ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

«Νέο Γεω-Ευρετήριο ΓΥΣ. Δυνατότητες και Τρόπος Χρήσης»

Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ, Νίκης 4, Αθήνα, Α' όροφος

Τρίτη 09.10.2018, ώρα: 17:00 – 20:00


17:00 – 17:15 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ
17:15–17:30 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
17:30-18:15 «Ενημέρωση επί της πολιτικής διάθεσης γεωγραφικών δεδομένων», Σχης (Γ) Καγιαδάκης Βαρδής, Δκτης ΓΥΣ
18:15-19:15 «Παρουσίαση νέου Γεωευρετηρίου», Λγός (Γ) Πισπιδίκης Ιωάννης, Αξκός Υδνσης Γεωβάσεων
19:15-20:00 Ερωτήσεις - Συζήτηση


 

Ο χαιρετισμός του Προέδρου του ΠΣΔΑΤΜ, Μιχάλη Καλογιαννάκη, στο 18th International Scientific and Technical Conference “FROM IMAGERY TO DIGITAL REALITY: ERS & Photogrammetry”

Η αγγλική εκδοχή:

On behalf of the Greek (Hellenic) Association of Rural and Surveyor Engineers, I would like to welcome you in Crete and wish good luck to the 18th International Scientific and Technical Conference of ERS and Photogrammetry.

In our country, ERS & Photogrammetry are technical skills regarding exclusively Surveyor Engineers and the last years it is the fastest growing technology of our industry.

The fast evolution of UAV, which is expected to continue, and the convenience of supplying satellite images is the key of the continuing development of Photogrammetry and Remote Sensing and the highlighting as one of the top applications of the technical industry.

For Surveyor Engineers, the third dimension had always the same value as the other two. Nowadays society is getting more and more familiar “watching” in 3d, whether it is from a great distance, or from above or even from a very close distance (e.g. 3d movies etc.)

The adding value of Photogrammetry and Remote Sensing is not (yet) countable, but in the future, apart from the common applications, it is expected that they will help to the development of Smart Cities and the prediction of natural disasters.

It is great pleasure and honor, that the acknowledged company RACUR chose our country to conduct this year’s Technical conference.

I dare to say that PHOTOMOD is not a program following black box solutions, which means it doesn’t offer solutions without knowing and understanding how it works. It gives technically acceptable and understandable solutions.

Finally, I would like to wish good luck to the works of this Conference, which I will attend with great interest.

It would be great honor, and this is an open invitation, if you would join us to next Greek conference of Rural and Surveyor Engineers. I am sure that our collaboration will continue and will be highly efficient for both of us.

Thank you and Καλή Αρχή!

 

Και η ελληνική εκδοχή:

 

 

Ως πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στην Κρήτη και εύχομαι καλή επιτυχία στο διεθνές αυτό συνέδριο που αφορά την Φωτογραμμετρία και την Τηλεπισκόπηση.

Στην χώρα μας αυτά τα επαγγελματικά αντικείμενα αφορούν αποκλειστικά τους Τοπογράφους μηχανικούς και τα τελευταία χρόνια είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη πτυχή του επαγγέλματος μας.

Η ταχεία εξέλιξη των UAV, που αναμένεται να συνεχιστεί, και η ευκολία στην προμήθεια δορυφορικών εικόνων είναι το κλειδί στην συνεχή ανάπτυξη της Φωτογραμμετρία και της Τηλεπισκόπησης και την ανάδειξη τους στις κορυφαίες εφαρμογές του τεχνικού κλάδου.

Για εμάς του Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς η Τρίτη διάσταση έχει ανέκαθεν την ίδια αξία με τις άλλες δύο. Με την σειρά της και η κοινωνία εξοικειώνεται όλο και περισσότερο με το να «βλέπει» σε τρεις διαστάσεις είτε από μεγάλη απόσταση, από ψηλά, είτε από μικρή απόσταση (3d ταινίες, κλπ).

Η προστιθέμενη αξία που μπορούν να προσφέρουν στην κοινωνία, η Φωτογραμμετρία και η Τηλεπισκόπηση, είναι μη μετρήσιμη, ενώ μελλοντικά θα βοηθήσουν, πέραν των κλασσικών εφαρμογών τους, στις έξυπνες πόλεις, αλλά και στην αντιμετώπιση και πρόβλεψη των φυσικών καταστροφών.

Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή, που η καταξιωμένη εταιρεία RACUR επέλεξε την χώρα μας για να διεξάγει φέτος το Παγκόσμιο Συνέδριο της στην χώρα μας.

Τολμώ να πω ότι το PHOTOMOD είναι ένα πρόγραμμα που δεν ακολουθεί την λογική του κλειστού κουτιού, που σου προσφέρει λύσεις χωρίς να παρέμβεις ουσιαστικά ή τουλάχιστον να γνωρίζεις σε βάθος πως λειτουργεί. Είναι από τα προγράμματα που δίνουν λύσεις περισσότερα τεχνικά αποδεκτές.

Θα ήθελα να σας ευχηθώ καλά αποτελέσματα στις συνεδρίες τις οποίες θα παρακολουθήσω με μεγάλο ενδιαφέρον.

Θα ήταν μεγάλη μας τιμή, και σας κάνω ανοικτή πρόσκληση, να συμμετάσχετε στο επόμενο πανελλήνιο συνέδριο που θα διοργανώσουμε ως ΠΣΔΑΤΜ. Είμαι σίγουρος ότι η συνεργασία μας θα συνεχιστεί και θα είναι άκρως αποδοτική.

