Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

13ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ.

Πέμπτη 20.09.2016 και ώρα 18:00 μ.μ.

 

  1. Επικύρωση πρακτικών
  2. Ενημερώσεις, ανακοινώσεις
  3. Διαβούλευση σχέδιο νόμου «Νόμος για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος»
  4. Επικείμενες αλλαγές προδιαγραφών στις πράξεις απαλλοτριώσεων
  5. Επαγγελματικά δικαιώματα: Τεχνικός Ασφαλείας
  6. Δημόσια διαβούλευση «Οι διαδικασίες κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο σύστημα παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδομών, δομές στρατηγικού σχεδιασμού δημόσιων υποδομών και λοιπές διατάξεις».
  7. Ενημερωτική ημερίδα για το ασφαλιστικό των μηχανικών (26.10.2016)
  8. Οργάνωση διημερίδας «Μη επανδρωμένα Εναέρια Συστήματα (UAS) και Χαρτογράφηση – Ο σύγχρονος τρόπος αποτύπωσης, καταγραφής και τεκμηρίωσης» (25-26.11.2016)

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top