικές Σχολές της χώρας. Σε πολλές περιπτώσεις, ο υπέρμετρος αριθμός προγραμματικών συμβάσεων που έχουν συνάψει οι Δήμοι και οι Αναπτυξιακές τους Εταιρείες υποκρύπτει παράτυπες διαδικασίες ανάθεσης και μελέτες χαμηλής στάθμης που δύνανται να έχουν υπέρ ή υπό – εκτιμηθεί, καθώς δεν προκύπτει με σαφήνεια ο τρόπος υπολογισμού της αμοιβής τους.  

Το θέμα αυτό, καθώς και η υπερσυγκέντρωση απευθείας αναθέσεων από φορείς του Δημοσίου και της αυτοδιοίκησης σε λίγους και εκλεκτούς, είναι ένα θέμα που πρέπει να απασχολήσει και να παταχθεί πρωτίστως από τις Διοικήσεις των Περιφερειακών – Τοπικών Τμημάτων και Συλλόγων.

Είναι βέβαιον ότι για τους Τοπογράφους μελετητικό αντικείμενο δεν είναι μόνο το Τοπογραφικό. Αυτό καταδεικνύεται από τον μεγάλο αριθμό συναδέλφων που εμπλέκονται με επιτυχία στην εκπόνηση πολεοδομικών, χωροταξικών, συγκοινωνιακών, υδραυλικών και περιβαλλοντικών μελετών. Στη σημερινή συγκυρία με την επικείμενη πολυδιάσπαση των μελετητικών κατηγοριών, πρώτο μας μέλημα είναι η διασφάλιση της παρουσίας των Α.Τ.Μ. σε κάθε ένα απ’ αυτά τα αντικείμενα και η βάσει του επιστημονικού υποβάθρου παρουσία σε πρόσθετες κατηγορίες.     

Πάγια θέση μας ήταν και είναι ότι ως κλάδος δε θέλουμε να μπούμε σε ξένα μελετητικά χωράφια, μας αρκεί η εκπόνηση μελετών στις προβλεπόμενες από το νόμο κατηγορίες. Δεν μπορούμε όμως να δεχθούμε ότι αντικείμενα εφαρμογής, όπως είναι π.χ. οι πράξεις εφαρμογής, δεν θα υπάγονται στην κατηγορία των τοπογραφικών μελετών ή ότι μη έχουσες το επιστημονικό υπόβαθρο ειδικότητες θα ενταχθούν σε πεδία που δεν τους αντιστοιχούν.

Όπως μελετητικό αντικείμενο για τον κλάδο δεν είναι μόνο το τοπογραφικό, το ίδιο συμβαίνει και με τη μελέτη, ήτοι δεν αποτελεί το μόνο χώρο επαγγελματικής δραστηριοποίησης για τους Α.Τ.Μ. Η μελέτη του Τ.Ε.Ε. για την απασχόληση των μηχανικών το 2009 έδειξε ότι το 21% των συναδέλφων την περίοδο εκείνη απασχολούνταν στην κατασκευή. Είναι λοιπόν σαφές ότι ένα μεγάλο τμήμα του κλάδου ακόμα και σήμερα, παρά τις προσπάθειες που έγιναν, δεν βρίσκει έκφραση μέσα από τον κλαδικό του Σύλλογο. Η φιλοδοξία του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. να αποτελέσει τη συνδικαλιστική «ομπρέλα» για κάθε συνάδελφο, ανεξαρτήτως τομέα δράσης, δεν αφήνει περιθώρια για περαιτέρω καθυστερήσεις. Για τον λόγο αυτό πρέπει να εξεταστεί η σύσταση μόνιμης επιτροπής για τους συναδέλφους που εργάζονται στον κατασκευαστικό κλάδο.

 

1.2. Επαγγελματικά δικαιώματα

Η Διοίκηση του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. διαχρονικά έδινε, δίνει και θα δίνει πολύ μεγάλο βάρος στην προάσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών.

Προμετωπίδα αυτής της προσπάθειας είναι οι περιφερειακές δομές του Συλλόγου που σε καθημερινή βάση παρακολουθούν τις υποβολές των τοπογραφικών διαγραμμάτων, τις προκηρύξεις μελετών και έργων, τα οργανογράμματα των δημόσιων υπηρεσιών και ότι άλλο αφορά το επάγγελμα του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού, χωρίς να αρκούνται μόνο σε υπηρεσίες της περιοχής ευθύνης τους. Αυτός ο έλεγχος θα πρέπει να συνεχιστεί  και να ενισχυθεί ώστε η διοίκηση του ΠΣΔΑΤΜ να παρεμβαίνει με επιστολές ή εξώδικα όπου και όποτε χρειάζεται.

Πέραν όμως των παραπάνω, τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει η συζήτηση για τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών. Με την υποπαράγραφο ΙΓ.12 του άρθρου 1 του ν. 4254/2014 αντικαταστάθηκαν τα άρθρα 1,2,3 και 4 του ν. 4663/1930 «Περί  εξασκήσεως του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονος και Τοπογράφου». Ειδικότερα καταργείται το άρθρο 4 όπου αναφέρεται ότι ‘Εν τη ασκήσει του επαγγέλματος του διπλωματούχου πολιτικού μηχανικού νοείται συνυπάρχουσα και η εξάσκησις του επαγγέλματος του αρχιτέκτονος περιοριζόμενης εις καθαρώς αρχιτεκτονικάς και οικοδομικάς εργασίας, του δε τοπογράφου εις καθαρώς τοπογραφικές εργασίες’. Επιπλέον με το άρθρο 3 ορίζεται ότι η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού επιτρέπεται μόνο στους κατόχους του αντίστοιχου διπλώματος και σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος μας. Ακόμα στο άρθρο 4 προβλέπεται η έκδοση προεδρικών διαταγμάτων (ΠΔ) όπου θα καθορίζονται:

α) Ειδικότητες μηχανικών με ειδικότερα προσόντα, πέραν του βασικού κύκλου σπουδών, που έχουν το δικαίωμα άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων των άρθρων 1, 2 και 3.

β) Το σύνολο των γενικών και ειδικών γνώσεων και ικανοτήτων που απαιτούνται για την άσκηση των δραστηριοτήτων του προηγούμενου εδαφίου.

γ) Επίπεδα επαγγελματικής δραστηριότητας που προσδιορίζουν τις απαιτήσεις για την ανάληψη συγκεκριμένων έργων κατά την άσκηση των εν λόγω επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

δ) Περιορισμοί ως προς τη δυνατότητα άσκησης συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας σε περιπτώσεις τεχνικών έργων ή τμημάτων αυτών των οποίων η μελέτη και η κατασκευή και η λειτουργία τους απαιτεί ιδιαίτερη επιστημονική και τεχνική κατάρτιση και γνώση για λόγους δημοσίου συμφέροντος και δημόσιας ασφάλειας.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της υποπαραγράφου προβλεπόταν η σύσταση επιτροπής η οποία θα εισηγούνταν σχέδια προεδρικών διαταγμάτων και με σύμφωνη γνώμη του ΤΕΕ θα εκδίδονταν. Η επιτροπή αυτή συστάθηκε από υπηρεσιακούς παράγοντες των υπουργείων, και εκπρόσωπο του ΤΕΕ, με πρόεδρο τον πρόεδρο της επιτροπής ανταγωνισμού (επιτροπή Κυριτσάκη) και αφού άκουσε και τους αντίστοιχους συλλόγους των ειδικοτήτων κατέληξε σε ένα σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος το οποίο όμως ποτέ δεν παρουσιάστηκε επίσημα λόγω των αντιδράσεων του ΤΕΕ.

Το σχέδιο της εν λόγω επιτροπής περιέγραφε την ενάσκηση των «οικοδομικών επαγγελμάτων», Αρχιτέκτονες, Τοπογράφοι και Πολιτικοί Μηχανικοί, όπως εξάλλου απαιτούσε ο νόμος, περιλαμβάνοντας όμως και τους μηχανικούς χωροταξίας. Σύμφωνα με το σχέδιο στις τοπογραφικές μελέτες είχαν πλήρη πρόσβαση μόνο οι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί και μερική πρόσβαση οι Πολιτικοί Μηχανικοί και οι Χωροτάκτες Πολεοδόμοι Μηχανικοί. Σε όλα τα υπόλοιπα πεδία υπήρχε το ίδιο καθεστώς εκτός από την μερική πρόσβαση μας στις χωροταξικές μελέτες.

Το πόρισμα της επιτροπής ποτέ δεν παρουσιάστηκε επίσημα καθώς υπήρχαν έντονες αντιδράσεις τόσο από το ίδιο το ΤΕΕ όσο και από μεγάλη μερίδα των Πολιτικών Μηχανικών.

Στην συνέχεια η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ ανέθεσε στα μέλη της κα. Μωροπούλου και κ. Βαμβουρέλλη να συστήσουν σχετική επιτροπή που θα εισηγηθεί σχέδιο ΠΔ στην αντιπροσωπεία και την διοικούσα επιτροπή του ΤΕΕ. Η επιτροπή αυτή συνεδρίασε αρκετές φορές με παρουσία τον συλλόγων, των σχολών και των επιστημονικών επιτροπών ειδικοτήτων του ΤΕΕ. Η κατεύθυνση που δόθηκε στα σχέδια ήταν η ενίσχυση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Πολιτικών Μηχανικών σε σχέση με τον ν. 4254/2014 και την μη διακριτότητα των επαγγελμάτων του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού και του Αρχιτέκτονα Μηχανικού. Επειδή η κατεύθυνση δεν φαινόταν ότι μπορούσε να ανατραπεί οι εκπρόσωποι του ΠΣΔΑΤΜ αποχωρήσαν από την επιτροπή μετά από αλλεπάλληλες παρεμβάσεις και καταγγελίες για την μη ορθή λειτουργία της, η οποία δεν ακολουθούσε τις παλαιότερες αποφάσεις της διοικούσας επιτροπής του ΤΕΕ, αλλά και τον ν. 4254/2014.  Η όποια πολιτική ηγεσία του ΤΕΕ οφείλει να εργαστεί με γνώμονα το επιστημονικό υπόβαθρο της κάθε ειδικότητας των Μηχανικών αφήνοντας κατά μέρος το πολιτικό ατομικό κόστος και τους τυχόν λαϊκισμούς.

Στην άποψη του ΠΣΔΑΤΜ για την διακριτότητα κάθε επαγγέλματος σύμφωνα με τα προσόντα, τις σπουδές και τις γνώσεις, συμφωνούν οι εκπρόσωποι των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και των Ηλεκτρομηχανολόγων. Αντίδραση στο σχέδιο που κατατέθηκε, από τους Μοροπούλου και Βαμβουρέλη,  υπήρχε και από τους εκπροσώπους των Χημικών Μηχανικών οι οποίοι ζητούσαν να αποκτάει δικαίωμα ο κάθε επαγγελματίας μηχανικός μόνο μέσα από πιστοποιήσεις και με την πάροδο του χρόνου άσχετα αν έχει τις αντίστοιχες σπουδές και γνώσεις.

Αυτή την στιγμή το ζήτημα έχει μεταφερθεί στην διοικούσα επιτροπή του ΤΕΕ και φαίνεται ότι μέχρι τον Οκτώβρη πρέπει να κατατεθεί οδικός χάρτης που θα καθορίζει πως θα νομοθετηθεί το συγκεκριμένο θέμα.

Ο ΠΣΔΑΤΜ οφείλει να συνεχίσει να υπερασπίζεται την άποψη του για το πως πρέπει να καθοριστούν τα επαγγελματικά δικαιώματα μας. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να σχηματίσει τις κατάλληλες συμμαχίες ώστε να επιτύχει τον στόχο του.

Πρόσφατα μετά από παρέμβαση του ΠΣΔΑΤΜ αποφύγαμε την έκδοση ΚΥΑ που θα επέτρεπε σε γεωλόγους να εκπονούν υδραυλικές μελέτες. Το παραπάνω γεγονός δείχνει ότι πρέπει να βρισκόμαστε σε εγρήγορση συνεχώς.

Πιο συγκεκριμένα για να επιτύχουμε τους παραπάνω στόχους πρέπει:

 • Να συγκροτηθεί επιτροπή επαγγελματικών θεμάτων όπου θα παρεμβαίνει άμεσα στα ζητήματα που ανακύπτουν.
 • Να παρεμβαίνουμε σε κάθε διαγωνισμό, προκήρυξη ή ανάθεση που είναι ενάντια στο ισχύον νομικό πλαίσιο.
 • Να συμμετέχουμε στην διαβούλευση του νέου νόμου που θα αφορά τα αυθαίρετα. Ο Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός πρέπει να έχει τα δικαιώματα που έχει και για τις ρυθμίσεις του ν.4178/2013. Μπορεί να μην τίθεται οποιοδήποτε ζήτημα, αλλά οφείλουμε να είμαστε σε εγρήγορση. Ομοίως πρέπει να συμμετέχουμε σε κάθε διαβούλευση που αφορά τις ενεργειακές επιθεωρήσεις για τον ίδιο ακριβώς λόγο.
 • Να γίνουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις για τα επαγγελματικά δικαιώματα στους αρμόδιους φορείς (Υπουργεία, δημόσιους φορείς κλπ.). Πιο συγκεκριμένα:
  • Υπουργείο Εργασίας για Τεχνικούς Ασφαλείας
  • Υπουργείο Υγείας για την δυνατότητα από ΑΤΜ για εκπόνηση κατόψεων σε αδειοδοτήσεις ιατρείων
  • ΕΟΠΠΕΠ για την υπογραφή στατικής έκθεσης
  • Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον αποκλεισμό από τους ενεργειακούς ελέγχους υψηλής ποιότητας και συγκεκριμένα από την παρ.2 του αρ. 10 του ν.4342/2015.
 • Να συνεχίσει να συμμετέχει ενεργά ο ΠΣΔΑΤΜ στις επιτροπές που είναι σχετικές με το ν. 4252/2014 για το νέο θεσμικό πλαίσιο που θα διέπει τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών
 • Να ασκηθεί πίεση για την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου που αφορά τα τοπογραφικά διαγράμματα.
 • Να γίνει προσπάθεια ώστε να θεσμοθετηθούν πρότυπα και προδιαγραφές σε όλα τα αντικείμενα που αφορούν το επάγγελμά μας, από τις διάφορες μελέτες μέχρι και τις κατόψεις.
 • Τέλος πρέπει να γίνει πλήρης καταγραφή τυχόν στρεβλώσεων σε ειδικές «παράπλευρες» ρυθμίσεις που αφορούν το θεσμικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος του Α.Τ.Μ. και να σχεδιαστούν οι δράσεις που θα οδηγήσουν στην αποκατάστασή τους.

