Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

 8ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ.

Τετάρτη 12.12.2018 και ώρα 17:30 μ.μ.

  1. Ενημερώσεις, ανακοινώσεις
  2. Απόφαση για την ανάληψη από δικηγορικό γραφείο της προσφυγής στο ΣτΕ ενάντια του ΠΔ 99/2018 (ΦΕΚ 187A/2018) "Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα"
  3. Ενέργειες για την συγκέντρωση του ποσού για την προσφυγή στο ΣτΕ ενάντια του ΠΔ 99/2018

 

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top