Αθήνα, 13.05.2019

Αρ. Πρωτ.: 037

ΠΡΟΣ:  Όλα τα μέλη του ΠΣΔΑΤΜ

ΘΕΜΑ: Υπενθύμιση - Εκδήλωση ενδιαφέροντος για στελέχωση επιτροπών ενστάσεων σε δήμους των νομών Σερρών, Ξάνθης και Τρικάλων (μπορούν να συμμετέχουν και συνάδελφοι από όμορους νομούς)

 

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε ότι η Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση  Α.Ε. ζήτησε τη συνδρομή του Συλλόγου για τη στελέχωση των επιτροπών ενστάσεων Κτηματολογίου σε Ο.Τ.Α. του Νομού Καβάλας.

Συγκεκριμένα ζητάει την υπόδειξη από το Σύλλογο μας Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών με πενταετή τουλάχιστον εμπειρία, οι οποίοι θα ορισθούν ως μέλη τακτικά και αναπληρωματικά στις νέες Επιτροπές Ενστάσεων. Συνάδελφοι που συμμετέχουν ήδη σε αντίστοιχες επιτροπές, εφόσον έχουν εξαντλήσει τον μέγιστο αριθμό πινακίων δεν μπορούν να συμμετέχουν.

Προς ενημέρωσης σας, στις επιτροπές μειώθηκαν στο μισό οι υποθέσεις ανά πινάκιο εκδίκασης. Συγκεκριμένα 10 υποθέσεις ανά πινάκιο την ημέρα, με μέγιστες 7 συνεδριάσεις τον μήνα και 50 πινάκια τον χρόνο. Η αμοιβή για την συμμετοχή είναι 40 ευρώ ανά συνεδρίαση.

Όσον αφορά την συμμετοχή συναδέλφων Δημοσίων Υπαλλήλων εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση για την επαναφορά της αποζημίωσης για την συμμετοχή τους στις επιτροπές. Οι περιορισμοί για την συμμετοχή τους είναι η συμμετοχή σε 5 συνεδριάσεις τον μήνα, χωρίς όμως περιορισμό για τα πινάκια τον χρόνο.

Κατόπιν τούτου η Διοίκηση του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. καλεί όποιο συνάδελφο επιθυμεί να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του μέχρι και την Δευτέρα 20 Μαΐου και ώρα 14:00.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορεί να γίνει με την αποστολή email στη διεύθυνση  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Κατά την εκδήλωση θα πρέπει να δίδονται πέραν του Ονοματεπώνυμου και του Πατρώνυμου, ο αριθμός μητρώου Τ.Ε.Ε. και τα στοιχεία επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου (Διεύθυνση – Τηλέφωνο).

Η ανάδειξη των συναδέλφων που θα προταθούν να στελεχώσουν τις επιτροπές και η σειρά επιλογής τους θα προκύψουν από κλήρωση που θα διενεργηθεί σε συνεδρίαση του Δ.Σ.

Στην κλήρωση δύναται να παρευρεθεί όποιος συνάδελφος το επιθυμεί. Από το Σύλλογο θα σταλούν στην ΕΚΧΑ Α.Ε. οι συνάδελφοι που θα κληρωθούν με σειρά προτεραιότητας.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι συνάδελφοι μας που εργάζονται στην ΕΚΧΑ Α.Ε., τα μέλη του Δ.Σ. του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ., καθώς και οι συνάδελφοι που με οιαδήποτε σχέση εργάσθηκαν στην εκπόνηση των μελετών κτηματογράφησης των ανωτέρω Ο.Τ.Α.

Το σχετικό θεσμικό πλαίσιο προσαρτάται στην ανάρτηση. (Μπορείτε να το δείτε εδώ.)

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

 

Μιχάλης Καλογιαννάκης

Πρόεδρος ΠΣΔΑΤΜ

 Αθήνα, 09.05.2019

Αρ. Πρωτ.: 37

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 του Καταστατικού καλεί τα μέλη του στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Τρίτη 28.05.2019 στις 17:00 στα γραφεία του Συλλόγου (Ηρώων Πολυτεχνείου 9 (ΣΑΤΜ ΕΜΠ) - Ζωγράφου).

