https://www.ethnos.gr/opinions/article/225004/agrotikhanaptyxhkaikthmatologio

Το ελληνικό καλοκαίρι είναι συνυφασμένο με την ελληνική ύπαιθρο. Γυρνώντας στα διάφορα χωριά, εύκολα κάποιος μπορεί να συνειδητοποιήσει το πρόβλημα της μικροϊδιοκτησίας. Ειδικότερα αν μπει στην διαδικασία να μάθει τα χωράφια της οικογένειας του.

Είναι γεγονός ότι η αγροτική περιουσία είναι κατακερματισμένη, ενώ οι προσπάθειες που είχαν γίνει παλαιότερα δεν επαρκούν.

Είναι επίσης γεγονός, ότι η χώρα μας είναι ευνοημένη (Πόσο ακόμα; Η κλιματική κρίση θα δείξει) από τις επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, που ευνοούν, όπως και σε όλη τη Μεσόγειο, την καλλιέργεια οπωροκηπευτικών, της ελιάς και ένα σωρό άλλων αγροτικών προϊόντων.

Δυστυχώς, στο παραπάνω πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί η ελληνική αγροτική παραγωγή, τον τελευταίο χρόνο, προστέθηκαν και κάποιες επιπλέον δυσμενείς παράμετροι. Το σημαντικό πρόβλημα εύρεσης εργατών γης, αλλά και η αύξηση του κόστους παραγωγής.

Ως επακόλουθο των παραπάνω, η αύξηση της απόδοσης της αγροτικής παραγωγής, γίνεται ακόμα πιο επιτακτική. Σε αυτό συντελούν η κλιματική κρίση, αλλά και η επισιτιστική κρίση λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ένα κράτος που θέλει να είναι δυνατό, πρέπει να έχει, όσο είναι εφικτό, επισιτιστική «αυτονομία».

Το ζητούμενο για οικονομική και όχι μόνο ασφάλεια, είναι η ενεργειακή, υγειονομική και επισιτιστική αυτονομία.
Μέσα σε όλα αυτά, επιτέλους, φαίνεται ότι «ολοκληρώνεται» το Ελληνικό Κτηματολόγιο και έρχεται η ώρα να αποδείξει, όσα γράφονταν τόσα χρόνια, δηλαδή, ότι είναι ένα πολυδύναμο εργαλείο πολιτικής γης.

Το ερώτημα που εύκολα μπορεί κάποιος να θέσει είναι: «Πώς μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της αγροτικής παραγωγής και της ενίσχυσης της «επισιτιστικής» ασφάλειας της χώρας;».

Η απάντηση είναι: «Με την υποστήριξη του στον εργαλείο που λέγεται αναδασμός».

Τι είναι αναδασμός

Στην ουσία είναι η λύση για τον κατακερματισμό της μικροιδιοκτησίας και η απόδοση στους ιδιοκτήτες ενιαίων αγροτικών εκτάσεων μέσω δίκαιας αναδιανομής της γης, που συνοδεύεται από εγγειοβελτιωτικά και αρδευτικά έργα, καθώς και δημιουργία αγροτικών δρόμων.

Το Κτηματολόγιο μπορεί να παρέχει εύκολα και γρήγορα σε ένα μελετητή που συντάσσει τον αναδασμό, ένα επικαιροποιημένο υπόβαθρο, όπου θα περιλαμβάνονται όλες τις ιδιοκτησίες και τους ιδιοκτήτες τους. Με αυτό τον τρόπο, μπορεί να επιτευχθεί η ολοκλήρωση των αναδασμών πιο γρήγορα, πολύ πιο οικονομικά και πολύ πιο αποδοτικά.

Τι χρειάζεται όμως για τα παραπάνω;

Όπως και για τα περισσότερα.