 

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρουμε ότι υπάρχει ο μεγάλος  κίνδυνος να επιτραπεί η πρόσβαση άλλων ειδικοτήτων στο αντικείμενο των ΑΤΜ. Η επιδίωξη και μεθόδευση για πλήρη πρόσβαση των Πολιτικών Μηχανικών  είναι σε εξέλιξη και εντεινόμενη. Το ίδιο ή και περισσότερο επικίνδυνο είναι η πρόσβαση των χωροτακτών αλλά και άλλων ειδικοτήτων. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι πολλές φορές η πρόσβαση σε υπουργεία, γενικές γραμματείες, διοικήσεις φορέων  του δημοσίου, ακόμα και σε βάση προσωπική ή παρασκηνιακή  είναι δυνατόν να έχει ως αποτέλεσμα να περάσουν νομοθετικές διατάξεις ακόμα και εξωπραγματικές και μη βασιζόμενες στην πραγματικότητα, στον ορθολογισμό και στο υπόλοιπο νομοθετικό πλαίσιο.

 

1.3. Εργασιακά δικαιώματα, Ασφαλιστικό και Απασχόληση του κλάδου

Τα ζητήματα απασχολούν όλους τους εργαζόμενους μηχανικούς, ακόμα περισσότερο τους νεότερους. Το ζήτημα είναι κρίσιμο και οξυμένο, ιδιαίτερα σήμερα, λόγω της ύπαρξης μιας μακρόχρονης οικονομικής κρίσης, ιδιαίτερα αυξημένης ανεργίας, λήξης των παλιών συλλογικών συμβάσεων και μη υπογραφής νέων, αλλά και μιας ασάφειας και σύγχυσης που καλλιεργείται από κύκλους που εκμεταλλεύονται τη σημερινή κατάσταση, για να ελαχιστοποιήσουν τις αμοιβές, να μεγιστοποιήσουν το κέρδος τους ως εργοδότες και να εντείνουν την εκμετάλλευση των εργαζομένων μηχανικών. Ενέργειες και πρακτικές που εκτός από παράνομες, υποσκάπτουν και βάζουν σε αμφισβήτηση την ποιότητα, την πληρότητα και την αρτιότητα των μελετών ή των έργων, που ο εργοδότης είναι ανάδοχος. Ο σύλλογος έχει υποχρέωση και πρώτο καθήκον να ενημερώνει τους συναδέλφους, να διαχειρίζεται και να αντιμετωπίζει τα προβλήματα. Η αναγκαιότητα για ανάπτυξη διεκδικήσεων και αγώνων, με τη δραστηριοποίηση και τη συμμετοχή όλων, είναι απαραίτητη. Θυμίζουμε ότι αποφάσεις δικαστηρίων και αναφορές παλαιότερων συλλογικών συμβάσεων εργασίας κατοχυρωνόταν ότι:

«Θεωρείται ότι υπάρχει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, όταν ο εργαζόμενος αμείβεται με μισθό, ανεξάρτητα από τον τρόπο καθορισμού και καταβολής του και επιπλέον υποβάλλεται σε νομική εξάρτηση από τον εργοδότη που εκδηλώνεται με το δικαίωμα του τελευταίου να ασκεί έλεγχο και εποπτεία ως προς τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο παροχής της εργασίας και να παρέχει δεσμευτικές για τον εργαζόμενο εντολές και οδηγίες για την ορθή εκπλήρωση της παροχής του, άσχετα αν ο εργοδότης ασκεί έμπρακτα το δικαίωμα αυτό ή αφήνει περιθώρια πρωτοβουλιών στον εργαζόμενο, εφόσον όμως η ευχέρεια αυτή δεν φθάνει μέχρι της κατάλυσης της υποχρέωσης υπακοής στον εργοδότη και δημιουργίας αντίστοιχα δικαιώματος ελεύθερης από τον έλεγχο του τελευταίου υπηρεσιακής δράσης».

Και ότι τα δικαστήρια αποφαίνονται για το ποια σχέση εργασίας είναι ή όχι εξαρτημένη, «μετά από εκτίμηση όλων των συγκεκριμένων περιστάσεων», ανεξάρτητα «από το νομικό χαρακτήρα που έδωσαν τα συμβαλλόμενα μέρη στη συνδέουσα αυτά σχέση». Τονίζεται ότι αποτελεί βασικό γνώρισμα εξαρτημένης απασχόλησης «η υποχρέωση του εργαζόμενου να δέχεται τον έλεγχο του εργοδότη και να συμμορφώνεται προς τις οδηγίες του, ως προς τον τρόπο παροχής της εργασίας».

Σημειώνεται ότι τελευταίες κλαδικές συμβάσεις στο χώρο των μηχανικών είναι  Η Εθνική Κλαδική Σύμβαση Εργασίας των Εργαζομένων στις Εργοληπτικές και Κατασκευαστικές Τεχνικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας που υπογράφηκε στις 28.09.2012, από Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε. και Σ.Τ.Υ.Ε. και από τους εκπροσώπους των εργοδοτών, η οποία όριζε μισθό για Διπλωματούχους Μηχανικούς (χρόνια προϋπηρεσίας 0-3) τα 1.118,96 ευρώ με ισχύ μέχρι 31-12-2013. Επί του βασικού μισθού υπολογίζονται στην συνέχεια οι τριετίες και τα επιδόματα γάμου 10%, τέκνου 5%, ξένης γλώσσας 10%, μεταπτυχιακό 5% κτλ.

Η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται σε τεχνικές, κατασκευαστικές και μελετητικές επιχειρήσεις της περιοχής Αθηνών, Πειραιώς και υπολοίπου Περιφέρειας Αττικής, που υπογράφτηκε στις 12.02.2008,  από τους εκπροσώπους του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών και από τους εκπροσώπους των εργοδοτών, η οποία  όριζε  ως βασικό μισθό για Διπλ. Μηχανικούς (χρόνια προϋπηρεσίας 0-3) τα 1.343,10 ευρώ από 1-1-2009 έως 31-12-2009. Επί του βασικού μισθού υπολογίζονται στη συνέχεια οι τριετίες και τα επιδόματα γάμου 10%, τέκνου 5%, ξένης γλώσσας 10%, μεταπτυχιακό 5% κτλ.

Σήμερα που βρισκόμαστε το 2016 η επιδίωξη υπογραφής νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας είναι απαραίτητη και σε συντονισμό με τα αντίστοιχους φορείς των εργαζομένων μηχανικών θα πρέπει να προωθηθεί και να επιτευχθεί. Στον τομέα της ανεργίας η λύση δεν μπορεί να είναι η αδράνεια, η αναβλητικότητα, η αδιαφορία. Ούτε η κοινωφελής εργασία, η επιδότηση των εργοδοτών, η ετεροαπασχόληση κτλ. Το πρόγραμμα  Δημόσιων Επενδύσεων, η κάλυψη των τεράστιων κενών σε εξειδικευμένο προσωπικό στις τεχνικές υπηρεσίας του δημόσιου τομέα, ο προγραμματισμός, η χρηματοδότηση και η συνέχιση των έργων υποδομής και των μελετών, μπορούν να δώσουν μια διέξοδο και στη συνέχεια, με την απομάκρυνση από την ύφεση, είναι δυνατόν να υπάρξει η ελπίδα και η προοπτική για βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης και εργασίας των μηχανικών.

Μετά την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου και τις επερχόμενες αλλαγές στα εργασιακά φαίνεται ότι το εργασιακό περιβάλλον τείνει όλο και πιο πολύ σε εργασιακό μεσαίωνα.

Ο σύλλογος μας, όπως και σε κάθε νομοθετική αλλαγή που επιβαρύνει το εργασιακό περιβάλλον, έτσι και στην πρόσφατη κατάθεση του ασφαλιστικού νομοσχεδίου ήταν στην πρώτη γραμμή των κινητοποιήσεων. Το ίδιο θα κάνει, εφόσον οι αλλαγές στα εργασιακά είναι στην λάθος κατεύθυνση.

Πρέπει να καταλάβουν ότι το συγκεκριμένο μείγμα πολιτικής, όλο και δηλητηριάζει τον παραγωγικό ιστό της χώρας σε σημείο να βρίσκεται κλινήρης υπό καταστολή.

Οι πρωτοβουλίες που θα αναλάβει ο σύλλογος, πέραν των κινητοποιήσεων, των αντιδράσεων και την ενημέρωση των μελών του για τα θέματα του ασφαλιστικού, εργασιακού και γενικότερα της απασχόλησης, είναι:

 • Την διεξαγωγή έρευνας μέσω ερωτηματολογίου για τα χαρακτηριστικά των συνθηκών εργασίας των συναδέλφων, ώστε να γίνουν στοχευμένες παρεμβάσεις από τον σύλλογο.
 • Την κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων προς τα αρμόδια υπουργεία και τους φορείς για την ενίσχυση της απασχόλησης του κλάδου.
 • Την διεξαγωγή ημερίδων για την ενημέρωση των συναδέλφων για τα εργασιακά δικαιώματα, την ασφάλεια και την υγιεινή τους.

 Επιπλέον θα πιέσει σε συνεργασία με το ΤΕΕ και τους άλλους συλλόγους των μηχανικών για:

 • Την μην εφαρμογή των αυξήσεων που προβλέπονται στον Ν. 3986/2011.
 • Την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών συνολικά, αλλά και των συναδέλφων κάτω της πενταετίας.
 • Την άμεση προώθηση των συλλογικών συμβάσεων για το σύνολο των Μηχανικών που δεν είναι αυτοαπασχολούμενοι.
 • Την θεσμοθέτηση της πλήρης ιατροφαρμακευτικής κάλυψης όλων των μηχανικών στο νέο ταμείο.
 • Την επαναφορά του δικαιώματος ρύθμισης οφειλών ασφαλιστικών εισφορών σε 100 δόσεις από ασφαλισμένους του Ε.Τ.Α.Α.
 • Την ενεργοποίηση του Κλάδου Προνοιακών Παροχών των Μηχανικών, πάγιο αίτημα του ΤΕΕ και των Μηχανικών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 3518/2006
 • Την επιστροφή εισφορών Ειδικής Προσαύξησης κατ΄ εφαρμογή του Ν. 3518/2006 ο οποίος με το Ν.4387/16 καταργήθηκε, ως “αχρεωστήτως καταβληθείσες”.
 • Την εξαίρεση των μηχανικών από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (ΚΕΑΟ), λόγω της υποχρεωτικής ασφάλισης τους ακόμα και αν είναι άνεργοι.
 • Την παραγραφή του όποιου ασφαλιστικού χρέους έχει βεβαιωθεί προς τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ και αφορούν τον Κλάδο Υγείας, για το διάστημα που δεν καλύπτονταν με αντίστοιχη επίπτωση στο ύψος των ρυθμίσεων των Μηχανικών.
 • Την ένταξη των ΣΔΙΤ και των Συμπράξεων Παραχώρησης στο πλαίσιο των αναλογικών εισφορών προς το ασφαλιστικό σύστημα.
 • Την πρόβλεψη πόρων χρηματοδότησης του ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ από τις υφιστάμενες εισφορές των Μηχανικών υπέρ ΟΑΕΔ αλλά και από μέρος των αναλογικών εισφορών των Μηχανικών.
 • Την επαναφορά της αύξησης του πλαφόν των 15.000 ευρώ οφειλών για την προώθηση συνταξιοδοτικής απόφασης που εγκλωβίζει τους ασφαλισμένους μηχανικούς από την σύνταξη και ταμείο από την είσπραξη των οφειλομένων.
 • Την πρόβλεψη αντιμετώπισης ανεργίας για Μηχανικούς στο Δημόσιο, ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι τίθενται εκτός εργασίας σε μη συντάξιμη ηλικία.
 • Την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των Μηχανικών για το σύνολο των θεμάτων που αφορούν τους Μηχανικούς.
 • Την επαναφορά των ελάχιστων αμοιβών.

 

 

1.4. Ολοκλήρωση Εθνικού Κτηματολογίου και το μετά

Η ολοκλήρωση του «Εθνικού Κτηματολογίου» είναι το μεγαλύτερο από τα μεγάλα έργα και βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη, την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, την διασφάλιση της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσία, καθώς και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Το έργο αυτό παραμένει ένας τομέας που απασχολεί μεγάλο τμήμα του κλάδου μας. Από μελέτες που έχουν παρουσιαστεί παλαιότερα από το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ για την σύνταξη και ολοκλήρωση των μελετών Κτηματολογίου θα εργαστούν πάνω από 3000 μηχανικοί και πάνω από 2000 άλλες ειδικότητες (δικηγόροι, διοικητικοί υπάλληλοι κλπ.).

Αυτή την στιγμή δεν έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες σύνταξης του Κτηματολογίου στο 65,1% της έκτασης της χώρας με το 42,2% των δικαιωμάτων που περιλαμβάνονται στον διαγωνισμό της 30 Μαΐου 2016 (ΚΤΙΜΑ 16).

Επίσης εκκρεμεί η υπογραφή των τριών συμβάσεων για την ολοκλήρωση της Β΄ φάσης της κτηματογράφησης για την  Αθήνα, τον Βόλο την Λαμία και την Λειβαδιά για τους οποίους έχουν ολοκληρωθεί οι ενεργοί τίτλοι (εκκρεμότητα από τον διαγωνισμό του 2008) και έξη συμβάσεις από τους διαγωνισμούς του 2012 (11Α και 11B). 

Δυστυχώς αυτή την χρονιά φάνηκε ότι με την ακύρωση του διαγωνισμού ‘ΚΤΙΜΑ 13’ το έργο θα αργήσει και άλλο να ολοκληρωθεί, πέραν του στόχου του 2020. Το οικονομικό αντικείμενο του νέου διαγωνισμού ‘ΚΤΙΜΑ 16’ είναι περισσότερο από 50% μειωμένος από τον παλαιότερο, γεγονός που μας οδηγεί σε αμφιβολίες για την ορθή ολοκλήρωση του έργου και την μείωση των απολαβών όσων απασχοληθούν στο έργο. Κυρίως για τους παραπάνω λόγους ο σύλλογος επέλεξε να παρέμβει ώστε να μην ακυρωθεί ο διαγωνισμός του 2013. Δυστυχώς για άλλη μια φορά δικαιωθήκαμε και ελπίζουμε να διαψευστούμε για την τελική ολοκλήρωση του έργου. Το παρήγορο είναι ότι υπογράφονται συμβάσεις διαγωνισμών που είχαν δημοπρατηθεί ακόμα και το 2008.