 Εάν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία η Συνέλευση θα επαναληφθεί την Παρασκευή 31.05.2019 στις 17:00 στα γραφεία του Συλλόγου (Ηρώων Πολυτεχνείου 9 (ΣΑΤΜ ΕΜΠ) - Ζωγράφου).

 Εάν πάλι δεν υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία η Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τρίτη  04.06.2019 στις 17:00 στα γραφεία του Συλλόγου (Ηρώων Πολυτεχνείου 9 (ΣΑΤΜ ΕΜΠ) - Ζωγράφου).

 Εάν και πάλι δεν υπάρχει απαρτία, η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ θα γίνει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ και ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων την Πέμπτη 13.06.2019 στις 17:30 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (1ος όροφος - Νίκης 4, Αθήνα).

 Τα θέματα που θα συζητηθούν στην Γενική Συνέλευση είναι:

  1.  Έγκριση Ισολογισμού 2018 – Προϋπολογισμού 2019
  2. Απολογισμός Πεπραγμένων – Συζήτηση

Για το Δ.Σ.

 

Ο Πρόεδρος

Μιχάλης Καλογιαννάκης

 

 

 


 

Υπόμνημα ΠΣΔΑΤΜ για τον αιγιαλό και την παραλία στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου  (Το έγγραφο)

Ζωγράφου,  11.04.19

Αρ. Πρωτ.: 034

  

ΠΡΟΣ   :    Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου του Ελληνικού Κοινοβουλίου

ΘΕΜΑ  : Υπόμνημα για το νομοσχέδιο «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις.»

 

Περιβαλλοντικό έγκλημα που ο τεχνικός κόσμος δεν μπορεί να συναινέσει.

Η περιβαλλοντική ευαισθησία της κυβέρνησης σταματά έξω από τις πόρτες των μεγάλων ξενοδοχείων.

 

Δυστυχώς το νομοσχέδιο δεν αναρτήθηκε σε δημόσια διαβούλευση ώστε να κατατεθούν αρμοδίως οι απόψεις και οι προτάσεις με πλήρη τεκμηρίωση

 


Αθήνα, 19.04.2019

Αρ. Πρωτ.: 036

ΠΡΟΣ:  Όλα τα μέλη του ΠΣΔΑΤΜ

ΘΕΜΑ: Υπενθύμιση - Εκδήλωση ενδιαφέροντος για στελέχωση επιτροπών ενστάσεων σε δήμους των νομών Σερρών, Ξάνθης και Τρικάλων (μπορούν να συμμετέχουν και συνάδελφοι από όμορους νομούς)

 

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε ότι η Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση  Α.Ε. ζήτησε τη συνδρομή του Συλλόγου για τη στελέχωση των επιτροπών ενστάσεων Κτηματολογίου σε Ο.Τ.Α. του Νομού Καβάλας.

Συγκεκριμένα ζητάει την υπόδειξη από το Σύλλογο μας Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών με πενταετή τουλάχιστον εμπειρία, οι οποίοι θα ορισθούν ως μέλη τακτικά και αναπληρωματικά στις νέες Επιτροπές Ενστάσεων. Συνάδελφοι που συμμετέχουν ήδη σε αντίστοιχες επιτροπές, εφόσον έχουν εξαντλήσει τον μέγιστο αριθμό πινακίων δεν μπορούν να συμμετέχουν.


              Αθήνα, 19.11.18 

                                                                                                                            Αρ. Πρωτ.: 124

 

Προς: Τα μέλη του ΠΣΔΑΤΜ

 

Θέμα:    Προσφυγή στο ΣτΕ ενάντια του ΠΔ 99/2018

 

 

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,

μετά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΣΔΑΤΜ την Τρίτη 13.11.2018 και έχοντας υπόψη το αρ.3 του Καταστατικού του, όπου περιγράφονται οι σκοποί του συλλόγου και συγκεκριμένα την παρ.β.

"Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του και η βελτίωση των όρων άσκησης του επαγγέλματος τους"

αποφασίστηκε η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας

ενάντια στο ΠΔ 99/2018 (ΦΕΚ 187Α/2018) "Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα"

Όλα αυτά τα χρόνια, ο Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός έχει αποδειχθεί ότι επαγγελματικά και επιστημονικά είναι ένα διακριτό επάγγελμα μηχανικού.

Η έκδοση του ΠΔ 99/2018 είναι μια ιστορική στιγμή για το επάγγελμα μας και δεν μπορούμε να μην αντιδράσουμε στην στρέβλωση που αφορά το επάγγελμα μας.

Οι συνθήκες που ίσχυαν για την άσκηση του την εποχή που εκδόθηκε ο νόμος 4663/1930 (ΦΕΚ 149Α/09.05.1930) "Περί εξασκήσεως του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονος και Τοπογράφου." εκλείπουν και δεν υφίσταται η ανάγκη προκειμένου να ασκηθεί με επάρκεια να συμπεριλαμβάνεται στο επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού. (αρ.4 "Εν τη ασκήσει του διπλωματούχου πολιτικού μηχανικού νοείται συνυπάρχουσα και η εξάσκησις του επαγγέλματος του αρχιτεκτόνος και τοπογράφου").

Την εποχή εκείνη οι απόφοιτοι της αντίστοιχης σχολής ήταν ελάχιστοι, μιας και η ίδρυσης της ήταν πρόσφατη.

Σήμερα, το 2018, οι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί είναι περίπου 6.000, ενώ υπάρχουν δύο σχολές που λειτουργούν δεκάδες χρόνια και έχουν εκατοντάδες εισακτέους κάθε χρόνο. Η τεχνογνωσία που παρέχεται στο επιστημονικό αντικείμενο της Τοπογραφίας (Τοπογραφία, Γεωδαισία, Χαρτογραφία, Φωτογραμμετρία, Τηλεπισκόπηση) δεν μπορεί να συγκριθεί και να εξομοιωθεί με το ένα μάθημα Γεωδαισίας των σχολών των Πολιτικών Μηχανικών.

Για τον λόγο αυτό, και όχι μόνο, δεν είναι δυνατόν να ασκείται συνολικά το επάγγελμα του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού από τον Πολιτικό Μηχανικό.

Αποτελεί ύβρη προς όλο τον τεχνικό κόσμο της χώρας.

Για να διορθωθεί αυτή η στρέβλωση, δεν μας μένει καμία άλλη επιλογή από το να προσφύγουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Επειδή το κόστος της προσφυγής είναι μερικές χιλιάδες ευρώ που ο ΠΣΔΑΤΜ δεν διαθέτει,

Καλούμε τα μέλη μας,

τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους δημοσίους υπαλλήλους, τους ακαδημαϊκούς, τα στελέχη εταιρειών, τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, τους συνταξιούχους και τους φοιτητές

σύμφωνα με την παρ.5 του αρ.5 του και του αρ.6 Καταστατικού,

να καταβάλλουν ειδική εισφορά ή δωρεά που επιθυμούν

στον λογαριασμό του Συλλόγου στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR21 0172 0800 0050 8007 1615 938 με την αιτιολόγηση ΣτΕ και το ονοματεπώνυμο τους.

Αν δεν υπάρξει άμεση ανταπόκριση από όλους μας, δεν θα  μπορέσουμε να προσφύγουμε στο ΣτΕ και η ευθύνη θα βαρύνει τον κάθε ένα από εμάς.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

 

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

 

 

Μιχάλης Καλογιαννάκης

 

 Η Γεν. Γραμματέας

 

Ελεονώρα Δημαλέξη

       

 Η επιστολή

 

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top