Αθήνα, 10.05.2017 

                                                                                                                          Αρ. Πρωτ.:   095

 

Προς     : κ.  Bύρωνα Νάκο , Πρόεδρο του ΔΣ της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.

         

Κοινοποίηση: κα. Χριστίνα Κλωνάρη, Διευθύνουσα Σύμβουλο της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.

                        κ. Σωτήρη Μαρκάτο, Γενικό Διευθυντή της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.

                       

 

Θέμα     : Χορήγηση γεωχωρικών δεδομένων (ψηφιακών ορθοεικόνων LSO 25  και αεροφωτογραφίες / ορθοφωτοχάρτες 1945)

 

 

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

 

στο πλαίσιο του ν. 3882/2010 και συγκεκριμένα των άρθρων 27 και 28 σχετικά με την εφαρμογή της κοινοχρησίας και της περαιτέρω διάθεσης και αναδιανομής γεωχωρικών δεδομένων, καθώς και τις αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Γεωπληροφορίας στην 2η συνεδρίαση της στις 27/3/2012, σας ζητούμε την χορήγηση των ψηφιακών ορθοεικόνων LSO 25 και των συνοδών αρχείων τους, καθώς και τις αεροφωτογραφίες και τους αντίστοιχους ορθοφωτοχάρτες του έτους 1945 ώστε να τα διαθέσουμε δωρεάν στα μέλη μας για μη εμπορικούς σκοπούς .

 


Αθήνα, 21.04.17 

                                                                                                                                   Αρ. Πρωτ.: 082

 

 

Προς:    κ. Χρήστο Σινάνη, Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο Ε.Σ.Υ.Π.

            Τηλ.: 210 21 20 420 & 426, Fax : 210 22 83 034, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Κοινοποίηση: Πίνακας αποδεκτών

 

Θέμα:    Απαράδεκτος αποκλεισμός από την τεχνική επιτροπή τυποποίησης ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 «Προδιαγραφές Τεχνικών Έργων»

 

Αξιότιμε Πρόεδρε & Διευθύνων Σύμβουλε Ε.Σ.Υ.Π.,

 

με μεγάλη έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι κατά την ανασυγκρότηση της Τεχνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» δεν υπήρξε καμία πρόσκληση προς τον σύλλογο μας ώστε να ορίσουμε εκπρόσωπο. Μια επιτροπή που εξετάζει τεχνικά - επιστημονικά θέματα που αφορούν άμεσα τα μέλη του συλλόγου μας.


       Αθήνα, 23.03.17 

                                                                                                                                                      Αρ. Πρωτ.: 063

 

 

Προς:      κ.  Χρ. Σπίρτζη, Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών

               Ταχ. Δ/νση:  Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε  

               Ταχ. Κώδικας:  101 91, Παπάγου

               Τηλέφωνο: 210 650 8852, 8825, 8020       

                fax : 210 6508085

                email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

 

Θέμα:     Διόρθωση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων

 

Αξιότιμε Υπουργέ,

 

μετά την πρόσφατη ανακοίνωση για την έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος κληρώσεων για τις απευθείας αναθέσεις δημόσιων συμβάσεων, αρχικά, θα θέλαμε να σας εκφράσουμε την στήριξη μας για την προσπάθεια ηλεκτρονικού εκσυγχρονισμού της διεξαγωγής αναθέσεων δημόσιων συμβάσεων. Επικροτούμε την ενέργεια αυτή αρκεί να συνεχιστεί και να συμβάλει στην διαφάνεια των αναθέσεων δημόσιων συμβάσεων.

 


      

Προς:    κα.  Όλγα Ε. Κουρίδου, Γενική Διευθύντρια Ορυχείων ΔΕΗ Α.Ε.

            Ταχ. Δ/νση:  Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα

             Τηλέφωνο: 210 5293215         fax : 210 5293391    email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Κοινοποίηση: κα. Ευδοκία Σπυροπούλου, Τομεάρχης Διοίκησης της Απόδοσης &

              Αμοιβών Παροχών 

            Τηλέφωνο: 210 5293134, 210 5225670, fax : 210 5225670 mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Θέμα:    Απαράδεκτος απαξίωση των Διπλ. Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών από την προκήρυξη για τον Τομεάρχη Τοπογραφικού & Απαλλοτριώσεων της Διεύθυνσης Κλάδου Περιβάλλοντος 

 

Αξιότιμη Γενική Διευθύντρια Ορυχείων,

με μεγάλη έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι στην προκήρυξη κάλυψης της θέσης του Τομεάρχη Τοπογραφικού & Απαλλοτριώσεων στην Διεύθυνση Λειτουργικής Υποστήριξης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας της ΔΕΗ Α.Ε. μπορούν να συμμετέχουν όλες οι ειδικότητες μηχανικών.


       Αθήνα, 23.03.17 

                                                                                                                                   Αρ. Πρωτ.: 062

  

Προς:    κ.  Χρ. Σπίρτζη, Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών

          Ταχ. Δ/νση:  Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε  

          Ταχ. Κώδικας:  101 91, Παπάγου

          Τηλέφωνο: 210 650 8852, 8825, 8020  fax : 210 6508085

          email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

 

Θέμα:    Απαράδεκτος αποκλεισμός των Διπλ. Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών από τις θέσεις ευθύνης των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

 

Αξιότιμε Υπουργέ,

 

με μεγάλη έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι στο νέο οργανόγραμμα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αποκλείονται από τις θέσεις ευθύνης των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) οι Διπλωματούχοι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί.


 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top