Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

 9ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ. (εξ' αναβολής)

Τρίτη 22.01.2019 και ώρα 17:30 μ.μ.

  1. Ενημερώσεις, ανακοινώσεις
  2. Διαβούλευση νομοσχεδίου για τις οικιστικές πυκνώσεις «Περιβαλλοντική διαχείριση των περιοχών με οικιστικές πυκνώσεις, ιώδους περιγράμματος»
  3. Προγραμματισμός ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
  4. Κοπή πίτας συλλόγου
  5. Διοργάνωση ημερίδων, εσπερίδων, κλπ
  6. Ενημέρωση για τα οικονομικά
  7. Ορισμός υπευθύνου για τα τρέχοντα θέματα (επιστολές για διαγωνισμούς, παρεμβάσεις, κλπ)
  8. Ενημέρωση για το Κτηματολόγιο
  9. Θεσμοθέτηση διάρκεια ισχύς των τοπογραφικών διαγραμμάτων για τις δικαιοπραξίες

 

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top