Αθήνα, 31.07.2017 

                                                                                                                          Αρ. Πρωτ.:   151

 

ΠΡΟΣ    : Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Μυκόνου

 

ΘΕΜΑ   : Έκδοση αδειών δόμησης κατά παράβαση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί σύνταξης και εκπόνησης εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος.

 

Έχοντας υπόψη:

Την διάταξη του άρθρου 3 του από  8.7.1993 Προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 795/Δ)

Την διάταξη του άρθρου 4 του από  8.7.1993 Προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 795/Δ)

Την διάταξη του άρθρου 5 του από  8.7.1993 Προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 795/Δ)

Την διάταξη του άρθρου 5 του Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α)

Την διάταξη του άρθρου 8 του  Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α)

Την διάταξη του άρθρου 9 του Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α)

Την διάταξη του άρθρου 3 του Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α)

Την διάταξη του άρθρου 3 του Ν. 4663/1930

Την διάταξη του άρθρου 4 του Ν. 4663/1930

Την διάταξη του άρθρου μόνου του β.δ/τος 769/1972 (ΦΕΚ 223 Α)

Την διάταξη του της παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.Δ 4564/1966

Την υπ΄αριθμ.678/2005 απόφαση Ολ.ΣΤΕ)

Την υπ΄αριθμ.451/2010 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ επί σχετικού ερωτήματος της Κτηματολόγιο Α.Ε  με αριθμό πρωτ.1275/26.07.2010

Την εγκύκλιο  ΔΤΕ/β/34285/375/24-09-2010 του ΥΠΕΚΑ

Το με αρ. πρωτ.  1020517/07-07-2010 έγγραφο της Κτηματολόγιο Α.Ε

Το με αρ. πρωτ. 26134/09-10.05.2010 έγγραφό του Τ.Ε.Ε

Την υπ’αριθμ.267/2016 απόφαση ΣΤΕ

Το με αρ. πρωτ. ΟΙΚ.1625743/ΔΛΚ 783 / 07-10-2016 έγγραφο της ΕΚΧΑ Α.Ε.

Την υπ’αριθμ.1363/20-10-2016 Απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Καβάλας

Το με αρ. πρωτ. 5964/03-03-2017 έγγραφο του Τ.Ε.Ε.

 

Σας ενημερώνουμε για τα εξής :

Μετά από ενημέρωση συναδέλφου Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού λάβαμε γνώση την έκδοση διοικητικής πράξης άδειας δόμησης 212/2016 (ΑΔΑ 6ΤΒΔΩΚΚ-2ΩΚ)  για την οποία υποβλήθηκε κατά παράβαση του νόμου Τοπογραφικό διάγραμμα  υπογεγραμμένο και εκπονούμενο από Αρχιτέκτονα Μηχανικό, πρόσωπο που κατά τις κείμενες διατάξεις δεν διαθέτει τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα – δικαιώματα.

Την ακύρωση  άλλως διόρθωση ή μεταρρύθμιση της 212/2016 άδειας δόμησης αιτούμαστε για τους κάτωθι ουσιαστικούς και βάσιμους λόγους:

Η εν λόγω άδεια δόμησης τυγχάνει ακυρωτέα, διότι εκδόθηκε κατά παράβαση των ισχυουσών σήμερα διατάξεων περί προδιαγραφών των μελετών, περί επαγγελματικών δικαιωμάτων και γενικότερα αυτών που αφορούν τη διαδικασία έκδοσης αδειών δόμησης.


       Αθήνα, 24.07.2017 

                                                                                                                          Αρ. Πρωτ.:   141

 

ΠΡΟΣ  :    κ.  Σ. Φάμελλο, Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

ΘΕΜΑ : Παράταση λήξης προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων δασικών χαρτών

 

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

 

απομένουν ελάχιστες ημέρες έως την λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων επί των αναρτηθέντων δασικών χαρτών (Πέμπτη 27/07/2017). Ωστόσο καθημερινά γινόμαστε αποδέκτες πλήθους αιτημάτων για περαιτέρω παράταση της ημερομηνίας υποβολής.