Πολιτική βούληση και στρατηγική

Το διάστημα 1953-1962 οι αναδασμοί αφορούσαν 145.000 στρέμματα/έτος, το διάστημα 1963-1971 300.000 στρέμματα/έτος, ενώ έφτασε στα μέσα της δεκαετίας του 1970 800.000 στρέμματα/έτος. Από το διάστημα αυτό και μετά παρατηρείται συνεχής μειώσεις, χωρίς καμία αξιόλογη συντονισμένη κρατική πρωτοβουλία, ενώ από το 1995 έως σήμερα δεν ξεπερνούν τα 100.000 στρέμματα/έτος….

Για αυτό, όταν μιλάμε για ανάπτυξη, δεν είναι κακό να χρησιμοποιούμε και πιο τεχνικές λύσεις, εκτός από την εύκολη, και πολλές φορές ψηφοθηρική λύση, των επιδοτήσεων και των επιχορηγήσεων.

       Αθήνα, 16.03.2021 

                                                                                                                          Αρ. Πρωτ.:   007

ΠΡΟΣ : Τα μέλη του ΠΣΔΑΤΜ

ΘΕΜΑ  : Απόρριψη προσφυγής για το ΠΔ 99/2018

 

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,

δυστυχώς τις προηγούμενες μέρες εκδόθηκε η απόφαση του ΣτΕ για την προσφυγή που είχε καταθέσει ο σύλλογος μας για το ΠΔ 99/2018 που αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών.

Σύμφωνα με το ΣτΕ απορρίφθηκαν όλες οι προσφυγές που κατατέθηκαν, ενώ όσον αφορά την προσφυγή μας τα βασικά σημεία της περίληψης της αναφέρουν:

 1. το Δικαστήριο έκανε δεκτό ότι η κρίση της Διοικήσεως περί της επάρκειας των γνώσεων των ειδικοτήτων διπλωματούχου Μηχανικού για την άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων, ως επιστημονική και τεχνική, είναι ανέλεγκτη από το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο, βασιζόμενο στη λογική και στα διδάγματα της κοινής πείρας δύναται να εξετάσει μόνον αν τα γνωστικά αντικείμενα των δεκατριών ειδικοτήτων είναι εκδήλως αναντίστοιχα με καθοριζόμενα επαγγελματικά δικαιώματα.
 2. το Δικαστήριο δεν δύναται, κατ’ αρχήν, να υπερβεί τα όρια του ακυρωτικού ελέγχου και να αποφανθεί με κρίση επιστημονική και τεχνική περί της επάρκειας των γνώσεων ειδικότητας διπλωματούχου Μηχανικού για την άσκηση δραστηριοτήτων της Μηχανικής που συναρτώνται με επαγγελματικά δικαιώματα. 
 3. Εν προκειμένω, όπως κρίθηκε, δεν συντρέχει έκδηλη αναντιστοιχία των γνωστικών αντικειμένων με τα επαγγελματικά δικαιώματα που αμφισβήτησαν οι αιτούντες. 

Αναμένουμε και το συνολικό κείμενο της απόφασης.

Με λίγα λόγια η αναντιστοιχία, αν υπάρχει, δεν είναι έκδηλη, ώστε να γίνει δεκτή η προσφυγή. Επιπλέον δεν μπορεί να αποφανθεί με κρίση επιστημονική και τεχνική περί της επάρκειας των γνώσεων.

Το ΣτΕ χρειάστηκε 3 χρόνια για να μην καταφέρει να κατανοήσει την έκδηλη αναντιστοιχία.

Αλήθεια δεν είναι έκδηλο ότι ένας Πολιτικός Μηχανικός που έχει διδαχθεί μόνο ένα μάθημα Γεωδαισίας, μπορεί να έχει πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα επί των τοπογραφικών μελετών;

Άραγε με ένα μάθημα «Στοιχεία Δικαίου και Τεχνικής Νομοθεσίας» ο Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός μπορεί να ασκήσει την δικηγορία; Ή με ένα μάθημα «Γενική Γεωλογία» μπορεί να κάνει γεωλογικές μελέτες;

Αντίστοιχα, ισχύει για τις ειδικότητες των Μηχανικών Χωροταξίας και των Μηχανικών Περιβάλλοντος.

