Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

16ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ.

Τρίτη 20.12.2016 και ώρα 18:00 μ.μ.

 1. Ενημερώσεις, ανακοινώσεις.
 2. Απάντηση σε αίτημα να τεθεί υπό την αιγίδα του συλλόγου η έκθεση Drone Expo
 3. Απάντηση σε Προσφυγές
 4. Εξελίξεις στο «Εθνικό Κτηματολόγιο»
 5. Μόνιμες επιτροπές
 6. Κώδικάς δεοντολογίας – Αίτημα για συζήτηση συναδέλφου από Ν. Μαγνησίας

 

Ημερήσια Διάταξη 16ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ.

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η 

15ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ. 

Τρίτη 6.12.2016 και ώρα 18:00 μ.μ.

 

 1. Ενημερώσεις, ανακοινώσεις.
 2. Απολογισμός Διημερίδας «Μη επανδρωμένα Εναέρια Συστήματα (UAS) και Χαρτογράφηση – Ο σύγχρονος τρόπος αποτύπωσης, καταγραφής και τεκμηρίωσης» (25-26.11.2016).
 3. Αποκλεισμός από τις τάξεις Β και Γ των Ενεργειακών Επιθεωρητών.
 4. Συγκρότηση επιτροπής και ομάδων έργου για την ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού.
 5. Ενέργειες για την ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος για τα τοπογραφικά διαγράμματα.
 6. Μόνιμες επιτροπές.
 7. Αίτημα προς την ΕΚΧΑ Α.Ε. για ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Διαδικασίες υποβολής αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες».
 8. Διαφήμιση στην ιστοσελίδα του συλλόγου.
 9. Κοπή πίτας.
 10. Κώδικάς δεοντολογίας – Αίτημα για συζήτηση συναδέλφου από Ν. Μαγνησίας.

Ημερησία Διάταξη 15ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ.

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

13ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ.

Πέμπτη 20.09.2016 και ώρα 18:00 μ.μ.

 

 1. Επικύρωση πρακτικών
 2. Ενημερώσεις, ανακοινώσεις
 3. Διαβούλευση σχέδιο νόμου «Νόμος για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος»
 4. Επικείμενες αλλαγές προδιαγραφών στις πράξεις απαλλοτριώσεων
 5. Επαγγελματικά δικαιώματα: Τεχνικός Ασφαλείας
 6. Δημόσια διαβούλευση «Οι διαδικασίες κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο σύστημα παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδομών, δομές στρατηγικού σχεδιασμού δημόσιων υποδομών και λοιπές διατάξεις».
 7. Ενημερωτική ημερίδα για το ασφαλιστικό των μηχανικών (26.10.2016)
 8. Οργάνωση διημερίδας «Μη επανδρωμένα Εναέρια Συστήματα (UAS) και Χαρτογράφηση – Ο σύγχρονος τρόπος αποτύπωσης, καταγραφής και τεκμηρίωσης» (25-26.11.2016)

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

14ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ.

Παρασκευή 18.11.2016 και ώρα 18:00 μ.μ. 

 1. Επικύρωση πρακτικών
 2. Ενημερώσεις, ανακοινώσεις
 3. Διημερίδα «Μη επανδρωμένα Εναέρια Συστήματα (UAS) και Χαρτογράφηση – Ο σύγχρονος τρόπος αποτύπωσης, καταγραφής και τεκμηρίωσης» (25-26.11.2016)
 4. Δικαίωμα υπογραφής της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτίριων
 5. Επαγγελματικά δικαιώματα
 6. Προσφυγές σε δημόσιες υπηρεσίες
 7. Δημόσια διαβούλευση σχεδίου νόμου «Χωρικός Σχεδιασμός – Βιώσιμη Ανάπτυξη»

14ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ.

   Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

12ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ.

Παρασκευή 30.09.2016 και ώρα 17:30 μ.μ.

 1. Επικύρωση πρακτικών
 2. Ενημερώσεις, ανακοινώσεις
 3. Παρέμβαση στο θεσμικό πλαίσιο των μελετών οδοποιίας ΑΠΕ
 4. Διαβούλευση σχέδιο νόμου «Νόμος για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος»
 5. Επικείμενες αλλαγές προδιαγραφών στις πράξεις απαλλοτριώσεων
 6. Οργάνωση διημερίδας «Μη επανδρωμένα Εναέρια Συστήματα (UAS) και Χαρτογράφηση – Ο σύγχρονος τρόπος αποτύπωσης, καταγραφής και τεκμηρίωσης»

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top