Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

14ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ.

Παρασκευή 18.11.2016 και ώρα 18:00 μ.μ. 

  1. Επικύρωση πρακτικών
  2. Ενημερώσεις, ανακοινώσεις
  3. Διημερίδα «Μη επανδρωμένα Εναέρια Συστήματα (UAS) και Χαρτογράφηση – Ο σύγχρονος τρόπος αποτύπωσης, καταγραφής και τεκμηρίωσης» (25-26.11.2016)
  4. Δικαίωμα υπογραφής της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτίριων
  5. Επαγγελματικά δικαιώματα
  6. Προσφυγές σε δημόσιες υπηρεσίες
  7. Δημόσια διαβούλευση σχεδίου νόμου «Χωρικός Σχεδιασμός – Βιώσιμη Ανάπτυξη»

14ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ.

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top