Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

 17ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ.

 Πέμπτη 05.03.2020 και ώρα 17:30 μ.μ.

  1. Ενημερώσεις, ανακοινώσεις
  2. Εκλογή Γενικού Γραμματέα
  3. Οικονομικά θέματα
  4. Διοργάνωση 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου
  5. Νομοσχέδιο για τους δασικούς χάρτες
  6. Εγκύκλιος ΔΑΟΚΑ / Γ' Έγγραφο 36092/1598/17-2-2020 "Σχετικά με την εφαρμογή των παρ. 2α και 2β του άρθρου 38 του ν.4495/17" »
  7. Τεχνικό ασφαλείας – Απαιτούμενες ενέργειες
  8. Πρόσβαση στα κτηματολογικά γραφεία / υποθηκοφυλακεία – Απαιτούμενες ενέργειες
  9. Εξομοίωση πτυχίων κολλεγίων με πτυχία ΑΕΙ

 

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top