Δυστυχώς το ΣτΕ έμεινε στο 1930 και το πνεύμα του νόμου που ίσχυε στον νόμο 4663/1930.

Σαν να μην έχει αλλάξει κάτι μετά από 9 δεκαετίες.

Την μάχη του αυτονόητου που δώσαμε δυστυχώς την χάσαμε.

Ο πόλεμος βέβαια δεν χάθηκε. Η ποιότητα των γνώσεων και της κατάρτισης των συναδέλφων μας, είναι και το συγκριτικό μας πλεονέκτημα μας, έναντι όσων θέλουν να απασχοληθούν σε «χωράφια» που δεν έχουν γνώση και επάρκεια.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις συναδέλφισσες και όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν, με κάθε τρόπο, σε αυτή την ιστορική μάχη για το επάγγελμα μας.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος

Μιχάλης Καλογιαννάκης

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Πρόσβαση στο Κτηματολόγιο

Μεγάλη νίκη στην μάχη του αυτονόητου

  

Μετά από αναμονή αρκετών χρόνων επιτεύχθη μια νίκη στην μάχη του αυτονόητου.

Μια νίκη που δεν ήταν εύκολη και αλλάζει την καθημερινότητα των Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών και όχι μόνο.

Η πρόσβαση στα αρχεία που τηρεί το Κτηματολόγιο, το μεγαλύτερο μεγάλο έργο, έπρεπε, και τελικά επιτεύχθη, να είναι ελεύθερη και δωρεάν για τους επαγγελματίες που πίστεψαν στο έργο αυτό, έβαλαν πλάτη στην σύνταξη του και συνεχώς το ενημερώνουν.

Ελεύθερη και δωρεάν είναι όμως και για τους πολίτες, ώστε να μπορούν να δουν τα στοιχεια  των ιδιοκτησιών τους. Ένα έργο που χρηματοδότησαν οι πολίτες είναι πλέον ανοικτό και επιστρέφει στην κοινωνία.

Ναι, πλέον μπορούμε να μιλάμε για Ανοικτό Κτηματολόγιο, ένα Κτηματολόγιο με ελεύθερη πρόσβαση για όλους.

Για την σημαντική αυτή εξέλιξη, η διαδρομή τα τελευταία 2 χρόνια δεν ήταν εύκολη. Δεν έγινε με αυτόματο πιλότο. Χρειάστηκε ο αποκλεισμός της πρόσβασης των συναδέλφων από τα υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία λόγω της πανδημίας, η αποστολή επιστολής του ΠΣΔΑΤΜ, η αγαστή συνεργασία με το ΤΕΕ για το θέμα, όπου τελικά με τις κατάλληλες ενέργειες προέκυψε η ανάλογη απόφαση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για το θέμα, σύμφωνη με την επιχειρηματολογία που είχε αναπτυχθεί.

Μετά από αρκετές διαβουλεύσεις και συνεχή επικοινωνία, η κατάληξη ήταν η έκδοση της ΚΥΑ για την πρόσβαση στα κτηματολογικά στοιχεία που διατηρούνται στο Κτηματολόγιο.

Σε όλη αυτή την διαδρομή, χρειάστηκε να υπάρχουν οι κατάλληλοι άνθρωποι και η κατάλληλη πολιτική οξύνοια και τόλμη. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ονοματεπώνυμο και θα θέλαμε να τους ευχαριστήσουμε.

Είναι ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός, με την άψογη συνεργασία που είχαμε και την επιμονή του για το αυτονόητο.

Είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΤΕΕ και πρώην Πρόεδρος του ΠΣΔΑΤΜ, Γιάννης Μαχίκας, που συνέβαλε κομβικά με τις γνώσεις του και τις παρεμβάσεις του.

