Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

12ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ.

Παρασκευή 30.09.2016 και ώρα 17:30 μ.μ.

  1. Επικύρωση πρακτικών
  2. Ενημερώσεις, ανακοινώσεις
  3. Παρέμβαση στο θεσμικό πλαίσιο των μελετών οδοποιίας ΑΠΕ
  4. Διαβούλευση σχέδιο νόμου «Νόμος για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος»
  5. Επικείμενες αλλαγές προδιαγραφών στις πράξεις απαλλοτριώσεων
  6. Οργάνωση διημερίδας «Μη επανδρωμένα Εναέρια Συστήματα (UAS) και Χαρτογράφηση – Ο σύγχρονος τρόπος αποτύπωσης, καταγραφής και τεκμηρίωσης»

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top