Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η 

15ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ. 

Τρίτη 6.12.2016 και ώρα 18:00 μ.μ.

 

  1. Ενημερώσεις, ανακοινώσεις.
  2. Απολογισμός Διημερίδας «Μη επανδρωμένα Εναέρια Συστήματα (UAS) και Χαρτογράφηση – Ο σύγχρονος τρόπος αποτύπωσης, καταγραφής και τεκμηρίωσης» (25-26.11.2016).
  3. Αποκλεισμός από τις τάξεις Β και Γ των Ενεργειακών Επιθεωρητών.
  4. Συγκρότηση επιτροπής και ομάδων έργου για την ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού.
  5. Ενέργειες για την ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος για τα τοπογραφικά διαγράμματα.
  6. Μόνιμες επιτροπές.
  7. Αίτημα προς την ΕΚΧΑ Α.Ε. για ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Διαδικασίες υποβολής αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες».
  8. Διαφήμιση στην ιστοσελίδα του συλλόγου.
  9. Κοπή πίτας.
  10. Κώδικάς δεοντολογίας – Αίτημα για συζήτηση συναδέλφου από Ν. Μαγνησίας.

Ημερησία Διάταξη 15ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ.

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top