Είναι ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Κτηματολογίου, Στέφανος Κοτσώλης, που είχε τον συντονισμό για το ζήτημα αυτό, εμπιστεύτηκε το ΤΕΕ και τον ΠΣΔΑΤΜ για το κοινό πνεύμα και τις κοινές αντιλήψεις για το ζήτημα αυτό.

Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε και τις πολιτικές ηγεσίες των αρμόδιων υπουργείων για την εμπιστοσύνη που έδειξαν σε όσους ενεπλάκησαν, αλλά και την πολιτική τόλμη και οξύνοια που επέδειξαν. Καλώς ή κακώς, αυτό έλειπε τόσα χρόνια.

Οφείλουμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συναδέλφους που στηρίζουν και εμπιστεύονται την διοίκηση του ΠΣΔΑΤΜ.

Σε αυτή την χώρα, τα αυτονόητα μπορούν να γίνουν πράξη, μακριά από στείρες συντεχνιακές λογικές και παρασιτικές συμπεριφορές. Αυτό αποδεικνύει η έκδοση αυτής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που μετατρέπει το Κτηματολόγιο σε Ανοικτό Κτηματολόγιο με δωρεάν πρόσβαση σε όλους, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει ποιοτικά όλη την λειτουργία του.

 


 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 157 80 ,ΑΘΗΝΑ

TΗΛ: 210 772 2696, FAX: 210 772 2728

mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 2020

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΣΑΤΜ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) θεσμοθέτησε στο πρόγραμμα σπουδών της από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 την Πρακτική Άσκηση, διάρκειας δύο μηνών (2) εκτός του Ιδρύματος. Είναι μάθημα Επιλογής ενταγμένο στο πρόγραμμα σπουδών της Σχολής, στο 8ο εξάμηνο, με κωδικό μαθήματος 6240 και αντιστοιχεί σε 4 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) στο European Diploma Supplement.

Ο σκοπός της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) της ΣΑΤΜ είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την επαγγελματική πραγματικότητα της επιστήμης του Αγρονόμου & Τοπογράφου Μηχανικού και η εφαρμογή θεωρητικών γνώσεων σε πραγματικό περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα η ΠΑ:

 • δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να εφαρμόσουν στην πράξη τις θεωρητικές γνώσεις
 • επιτρέπει στους φοιτητές να γνωρίσουν από κοντά τον μελλοντικό χώρο εργασίας τους, τις απαιτήσεις και το αντικείμενο του επαγγέλματός τους
 • βοηθά στην απόκτηση αξιοσημείωτης εμπειρίας από τους εκπαιδευόμενους στη σύνθεση και στη λειτουργία ενός τοπογραφικού συνεργείου με παράλληλη εξοικείωση στην ομαδική εργασία

Η Πρακτική Άσκηση που θα υλοποιηθεί δεν συνεπάγεται καμία σχέση εργασίας των εκπαιδευομένων με την υπηρεσία/οργανισμό/επιχείρησή σας, γι’ αυτό, δεν αναλαμβάνετε έναντι αυτών, καμία οικονομική υποχρέωση και καμία ασφαλιστική κάλυψη, τα οποία καλύπτονται εξ ολοκλήρου από το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης.

Οι φορείς υποδοχής υποχρεούνται να :

 • Είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα ΑΤΛΑΣ
 • Ζητήσουν τις αντίστοιχες θέσεις ΠΑ μέσω του συστήματος ΑΤΛΑΣ
 • Παρέχουν τους απαραίτητους χώρους για την εκπαίδευση των ασκούμενων
 • Χορηγούν βεβαίωση για το χρονικό διάστημα ΠΑ σε κάθε ασκούμενο φοιτητή σε αντίστοιχο έντυπο βεβαίωσης, που χορηγείται από το γραφείο ΠΑ.
 • Αξιολογούν τα αποτελέσματα & τα παραδοτέα της ΠΑ

