Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

19ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ.

Δευτέρα 27.07.2020 και ώρα 17:30 μ.μ.

 

  1. Ενημερώσεις, ανακοινώσεις
  2. Εκλογή Γενικού Γραμματέα
  3. Οικονομικά θέματα
  4. Διοργάνωση Γενικής Συνέλευσης CLGE
  5. Πρόσβαση στα κτηματολογικά γραφεία / υποθηκοφυλακεία
  6. Συμμετοχή ως συνδεδεμένο μέλος στο Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών
  7. Ψήφισμα για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί
  8. Διαβούλευση για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τον Υμμητό
  9. Οργανωτικά θέματα

 

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top