Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

29ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ.

Δευτέρα 20.12.2021 και ώρα 17:30 μ.μ.

 1. Ενημερώσεις, ανακοινώσεις
 2. Ενημέρωση για τα οικονομικά
 3. Οργανωτικά θέματα
 4. Ενέργειες για τις ελλείψεις σε ΥΔΟΜ από Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς – Πρόσληψη 1.000 Μηχανικών στους Δήμους

 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

 28ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ.

Δευτέρα 12.07.2021 και ώρα 17:30 μ.μ.

 1. Ενημερώσεις, ανακοινώσεις
 2. Ενημέρωση για τα οικονομικά
 3. Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης»
 4. Δημόσια διαβούλευση για Υ.Α. για τις Τεχνικές Προδιαγραφές εκπόνησης μελετών για τον καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή δόμησης (Ζ.Υ.Σ.) του άρθρου 72 του ν. 4495/2017 και Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ)
 5. Ελλείψεις σε ΥΔΟΜ από Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς
 6. Ενεργοποίηση απόφασης για Τράπεζα Αίματος

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

24ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ.

 Τρίτη 29.12.2020 και ώρα 17:00 μ.μ. 

 1. Ενημερώσεις, ανακοινώσεις
 2. Πρόσβαση στα Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία
 3. Eγγραφή αποφοίτων κολεγίων στο ΤΕΕ
 4. Προγραμματισμός 2021

 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

 26ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ.

 Δευτέρα 22.03.2021 και ώρα 18:00 μ.μ.

 1. Ενημερώσεις, ανακοινώσεις
 2. Ενημέρωση για τα οικονομικά
 3. Οργανωτικά θέματα 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΑΤΜ
 4. Πρόσκληση ΣΑΔΑΣ σύστασης Κοινής Επιτροπής Καθορισμού Ελαχίστων Ορίων Αμοιβών (στη ρύθμιση των αυθαιρέτων, στη σύνταξη των ΠΕΑ, στην έκδοση των Οικοδομικών Αδειών και την Επίβλεψη των κατασκευών, στην τήρηση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίων)
 5. Σύσταση Επιτροπή Καθορισμού Ελαχίστων Ορίων Αμοιβών Τοπογραφικών Μελετών

 Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

23ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ.

Δευτέρα 30.11.2020 και ώρα 17:00 μ.μ.

 1. Ενημερώσεις, ανακοινώσεις
 2. Nομοσχέδιο "Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας"
 3. Δημόσια διαβούλευση για το νομοσχέδιο με τίτλο «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων».

 

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top