Προς:    κα.  Όλγα Ε. Κουρίδου, Γενική Διευθύντρια Ορυχείων ΔΕΗ Α.Ε.

            Ταχ. Δ/νση:  Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα

             Τηλέφωνο: 210 5293215         fax : 210 5293391    email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Κοινοποίηση: κα. Ευδοκία Σπυροπούλου, Τομεάρχης Διοίκησης της Απόδοσης &

              Αμοιβών Παροχών 

            Τηλέφωνο: 210 5293134, 210 5225670, fax : 210 5225670 mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Θέμα:    Απαράδεκτος απαξίωση των Διπλ. Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών από την προκήρυξη για τον Τομεάρχη Τοπογραφικού & Απαλλοτριώσεων της Διεύθυνσης Κλάδου Περιβάλλοντος 

 

Αξιότιμη Γενική Διευθύντρια Ορυχείων,

με μεγάλη έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι στην προκήρυξη κάλυψης της θέσης του Τομεάρχη Τοπογραφικού & Απαλλοτριώσεων στην Διεύθυνση Λειτουργικής Υποστήριξης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας της ΔΕΗ Α.Ε. μπορούν να συμμετέχουν όλες οι ειδικότητες μηχανικών.


Οι κύριες αρμοδιότητες της θέσης αυτής, όπως περιγράφονται στην προκήρυξη, αφορούν αποκλειστικά αντικείμενα του επαγγέλματος του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού, διότι εντάσσονται στους τομείς των επαγγελματικών δραστηριοτήτων μας και συγκεκριμένα στους παρακάτω:

 1. Προσδιορισμό του μεγέθους και της μορφής της γης και παρακολούθηση των μεταβολών.
 2. Πραγματοποίηση επίγειων και δορυφορικών γεωδαιτικών και γεωφυσικών μετρήσεων υψηλής ακρίβειας με χρήση εξειδικευμένων οργάνων και μεθόδων
 3. Προσδιορισμό της θέσης, του μεγέθους και του σχήματος φυσικών χαρακτηριστικών, κατασκευών, αντικειμένων και τεχνικών έργων και παρακολούθηση των αλλαγών.
 4. Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων και χαρτών σε διάφορες κλίμακες
 5. Προσδιορισμό της θέσης ορίων δημοσίων και ιδιωτικών εκτάσεων.
 6. Σχεδιασμό, ανάπτυξη και αναδιάρθρωση των ιδιοκτησιών.
 7. Διαχείριση γης και εκτίμηση αξιών ακινήτων.
 8. Σχεδιασμό, εγκατάσταση, χρήση και διαχείριση Συστημάτων Γεωπληροφορικής και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.
 9. Ανάλυση παρατηρήσεων με χρήση στατιστικών και άλλων επιστημονικών μεθόδων.
 10. Σύνταξη και παραγωγή χαρτών, ατλάντων, σχεδίων, διαγραμμάτων και ειδικών τεχνικών εκθέσεων.
 11. Ανάλυση, επεξεργασία και οργάνωση των οικονομικών, νομικών και διαχειριστικών δεδομένων των έργων υποδομής.
 12. Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου και σύνταξη τεχνικών εκθέσεων σε όλο το φάσμα των παραπάνω δραστηριοτήτων.
 13. Διενέργεια πραγματογνωμοσυνών, ελέγχων, επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων, σε όλο το φάσμα των παραπάνω δραστηριοτήτων

Σύμφωνα με τις κύριες αρμοδιότητες της θέσης αυτής που περιγράφονται στην προκήρυξη και την κείμενη νομοθεσία περί επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών οφείλεται να αντικαταστήσετε τις ειδικότητες που μπορούν να στελεχώσουν αυτή την θέση μόνο από αυτές στις οποίες η Διεύθυνσης Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων (Δ15) του ΥΠΕΚΑ χορηγεί μελετητικά πτυχία κατηγορίας 16 (Μελέτες Τοπογραφίας).

Είμαστε στην διάθεση σας για όποια πληροφόρηση επιθυμείτε που εμπίπτει στο παραπάνω ζήτημα (κείμενη νομοθεσία, επαγγελματικά δικαιώματα).

Επιφυλασσόμαστε να ασκήσουμε κάθε ένδικο μέσο σε περίπτωση που δεν υπάρξει η απαιτούμενη αλλαγή, ώστε να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα των μελών του συλλόγου μας.

 

 

Με εκτίμηση,

 

Για το Δ.Σ.

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος

 

Ο Γεν.  Γραμματέας

Μιχάλης Καλογιαννάκης

 

Παναγιώτης Τουρλάκης

 

Επιστολή παρέμβαση για απαξίωση ΑΤΜ σε προκήρυξη θεσης τομεαρχη ΔΕΗ

 

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top