Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

21ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ. 

Παρασκευή 02.10.2020 και ώρα 17:00 μ.μ.

 

 1. Ενημερώσεις, ανακοινώσεις
 2. Οικονομικά θέματα
 3. Οργανωτικά θέματα

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

20ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ.

Τρίτη 08.09.2020 και ώρα 17:30 μ.μ.

 

 1. Ενημερώσεις, ανακοινώσεις
 2. Εκλογή Γενικού Γραμματέα
 3. Οικονομικά θέματα
 4. Διαβούλευση για το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας
 5. Συμμετοχή ως συνδεδεμένο μέλος στο Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών
 6. Πρόσβαση στα κτηματολογικά γραφεία / υποθηκοφυλακεία
 7. Οργανωτικά θέματα

 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

 

18ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ.

 Δευτέρα 13.07.2020 και ώρα 17:30 μ.μ.

  

 1. Ενημερώσεις, ανακοινώσεις
 2. Εκλογή Γενικού Γραμματέα
 3. Οικονομικά θέματα
 4. Διοργάνωση Γενικής Συνέλευσης CLGE
 5. Πρόσβαση στα κτηματολογικά γραφεία / υποθηκοφυλακεία
 6. Συμμετοχή ως συνδεδεμένο μέλος στο Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών

 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

19ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ.

Δευτέρα 27.07.2020 και ώρα 17:30 μ.μ.

 

 1. Ενημερώσεις, ανακοινώσεις
 2. Εκλογή Γενικού Γραμματέα
 3. Οικονομικά θέματα
 4. Διοργάνωση Γενικής Συνέλευσης CLGE
 5. Πρόσβαση στα κτηματολογικά γραφεία / υποθηκοφυλακεία
 6. Συμμετοχή ως συνδεδεμένο μέλος στο Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών
 7. Ψήφισμα για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί
 8. Διαβούλευση για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τον Υμμητό
 9. Οργανωτικά θέματα

 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

 17ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ.

 Πέμπτη 05.03.2020 και ώρα 17:30 μ.μ.

 1. Ενημερώσεις, ανακοινώσεις
 2. Εκλογή Γενικού Γραμματέα
 3. Οικονομικά θέματα
 4. Διοργάνωση 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου
 5. Νομοσχέδιο για τους δασικούς χάρτες
 6. Εγκύκλιος ΔΑΟΚΑ / Γ' Έγγραφο 36092/1598/17-2-2020 "Σχετικά με την εφαρμογή των παρ. 2α και 2β του άρθρου 38 του ν.4495/17" »
 7. Τεχνικό ασφαλείας – Απαιτούμενες ενέργειες
 8. Πρόσβαση στα κτηματολογικά γραφεία / υποθηκοφυλακεία – Απαιτούμενες ενέργειες
 9. Εξομοίωση πτυχίων κολλεγίων με πτυχία ΑΕΙ

 

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top