Μέσα στον Απρίλιο του 2016 προκηρύχθηκε η ανάθεση πέντε μελετών προσαρμογής κτηματολογικών διαγραμμάτων λόγω επαναπροσδριορισμού θέσης και ορίων γεωτεμαχίων σε  3 περιοχές της χώρας. Η προκήρυξη είναι σύμφωνα με την τροπολογία που είχε ψηφιστεί το 2011 για περιοχές όπου επιδιώκεται εκτεταμένη προσαρμογή της αποτύπωσης των ακινήτων στα κτηματολογικά διαγράμματα. Το θετικό είναι ότι μετά από παρέμβαση του ΠΣΔΑΤΜ έχουν δικαίωμα να καταθέσουν προσφορά και ατομικά πτυχία Γ’ τάξης. Δυστυχώς όμως πριν την προκήρυξη των μελετών δεν προηγήθηκε η  θεσμοθέτηση των ορίων της ανοχής και η παράθεση από μέρους της Κτηματολόγιο Α.Ε. των στοιχείων από τα οποία προκύπτει η ανάγκη υλοποίησης της τροπολογίας σε συγκεκριμένες περιοχές και όχι σε κάποιες άλλες, παραθέτοντας ταυτοχρόνως τους λόγους και τους υπεύθυνους των αστοχιών. Το παραπάνω γεγονός είναι μάθημα ότι ακόμα και όταν το οικονομικό αντικείμενο ήταν αρκετό, τα παραδοτέα δεν είχαν την αντίστοιχη ποιότητα. Σε αυτό οφείλει να είναι πιο προσεκτική η ΕΚΧΑ ΑΕ γιατί αφορά δημόσιο χρήμα και χρήματα πολίτων.

Ένας μεγάλος κίνδυνος που δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στο έργο είναι και ότι παρουσιάζεται συχνά από τα μέσα ενημέρωσης ως ένα νέο χαράτσι. Ως σύλλογος οφείλουμε να πείσουμε την κοινή γνώμη για τα οφέλη της ύπαρξης του Εθνικού Κτηματολογίου. Πρέπει ο απλός πολίτης να κατανοήσει ότι μόνο μέσω του έργου αυτού μπορεί να διασφαλίσει την ακίνητη περιουσία του, αλλά να κατανοήσει ακόμα ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος. Ενδεχομένως αν το φαινόμενο αυξηθεί, ο σύλλογος να πρέπει να ξεκινήσει εκστρατεία ενημέρωσης με την βοήθεια της ΕΚΧΑ ΑΕ, τις σχολές και των αρμόδιων μελετητών.

Εκτός από τα παραπάνω, ο σύλλογος οφείλει να παρέμβει και για την μετά την ολοκλήρωση του έργου, πορεία του Εθνικού Κτηματολογίου. Για να γίνει στην πράξη εργαλείο πολιτική γης υπάρχει η ανάγκη να λειτουργήσει ως υπόβαθρο όλης της χωρικής πληροφορίας που διαχειρίζεται το ελληνικό κράτος (χρήσεις γης, θεσμικές γραμμές, όρους δόμησης, κλπ). Ενώ στην συνέχεια θα πρέπει να σχεδιαστεί και η μετεξέλιξη του σε περουσιολόγιο, ώστε να μπορεί το κράτος να επιτύχει δικαιότερη φορολογία. Ακόμα πρέπει να εξεταστεί πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υπόβαθρο για την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων ή και να αναβαθμιστεί σταδιακά σε 3d Κτηματολόγιο. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να εξεταστεί και ο τρόπος όπου θα μπορεί να επικαιροποιηθεί με τοπογραφικά στοιχεία από διάφορες διοικητικές πράξεις (π.χ. έκδοση οικοδομικής άδειας ή ένταξη στον ν.4178/2013), έτσι ώστε να επιτευχθεί καλύτερη ακρίβεια της τεχνικής πληροφορίας που περιέχει και ενταχθούν και τα τοπογραφικά στοιχεία των κτιρίων. Ίσως πριν την εφαρμογή της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου θα πρέπει να εξεταστεί η συνδεσιμότητα της με το Εθνικό Κτηματολόγιο.

Πρέπει ιδιαίτερα να επισημανθεί  ότι οι  στόχοι και η δραστηριότητά του συλλόγου, όσον αφορά το Εθνικό Κτηματολόγιο, δεν μπορεί να εξαντλούνται στην ανάθεση μελετών και στην ανακήρυξη αναδόχων εταιρικών σχημάτων. Η σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου για τους ΑΤΜ, πρέπει να εξασφαλίζει και την αξιοποίηση όλου του δυναμικού του κλάδου και στη σύνταξη και στη τήρηση του. Η εφαρμογή, τήρηση και διασφάλιση της ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας σε όλες τις φάσεις και σε όλα τα επίπεδα σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου, για όλους τους εργαζόμενους και ιδιαίτερα τους ΑΤΜ, αποτελεί αυτονόητη και αναγκαία προϋπόθεση και απαιτεί συνεχή έλεγχο και μέτρα αντιμετώπισης των προβλημάτων. Όλοι πρέπει να εργάζονται με συμβάσεις, με νόμιμες και αξιοπρεπείς αμοιβές, με τακτικές καταβολές των μισθών, με όλα τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα σε ισχύ και με πλήρη κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών.

Τέλος επειδή στον κλάδο μας έχει συσσωρευτεί αρκετή τεχνογνωσία στην σύνταξη κτηματολογίου και των συναφών υπηρεσιών όλα αυτά τα χρόνια, ο σύλλογος οφείλει σε συνεργασία με την ΕΚΧΑ ΑΕ να προωθήσει την εξωστρέφεια των μελετητών  και της ίδιας της ΕΚΧΑ ΑΕ. Είμαστε ίσως η τελευταία προηγμένη χώρα που συντάσσει το Κτηματολόγιο της τα τελευταία χρόνια.

Στο πλαίσιο αυτό ο σύλλογος οφείλει:

 • Να παρακολουθεί συνολικά το έργο σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου, ώστε να ολοκληρωθεί όσο γίνετε με ποιοτικότερα χαρακτηριστικά. Αυτό σημαίνει ότι κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των συμβάσεων πρέπει να ελεγχθεί η τήρηση του Π.Π.Ε ως προς την συμμετοχή των απαιτούμενων συναδέλφων ΑΤΜ.  Τήρηση, η οποία εξάλλου είναι υποχρεωτική και υπό έλεγχο και για λόγους ίσης μεταχείρισης των αναδόχων, ποιότητας των εκπονούμενων μελετών και τήρησης των όρων και των προδιαγραφών των μελετών.    
 • Να παρακολουθεί το χρονοδιάγραμμα ανάθεσης του εν εξελίξει διαγωνισμού όσο και των παλαιοτέρων και να παρέμβει όταν υπάρχουν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις.
 • Να συνεχίσει να συμβάλλει με τις προτάσεις του στην αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει το Εθνικό Κτηματολόγιο κυρίως για τις διορθώσεις μετά τις πρώτες εγγραφές.
 • Να απαιτήσει την στελέχωση όλων των κτηματολογικών γραφείων με μηχανικούς, και ιδιαιτέρως Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς, όπως προβλέπεται στο ν. 2664/98.
 • Να συμβάλλει με τις παρεμβάσεις του στην διαμόρφωση συνθηκών λειτουργίας οριστικών κτηματολογικών γραφείων, έχοντας ως βάση διαλόγου το κείμενο της διεπιστημονικής επιτροπής του Τ.Ε.Ε. και γνώμονα τη διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του Κτηματολογίου. Σε κάθε περίπτωση αυτό θα πρέπει να γίνει με συγκεκριμένη διαδικασία και σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Την ευθύνη για την επιτυχή έκβαση του εγχειρήματος έχει  πλέον και εκ του νόμου 4164/2013 η ΕΚΧΑ Α.Ε, η Διοίκηση της οποίας οφείλει άμεσα να αναλάβει πρωτοβουλίες για την υλοποίηση του εγχειρήματος, ειδάλλως θα φέρει στο ακέραιο την ευθύνη.
 • Να πιέσει για την  θεσμοθέτηση των ορίων της ανοχής.
 • Να προτείνει πρότυπο τοπογραφικό διάγραμμα για την δήλωση ή την ένσταση στο Εθνικό Κτηματολόγιο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου.
 • Να επιμείνει στην επαναφορά της τοπογραφικής πληροφορίας (π.χ. κτίρια) στα κτηματολογικά διαγράμματα.
 • Να ξεκινήσει εκστρατεία ενημέρωσης για την σημασία ολοκλήρωσης του ‘Εθνικού Κτηματολογίου’ σε συνεργασία με την ΕΚΧΑ ΑΕ, τις σχολές και τους μελετητές που εργάζονται για την ολοκλήρωση του έργου.
 • Να συστήσει επιτροπή όπου θα εξετάσει την μετά την ολοκλήρωση του χρήση (3D Κτηματολόγιο, Χρήση του ως βασικό υπόβαθρο για όλες τις πληροφορίες θεσμικές γραμμές, Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, κλπ.). Η επιτροπή αυτή πρέπει να εξετάσει και πως μπορεί να επικαιροποιηθεί το Εθνικό Κτηματολόγιο ή ακόμα και στις περιοχές που είναι υπό κτηματογράφηση, πως μπορούν να αξιοποιηθούν τοπογραφικές πληροφορίες είτε από διοικητικές πράξεις (οικοδομικές άδειες, κλπ) είτε από τα τοπογραφικά διαγράμματα που έχουν κατατεθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ για τον ν.4178/2013.
 • Να προωθήσει την εξωστρέφεια της τεχνογνωσίας που έχει αποκτηθεί όλα αυτά τα χρόνια και από τους μελετητές και από την ΕΚΧΑ ΑΕ σε συνεργασία βέβαια και με τις δύο αυτές πλευρές.
 • Να προωθήσει την υλοποίηση του θεσμού του Διαπιστευμένου Μηχανικού για θέματα Κτηματολογίου
 • Να πιέσει ώστε να εκδοθεί ΚΥΑ μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που θα καθορίζει σημαντικά ζητήματα για την λειτουργία των κτηματολογικών γραφείων και ιδιαιτέρως την απρόσκοπτη πρόσβαση των συναδέλφων.
 • Να πιέσει για την εφαρμογή την ψηφιακών υπογραφών στα συνταχθέντα τοπογραφικά διαγράμματα για δικαιοπραξίες και την ηλεκτρονική κατάθεση τους.
 • Να πιέσει το ΤΕΕ για την ενεργοποίηση του «Παρατηρητήριο Εθνικού Κτηματολογίου».
 • Να πιέσει την ΕΚΧΑ ΑΕ για την μείωση της τιμολογιακής πολιτικής της στην υπηρεσία HEPOS και την αναβάθμιση της (GLONASS).
 • Να πιέσει την ΕΚΧΑ ΑΕ για την εφαρμογή ηλεκτρονικής παραγγελίας και πληρωμής των αεροφωτογραφιών του αρχείου του ΟΚΧΕ.
 • Να παρακολουθεί τις εξελίξεις που αφορούν την οριστικοποίηση και κύρωση των θεσμικών γραμμών (Αιγιαλός και παραλία, Δασικοί χάρτες, κλπ.).

 

1.5. Διαπιστευμένος μηχανικός για θέματα Κτηματολογίου

Τα τελευταία χρόνια και ως το έργο του ‘Εθνικού Κτηματολογίου’ προχωρά δειλά δειλά, έχει ξεκινήσει στο κλάδο μας ένας προβληματισμός γύρω από το θεσμό των διαπιστευμένων μηχανικών για θέματα Κτηματολογίου. Πως μπορεί να υλοποιηθεί, ποιες αρμοδιότητες θα έχει, πως θα μπορεί κάποιος να γίνει διαπιστευμένος μηχανικός και ποια θα είναι τα οφέλη για το κοινωνικό σύνολο και τον κλάδο.

Ως συνέχεια του προβληματισμού αυτού ήρθε η θεσμοθέτηση του διαπιστευμένου μηχανικού με το άρθρο 2 του ν. 4164/2013 σύμφωνα με το οποίο:

Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2664/1998 (Α΄ 275), όπως ισχύει  «Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται και πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δύναται να συστήνεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ειδικό μητρώο διαπιστευμένων  μηχανικών και να ορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα ειδικότερα προσόντα εγγραφής στο μητρώο αυτό, καθώς και το πλαίσιο των παρεχομένων υποστηρικτικών τεχνικών υπηρεσιών προς τα Κτηματολογικά Γραφεία.»

Εύκολα μπορεί κάποιος να αναρωτηθεί ποιες μπορεί να είναι αυτές οι παρεχόμενες υποστηρικτικές τεχνικές υπηρεσίες προς τα Κτηματολογικά Γραφεία;

Σύμφωνα με την εμπειρία από την εφαρμογή του θεσμού αυτού στο εξωτερικού θα μπορούσε να είναι:

 1. Η σύνταξη φακέλου χωρικών μεταβολών.
 2. Έλεγχος - εφαρμογή τίτλων - εντοπισμός μεταβολής – τεκμηρίωση - διαπραγμάτευση με όμορους -καταχώρηση μεταβολής στην βάση.
 3. Η καταχώρηση εγγραπτέων πράξεων.
 4. Η καταχώρηση πράξεων απαλλοτριώσεων.
 5. Η σύνταξη κτηματολογικών χαρτών.
 6. Η κατάτμηση, ανακατανομή και συνένωση ακινήτων.
 7. Η οριοθέτηση ιδιοκτησιών.

Εύκολα, ακόμα, μπορεί κάποιος να αναρωτηθεί γιατί πρέπει να είναι διαπιστευμένος όποιος κάνει τις παραπάνω εργασίες;

Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι η πρώτη αρμοδιότητα που θα μεταφερθεί από την πολιτεία στον αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό. Η σύνταξη της δήλωσης του ν. 651/77 επί των τοπογραφικών διαγραμμάτων ήταν η πρώτη. Σύμφωνα με την δήλωση ο συντάκτης μηχανικός αναλαμβάνει την ευθύνη για την πιστή εφαρμογή της υφιστάμενης πολεοδομικής  νομοθεσίας. Όμως την τελική ευθύνη για την οικοδομησιμότητα κάθε ακινήτου την έχουν οι αρμόδιες Υπηρεσίες (αρχαιολογία, Δασαρχείο, Κτηματολογική υπηρεσία κ.τ.λ.) και όχι ο συντάκτης μηχανικός της δήλωσης αυτής. Επομένως με την έννοια αυτή η συγκεκριμένη μεταβίβαση θεωρείται και περιορισμένη. Αντίστοιχη πιο πρόσφατη περιορισμένη μεταβίβαση αρμοδιότητας είναι η έκδοση βεβαίωσης κύριας χρήσης. Οποιαδήποτε αδειοδότηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος εγκρίνεται από την αντίστοιχη δημοτική και υγειονομική υπηρεσία.

Πιο πρόσφατα παραδείγματα συνολικής όμως πρόσβασης είναι η ενεργειακή επιθεώρηση και ο έλεγχος της δόμησης. Από τα παραπάνω παραδείγματα μπορεί κάποιος εύκολα να αντιληφθεί ότι όταν η μεταβίβαση της αρμοδιότητας από το κράτος είναι συνολική μπορεί να γίνει μόνο από κάποια διαδικασία που θα εξασφαλίζεται κατ’ αρχήν τα συμφέροντα της πολιτείας, την εγκυρότητα των πράξεων και των συναλλαγών και την ακρίβεια - αξιοπιστία των μεταβολών.

