Αθήνα, 03.07.2017

  Αρ. Πρωτ.:  137  

 

 

Προς: Μέλη ΠΣΔΑΤΜ

 

Θέμα: Ενημέρωση για τα επαγγελματικά δικαιώματα του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού

 

 

 

 

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,

 

τον προηγούμενο μήνα η διοίκηση του συλλόγου μας πραγματοποίησε τις παρακάτω συναντήσεις

 

 1. στις 06.06 με την διοίκηση της ΕΚΧΑ ΑΕ, και συγκεκριμένα με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Νάκο και την Διευθύνουσα Σύμβουλο κα. Κλωνάρη
 2. στις 14.06 με την Διευθύντρια της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης του Υπουργείου Υγείας κα. Τζώρτζη
 3. και συμμετείχε στις 13.06 και 16.06 στις συνεδριάσεις της επιτροπής του άρθρου 29 του ν.4439/2016 για την προετοιμασία Προεδρικών Διαταγμάτων για την ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού.

 


 

Συνάντηση ΕΚΧΑ Α.Ε.

Από την συνάντηση με την διοίκηση της ΕΚΧΑ Α.Ε. προέκυψαν τα παρακάτω:

 

 • Το αίτημα του συλλόγου για την χορήγηση των γεωχωρικών δεδομένων (ψηφιακών ορθοεικόνων LSO 25 και αεροφωτογραφίες / ορθοφωτοχάρτες 1945) ουσιαστικά εμποδίζεται από το Υπουργείο Άμυνας. Αναμένεται μόνο για τις ψηφιακές ορθοεικόνες LSO 25 και τα πρωτογενή αρχεία τους η διάθεση μέσω του taxisnet για κάθε πολίτη.
 • Αναμένεται μέχρι το τέλος του χρόνου η ενσωμάτωση της τεχνολογίας του δορυφορικού συστήματος GLONASS στο HEPOS.
 • Αναμένεται δημιουργία ομάδας εργασίας για την προετοιμασία ΚΥΑ για τον θεσμό του Διαπιστευμένου Μηχανικού για το Κτηματολόγιο σε συνεργασία με τον σύλλογο μας.
 • Η διοίκηση του συλλόγου επισήμανε την αναιτιολόγητη απουσία των Μελετών Τοπογραφίας (κατηγορία 16) από τις τεχνικές προδιαγραφές κατάρτισης των Δασικών Χαρτών.
 • Όσον αφορά των διαγωνισμό ΚΤΙΜΑ 16 με τον οποίο ολοκληρώνεται η προκήρυξη διαγωνισμών για την κατάρτιση του Κτηματολογίου στο σύνολο της χώρας, η διοίκηση της ΕΚΧΑ Α.Ε. διαβεβαίωσε ότι θα υπογραφούν όλες οι συμβάσεις που εκκρεμούν (παλιοί και νέοι διαγωνισμοί) μέχρι το τέλος του Αυγούστου.
 • Για το ζήτημα της έλλειψης επιβλεπόντων, μας ενημέρωσαν ότι αναμένεται νομοθετική πρωτοβουλία για την δυνατότητα προκήρυξης πρόσληψης επιβλεπόντων με κριτήρια ΑΣΕΠ.
 • Για τον νέο οργανισμό η διοίκηση του ΠΣΔΑΤΜ, για άλλη μια φορά εξέφρασε την αντίθεση της για τον πειραματισμό του Υπουργείου, ο οποίος θα οδηγήσει στην καθυστέρηση του έργου, με κίνδυνο την μη υλοποίηση του.
 • Τέλος, προτάθηκε προς την ΕΚΧΑ Α.Ε. την διεξαγωγή από κοινού εκδήλωσης για την ανάδειξη του έργου του Κτηματολογίου και την προσπάθεια εξαγωγής τεχνογνωσίας από την ΕΚΧΑ Α.Ε. και τους ιδιώτες μελετητές σε χώρες που δεν έχουν καταρτίσει αξιόπιστο σύστημα καταγραφής της ακίνητης ιδιοκτησίας, δηλαδή Κτηματολόγιο.

 

 

Αποκλεισμός από κατόψης ίδρυσης ιατρείων, κλπ.

Από την συνάντηση με την Διευθύντρια της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης του Υπουργείου Υγείας τέθηκε από την διοίκηση του συλλόγου το ζήτημα του αποκλεισμού από την σύνταξη κατόψεων και βεβαιώσεων κύριας χρήσης από Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό (ΦΕΚ 713 Β' 13-3-2012 Αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.24948).