Η Πρακτική Άσκηση διεξάγεται κάθε χρόνο, στο χρονικό διάστημα μεταξύ των μηνών Απρίλιο έως και Οκτώβριο. Η ΠΑ μπορεί να εκτελεστεί μία φορά στη διάρκεια σπουδών των φοιτητών, κατόπιν της εγγραφής των στο σχετικό μάθημα. Για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 η ΠΑ θα πραγματοποιηθεί τους μήνες Μάιο 2021 - Οκτώβριο 2021

Τα διαδοχικά στάδια υλοποίησης της ΠΑ που αφορούν στους φορείς υποδοχής είναι:

 • Ανακοίνωση από το γραφείο ΠΑ της ΣΑΤΜ για επικείμενη υλοποίηση του προγράμματος ΠΑ. Γίνεται σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ΠΑ (http://praktiki.ntua.gr/site/home.html), στο τεχνικό δελτίο του Πανελλήνιου Συλλόγου Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΠΣΔΑΤΜ) και αλλού.
 • Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα θα πρέπει οι Φορείς Υποδοχής να εγγραφούν στο σύστημα ΑΤΛΑΣ του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας. Για την εγγραφή στο σύστημα ΑΤΛΑΣ θα πρέπει να μπείτε στη σελίδα http://atlas.grnet.gr/ και να επιλέξτε την εγγραφή Φορέων Υποδοχής (https://submit-atlas.grnet.gr/) προκειμένου να συμπληρώσετε τη Φόρμα της Εγγραφής με τα στοιχεία του Φορέα Υποδοχής. Αφού πιστοποιηθείτε στο σύστημα, μπορείτε να καταχωρήσετε τις θέσεις ΠΑ που προσφέρετε κάνοντας είσοδο στο σύστημα με τα στοιχεία σας. Θα πρέπει να επιλέξετε την καρτέλα Θέσεις ΠΑ και να επιλέξτε το πεδίο «Προσθήκη Πρακτικής Άσκησης». Αφού καταχωρήσετε τις θέσεις (Βήμα 1) και το αντικείμενο των θέσεων (Βήμα 2), στο Βήμα 3 (Προσθήκη Σχολών), από τη στήλη Ίδρυμα επιλέξτε το ΕΜΠ και τη Σχολή/Τμήμα με την/το οποία/οποίο επιθυμείτε να συνεργαστείτε. Για τη ΣΑΤΜ/ΕΜΠ επιλέγετε Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών.
 • Θα πραγματοποιηθεί αντιστοίχηση επόπτη μέλους ΔΕΠ της ΣΑΤΜ με κάθε φοιτητή που θα συμμετέχει στο πρόγραμμα και κάθε φορέα υποδοχής που παρέχει την εκπαίδευση.
 • Θα γίνει υπογραφή σύμβασης μεταξύ του φορέα υποδοχής και του γραφείου ΠΑ για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, καθώς και για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή.
 • Πριν την έναρξη της ΠΑ, ο φοιτητής θα πρέπει να προμηθευτεί Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) ΕΦΚΑ. Αυτό γίνεται με ευθύνη του γραφείου ΠΑ του ΕΜΠ και δεν αφορά στους φορείς υποδοχής. Η πληρωμή του ΕΦΚΑ γίνεται από το ΕΜΠ συνεπώς δεν υπάρχει καμία υποχρέωση των φορέων υποδοχής.
 • Στη συνέχεια, έχοντας ολοκληρώσει το πρώτο μέρος των απαραίτητων διαδικασιών ξεκινά η ΠΑ για τον κάθε φοιτητή στο φορέα υποδοχής που έχει αντιστοιχηθεί.

 

Αναλυτικότερα   στοιχεία   που   αφορούν   στην   ΠΑ,   μπορείτε   να   βρείτε   στον   διαδικτυακό   τόπο  http://matm.survey.ntua.gr/

 

Προσδοκώντας στη συνεργασία σας, είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

 

Με εκτίμηση

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  ΕΜΠ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΑΤΜ

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top