Αθήνα, 21.04.17 

                                                                                                                                   Αρ. Πρωτ.: 082

 

 

Προς:    κ. Χρήστο Σινάνη, Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο Ε.Σ.Υ.Π.

            Τηλ.: 210 21 20 420 & 426, Fax : 210 22 83 034, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Κοινοποίηση: Πίνακας αποδεκτών

 

Θέμα:    Απαράδεκτος αποκλεισμός από την τεχνική επιτροπή τυποποίησης ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 «Προδιαγραφές Τεχνικών Έργων»

 

Αξιότιμε Πρόεδρε & Διευθύνων Σύμβουλε Ε.Σ.Υ.Π.,

 

με μεγάλη έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι κατά την ανασυγκρότηση της Τεχνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» δεν υπήρξε καμία πρόσκληση προς τον σύλλογο μας ώστε να ορίσουμε εκπρόσωπο. Μια επιτροπή που εξετάζει τεχνικά - επιστημονικά θέματα που αφορούν άμεσα τα μέλη του συλλόγου μας.


Από τα μέλη της επιτροπής μπορεί εύκολα να διακρίνει κανείς την συμμετοχή αρκετών διακεκριμένων συναδέλφων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών σε αυτή.

Επίσης μπορεί κανείς εύκολα να διακρίνει την συμμετοχή εκπροσώπων από διάφορους συνδέσμους, όχι όμως από ένα από τους σημαντικότερους επιστημονικούς και επαγγελματικούς συλλόγους μηχανικών, όπως ο ΠΣΔΑΤΜ.

Δεν νομίζω ότι αγνοείτε την συμμετοχή της ειδικότητας μας στα τεχνικά έργα είτε ως μελετητές είτε ως δημόσιοι υπάλληλοι είτε ως εργολήπτες, απλά πιστεύω ότι υπήρξε μια σημαντική παράλειψη.

Σας καλώ άμεσα να διορθώσετε την παράλειψη αυτή.

 

 

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος

Μιχάλης Καλογιαννάκης

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση

κ. Θεόδωρο Πάνου, Τεχνικός Υπεύθυνος Τεχνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ 99

Τηλ.: 210 21 24 122, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

κα Ευγενία Γαρδέλη, Αναπληρώτρια Τεχνικού Υπευθύνου Τεχνικής Επιτροπής

Τηλ.: 210 21 20 124 ,E- mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Παρέμβαση Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. στον ΕΛΟΤ για τον απαράδεκτο αποκλεισμό από την τεχνική επιτροπή τυποποίησης ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 «Προδιαγραφές Τεχνικών Έργων»

 

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top