Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

23ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ.

Δευτέρα 30.11.2020 και ώρα 17:00 μ.μ.

 1. Ενημερώσεις, ανακοινώσεις
 2. Nομοσχέδιο "Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας"
 3. Δημόσια διαβούλευση για το νομοσχέδιο με τίτλο «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων».

 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

22ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ.

Δευτέρα 09.11.2020 και ώρα 17:00 μ.μ.

 

 1. Ενημερώσεις, ανακοινώσεις
 2. Οικονομικά θέματα
 3. Διαβούλευση για το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας
 4. Ενέργειες για την πρόσβαση στα κτηματολογικά γραφεία / υποθηκοφυλακεία
 5. Διαβούλευση για την «Στρατηγική για την Ανάπτυξη της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ)»
 6. Συζήτηση για προτάσεις που αφορούν τις πρώτες εγγραφές στο Κτηματολόγιο

 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

20ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ.

Τρίτη 08.09.2020 και ώρα 17:30 μ.μ.

 

 1. Ενημερώσεις, ανακοινώσεις
 2. Εκλογή Γενικού Γραμματέα
 3. Οικονομικά θέματα
 4. Διαβούλευση για το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας
 5. Συμμετοχή ως συνδεδεμένο μέλος στο Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών
 6. Πρόσβαση στα κτηματολογικά γραφεία / υποθηκοφυλακεία
 7. Οργανωτικά θέματα

 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

21ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ. 

Παρασκευή 02.10.2020 και ώρα 17:00 μ.μ.

 

 1. Ενημερώσεις, ανακοινώσεις
 2. Οικονομικά θέματα
 3. Οργανωτικά θέματα

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

19ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ.

Δευτέρα 27.07.2020 και ώρα 17:30 μ.μ.

 

 1. Ενημερώσεις, ανακοινώσεις
 2. Εκλογή Γενικού Γραμματέα
 3. Οικονομικά θέματα
 4. Διοργάνωση Γενικής Συνέλευσης CLGE
 5. Πρόσβαση στα κτηματολογικά γραφεία / υποθηκοφυλακεία
 6. Συμμετοχή ως συνδεδεμένο μέλος στο Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών
 7. Ψήφισμα για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί
 8. Διαβούλευση για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τον Υμμητό
 9. Οργανωτικά θέματα

 

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top