 

Η κα. Τζώρτζη μας διαβεβαίωσε ότι θα επιληφθεί του θέματος με την αλλαγή της διατύπωσης στα αντίστοιχα σημεία με την διατύπωση του αρ. 85 του ν.4472/2017, δηλαδή η αντικατάσταση του «…από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό ή αρχιτέκτονα…» με την διατύπωση «…διπλωματούχο μηχανικό σχετικής ειδικότητας, της οποίας το γνωστικό αντικείμενο ή τα επαγγελματικά δικαιώματα συνάδουν με τις αρμοδιότητες…».

 

 

Επιτροπής άρθρου 29 ν.4439/2016

Πέραν των παραπάνω, πιο σημαντική ήταν η συμμετοχή στις συνεδριάσεις της επιτροπής του άρθρου 29 του ν.4439/2016 στις οποίες συμμετείχαν ως μέλη, εκτός από εμένα που εκπροσωπούσα τον ΠΣΔΑΤΜ (με αναπληρωματικό τον προηγούμενο Πρόεδρο Γιάννη Μαχίκα), από την ακαδημαϊκή κοινότητα ο καθηγητής Μπάμπης Ιωαννίδης (με αναπληρωματικό τον καθηγητή Βασίλη Ψαριανό).

 

Κατά την πρώτη συνεδρίαση υπήρχε αμφισβήτηση από την επιτροπή σχεδόν για το σύνολο των δραστηριοτήτων του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού. Χαρακτηριστικά παραδείγματα ήταν οι υδραυλικές μελέτες υπό πίεση (???) και οι χωροταξικές και πολεοδομικές μελέτες. Με συντονισμένες και πλήρως τεκμηριωμένες παρεμβάσεις τα μέλη της επιτροπής πείστηκαν για την κατάρτιση των ΑΤΜ και έτσι αποφεύχθηκε η απώλεια κάποιου επαγγελματικού δικαιώματος που ήδη έχουμε.

 

Κατά την δεύτερη και τελευταία συνεδρίαση της επιτροπής, η αρχική εισήγηση ήταν αρκετά υποτιμητική για την ειδικότητα μας και αυτό διότι υπήρξε η πρόταση να μπορούν να συντάξουν τοπογραφικές μελέτες εντός σχεδίου ή οικισμού και εντός κτηματογραφημένων περιοχών Αρχιτέκτονες και Χωροτάκτες Μηχανικοί. Μετά από την έντονη αντίδραση μου και του συναδέλφου Ιωαννίδη αποφεύχθηκε το ενδεχόμενο αυτό. Δυστυχώς, βέβαια, δεν υπήρξε η βούληση από την επιτροπή για αποκλεισμό της ειδικότητας των Πολιτικών Μηχανικών από την σύνταξη Μελετών Τοπογραφίας. Στο σημείο αυτό, από την ειδικότητα μας προτάθηκε ο μη αποκλεισμός όσων μπορούν να αποδείξουν την εμπειρία τους στην σύνταξη Μελετών Τοπογραφίας.

 

Κατά την συνεδρίαση αυτή ψηφίσθηκαν τα σχέδια ΠΔ για τις ειδικότητες, πέραν της δικής μας, των Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και των Χωροτακτών Μηχανικών.

 

Ο συνάδελφος Ιωαννίδης, όπως και εγώ, ως μέλη της επιτροπής της ειδικότητας μας απείχαμε από την ψηφοφορία, με το σκεπτικό ότι το κατατεθειμένο πόρισμα της επιτροπής της ειδικότητας μας επιχειρηματολόγησε με αδιαμφισβήτητα επιχειρήματα για την αποκλειστική πρόσβαση της ειδικότητας μας στην σύνταξη Μελετών Τοπογραφίας, πρόταση η οποία δεν έγινε δεκτή από την επιτροπή.

 

Κλείνοντας, με την παραπάνω επιστολή ομολογώ ότι δεν σας μεταφέρω το σύνολο της πληροφορίας από τις συνεδριάσεις της επιτροπής του ν. 4439/2016 για τον μόνο λόγο ότι δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο Προεδρικό Διάταγμα ακόμα. Σε περίπτωση που δεν εκδοθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα, θα σας γνωστοποιήσω το ψηθισθέν προτεινόμενο σχέδιο ΠΔ για την ειδικότητα μας, ώστε να είναι σε γνώση σας.

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Μιχάλης Καλογιαννάκης,

Πρόεδρος ΠΣΔΑΤΜ

 

 

Υ.Γ. αντίστοιχη συνάντηση είχε γίνει στις 29.03 με τον Διευθυντή Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του Υπουργείο Εργασίας κ. Δενδρινό για το ζήτημα της του αποκλεισμού της ειδικότητας μας από τον ορισμό Τεχνικού Ασφαλείας, τον οποίο υποσχέθηκε ότι θα άρει. Με το τελικό σχέδιο ΠΔ της ειδικότητας μας, αν εκδοθεί, θα ρυθμιστεί και το ζήτημα αυτό.

 

 

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top