Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

29ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ.

Δευτέρα 20.12.2021 και ώρα 17:30 μ.μ.

  1. Ενημερώσεις, ανακοινώσεις
  2. Ενημέρωση για τα οικονομικά
  3. Οργανωτικά θέματα
  4. Ενέργειες για τις ελλείψεις σε ΥΔΟΜ από Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς – Πρόσληψη 1.000 Μηχανικών στους Δήμους

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top