Εύκολα κάποιος, πάλι, μπορεί να αναρωτηθεί ποια ανάγκη οδηγεί στην θεσμοθέτηση του διαπιστευμένου μηχανικού για θέματα Κτηματολογίου;

 • Η ανάγκη να παρέχονται όσο είναι δυνατόν ανεξάρτητες, έγκυρες και υψηλής ποιότητας Υπηρεσίες σε όλους τους τομείς της διαχείρισης των ακινήτων καθώς και στο επίπεδο της τοπογραφίας.
 • Η ανάγκη αυτές οι υπηρεσίες να παρέχονται από αυτούς που έχουν το δικαίωμα και όχι επαγγελματιών που δεν έχουν καμία σχέση, όπως συχνά συναντάμε (π.χ. τοπογραφικά διαγράμματα από μηχανολόγους ή δασολόγους).
 • Η ανάγκη αυτές οι υπηρεσίες να αμείβονται με ποσά που ανταποκρίνονται στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών που απαιτούνται και όχι σύμφωνα με τις αμοιβές που έχει καθορίσει η αγορά σήμερα και είναι αρκετά χαμηλές. Με αυτό τον τρόπο μπορεί εν μέρει να διασφαλιστεί και η ποιότητα τους.
 • Η αυξημένη ευθύνη όποιου έχει πρόσβαση στην βάση δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογίου και μπορεί να κάνει μεταβολές σε αυτήν. Το Εθνικό Κτηματολόγιο είναι ένα πρόγραμμα που διαχειρίζεται ευαίσθητα δεδομένα τόσο για τους πολίτες, όσο και για το κράτος, ενώ ο χαρακτήρας του δεν μπορεί παρά να είναι δημόσιος.
 • Η ΕΚΧΑ ΑΕ έχει αποδεχθεί ότι αδυνατεί, λόγω μεγάλου φόρτου, να ανταποκριθεί σε αυτό τον ρόλο. Εκτός των άλλων έχει αποδεχθεί ότι όπως δεν συντάσσει η ίδια το Εθνικό Κτηματολόγιο, έτσι δεν πρέπει να μεταβάλλει αυτήν την βάση δεδομένων του.
 • Έχει αποδειχθεί ότι υπάρχουν σημαντικά χωρικά προβλήματα στις περιοχές όπου έχει ολοκληρωθεί το έργο. Για τον λόγο αυτό πρόσφατα προκηρύχθηκε η ανάθεση μελετών προσαρμογής κτηματολογικών διαγραμμάτων λόγω επαναπροσδριορισμού θέσης και ορίων γεωτεμαχίων σε 3 περιοχές της χώρας. Με την σημαντική μείωση του οικονομικού αντικειμένου των νέων διαγωνισμών ενδεχομένως, τα παραπάνω προβλήματα να ενταθούν.
 • Το Εθνικό Κτηματολόγιο που συντάσσεται είναι και Αποδεικτικό και Μετρητικό. Όμως για λόγους δήθεν οικονομίας και από κοντόφθαλμες και λαθεμένες επιλογές του παρελθόντος από τους υπεύθυνους της διοίκησης και της πολιτείας υπάρχει η πραγματικότητα  όπου οι ακρίβειες που προβλέπονται από τις προδιαγραφές του έχουν σημαντικά μεγάλες ανοχές και απέχουν από αυτές που απαιτούν οι συνήθεις διοικητικές πράξεις.
 • Η ανάγκη να διασφαλιστεί ότι πρόσβαση στην βάση δεδομένων πρέπει να έχουν όσοι έχουν γνώση του αντικειμένου και όχι όσοι δεν έχουν καμία σχέση και κυνηγούν άλλη μία αρπακτή.
 • Τέλος, η ανάγκη για απασχόληση και οικονομική διέξοδο μεγάλου μέρους των νέων συναδέλφων που έχουν την απαραίτητα κατάρτιση λόγω των σπουδών τους, αλλά δεν έχουν την κατάλληλη ευκαιρία να εργαστούν. Η επαγγελματική διέξοδος αυτή θα είναι σημαντική για αρκετούς νέους συναδέλφους. Καλώς ή κακώς το αντικείμενο που θα προκύψει θα είναι αρκετά μεγάλο για να επιτρέψουμε να το χειριστούν ειδικότητες και επαγγελματίες που δεν έχουν καμία σχέση με το τι σημαίνει κτηματολόγιο.

Τέλος εύκολα κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί ποια πιστεύει ότι πρέπει να είναι η θέση του συλλόγου για το Προεδρικό Διάταγμα που πρέπει να εκδοθεί;

Ο σύλλογος οφείλει να συγκροτήσει επιτροπή που θα ετοιμάσει σχέδιο για το συνολικό σχέδιο για το ειδικό μητρώο διαπιστευμένων  μηχανικών, δηλαδή τις προϋποθέσεις, την διαδικασία και τα ειδικότερα προσόντα εγγραφής στο μητρώο αυτό, καθώς και το πλαίσιο των παρεχόμενων υποστηρικτικών τεχνικών υπηρεσιών. Μετά την ολοκλήρωση του, το σχέδιο θα τεθεί σε διαβούλευση μεταξύ των μελών του συλλόγου.

Οι αρχές στις οποίες  πρέπει να στηριχθεί αυτό το σχέδιο είναι:

 • Η διασφάλιση ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι ανεξάρτητες, έγκυρες και υψηλής ποιότητας. Η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από την πολιτεία πρέπει να γίνει με τρόπο που να εξασφαλίζει κατ’ αρχήν τα συμφέροντα της πολιτείας, την εγκυρότητα των πράξεων και των συναλλαγών, την ακρίβεια - αξιοπιστία των μεταβολών.
 • Διαπιστευμένοι μηχανικοί θα είναι εν δυνάμει όλοι οι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί. Δεν πρέπει να υπάρξουν αποκλεισμοί σε νέους συναδέλφους.
 • Το ειδικό μητρώο να μην έχει περιορισμένο αριθμό ή χωρικούς περιορισμούς.
 • Οι παρεχόμενες υποστηρικτικές υπηρεσίες να είναι συγκεκριμένες και να αφορούν μόνο το Εθνικό Κτηματολόγιο.
 • Καθορισμός συγκεκριμένων κατώτερων αμοιβών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 • Καθορισμός αυστηρού κώδικα δεοντολογίας, κανονισμού λειτουργίας και αυστηροί κανόνες διαχείρισης ποιότητας.
 • Μετά την ένταξη στο μητρώο μόνο μετά από σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα θα μπορεί να απενταχθεί κάποιος και δεν θα μπορεί να επανέλθει για πάντα.
 • Όλες οι διαδικασίες θα γίνονται ηλεκτρονικά και κάθε έγγραφο θα απαιτεί ψηφιακή υπογραφή.

 

1.6. Εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα και η σημασία του

Το τοπογραφικό διάγραμμα δεν είναι τίποτα άλλο από μια τοπογραφική μελέτη. Η διαδικασία σύνταξης ακολουθεί αυστηρές προδιαγραφές και κανόνες, απαιτεί υψηλές ακρίβειες, ελέγχους και συσχετίσεις και προϋποθέτει υψηλού επιπέδου σύνθετες γνώσεις σε πολλούς τομείς της επιστήμης και τεχνικής. Το αποτέλεσμα, τα συμπεράσματα, τα στοιχεία της μελέτης, έχουν άμεση σχέση με ζητήματα προστασίας της ιδιοκτησίας, εφαρμογής των πολεοδομικών και  οικοδομικών διατάξεων, των δημοσίων εσόδων και των επενδυτικών και αναπτυξιακών διαδικασιών.   Η σημασία ενός αξιόπιστου τοπογραφικού διαγράμματος γίνεται όλο και πιο πολύ αντιληπτή από τους υπόλοιπους επαγγελματίες και το κράτος. Όπως μια οποιαδήποτε άλλη μελέτη μηχανικού έτσι και σε αυτή πρέπει να διασφαλίζονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της, ώστε να είναι ένα εργαλείο διασφάλισης της ακίνητης περιουσίας και της προστασίας του περιβάλλοντος και του κοινωνικού συνόλου από δυσάρεστες καταστάσεις.

Μετά την ψήφιση του Ν. 4178/2013 και την θεσμοθέτηση στην κείμενη νομοθεσία ότι «Όπου μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος προβλέπεται η σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος και εφεξής νοείται το τοπογραφικό διάγραμμα, όπως ορίζεται στο εδάφιο γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3», δηλαδή εξαρτημένου τοπογραφικού από το ΕΓΣΑ ’87, διασφαλίστηκε κατά ένα μέρος η αξιοπιστία του τοπογραφικού διαγράμματος.

Στις αρχές του 2016, με μεγάλη μας ικανοποίηση, εκδόθηκε η απόφαση 267/2016 του Συμβουλίου της Επικρατείας όπου έγινε δεκτή η παρέμβαση μας υπέρ της νομιμότητας της πράξης του Προϊστάμενου της Πολεοδομίας του Δήμου Νάουσας με την οποία επεστράφη φάκελος οικοδομικής άδειας, που αφορούσε στην έγκριση εργασιών για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού, τον οποίο είχε υποβάλει, για λογαριασμό πελάτη του, πτυχιούχος μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Σερρών. Η αιτιολογία με την οποία επεστράφη ο φάκελος ήταν ότι το τοπογραφικό διάγραμμα που τον συνόδευε είχε συνταχθεί από τον ανωτέρω πτυχιούχο μηχανικό Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ο οποίος, όμως, δεν είχε το επαγγελματικό δικαίωμα συντάξεώς του, καθώς δεν έχουν εκδοθεί ακόμη τα σχετικά προεδρικά διατάγματα που καθορίζουν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα.

Η υπόθεση αυτή ξεκίνησε το 2012 και μέχρι την έκδοση της απόφασης η διοίκηση του συλλόγου την παρακολουθούσε στενά και παρέμβαινε συνεχώς στο ανώτατο διοικητικό δικαστήριο. Μετά από 4 χρόνια και την απόφαση του ΣτΕ δικαίωμα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών, πλέον έχουν μόνο οι Διπλωματούχοι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί και οι Πολιτικοί Μηχανικοί.

Η απόφαση αυτή, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων μας. Ο ΠΣΔΑΤΜ, όλα τα Τοπικά – Περιφερειακά Τμήματα και οι Σύλλογοι ΑΤΜ οφείλουν να την περιφρουρήσουν και να την γνωστοποιήσουν όπου απαιτείται.

Η παραπάνω υπόθεση είναι οδηγός για την διασφάλιση των δικαιωμάτων του κλάδου με δυναμισμό που θα μας οδηγήσουν και σε άλλες αντίστοιχες νίκες, όχι μόνο για τα εξαρτημένα τοπογραφικά διαγράμματα.

Μετά από συνάντηση της διοίκησης του ΠΣΔΑΤΜ με την διοίκηση της ΕΚΧΑ ΑΕ αναμένεται και η απόσυρση του εσωτερικού σημειώματος – οδηγίας (29.09.2014) του πρώην αντιπρόεδρου της κ. Ζυγούρη σχετικά με την δυνατότητα υποβολής τοπογραφικών διαγραμμάτων για χωρικές μεταβολές, από μη έχοντες το δικαίωμα.

Η επόμενη καίρια θεσμική παρέμβαση που αφορά το εξαρτημένο τοπογραφικό είναι η αποδοχή από τον Υπουργό ΠΑΠΕΝ της γνωμοδότησης του Ν.σ.Κ. η οποία έχει εκδοθεί από το 2010 και σύμφωνα με την οποία εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα μπορεί να συντάξει μόνο Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός και Πολιτικός Μηχανικός

Η ολοκλήρωση όμως του θεσμικού πλαισίου για το εξαρτημένο τοπογραφικό δεν πρέπει να σταματήσει εκεί. Σύμφωνα με τις γνώσεις και το υπόβαθρο των μηχανικών δεν είναι δυνατόν οι Πολιτικοί Μηχανικοί να έχουν ακόμα το δικαίωμα να συντάσσουν τοπογραφικά διαγράμματα. Για το ζήτημα αυτό η διοίκηση του συλλόγου παρεμβαίνει συνεχώς στις επιτροπές που αφορούν τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών. Το αποτέλεσμα αυτής προσπάθειας ήταν η αναφορά στο προσχέδιο ΠΔ της «επιτροπής Κυριτσάκη» ότι οι Πολιτικοί Μηχανικοί έχουν μερική πρόσβαση στις τοπογραφικές μελέτες. Μοναδικό μελανό σημείο αυτού του σχεδίου ήταν και η μερική πρόσβαση των Μηχανικών χωροταξίας στις τοπογραφικές μελέτες.

Η προσπάθεια για την ορθή ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου του τοπογραφικού διαγράμματος δεν οφείλεται στην κλαδική διαστροφή των Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, αλλά σε όλα τα προβλήματα και παρανομίες που έχουν εντοπιστεί σε συνταχθέντα τοπογραφικά διαγράμματα. Παράνομες κατατμήσεις, αποκλείσεις σε εμβαδά που οδηγούν σε ψεύτικες αρτιότητες και «περίεργους» όρους δόμησης, λανθασμένες συντάξεις δηλώσεων του Ν. 651 που παγιδεύουν ιδιοκτήτες, αστοχίες στο χωρικό προσδιορισμό των ακινήτων, κ.α.

Όλες αυτές οι περιπτώσεις πλήττουν την περιβαλλοντική, οικονομική, αναπτυξιακή, κοινωνική πτυχή του κράτους, εμποδίζουν τους πολίτες να αξιοποιήσουν την γης τους, να επενδύσουν τα χρήματα τους, ενώ πολλές φορές οι πολίτες αναγκάζονται να χάσουν αρκετά χρήματα και να μπλέξουν σε συνεχείς δικαστικές περιπέτειες.

Εμείς ως επαγγελματίες οφείλουμε να προστατεύσουμε το κοινωνικό σύνολο και το κράτος. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την διασφάλιση της ποιότητας των συνταχθέντων τοπογραφικών διαγραμμάτων. Πιο συγκεκριμένα:

 • Όσοι συντάσσουν τοπογραφικά διαγράμματα πρέπει να είναι όσοι από το νόμο έχουν αυτό το δικαίωμα. Εκεί οφείλουμε να είμαστε σε εγρήγορση όλοι. (Οι περιφερειακές δομές του συλλόγου, όλα αυτά τα χρόνια, έχουν βοηθήσει πολύ σε αυτό τον τομέα.)
 • Όσοι έχουν το δικαίωμα από τον νόμο για την σύνταξη τους πρέπει να είναι και όσοι έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και το επιστημονικό υπόβαθρο. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται ένα μέρος της απαιτούμενης ποιότητας των παραδοθέντων μελετών, αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Σε αυτό το σημείο, το βάρος πέφτει στην διοίκηση του ΠΣΔΑΤΜ που πρέπει να κάνει τις απαραίτητες παρεμβάσεις ώστε να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο.
 • Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των τοπογραφικών μελετών μπορεί εν μέρει να διασφαλιστούν από την καθιέρωση πρότυπων τοπογραφικών διαγραμμάτων. Με αυτό τον τρόπο εύκολα ακόμα και ένας μη αρμόδιος επαγγελματίας (π.χ. συμβολαιογράφος) μπορεί πιο εύκολα να κάνει έναν επιφανειακό έλεγχο για την αξιοπιστία του συνταχθέντος διαγράμματος.

