Πρόεδρος : Καλογιαννάκης Μιχάλης
Αντιπρόεδρος: Αντωνίου Νίκος
Γεν. Γραμματέας : Φουντά Διονυσία
Ειδ. Γραμματέας: Ζαρκαδούλας Νίκος
Ταμιας : Κωνσταντινίδη Μαρία
Μέλη: Καρβελάς Δημήτρης 
          Μπακλατσή Γραμματεία
          Μπακοπάνος Λευτέρης
          Σπυράκης Βασίλης
          Στουρνάρας Βασίλης
          Τριγώνης Ιωάννηςς         

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top