Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η 

13ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ.

 Δευτέρα 09.09.2019 και ώρα 17:30 μ.μ.

  1. Ενημερώσεις, ανακοινώσεις
  2. Οργάνωση Πανελλήνιας Συνδιάσκεψης
  3. Ενημέρωση για τα οικονομικά
  4. Εξέταση αιτήματος συνεργασίας με τον Σύλλογο Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top