 

Η ποιοτική αναβάθμιση του συνόλου των συνταχθέντων τοπογραφικών διαγραμμάτων συγχρόνως θα επιφέρει αύξηση του οικονομικού αντικειμένου και θα απομακρύνει όσους δεν έχουν τα κατάλληλα εφόδια για την άρτια σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων.

Οι δράσεις που πρέπει να αναληφθούν για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι είναι:

 1. Η προώθηση από τον ΠΣΔΑΤΜ και τις περιφερειακές δομές του, της απόφασης 267 του ΣτΕ, στις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς και έλεγχο ότι αυτή εφαρμόζετε. Μέχρι στιγμής έχουν ενημερωθεί όλοι οι συμβολαιογραφικοί και δικηγορικοί σύλλογοι, η ΕΚΧΑ ΑΕ, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, όλες οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τα δασαρχεία και οι διευθύνσεις δασών, καθώς και αρκετές υπηρεσίες δόμησης. Πρέπει να γίνει προσπάθεια ώστε να καταγραφούν σε επίπεδο νομού κάθε παράτυπη πράξη από ιδιώτες και δημόσιους λειτουργούς, ώστε να επιχειρηθεί προσφυγή στην δικαιοσύνη. Αυτό μπορεί να γίνει και μέσω του προγράμματος Διαύγεια.
 2. Η διοίκηση του ΠΣΔΑΤΜ οφείλει να συνέχιση την πίεση προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΠΕΝ για την εφαρμογή της γνωμοδότησης του ΝσΚ.
 3. Ο ΠΣΔΑΤΜ οφείλει να καταρτίσει σχέδια πρότυπων τοπογραφικών διαγραμμάτων (για δικαιοπραξίες, αυθαίρετα, δασαρχεία και άλλες υπηρεσίες) και μετά από διαβούλευση με τα μέλη του, να τα προωθεί για θεσμοθέτηση στα αρμόδια υπουργεία. Στα σχέδια αυτά πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη ώστε να καταχωρούνται σε πίνακα τυποποιημένα βασικές πληροφορίες του τοπογραφικού διαγράμματος ώστε να μπορούν εύκολα να εισαχθούν σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό σύστημα (π.χ. αυθαιρέτων, κτηματολόγιο). Ακόμα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη ώστε όλα τα τοπογραφικά διαγράμματα να υπογράφονται και ηλεκτρονικά.
 4. Για τον έλεγχο και την αμεσότερη παρέμβαση πρέπει να συνταχθεί μητρώο υπηρεσιών όπου κατατίθενται τοπογραφικά διαγράμματα. Αυτό θα βοηθήσει ώστε άμεσα να κοινοποιούνται έγγραφα και να προωθηθούν τα αντίστοιχα πρότυπα τοπογραφικά διαγράμματα.
 5. Ο ΠΣΔΑΤΜ οφείλει να έχει συχνές επαφές με υπηρεσίες και συλλόγους επαγγελματιών όπου κατατίθενται τοπογραφικά διαγράμματα και σε κεντρικό επίπεδο αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Μόνο με αυτό τον τρόπο μπορούμε να προωθήσουμε τις δράσεις μας. Η επαφή αυτή μπορεί να εκφραστεί με ημερίδες με την συμμετοχή των επαγγελματιών αυτών και των αρμόδιων υπηρεσιών, ώστε να γίνει αντιληπτό ποιος επαγγελματίας είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος για την σύνταξη αξιόπιστων τοπογραφικών διαγραμμάτων.
 6. Εφόσον δεν αποσυρθεί το εσωτερικό σημείωμα – οδηγία (29.09.2014) του πρώην Αντιπροέδρου της ΕΚΧΑ ΑΕ κ. Ζυγούρη σχετικά με την δυνατότητα υποβολής τοπογραφικών διαγραμμάτων για χωρικές μεταβολές, από μη έχοντες το δικαίωμα, ο ΠΣΔΑΤΜ πρέπει να παρέμβει δυναμικά και μέσω δικαστικής πλέον οδού. 
 7. Προώθηση της ηλεκτρονικής υπογραφής των τοπογραφικών διαγραμμάτων για δικαιοπραξίες σε συνεργασία με την ΕΚΧΑ ΑΕ. Ο ΠΣΔΑΤΜ πρέπει να συνεισφέρει ώστε να πεισθούν οι συμβολαιογραφικοί σύλλογοι προς αυτή την κατεύθυνση.
 8. Στον νόμο περί αμοιβών πρέπει να γίνουν κάποιες μικρές αλλαγές λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων (διερευμένη χρήση GPS για εξαρτήσεις και αποτυπώσεις) και των νέων αντικειμένων του κλάδου (αποτύπωση με drones, GIS).
 9. Η συνεργασία με το Τ.Ε.Ε. για τον καθορισμό των νόμιμων αμοιβών στις ιδιωτικές τοπογραφικές μελέτες και τον έλεγχο μέσω του συστήματος αμοιβών του δικαιώματος υπογραφής.
 10. Η συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία (Υ.Π.Ε.Κ.Α. και Υπ. Δικαιοσύνης) για την ευόδωση του κοινού με τους συμβολαιογράφους αιτήματος υποχρεωτικού ελέγχου της αμοιβής του τοπογραφικού διαγράμματος που χρησιμοποιείται σε δικαιοπραξίες.
 11. Η διασφάλιση ελέγχου των τοπογραφικών διαγραμμάτων που παραλαμβάνονται από υπηρεσίες του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα από Α.Τ.Μ. ή άλλης ειδικότητας μηχανικούς που έχουν το επαγγελματικό δικαίωμα. Η διασφάλιση αυτή καθίσταται δυνατή είτε μέσω μετακινήσεων υποαπασχολούμενου σε άλλες θέσεις ειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού, είτε εφόσον αυτό δεν υπάρχει ή δεν επαρκεί με πρόσληψη συναδέλφων Α.Τ.Μ.
 12. Η ηθική και νομική διασφάλιση των συναδέλφων μας δημόσιων λειτουργών, που στα πλαίσια νόμιμης άσκησης των καθηκόντων τους δέχονται απειλές από κέντρα συμφερόντων που πλήττονται από την εφαρμογή των νόμων.
 13. Η προβολή της ειδικότητας του Α.Τ.Μ. στις τοπικές κοινωνίες και η ανάδειξη της σημασίας που έχει το τοπογραφικό διάγραμμα στη διασφάλιση των δικαιοπραξιών και στην αξία των ακινήτων. Αυτό μπορεί να γίνει με άρθρα και καταχωρήσεις στα τοπικά έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης.

 

1.7. Ιδιωτικός Τομέας – Ελεύθεροι επαγγελματίες – Μισθωτοί

Όσον αφορά τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα το Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, γνωστό και ως «μπλοκάκι», αποτελεί κανόνα παρά εξαίρεση. Δυστυχώς οι συνάδελφοι που αν και έχουν εξαρτημένη σχέση απασχολούνται με αυτό τον τρόπο, αντιμετωπίζονται φορολογικά και ασφαλιστικά σαν να είναι μισθωτοί, δεν έχουν όμως τα αντίστοιχα εργασιακά δικαιώματα. Το γεγονός αυτό είναι ένας ακόμα παραλογισμός που τους μόνους που ευνοεί είναι τους εργοδότες.

Δυστυχώς πολλοί νέοι συνάδελφοι λόγω αυτής της ομηρείας, των μειωμένων αμοιβών, των υπέρογκων ασφαλιστικών εισφορών και του μη δικαιώματος ένταξης στον ΟΑΕΔ επιλέγουν να μην εγγραφούν στο ΤΕΕ και να δουλεύουν ανασφάλιστοι. Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί εκθετικά και ο αριθμός των συναδέλφων που διαγράφονται από το ΤΕΕ ή αδυνατούν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές.

Όσον αφορά τους συναδέλφους που έχουν επιλέξει να απασχολούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες το περιβάλλον δείχνει ασφυκτικό. Η έμμεση και η άμεση φορολόγηση συνεχώς αυξάνεται, ενώ με το τελευταίο ασφαλιστικό νόμο αυξάνουν υπέρμετρα οι ασφαλιστικές εισφορές. Σε συνδυασμό με την μείωση των αμοιβών και τον όγκο εργασιών η άσκηση του επαγγέλματος γίνεται απαγορευτική.

Ο ΠΣΔΑΤΜ θα πρέπει άμεσα να αναλάβει πρωτοβουλίες σε συνεργασία με άλλους φορείς όπως το ΤΕΕ και άλλους επιστημονικούς και επαγγελματικούς συλλόγους ώστε:

 • Να ξεκινήσει εκστρατεία για την αποφυγή της χρήσης των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών σε όσους έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας.
 • Να λυθεί το ζήτημα της μη ένταξης στον ΟΑΕΔ των μηχανικών. Δεν μπορεί μέσω των ασφαλιστικών εισφορών μας, να συνεισφέρουμε υπερ του ΟΑΕΔ και να μην επιτρέπεται σε μηχανικό να ενταχθεί σε αυτόν όταν είναι άνεργος, όπως οι δικηγόροι και άλλοι επιστήμονες.
 • Να ασκηθούν πιέσεις για την άμεση προώθηση των συλλογικών συμβάσεων για τους μισθωτούς συναδέλφους του ιδιωτικού τομέα.
 • Να διασφαλιστεί με κάθε τρόπο η εγγυοδοσία των μελετητών και των εργοληπτών από το νέο ταμείο που αντικαθιστά το ΤΣΜΕΔΕ, ώστε να μην γίνουν δέσμιοι των επιθυμιών των τραπεζών και των μεγάλων εταιρειών.
 • Να συσταθεί παρατηρητήριο τιμών (μελετών και έργων) ανά κατηγορία και τάξη πτυχίου, ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα των παρεμβάσεων που πρέπει να κάνουμε σε κεντρικό επίπεδο και περιφερειακό επίπεδο.
 • Ο σύλλογος πρέπει να διοργανώσει εκδηλώσεις ενημέρωσης ή ακόμα και οδηγό ενημέρωσης για τα εργασιακά δικαιώματα, την ασφάλεια και την υγιεινή όσων συναδέλφων εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα.
 • Να ασκηθεί πίεση ώστε να αυξηθούν τα κονδύλια ευρωπαϊκών προγραμμάτων (ΕΣΠΑ) που αφορούν την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και την ενίσχυση των προγραμμάτων απασχόλησης που παρέχουν κίνητρα στις εταιρείες για την παραμονή ή και την πρόσληψη επιστημονικού δυναμικού.
 • Να δοθούν κίνητρα για σύναψη εξαρτημένων συμβάσεων εργασίας, όπως η πριμοδότηση των σχημάτων στην ανάθεση μελετών ή έργων.
 • Να διασφαλισθεί κατά την αξιολόγηση των διαγωνισμών η παρουσία και αξιολόγηση στις ομάδες έργου όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού Α.Τ.Μ. Η ύπαρξη του δυναμικού αυτού κατά την εκτέλεση της σύμβασης θα πρέπει να ελέγχεται διεξοδικά και τυχόν αναιτιολόγητη παρέκκλιση να αποτελεί αιτία ακύρωσής της.
 • Να θεσμοθετηθεί ότι τα μέλη που συμμετέχουν στο μελετητικό ή εργοληπτικό πτυχίο να έχουν αποδεδειγμένη και διαρκώς ελεγχόμενη σχέση εργασίας με την εταιρεία.
 • Να διασφαλισθεί μέσω συνεργασίας με το Ι.Ε.Κ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε. η επιδοτούμενη δια βίου κατάρτιση των συναδέλφων, βάσει των τεχνολογικών και επιστημονικών εξελίξεων στους τομείς της επιστήμης του Α.Τ.Μ.
 • Μέσα από τη συνεργασία με τους επιστημονικούς φορείς των Α.Τ.Μ. στο εξωτερικό (F.I.G., C.L.G.E., EGOS) να υπάρξει διεύρυνση των επαγγελματικών πεδίων, αναζήτηση νέων και διαμόρφωση των αναγκαίων συνθηκών πληροφόρησης και ομαλής μετάβασης συναδέλφων που επιθυμούν να εργασθούν στο εξωτερικό.

1.8. Δημόσιος Τομέας

Η σημερινή κατάσταση στον δημόσιο τομέα είναι δραματική. Τα περισσότερα έμπειρα στελέχη έχουν συνταξιοδοτηθεί χωρίς να αντικατασταθούν, και η απαγόρευση προσλήψεων έχει οδηγήσει, εκτός από την υποστελέχωση των υπηρεσιών, στην μη ανανέωση του στελεχιακού δυναμικού των υπηρεσιών. Σε μερικά χρόνια οι υπηρεσίες θα στελεχώνονται από ένα σχετικά γερασμένο ανθρώπινο δυναμικό.

 

Δυστυχώς με τα σημερινά δεδομένα, ο ΠΣΔΑΤΜ έχει διαπιστώσει ότι σε αρκετές κομβικές υπηρεσίες υπάρχει σημαντική έλλειψη Α.Τ.Μ., όπως οι πολεοδομίες, οι Διευθύνσεις Δασών, οι Τεχνικές Υπηρεσίες των νέων δομών αποκεντρωμένης διοίκησης κ.α. Καλούμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου είτε να προχωρήσει άμεσα σε μετακινήσεις υποαπασχολούμενου σε άλλες θέσεις ειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού, είτε εφόσον αυτό δεν υπάρχει ή δεν επαρκεί σε πρόσληψη συναδέλφων Α.Τ.Μ.

 

Ο ΠΣΔΑΤΜ πιστεύοντας ότι μόνο με ένα ισχυρό δημόσιο τομέα με ενεργό ρόλο μπορεί να επιτευχθεί η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας στέκεται θετικά στην χαρτογράφηση των αναγκών του δημοσίου και καλεί το Υπουργείο να άρει τις ισοπεδωτικές λογικές της μίας πρόσληψης για κάθε δέκα αποχωρήσεις, εφόσον από τα στοιχεία που προκύπτουν κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω στελέχωση υπηρεσιών και οργανισμών από ειδικότητες αναγκαίες για την απρόσκοπτη λειτουργία του κράτους.

 

Καλούμε επίσης το Υπουργείο να επιταχύνει τις διαδικασίες κινητικότητας, εφόσον βέβαια καλύπτουν τα παραπάνω κενά και δεν οδηγούν σε υποστελέχωση υπηρεσιών. Το επιστημονικό δυναμικό πρέπει να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τον κρατικό μηχανισμό.