 

Επιπροσθέτως πολλοί αγρότες ενημερώθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με γραπτό μήνυμα μετά τις 17/7/2017 ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα δασικού χαρακτήρα με τα αγροτεμάχια τους, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη αναστάτωση και δυσαρέσκεια για τον ελάχιστο χρόνο που τους απομένει μέχρι τις 27/07/2017.

 

Στα τεχνικά γραφεία, αλλά και στις αρμόδιες υπηρεσίες, ο φόρτος εργασίας είναι πρωτοφανής, με αποτέλεσμα οι πολίτες να μην μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα τους και να υποβάλλουν αντίρρηση.

 

Μπορεί να έχει ήδη δοθεί παράταση, ωστόσο πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η περίοδος την οποία διανύουμε, κατά την οποία πολλές υπηρεσίες δεν είναι πλήρως λειτουργικές.

 

Πολλοί πολίτες, και κατ’ επέκταση επαγγελματίες, που επιθυμούν να υποβάλλουν αντιρρήσεις δεν δύνανται να συγκεντρώσουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται για την υποβολή των αντιρρήσεων τους.

 

 

Για τους παραπάνω λόγους ζητούμε την παράταση της λήξης της προθεσμίας υποβολής των αντιρρήσεων προκειμένου να αντιμετωπιστούν επαρκώς οι πολλές εκκρεμείς υποθέσεις και να υπάρχει η μέγιστη δυνατή συμμετοχή των πολιτών, γεγονός που θα προσδώσει και την απαραίτητη βαρύτητα στην κύρωση των δασικών χαρτών.

 

Με εκτίμηση,

 

 

Για το Δ.Σ.

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος

 

Ο Γεν.  Γραμματέας

Μιχάλης Καλογιαννάκης

 

Παναγιώτης Τουρλάκης

 

 

Αθήνα, 16.06.2017 

                                                                                                                          Αρ. Πρωτ.:   132

 

ΠΡΟΣ  :    κ.  Σ. Φάμελλο, Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

ΘΕΜΑ : Συμμετοχή του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. στη δημόσια διαβούλευση του σχεδίου Τεχνικών Προδιαγραφών για την  κατάρτιση των νέων Δασικών Χαρτών

 

Αγαπητέ Κύριε Υπουργέ,

 

ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης του σχεδίου «Τεχνικών Προδιαγραφών για την κατάρτιση των νέων Δασικών Χαρτών» θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η κατάρτιση των δασικών χαρτών όπως περιγράφεται μέσω του παραπάνω σχεδίου αφορά εργασίες που αποτελούν Μελέτες Τοπογραφίας.

 


Αθήνα, 03.07.2017

  Αρ. Πρωτ.:  137  

 

 

Προς: Μέλη ΠΣΔΑΤΜ

 

Θέμα: Ενημέρωση για τα επαγγελματικά δικαιώματα του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού

 

 

 

 

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,

 

τον προηγούμενο μήνα η διοίκηση του συλλόγου μας πραγματοποίησε τις παρακάτω συναντήσεις

 

  1. στις 06.06 με την διοίκηση της ΕΚΧΑ ΑΕ, και συγκεκριμένα με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Νάκο και την Διευθύνουσα Σύμβουλο κα. Κλωνάρη
  2. στις 14.06 με την Διευθύντρια της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης του Υπουργείου Υγείας κα. Τζώρτζη
  3. και συμμετείχε στις 13.06 και 16.06 στις συνεδριάσεις της επιτροπής του άρθρου 29 του ν.4439/2016 για την προετοιμασία Προεδρικών Διαταγμάτων για την ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού.

 


       Αθήνα, 13.06.2017 

                                                                                                                          Αρ. Πρωτ.:   126

 

ΠΡΟΣ    :    κ.  Γ. Στασινό, Πρόεδρο Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

 

ΘΕΜΑ   : Συμμετοχή του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. στη διαβούλευση του σχεδίου νόμου για τη προστασία του δομημένου περιβάλλοντος

 

Αγαπητέ Κύριε Πρόεδρε,

 

σου στέλνουμε αρχικά το σκεπτικό της επιστολής που είχαμε στείλει στον τότε Αναπληρωτή Υπουργό κ. Τσιρώνη και το οποίο παραμένει το ίδιο για το ζήτημα του νέου σχεδίου νόμου.

 


 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top