Σας ευχαριστώ και καλή αρχή!

Το "Smart and Blue City" διοργανώνεται ετησίως από το 2016 με τη βοήθεια πολλών εταίρων και υποστηρικτών, για να φέρει κοντά τις πόλεις και τις περιφερειακές αρχές με τις ΜΜΕ, τους ακαδημαϊκούς και τους επαγγελματίες όπου θα παρουσιάσουν πληροφορίες και ιδέες για έξυπνη και ανάπτυξη.

Η Διάσκεψη αποτελείται από δύο αλληλοσυνδεόμενα μέρη:
- το "Επιστημονικό" μέρος, στο οποίο θα παρουσιαστούν οι πρόσφατες εξελίξεις και υποστηρικτικές τεχνολογίες που σχετίζονται με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μικρές και μεσαίες μεσογειακές πόλεις και κοινότητες και

- το μέρος της 'Έκθεσης", με στόχο να δοθεί η ευκαιρία στη βιομηχανία και στις ΜΜΕ να παρουσιάσουν προϊόντα που μπορούν να λύσουν τα τρέχοντα και μελλοντικά προβλήματα αυτών των κοινοτήτων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.smartbluecity.com


 

Το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος θα φιλοξενήσει και θα διοργανώσει τη διεθνή διεπιστημονική διάσκεψη υψηλού επιπέδου με τίτλο "Οικονομία, Κοινωνία και Κλιματική Αλλαγή" σε συνεργασία με την FIG (Διεθνής Οργάνωση Τοπογράφων), την UIA (Διεθνής Οργάνωση Αρχιτεκτόνων), το ECCE (Διεθνές Συμβούλιο Πολιτικών Μηχανικών) και το UNECE WPLA (Ομάδα εργασίας για τη διαχείριση της γης της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη) στην Αθήνα το διάστημα 7-10 Νομβρίου 2018.


Ο κύριος στόχος της Διάσκεψης είναι:

  • Να εισάγει την επαγγελματική συνεργασία και να ενεργοποιήσει την ανταλλαγή διεπιστημονικών ιδεών σχετικά με τον αντίκτυπο των τρεχουσών και μελλοντικών μεγάλων τάσεων στο δομημένο περιβάλλον, την κατασκευαστική βιομηχανία και την ακίνητη περιουσία.
  • Να αυξήσει την ευαισθητοποίηση και να βελτιώσει την συνεργασία μεταξύ των σχετικών επαγγελματιών στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα και στον ακαδημαϊκό χώρο, για τον ρόλο τους στην ψηφιακή κοινωνία για την καλή διαχείριση της γης και των ακινήτων και για μια βιώσιμη αγορά ακινήτων.
  • Να εμπνεύσει τους σχετικούς επαγγελματίες να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη για κοινή ανταπόκριση των επαγγελματιών και να καθιερώσουν στενότερη συνεργασία για έναν κόσμο απαλλαγμένο από φτώχεια, φόβο και ανισότητα, όπου η ζωή είναι ασφαλής και η ανάπτυξη είναι ανθεκτική και βιώσιμη.

Δωρεάν εγγραφή παρέχεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και έχει ξεκινήσει!

Για την εγγραφή στο συνέδριο πατήστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε το παρακάτω σύνδεσμο
https://tufe2018.com/

 

 Copernicus Hackathon in Greece:

Δημιούργησε νέα προϊόντα & υπηρεσίες με τη χρήση δεδομένων γεωπαρατήρησης!

Δήλωσε τώρα συμμετοχή!

Θέλεις να διεκδικήσεις μία θέση στονCopernicus Accelerator, ένα ετήσιο πρόγραμμα επιχειρηματικής ανάπτυξης που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να λάβεις υποστήριξη για τη δημιουργία της δικής σου start-up; Θέλεις να λάβεις μέρος στο Φ-week που διοργανώνει η ESA στη Ρώμη;

Το  Corallia, του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά, με την υποστήριξη, μεταξύ άλλων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τηςAZO, των μελών του si-Cluster, του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού, του egg, των ελληνικών δικτύων Copernicus Academy/Relay και του FabSpace διοργανώνει τον διαγωνισμό Copernicus Hackathon στην Αθήνα στις 12-13 Οκτωβρίου.

Μπες σήμερα στο Facebook Event και μάθε περισσότερα. 
Δήλωσε συμμετοχή!

 

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν άτομα οργανωμένα σε ομάδες, από οποιοδήποτε επιστημονικό πεδίο και χωρίς κόστος συμμετοχής.

Το προσεχές διάστημα θα διοργανωθεί μία σειρά εκπαιδεύσεων και ενημερωτικών εκδηλώσεων για την καλύτερη προετοιμασία των συμμετεχόντων σχετικά με τα challenges, τα κριτήρια και τα βραβεία του διαγωνισμού, καθώς επίσης και για την υποστήριξη των συμμετεχόντων στη δημιουργία ισχυρών ομάδων.

Για να μαθαίνεις πρώτος τα νέα και τις εκδηλώσεις του διαγωνισμού μείνε συντονισμένος στη σελίδα της εκδήλωσης στο Facebook!

Με εκτίμηση,

Η Οργανωτική Επιτροπή του Copernicus Hackathon in Athens


 

 

Προσφόρα για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών για την ηλεκτρονική υποβολή 

 

 


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

  

Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR21 0172 0800 0050 8007 1615 938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.Δελτίο Τύπου - 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΤΜ


Παρουσιάσεις 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΑΤΜ

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

 


 

 


 

 


 


 

Go to top