 

Παράλληλα αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για:

 

 • Την άρση των αποκλεισμών που υφίστανται οι συνάδελφοι από οργανογράμματα υπηρεσιών και οργανισμών σε θέσεις που σχετίζονται με τα επιστημονικά μας πεδία και για την περαιτέρω διασφάλιση του κύρους και ενίσχυση του ρόλου του Α.Τ.Μ. στο δημόσιο τομέα. Ο ΠΣΔΑΤΜ θα προτείνει αλλαγές σε όσα οργανογράμματα χρειάζονται διορθώσεις (π.χ. αποκεντρωμένες διοικήσεις)
  • Την απόσυρση των ισοπεδωτικών και προσβλητικών για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς διατάξεων του Νόμου 3839/2010 που εξισώνουν για τις θέσεις ευθύνης τους αποφοίτους Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.
  • Την ανάδειξη του ρόλου του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού στον δημόσιο τομέα, μέσω της ισότιμης συμμετοχής τους στις ημερίδες που θα διοργανώσει ο ΠΣΔΑΤΜ.
  • Την συνεργασία και συνεχή επαφή με τα σωματεία μηχανικών για τα ζητήματα που ανακύπτουν (π.χ. η τεχνική φύση του έργου του Εθνικού Κτηματολογίου).
  • Την διεκδίκηση της αναγνώρισης των χρόνων όπου ο δημόσιος υπάλληλος εργαζόταν στον ιδιωτικό τομέα, ώστε να διορθωθεί η στρέβλωση στην βαθμολογική εξέλιξη του. Οι περισσότεροι συνάδελφοι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν σημαντική εμπειρία από τον ιδιωτικό τομέα που είναι χρήσιμη σε θέσεις ευθύνης.
  • Την εφαρμογή ελάχιστης απαιτούμενης απασχόλησης (π.χ. 5 χρόνια) στον ιδιωτικό τομέα σε όσους συναδέλφους προσλαμβάνονται στον δημόσιο τομέα.

 

1.9. Νέοι μηχανικοί

Οι νέοι συνάδελφοι, εφόσον επιλέξουν να μην ψάξουν την τύχη τους στο εξωτερικό δεν έχουν πολλές επιλογές στην άσκηση του επαγγέλματος μας. Ο δημόσιο τομέας μοιάζει σαν κάτι εξωπραγματικό και επομένως οι λύσεις που έχουν είναι δύο, είτε ελεύθερος επαγγελματίας είτε μισθωτός στον ιδιωτικό τομέα.

Αφού πρώτα επιλέξουν να γραφτούν στο ΤΕΕ (πλέον μικρό ποσοστό το κάνει λόγω των υπέρογκων ασφαλιστικών εισφορών) βρίσκονται αντιμέτωποι με κάτι άγνωστο σε αυτούς. Το άγνωστο βέβαια δεν είναι το μόνο εμπόδιο στην νέα τους αρχή, αλλά και οι υποχρεώσεις που έχουν με το που ξεκινήσουν (φορολογικά, ασφαλιστικά, κλπ).

Για τον παραπάνω λόγο κρίνεται κρίσιμο, ως ΠΣΔΑΤΜ, να παρέχουμε κάθε βοήθεια που θα χρειαστεί ο νέος συνάδελφος. Για τον λόγο αυτό προτείνεται να συγκροτηθεί μόνιμη επιτροπή νέων ΑΤΜ, που θα υποστηρίζετε από έμπειρους συναδέλφους.

Σύμφωνα με τα παραπάνω:

 • Η επιτροπή αυτή θα πρέπει να καταρτίσει οδηγό νέων μηχανικών για τα πρώτα βήματα στον επαγγελματικό στίβο, μέχρι την πλήρη ένταξη τους στο εργασιακό γίγνεσθαι του τοπογράφου μηχανικού. Επιπλέον είναι υπεύθυνη για την υποστήριξη και την απάντηση ερωτημάτων που τίθενται από τους νέους συναδέλφους.
 • Θα υπάρχει διακριτή παρουσία νέων συναδέλφων σε ημερίδες που διοργανώνει ο σύλλογος.
 • Θα υποστηριχτεί από τον σύλλογο κάθε νέα καινοτόμα επαγγελματική ιδέα νέου συναδέλφου.

 

1.10.                Νέες θέσεις εργασίας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Ο ρόλος του ΠΣΔΑΤΜ πέραν του να υπερασπίζεται τα δικαιώματα των μελών του, οφείλει να προτείνει πως μπορεί να αναπτυχθεί το επάγγελμα και συγχρόνως να αναπτυχθούν νέες θέσεις εργασίας, οι οποίες θα στελεχωθούν από συναδέλφους και θα προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο.

Στο πλαίσιο αυτό ο ΠΣΔΑΤΜ θα προτείνει και θα προωθήσει στα αρμόδια υπουργεία:

 • Την ανάγκης χρήσης προγραμμάτων διαχείρισης γεωχωρικής πληροφορίας στις δημόσιες υπηρεσίες και την ανάγκη πρόσληψης των αντίστοιχων ειδικοτήτων για την ενημέρωσης τους μετά την παραλαβή τους από ιδιώτες μελετητές.
 • Την απαίτηση για ύπαρξη συναδέλφων σε συγκεκριμένες διευθύνσεις ή τμήματα (π.χ. περιφέρεια) στις οποίες η ύπαρξη Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού είναι απαραίτητη.
 • Την ανάγκη επικαιροποίησης των σχεδίων πόλεως και την ολοκλήρωση ένταξης περιοχών στο σχέδιο πόλης. Αυτό πρέπει να γίνει με την κατάλληλη επιχειρηματολογία για την αναγκαιότητα και την χρησιμότητα είτε σε τοπικό είτε περιφερειακό επίπεδο.
 • Την ανάγκη οι υπηρεσίες και τα ΝΠΔΔ που έχουν ακίνητη περιουσία να διασφαλίσουν τεκμηριωμένα την περιουσία τους ώστε να μπορούν να την αξιοποιήσουν.
 • Την δημιουργία τμήματος Τηλεπισκόπησης και Φωτογραμμετρίας στους ελεγκτές περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ ώστε να γίνεται έλεγχος για τα αυθαίρετα, να οριοθετούνται άμεσα οι αναδασωτέες περιοχές ή άλλα περιβαλλοντικά «εγκλήματα».

 

1.11.                Νέα αντικείμενα - εργαλεία στον κλάδο μας

Τα νέα αντικείμενα που αφορούν τον κλάδο μας παρουσιάζονται συχνά από την ακαδημαϊκή κοινότητα και κάποια από αυτά έχουν ξεκινήσει να εφαρμόζονται στην χώρα μας. Δυστυχώς μέχρι στιγμή η εφαρμογή τους είναι περιορισμένη λόγω και της δυσκολίας του κρατικού μηχανισμού να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα.

Ο ΠΣΔΑΤΜ, ως επιστημονικός σύλλογος, οφείλει να είναι φορέας εκσυγχρονισμού, ανάδειξης των νέων αντικειμένων και προώθησης της καινοτομίας και των τεχνολογικών εξελίξεων. Δεν πρέπει να φοβάται την εξέλιξη εφόσον βελτιώνει τα παραγόμενα προϊόντα, μειώνει το κόστος τους και βοηθά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η αποδοχή των νέων αντικειμένων θα επιφέρει νέες θέσεις εργασίας, και στο πεδίο των μελετών και στο πεδίο των έργων.

Τα αντικείμενα αυτά είναι:

 1. Διαχείριση γεωχωρικών δεδομένων. Αν και δεν είναι τόσο νέο, δεν έχει επαρκώς εφαρμοστεί στην χώρα μας. Η εξελίξεις στον τομέα αυτό είναι αρκετά δυναμικές.
 2. Αξιοποίηση και διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκτιμητική. Το αντικείμενο αυτό αναμένεται να αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό τα επόμενα χρόνια.
 3. Χρήση των λεγόμενων drones (UAV, UAS, κλπ) και LIDAR. Πρόσφατα έχει βγει σε διαβούλευση ο κανονισμός λειτουργίας των συστημάτων αυτών από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Ο σύλλογος συμμετέχει δυναμικά σε αυτήν διότι η χρήση τους για τον τοπογράφο μηχανικό είναι πολύ σημαντική, διότι του δίνει σημαντικές δυνατότητες, όσον αφορά την αποτύπωση μεγάλων εκτάσεων, την χαρτογράφηση και την παρατήρηση. Η εφαρμογή τους είναι ευρύτατη σε πεδία όπως την γεωργία, την κατασκευή, την ασφάλεια και το real estate.
 4. Διαχείριση δεδομένων σε τρεις διαστάσεις (BIM, 3d Κτηματολόγιο, 3d GIS, κλπ). Σε παγκόσμιο επίπεδο συνεχώς αναπτύσσεται το αντικείμενο της διαχείρισης δεδομένων τριών διαστάσεων.
 5. Διαχείριση φυσικών πόρων, εκτίμησης φυσικών κινδύνων και προληπτικού σχεδιασμού. Το αντικείμενο αυτό αναπτύσσεται συνεχώς εξαιτίας και της ανάγκης να προστατευτεί το φυσικό περιβάλλον.

 

2.    Οργάνωση και λειτουργία του ΠΣΔΑΤΜ (Οργανωτικό σκέλος)

2.1. Επαγγελματική/συνδικαλιστική οργάνωση και λειτουργία.

Η δομή του Συλλόγου μέχρι σήμερα αποτελείται από 5 Περιφερειακά Τμήματα, 5 Συλλόγους και 17 Τοπικά Τμήματα, ενώ έχει παρουσία σε 46 νομούς και όλες τις περιφέρειες της χώρας.

 

Ο στόχος της νέας Διοίκησης του ΠΣΔΑΤΜ είναι η ολοκλήρωση της οργανωτικής δομής του Συλλόγου, αλλά και η αναδιάρθρωση της, με την σύμφωνη γνώμη των συλλόγων και των τμημάτων, ώστε να είναι πιο λειτουργική. Η δημιουργία δομών διαπεριφερειακού ή υπερτοπικού χαρακτήρα μπορούν να βοηθήσουν στον καλύτερο συντονισμό στις δράσεις του συλλόγου. Ευελπιστούμε ότι αυτή την διετία θα υπάρξει έμπρακτη και ουσιαστική παρέμβαση του συλλόγου σε κάθε περιφερειακή ενότητα της χώρας, καλύπτοντας όποιο κενό υπάρχει με την ίδρυση ακόμα και νέων τμημάτων. Επιπροσθέτως ο ΠΣΔΑΤΜ οφείλει να ενεργοποίηση ξανά όσα τμήματα και συλλόγους είναι ανενεργοί και να τα στηρίξει έμπρακτα.

 

Η μέχρι τώρα εμπειρία από την περιφερειακή παρουσία του συλλόγου, που επιτεύχθηκε τα τελευταία χρόνια, μας έχει δείξει ότι σε συνεννόηση με τις Διοικήσεις των Τμημάτων & Συλλόγων, μπορούν να γίνουν σημαντικές παρεμβάσεις που βοηθούν έμπρακτα τους συναδέλφους σε τοπικό επίπεδο. Δεν πρέπει να λησμονήσουμε ότι ο σύλλογος έχει πληρέστερη διάρθρωση από πολύ μεγαλύτερους συλλόγους μηχανικών και αυτό πρέπει να το διαφυλάξουμε. Είναι η δύναμη μας.

 

Επιλογή του Δ.Σ. του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. είναι η περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου των Τμημάτων, που είναι η προμετωπίδα του Συλλόγου για τη διασφάλιση των κλαδικών συμφερόντων και την αναβάθμιση του ρόλου του Α.Τ.Μ. στις τοπικές κοινωνίες. Για τον λόγο αυτό θα υπάρχει διακριτή θέση στο νέο site του συλλόγου για κάθε τμήμα και σύλλογο. Οι δραστηριότητες κάθε τμήματος πρέπει να προβάλλονται ώστε να γνωρίζουν όλοι οι συνάδελφοι τι προβλήματα αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι σε τοπικό επίπεδο και τι λύσεις δόθηκαν.

 

Τα προηγούμενα χρόνια κάθε μέλος του Δ.Σ. του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. χρεωνόταν να έχει την ευθύνη επικοινωνίας και συνεργασίας με συγκεκριμένα τμήματα ή συλλόγους, έτσι ώστε να δημιουργηθούν «γέφυρες» καθημερινής επικοινωνίας ώστε τα  θέματα να αντιμετωπίζονται στο συντομότερο δυνατό χρόνο. Το μοντέλο αυτό δυστυχώς απέτυχε και ευθύνη αυτή θα επανέλθει συνολικά στην διοίκηση του Δ.Σ. Για να καλυφθεί το κενό αυτό πληροφόρησης και εκμεταλλευόμενοι την τεχνολογική εξέλιξη προτείνεται μια φορά τον μήνα ή τους δύο μήνες να διεξάγεται ηλεκτρονικά ολομέλεια των προέδρων στα πρότυπα των δικηγορικών συλλόγων. Μια φορά το χρόνο προτείνεται η ολομέλεια αυτή να γίνεται με φυσική παρουσία. Η ανάγκη αυτή προέκυψε από την άμεση και μαζική ενημέρωση των τμημάτων και των συλλόγων σε σημαντικά ζητήματα, όπως αυτή την χρονιά ήταν η απόφαση 267 του ΣτΕ, οι εξελίξεις στα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών και το ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Επιπλέον το Δ.Σ. του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. πρέπει να κάνει προσπάθεια να συνεδριάσει μέσα στην διετία σε όσες περισσότερες περιφέρειες μπορεί με σύνθεση διευρυμένη με τις Διοικήσεις των Τμημάτων και των Συλλόγων, ώστε να συζητηθούν τοπικά ζητήματα και να ενημερωθούν για τα τρέχοντα θέματα που αντιμετωπίζει ο Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ.

 

Όλα τα τμήματα και οι σύλλογοι γνωρίζουν ότι το Δ.Σ. του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. ήταν πάντα αρωγός σε όλες τις δράσεις τους, όπου και αν του ζητήθηκε, και αυτό θα συνεχιστεί.

 

Επιπλέον τα προηγούμενα χρόνια ακολουθήθηκε το ίδιο μοντέλο και για τις δράσεις που εγκρινόταν από τις Πανελλαδικές Συνδιασκέψεις. Η τύχη του μοντέλου ήταν και αυτή αποτυχημένη και η αντικατάσταση του θα γίνει με την σύσταση μόνιμων επιτροπών με την συμμετοχή συναδέλφων από την αγορά, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τον δημόσιο τομέα από όλες τις περιφέρειες της χώρας. Την ευθύνη των μόνιμων επιτροπών, πέραν του επιμελητή τους, θα την έχει το ΔΣ του συλλόγου.

