Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

 11ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ.

 Παρασκευή 10.05.2019 και ώρα 17:30 μ.μ.

 1. Ενημερώσεις, ανακοινώσεις
 2. Ψήφισμα για την δίωξη συναδέλφων
 3. Εκλογή Ειδικού Γραμματέα

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

10ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ.

Τρίτη 16.04.2019 και ώρα 17:30 μ.μ.

 1. Ενημερώσεις, ανακοινώσεις
 2. Ψήφισμα για την δίωξη συναδέλφων
 3. Αίτηση ακυρώσεως στο ΣτΕ κατά του ΠΔ 99/2018
 4. Προγραμματισμός ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
 5. Προγραμματισμός Πανελλήνιας Συνδιάσκεψης
 6. Ενημέρωση για το Κτηματολόγιο
 7. Νομοσχέδιο για τον αιγιαλό και την παραλία

                                       

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

 9ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ.

Παρασκευή 11.01.2019 και ώρα 17:30 μ.μ.

 1. Ενημερώσεις, ανακοινώσεις
 2. Διαβούλευση νομοσχεδίου για τις οικιστικές πυκνώσεις «Περιβαλλοντική διαχείριση των περιοχών με οικιστικές πυκνώσεις, ιώδους περιγράμματος»
 3. Προγραμματισμός ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
 4. Κοπή πίτας συλλόγου
 5. Διοργάνωση ημερίδων, εσπερίδων, κλπ
 6. Ενημέρωση για τα οικονομικά
 7. Ορισμός υπευθύνου για τα τρέχοντα θέματα (επιστολές για διαγωνισμούς, παρεμβάσεις, κλπ)
 8. Ενημέρωση για το Κτηματολόγιο
 9. Θεσμοθέτηση διάρκεια ισχύς των τοπογραφικών διαγραμμάτων για τις δικαιοπραξίες

 

 

 

 

 

 

                                       

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

 9ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ. (εξ' αναβολής)

Τρίτη 22.01.2019 και ώρα 17:30 μ.μ.

 1. Ενημερώσεις, ανακοινώσεις
 2. Διαβούλευση νομοσχεδίου για τις οικιστικές πυκνώσεις «Περιβαλλοντική διαχείριση των περιοχών με οικιστικές πυκνώσεις, ιώδους περιγράμματος»
 3. Προγραμματισμός ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
 4. Κοπή πίτας συλλόγου
 5. Διοργάνωση ημερίδων, εσπερίδων, κλπ
 6. Ενημέρωση για τα οικονομικά
 7. Ορισμός υπευθύνου για τα τρέχοντα θέματα (επιστολές για διαγωνισμούς, παρεμβάσεις, κλπ)
 8. Ενημέρωση για το Κτηματολόγιο
 9. Θεσμοθέτηση διάρκεια ισχύς των τοπογραφικών διαγραμμάτων για τις δικαιοπραξίες

 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

 8ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ.

Τετάρτη 12.12.2018 και ώρα 17:30 μ.μ.

 1. Ενημερώσεις, ανακοινώσεις
 2. Απόφαση για την ανάληψη από δικηγορικό γραφείο της προσφυγής στο ΣτΕ ενάντια του ΠΔ 99/2018 (ΦΕΚ 187A/2018) "Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα"
 3. Ενέργειες για την συγκέντρωση του ποσού για την προσφυγή στο ΣτΕ ενάντια του ΠΔ 99/2018

 

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top