 

Πέραν των παραπάνω το ΔΣ του ΠΣΔΑΤΜ θα σχεδιάσει τις παρεμβάσεις και θα παράγει συγκεκριμένες προτάσεις ανά Υπουργείο τις οποίες θα προωθήσει και στο ΤΕΕ, λόγω και του θεσμικού του ρόλου ως τεχνικός σύμβουλος του κράτους. Αντίστοιχο σχεδιασμό θα πρέπει να κάνει κάθε τμήμα και σύλλογος σε επίπεδο περιφέρειας ή περιφερειακής ενότητας. Η προώθηση των παρεμβάσεων αυτών πρέπει να κοινοποιούνται και στα τοπικά ΤΕΕ, ώστε να είναι πιο επιτυχημένη η παρέμβαση στις τοπικές υπηρεσίες. Οι παρεμβάσεις αυτές θα είναι αυτές που θα εγκριθούν με το παρόν πρόγραμμα δράσης και θα εξειδικευτούν από την διοίκηση του ΠΣΔΑΤΜ και των τοπικών/περιφερειακών δομών του.

 

Κομβική σημασίας δράση του συλλόγου αυτή την διετία, θα είναι το 5ο συνέδριο του που θα διεξαχθεί στην Αθήνα μέσα στο 2017. Θα συνδυαστεί με τις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

 

2.2. Καταστατικό

Η αλλαγή του καταστατικού είναι ένα ζήτημα το οποίο συζητιέται τα τελευταία χρόνια συνεχώς. Πέραν της συνολικής αναδιαμόρφωσης που πρέπει να γίνει, προτεραιότητα έχουν μικρότερης σημασίας αλλαγές που πρέπει να γίνουν και αφορούν την οικονομική βιωσιμότητα του και τις απαρχαιωμένες διατάξεις που έχει. Ο σύλλογος οφείλει να πραγματοποιήσει αυτές τις αλλαγές και μόνο σε περίπτωση που έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για ριζικότερη αλλαγή να τεθούν και αυτές.

Η ριζικότερη τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον πραγματοποιηθεί πρέπει να γίνει κατά τέτοιο τρόπο ώστε «να διασφαλίζεται η αντιπροσωπευτικότητα του κλάδου, η δυναμική και η παρεμβατικότητα των Τμημάτων του Συλλόγου, η λειτουργικότητα και η οικονομική βιωσιμότητα του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ., η ενίσχυση της επιστημονικής του υπόστασης και η υπαγωγή του Συλλόγου πέραν των άλλων και σε φορέα εκπαίδευσης και πιστοποίησης, η αξιοποίηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των νέων τεχνολογιών κ.α.». Σε αυτήν την περίπτωση εφόσον πέραν των μισών παρατάξεων που συμμετέχουν στον σύλλογο δεχθούν την αναγκαιότητα των ριζικών αλλαγών θα ξεκινήσει εκ νέου η διαδικασία για κατάθεση εκ νέου προτάσεων.

Σε περίπτωση που υπάρχει αυξημένη πλειοψηφία στην ριζική αλλαγή του καταστατικού, ενδεχομένως καλή ευκαιρία για την τροποποίηση του να είναι κατά την διάρκεια του 5ου συνέδριου, στο οποίο θα συμμετέχουν αρκετοί συνάδελφοι.

 

2.3. Επιστημονική οργάνωση και λειτουργία

Ο ΠΣΔΑΤΜ έχει διττή φύση, εκτός από την επαγγελματική/συνδικαλιστική υπόσταση του και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των μελών του, έχει και επιστημονική υπόσταση, μιας και εκπροσωπεί επιστήμονες.

 

Σκοπός της νέας διοίκησης είναι η ενίσχυση της επιστημονικής πτυχής του συλλόγου μας. Η μακρά παράδοση του συλλόγου μας στην διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων, γεγονότα που έχουν συμβάλλει στην ενίσχυση του επιστημονικού προφίλ των Α.Τ.Μ. και στην ανάδειξη του ρόλου τους στα επιστημονικά πεδία ενδιαφέροντός τους είναι αναμφισβήτητη. Χωρίς να γίνει καμία έκπτωση στα παραπάνω θα ενισχυθούν με την σύσταση μόνιμων επιτροπών που θα αφορούν όλα τα επιστημονικά πεδία ενασχόλησης ενός Α.Τ.Μ. Επιπλέον θα ασκηθεί πίεση  στο ΤΕΕ για την ενεργοποίηση των μόνιμων επιτροπών που σχετίζονται με το επάγγελμα μας.

 

Μετά την έγκριση του παρόντος προγράμματος δράσης, με ευθύνη του ΔΣ θα γίνει ανοικτή πρόσκληση σε όλα τα μέλη του συλλόγου για την στελέχωση των μόνιμων επιτροπών, ενώ θα υπάρξει συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα ώστε να συμμετάσχει ενεργά. Με τον ίδιο τρόπο που οι επαγγελματίες συνεισφέρουν στην πράξη στην επιστημονική εξέλιξη του κλάδου, έτσι και η ακαδημαϊκή κοινότητα οφείλει να «εκλαικεύσει» τις επιστημονικές εξελίξεις.

 

Επιπροσθέτως οι μόνιμες επιτροπές θα έχουν την ευθύνη:

 • για να διεξάγεται μια φορά τον χρόνο ημερίδες ή συνέδρια που θα παρουσιάζονται για το επιστημονικό τους πεδίο οι τεχνολογικές εξελίξεις, κάποια μελέτη ή έργο που έχουν πραγματοποιηθεί από συνάδελφο και η συνεισφορά του δημόσιου τομέα.
 • για να προετοιμάσουν σχέδια προδιαγραφών τοπογραφικών και μη μελετών σύμφωνα με την εγχώρια και την διεθνή εμπειρία.
 • για να προετοιμάσουν σχέδιο προτάσεων του συλλόγου σε ενδεχόμενες διαβουλεύσεις νομοσχεδίων, ΠΔ και ΚΥΑ.

 

Για να ολοκληρωθεί η επιστημονική λειτουργία του συλλόγου θα ενεργοποιηθεί ο σύλλογος σε θέματα κατάρτισης που, όπως έχει αποδειχθεί, η συμμετοχή των συναδέλφων είναι αθρόα. Η δια βίου κατάρτιση των μελών μας είναι πολύ σημαντική ώστε να ακολουθούν τις τεχνολογικές εξελίξεις στον κλάδο μας.

 

Τέλος, η αξιοποίηση των τεχνολογικών μέσων και σ’ αυτό τον τομέα βρίσκεται στις προτεραιότητες του Συλλόγου. Μέσα από το νέο διαδικτυακό τόπο του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. θα δοθεί η δυνατότητα παρακολούθησης live των ημερίδων και των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν ξεκινώντας από την σημερινή 9η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη μας.

 

2.4. Υπηρεσίες μελών

Παρότι η οικονομική κατάσταση του συλλόγου δεν επιτρέπει μεγαλόπνοα σχέδια για τις υπηρεσίες που προσφέρει ο σύλλογος στα μέλη του θα επιδιώξει με τα μέσα που διαθέτει να τις επεκτείνει και θα συνεχίσει:

 • Να αποστέλλει σε καθημερινή βάση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε πάνω από 2.000 συναδέλφους ενημέρωση για τα τεκταινόμενα στον κλάδο μας. Δυστυχώς έχει εντοπιστεί μεγάλο κενό στα mail που διαθέτουμε από μικρότερης ηλικίας και για αυτό τον λόγο ήδη οι τοπικές δομές του συλλόγου κάνουν προσπάθεια να τα συγκεντρώσουν. Εξετάζετε η δυνατότητα αποστολής newsletter σε τακτά χρονικά διαστήματα με συγκέντρωση όλων των ενημερωτικών mail.
 • Η ενημέρωση των μελών μας έχει επεκταθεί ήδη και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα με την δημιουργία group στο facebook με την επωνυμία «ΠΣΔΑΤΜ» όπου διεξάγετε και γόνιμος διάλογος για τα ζητήματα που προκύπτουν. Η διοίκηση του συλλόγου έχει σκοπό να επεκτείνει την παρουσία του συλλόγου και στα άλλα κοινωνικά δίκτυα, ενώ στον σχεδιασμό της είναι να αναρτά για διαβούλευση με τα μέλη για διάφορα ζητήματα που προκύπτουν ξεκινώντας από αυτό το σχέδιο προγράμματος δράσης.
 • Να αποστέλλει σε όλους τους συναδέλφους το δελτίο του συλλόγου. Καλούμε όποιον συνάδελφο το επιθυμεί να ενταχθεί στην συντακτική ομάδα του ή ακόμα να κάνει προτάσεις για την βελτίωση του.
 • Να ενημερώνει συνεχώς του συναδέλφους και μέσω του ηλεκτρονικού ιστότοπου του ο οποίος ήδη ανασχεδιάζεται.
 • Να υποστηρίζει τους συναδέλφους στα ερωτήματα που καθημερινά θέτουν είτε τηλεφωνικώς είτε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η όποια χρονική καθυστέρηση που παρατηρείται οφείλεται στο ότι η δράση αυτή στηρίζεται κυρίως σε εθελοντική βάση. Εξετάζεται από την διοίκηση σε περίπτωση που υπάρχει διαθεσιμότητα να συγκροτηθεί επιτροπή που θα καλύπτει θεσμικά την υπηρεσία αυτή.
 • Να διοργανώνει ημερίδες και συνέδρια. Σύντομα θα υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης τους από απόσταση μέσω livestreaming για όσους συναδέλφους δεν θα μπορούν να παρευρεθούν σε αυτές.

Επειδή τα περισσότερα από τα παραπάνω στηρίζονται σε εθελοντική βάση με την συνεισφορά λίγων συναδέλφων η διοίκηση του ΠΣΔΑΤΜ καλεί κάθε συνάδελφο να βοηθήσει έμπρακτα.

Επίσης εξετάζεται το ενδεχόμενο η συντακτική επιτροπή του δελτίου του συλλόγου να έχει την ευθύνη για την ενημέρωση του ιστοχώρου του συλλόγου και των κοινωνικών δικτύων, καθώς και της καθημερινής αποστολής mail στα μέλη μας. Το δεύτερο ενδεχόμενο είναι να συγκροτηθεί μόνιμη επιτροπή δημοσίων σχέσεων να αναλάβει τα παραπάνω, η οποία θα είναι υπό την ευθύνη του προέδρου και αυτό διότι κατά το καταστατικό και τον νόμο είναι ο μόνος υπεύθυνος.

 

2.5. Η σχέση με τις πολυτεχνικές σχολές

Οι Πολυτεχνικές Σχολές μας είναι το σημείο αναφοράς της επιστημονικής οντότητας του κλάδου. Η συνεργασία του συλλόγου με τις σχολές θα συνεχίσει να είναι αρμονική και στηρίζεται στον αλληλοσεβασμό και των δύο πλευρών.

Στην συζήτηση που έχει ξεκινήσει για τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών η παρέμβαση των σχολών είναι κομβική, ώστε να υποστηριχθεί ο διακριτός ρόλος του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικών στην κοινότητα των μηχανικών. 

Τα τελευταία χρόνια στην Σ.Α.Τ.Μ. έχει ξεκινήσει η συζήτηση για την αλλαγή του προγράμματος σπουδών. Επειδή το θέμα είναι αρκετό σοβαρό για την εξέλιξη του επαγγέλματος μας η διοίκηση του συλλόγου έχει ζητήσει από τον Πρόεδρο της Σ.Α.Τ.Μ. συνάδελφο κ. Κάβουρα να συμμετάσχουμε στην διαβούλευση που θα ακολουθήσει.

Πέραν των παραπάνω η διοίκηση:

 • Θα συνεργαστεί με τις σχολές για την στελέχωση και την λειτουργία των μόνιμων επιτροπών του συλλόγου.
 • Θα συνεργαστεί με τις σχολές για την διοργάνωση κοινών ημερίδων, αλλά και για τις εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Σ.Α.Τ.Μ.
 • Θα προωθήσει με κάθε τρόπο, είτε μέσω ημερίδων είτε μέσω του δελτίου του συλλόγου και τα κοινωνικά δίκτυα την έρευνα που γίνετε.
 • Θα προωθήσει την καθιέρωση ενημερωτικής εκδήλωσης σε συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα στην οποία εκπρόσωποι του συλλόγου θα ενημερώνουν τους φοιτητές για τα τεκταινόμενα στον επαγγελματικό στίβο τα επιστημονικά εφόδια που απαιτούνται για την επαγγελματική ανέλιξη και τις προοπτικές που υπάρχουν ανά αντικείμενο δράσης.

 

2.6. Διεθνή Εμπειρία

Ο ΠΣΔΑΤΜ είναι μέλος των διεθνών οργανώσεων FIG (iInternational Federation of Surveyors), EGOS (European Group of Surveyors) και CLGE (Comité de Liaison des Géomètres Européens).

Σήμερα, είμαστε σε ευχάριστη θέση να προεδρεύουν στις δύο από τις τρεις οργανώσεις μέλη του συλλόγου μας. Στην FIG η συναδέλφισσα κα. Πότσιου και στην EGOS ο συνάδελφος κ. Ζαχαριάς. Από την παρουσία τους σε αυτές τις θέσεις αυξημένου κύρους αναμένουμε σημαντική βοήθεια στους Έλληνες συναδέλφους μας. Από την πλευρά του συλλόγου θα υπάρξει κάθε στήριξη στους συναδέλφους ώστε να επιτύχουν το έργο τους.

Για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε για τον κλάδο πολιτικές ικανές να ανταποκριθούν στις ανάγκες της νέας εποχής πρέπει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και τις  τάσεις σε τεχνολογικό - επιστημονικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο  επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν οι Α.Τ.Μ. πανευρωπαϊκά και  παγκόσμια. Για το λόγο αυτό ο ΠΣΔΑΤΜ έχει ζητήσει την οικονομική στήριξη από το ΤΕΕ ώστε να μπορεί να συμμετάσχει στα δρώμενα των παραπάνω οργανισμών και ιδιαιτέρως να ενεργοποιηθεί ξανά η συμμετοχή μας στην CLGE.

Το Μάρτιο του 2011, ο σύλλογος προέβη στη σύναψη διμερή συνεργασία με το Σύλλογο των Γερμανών Τοπογράφων φιλοδοξώντας να προσαρμόσουμε πετυχημένες ως προς την εφαρμογή τους στη Γερμανία επαγγελματικές δράσεις στην ελληνική πραγματικότητα. Μία από αυτές είναι ο διαπιστευμένος τοπογράφος. Η επιλογή των Γερμανών συναδέλφων έγινε έχοντας βαθιά γνώση ότι τόσο η φύση των σπουδών τους, όσο και το νομικό τους πλαίσιο, προσομοιάζουν στα ελληνικά δεδομένα. Από την πλευρά του συλλόγου θα επιχειρηθεί να συναφθούν και άλλα αντίστοιχα μνημόνια συνεργασίας.

Ο σύλλογος όμως δεν σταματά εκεί και ετοιμάζει ημερίδα όπου θα συμμετάσχουν συνάδελφοι από την Γερμανία, την Ιταλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου θα μας μεταφέρουν τις εμπειρίες τους, να μας ενημερώσουν για τα επαγγελματικά δικαιώματα τους και να ανταλλάξουμε τεχνογνωσία.

 

2.7. Τήρηση Κώδικα Δεοντολογίας

Τα θέματα δεοντολογίας καλύπτονται μέσα από τον κώδικα δεοντολογίας του Τ.Ε.Ε. και τον κώδικα της C.L.G.E. που δεσμεύει τους Ευρωπαίους Τοπογράφους Μηχανικούς όπως αναφέρεται και στο καταστατικό του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ.

Δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις παρατηρείται το φαινόμενο καταπάτησης αξιακών αρχών. Τα μηνύματα που φτάνουν στο ΔΣ είναι πολλά. Η μη τήρηση του κώδικα δεοντολογίας εμφανίζεται στην επαγγελματική καθημερινότητα των Α.Τ.Μ. με τη μορφή:

 • Μη τήρησης των προδιαγραφών και παράδοσης χαμηλής ποιότητας μελετών σε πελάτες.
 • Αμοιβής με εξωπραγματικά χαμηλές τιμές και χρήση μεθόδων αθέμιτου ανταγωνισμού.
 • Διενέργειας ιδιωτικών εργασιών από στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης που εκ του νόμου δεν έχουν αυτό το δικαίωμα.
 • Χορήγησης σφραγίδας από συναδέλφους για την σφράγιση και υπογραφή συνταχθέντων από μη έχοντες το δικαίωμα επαγγελματίες τοπογραφικών διαγραμμάτων.
 • Συνυπογραφής τοπογραφικών διαγραμμάτων μαζί με μη έχοντες το δικαίωμα επαγγελματίες.
 • Κατάτμησης μελετητικού αντικειμένου και ανάθεσής του υπό τη μορφή απευθείας αναθέσεων.

Σήμερα που οι συνάδελφοί μας ελεύθεροι επαγγελματίες  απειλούνται με αφανισμό,  δεν είναι μπορούμε να δείχνουμε ανοχή σε τέτοια φαινόμενα.

Ο Σύλλογος, βέβαια, δεν μπορεί και δεν θέλει να παίξει το ρόλο του αστυφύλακα.  Πρέπει λοιπόν όλοι οι συνάδελφοι να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε τέτοια ενέργεια είναι ένας «Δούρειος Ίππος» που δυναμιτίζει  τις προσπάθειες του κλάδου και υπονομεύει κάθε πιθανή επιτυχία.

Η προάσπιση των συμφερόντων του κλάδου επιτυγχάνεται όταν υπάρχει ο απαραίτητος σεβασμός προς το παραγόμενο προϊόν, όταν τηρούνται οι κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού και οι αποφάσεις - κατευθύνσεις των αιρετών οργάνων των Α.Τ.Μ.

Ρόλο στην άμβλυνση του φαινομένου μπορούν και πρέπει να διαδραματίσουν οι περιφερειακές δομές του Συλλόγου. Ότι όμως κι αν κάνουν, αν οι ίδιοι οι συνάδελφοι δεν σέβονται τους εαυτούς τους, τότε σίγουρα είναι ανώφελο να περιμένουν το σεβασμό και την αναγνώριση απ’ τους άλλους.

Ο σύλλογος θα αποστείλει σε όλα τα μέλη του και θα αναρτήσει σε ευκρινές σημείο του ιστοχώρου του τους κώδικες δεοντολογίας του ΤΕΕ και της CLGE.

 

2.8. Οικονομικά συλλόγου και μετεγκατάσταση

Μέσα στην οικονομική κρίση που περνάει η χώρας μας, δεν θα μπορούσε και η οικονομική κατάσταση του συλλόγου να είναι καλύτερη. Βασικοί λόγοι της κατάσταση αυτής είναι:

 • η ελάχιστη χρηματοδότηση από το ΤΕΕ. Φέτος για πρώτη φορά καθιερώθηκε αλγόριθμος ο οποίος αδικεί τους δυναμικούς συλλόγους όπως τον δικό μας. Το ευχάριστο είναι ότι το ΤΕΕ φαίνεται να ανταποκρίνεται σε αυτή την υποχρέωση του.
 • Ελάχιστα μέλη μας εξοφλούν την ετήσια συνδρομή τους στον σύλλογο που είναι 10 ευρώ τον χρόνο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μόνο την χρονιά που διεξάγονται εκλογές να υπάρχουν κάποια έσοδα από τα μέλη.
 • Ο σύλλογος, λόγω του καταστατικού του, δεν μπορεί να έχει έσοδα από σεμινάρια και αντίστοιχες δράσεις.

Από τα παραπάνω, ο καθένας μπορεί να καταλάβει ότι οι λύσεις είναι ελάχιστες για να αυξηθούν τα έσοδα.

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες για να μειωθούν τα έξοδα. Τα ελαστικά έξοδα έχουν εκμηδενιστεί (το μόνο είναι η συντήρηση του site). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο προϋπολογισμός των εξόδων να καλύπτεται μόνο από τα ανελαστικά όπως ο μισθός και η ασφάλιση της υπαλλήλου, το ενοίκιο, η λογιστική κάλυψη, τα κοινόχρηστα και οι λογαριασμοί κοινής ωφελείας.

Η νέα διοίκηση του συλλόγου για να αυξήσει τα έσοδα του συλλόγου έχει προγραμματίσει να διοργανώσει αρκετές ημερίδες στις οποίες περιμένει να συμμετάσχουν αρκετοί χορηγοί. Δεύτερη λύση ενδεχομένως να είναι η παρακολούθηση ημερίδων μόνο από τα οικονομικός τακτοποιημένα μέλη. Επιπροσθέτως η διοίκηση του συλλόγου προγραμματίζει να αξιοποιήσει το site του συλλόγου για καταχώρηση διαφημίσεων. Γνωρίζουμε ότι στο διαδίκτυο όλες οι εταιρείες δαπανούν αρκετά χρήματα και πιστεύουμε ότι θα επιλέξουν τον ιστότοπο μας όπου θα μπορούν να διαφημιστούν στοχευμένα. Προϋπόθεση για να επιτύχει η συγκεκριμένη λύση είναι η σημαντική επισκεψιμότητα της σελίδας μας.

Ο σύλλογος μας στεγάζεται στο ισόγειο της ιστορικής μπλε πολυκατοικίας. Δυστυχώς η εγκατάσταση στο κτίριο είναι οικονομικά πολύ δύσκολη πλέον. Για τον λόγο αυτό είμαστε σε επαφή με την διοίκηση του ΤΕΕ ώστε να μας εξασφαλίσει κάποιο χώρο όπου θα μπορούμε να μετεγκατασταθούμε.

Τέλος επειδή ο οικονομικός παράγοντας είναι κομβικός για την εύρυθμη λειτουργία,  την αποτελεσματική δραστηριότητα, την δυνατότητα του συλλόγου να παρέχει τις υπηρεσίες στα μέλη του και να ανταποκρίνεται στην καταστατική υποχρέωση του να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των μελών του, καλούμε κάθε μέλος μας να τακτοποιήσει την οικονομική συνδρομή του για το έτος 2016.

 

2.9. Προβολή συλλόγου και των θέσεων τους – Ενίσχυση του κύρους του επαγγέλματος

Η προβολή του συλλόγου και των θέσεων του είναι τόσο σημαντική όσο και η υγιής οικονομική του κατάσταση, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στις προγραμματικές δεσμεύσεις, να μπορεί να παρεμβαίνει δυναμικά και να ενισχυθεί το κύρος του επαγγέλματος μας.

Για την προβολή του συλλόγου η νέα διοίκηση σχεδιάζει:

 • Τον ανασχεδιασμό του ιστότοπου του συλλόγου μας ώστε να είναι πιο λειτουργικός.
 • Την παρουσία του συλλόγου στα κοινωνικά δίκτυα (facebook, linkedin, youtube, Instagram, κλπ). Ήδη ο σύλλογος έχει κλειστή ομάδα στο facebook με πάνω από 800 μέλη και ετοιμάζεται κανάλι στο youtube, όπου θα αναμεταδίδονται όλες οι ημερίδες και εκδηλώσεις του συλλόγου. Υπάρχουν σκέψεις να διεξαχθούν σε συνεργασία με χορηγούς και διαγωνισμοί.
 • Την προσπάθεια για στοχευμένες παρεμβάσεις σε σχολεία ώστε να γνωρίσουν οι μικροί μαθητές το επάγγελμα μας.
  • Κοινές δράσεις και εκδηλώσεις σε συνεργασία με άλλους συλλόγους, ακόμα και MKO (π.χ. WWF, ΕΛΛΑΚ).
  • Την διοργάνωση συνεντεύξεων τύπου με δημοσιογράφους που καλύπτουν το τεχνικό κόσμο για σημαντικά ζητήματα που προκύπτουν.
  • Την παρουσία σε τοπικά μέσα ενημερώσεις (δικτυακά και ηλεκτρονικά) με άρθρα και καταχωρήσεις. Η παρέμβαση σε αυτά μέσα είναι πιο εύκολη και σημαντικής απήχησης.

 

 

3.    Στρατηγική επαγγελματικών και κοινωνικών συμμαχιών στα πλαίσια του προγράμματος δράσης και πολιτική παρεμβάσεων

Ο ΠΣΔΑΤΜ οφείλει για να πετύχει τις στοχεύσεις του να οικοδομήσει νέες, αλλά και να ενισχύσει τις παλαιότερες, συνεργασίες και συμμαχίες στην αναζήτηση κοινά αποδεκτών λύσεων που να εξυπηρετούν το επάγγελμα μας. Τέτοιες συνεργασίες μπορούν να είναι και είναι, πέραν του ΤΕΕ, με τους υπόλοιπους συλλόγους των μηχανικών, αλλά και τους συμβολαιογραφικούς και δικηγορικούς συλλόγους.

Διαχρονικά ο σύλλογος συμμετέχει σε κάθε πρόσκληση της κυβέρνησης και του ευρύτερου δημοσίου τομέα για διαβούλευση επί θεμάτων που αφορούν τον κλάδο μας. Δυστυχώς τις περισσότερες φορές διαπιστώνουμε ότι τα καλέσματα αυτά είναι τουλάχιστον προσχηματικά και απλά οι αρμόδιοι μόνο ακούν τις θέσεις μας. Ακόμα και στις περιπτώσεις που φαινομενικά οι θέσεις μας γίνονταν αποδεκτές, στην πράξη ακολουθούνται τακτικές αναβλητικότητας, υπεκφυγής και στην χειρότερη περίπτωση αδιαφορίας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η διαβούλευση του νέου διαγωνισμού για την ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου που παρά τις παρεμβάσεις μας δεν υιοθετήθηκε ούτε μισή. Δυστυχώς αυτή η κακή πρακτική κόλλησε και κάποια μέλη της διοικούσας επιτροπής του ΤΕΕ. Μας προκάλεσε έκπληξη η στάση των μελών της, που ήταν υπεύθυνα για τα σχέδια ΠΔ των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών, οι οποίοι απαξίωσαν όλους τους συλλόγους μηχανικών με την διαδικασία συζήτησης που ακολούθησαν. Ελπίζουμε η παιδική αυτή ασθένεια να περάσει γρήγορα για το καλό όλων των συναδέλφων και του κοινωνικού συνόλου. Σημαντική παραφωνία ήταν και η μη διεξαγωγή διαβουλεύσεων για τον αλγόριθμο που υιοθέτησε το ΤΕΕ για την επιχορήγηση των συλλόγων των μηχανικών.

Όλα τα παραπάνω προφανώς και δεν θα μας σταματήσουν να παρεμβαίνουμε δυναμικά και να προβάλλουμε τις θέσεις μας μέχρι να εισακουστούν και να υιοθετηθούν από τις ηγεσίες των Υπουργείων.

Η στάση της Διοίκησης του Συλλόγου απέναντι στις υπουργικές ηγεσίες και τους πολιτικούς υφισταμένους τους που υλοποιούν τους σχεδιασμούς τους θα εξακολουθήσει να είναι κριτική με διάθεση δυναμικής κλιμάκωσης των αντιδράσεων σε περιπτώσεις όπου θίγονται τα συμφέροντα των συναδέλφων μας.

Στα πλαίσια των αναγκών ευρύτερης γνωστοποίησης των θέσεων του κλάδου, θα προχωρήσουμε σε ενημέρωση όλων των κοινοβουλευτικών δυνάμεων (πλην της χρυσής αυγής) με σκοπό την διαμόρφωση ευρύτερων συμμαχιών για την αποδοχή των προτάσεων του Συλλόγου.

Τα ζητήματα που θα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών της νέας διοίκησης θα είναι: 

 1. Η θεσμοθέτηση του νέου πλαισίου των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών σε συνδυασμό με την διασφάλιση των έως τώρα δικαιωμάτων μας σε κάθε επίπεδο.
 2. Η ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου και τα ζητήματα που το αφορούν.
 3. Η ανάπτυξη νέων θέσεων εργασίας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και η προβολή των νέων αντικειμένων του κλάδου μας.
 4. Η προώθηση πρότυπων τοπογραφικών διαγραμμάτων και προδιαγραφών σε μελέτες και έργα που αφορούν τον κλάδο μας.
 5. Η ενεργοποίηση του θεσμού του διαπιστευμένου μηχανικού για θέματα κτηματολογίου.
 6. Η εργασιακή νομοθεσία που φαίνεται να αλλάζει με δυσμενέστερους όρους για τους εργαζόμενους.
 7. Η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας με όρους ισόρροπης και δίκαιης ανάπτυξης με σεβασμό στο περιβάλλον και η συμμετοχή του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού σε αυτήν.

Η περίοδος που βρισκόμαστε είναι πολύ δύσκολη και για τον κλάδο μας αλλά και για ολόκληρη την κοινωνία. Σ’ αυτή την περίοδο έχουμε δύο επιλογές είναι δύο, είτε να περιμένουμε κάποιους άλλους να μας σώσουν είτε να πάρουμε όλοι μαζί την τύχη στα χέρια μας και να αναζητήσουμε από μόνοι μας τις λύσεις που θα μας βγάλουν από αυτό το αδιέξοδο.

Όλοι όσοι ασχολούμαστε με τα συλλογικά δρώμενα του κλάδου πιστεύουμε ότι, ανεξαρτήτως των δυσκολιών που θα παρουσιασθούν, μπορούμε να τα καταφέρουμε.

Καλούμε ως νέα διοίκηση του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. όλους τους συναδέλφους να ενεργοποιηθούν και να συμμετέχουν δυναμικά στα δρώμενα του συλλόγου μας είτε μέσω των τοπικών δομών μας είτε μέσω της κεντρικής διοίκησης του συλλόγου μας και τις μόνιμες επιτροπές που θα συγκροτηθούν.

Μόνο όλοι μαζί μπορούμε να είμαστε αρκετά δυνατοί ώστε να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε.

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top