Αθήνα, 13.05.2022  

                                                                                                                          Αρ. Πρωτ.:   013


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αναβάλλονται οι εκλογικές διαδικασίες / αρχαιρεσίες της 5ης Ιουνίου 2022 μετά από σχετικά αιτήματα των παρατάξεων ΔΚΠ-ΔΑΠ και ΕΝΟΤΗΤΑ. Ορίζεται νέα ημερομηνία η 9η Οκτωβρίου 2022. 

Κατάθεση ψηφοδελτίων έως τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022 στις 14:00 στα γραφεία του συλλόγου.


Με εκτίμηση

 

Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος

Μιχάλης Καλογιαννάκης

 

Η Γενική Γραμματέας

Διονυσία Φουντά

 

Για την συνεχιζόμενη Γενική Συνέλευση

Για το Προεδρείο της συνεχιζόμενης Γενικής ΣυνέλευσηςΚαλογιαννάκης Μιχάλης                    Στουρνάρας Βασίλειος                        Ζαρκαδούλας Νικόλαος


 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

– ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ


Ηρώων Πολυτεχνείου 9,
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
157 80 ,ΑΘΗΝΑ
TΗΛ: 210 772 2696
mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Αθήνα 09 Απριλίου 2022

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Όπως ήδη γνωρίζεται, η Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής (ΣΑΤΜ-ΜΓ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) θεσμοθέτησε στο πρόγραμμα σπουδών της από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 την Πρακτική Άσκηση, διάρκειας δύο μηνών (2) εκτός του Ιδρύματος. Είναι μάθημα Επιλογής ενταγμένο στο πρόγραμμα σπουδών της Σχολής, στο 8ο εξάμηνο, με κωδικό μαθήματος 6240 και αντιστοιχεί σε 4 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) στο European Diploma Supplement.

Αριθμ. 11230 ΕΞ 2022 – ΦΕΚ τεύχος Β 1426/24.03.2022

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ με βάση την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την πρόσληψη 40 ατόμων στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και επείγουσες ανάγκες των έργων της κτηματογράφησης.

Αναλυτικά οι θέσεις:

-Παρακολούθηση και διαχείριση έργων κτηματογράφησης Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός/Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ) έδρα Χολαργός Αττικής – 17 συμβάσεις

 -Παρακολούθηση και διαχείριση έργων κτηματογράφησης Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός/Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ) έδρα Θεσσαλονίκη – 5 συμβάσεις

-Έλεγχος ποιότητας και ορθότητας των παραδοτέων των μελετών κτηματογράφησης Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (ΠΕ) έδρα Χολαργός Αττικής – 5 συμβάσεις

-Οικονομική παρακολούθηση τελών κτηματογράφησης Οικονομολόγος (ΠΕ) έδρα Χολαργός Αττικής – 2υμβάσεις

Ανεξαρτήτως κατηγορίας (ΠΕ, ΤΕ) οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από 25 έως 60 ετών.

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο: «Παροχή υποστηρικτικών τεχνικών υπηρεσιών του άρθρου 14, ν. 4821/2021, για τη λειτουργία του Κτηματολογίου»

 

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας,

έχοντας υπόψη:

α) τo άρθρο 15 του Π.Δ. της 27.11/14.12.1926 «Περί κωδικοποιήσεως των περί Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 του Ν. 1486/1984 και τροποποιήθηκε από την παράγραφο 39 του άρθρου 27 του Ν. 2166/93,

β) το άρθρο 50 του Ν. 1947/1991 και

γ) το άρθρο 66 του Ν. 4042/2012,

 

προτίθεται να προβεί στη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας που θα απαρτίζεται από είκοσι τρεις (23) Διπλωματούχους Αγρονόμους & Τοπογράφους Μηχανικούς, με αντικείμενο «Παροχή υποστηρικτικών τεχνικών υπηρεσιών του άρθρου 14, ν. 4821/2021, για τη λειτουργία του Κτηματολογίου».

Το Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού (HEPOS) συμπλήρωσε 14 έτη αδιάλειπτης λειτουργίας. Το σύστημα αυτό σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και παρέχει στους χρήστες του, τη δυνατότητα να προσδιορίζουν τη θέση στην οποία βρίσκονται με ακρίβεια λίγων εκατοστών του μέτρου σε σχεδόν πραγματικό χρόνο.  

Έχει εξυπηρετήσει, μέχρι στιγμής, εκατοντάδες χρήστες σε χιλιάδες εργασίες που κυμαίνονται από τις πλέον απλές τοπογραφικές εργασίες έως τις πλέον εξειδικευμένες γεωδαιτικές (μελέτες τεκτονικών κινήσεων, ανάλυση επιπτώσεων σεισμών, υλοποίηση συστημάτων αναφοράς).  Παρέχει δε, τις υπηρεσίες του 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα και έχει καταγράψει πάνω από 240.000 ώρες χρήσης.  

Αποτελεί το μοναδικό σύστημα που υλοποιεί το εθνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς της χώρας (ΕΓΣΑ ’87) και είναι το επίσημα θεσμοθετημένο σύστημα για τη σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου. Αποτελεί μάλιστα και τη μοναδική υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Αναφοράς (ETRS89) στη χώρα μας, που είναι επίσημα εγκεκριμένη από την αρμόδια επιστημονική επιτροπή σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Το HEPOS απευθύνεται σε ένα πολύ ευρύ φάσμα χρηστών όπως: δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμοί, πανεπιστημιακά ιδρύματα, ερευνητικοί φορείς, εταιρίες του ιδιωτικού τομέα και ιδιώτες επαγγελματίες των γεωεπιστημών (π.χ. τοπογράφοι μηχανικοί, πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες, επιστήμονες γεωπληροφορικής, δασολόγοι, γεωπόνοι, γεωλόγοι κ.λπ). Το εν λόγω σύνολο επαγγελματιών και φορέων είναι δυναμικό και μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου. Έτσι, πέραν των τομέων της τοπογραφίας, του κτηματολογίου και των κατασκευών, στους οποίους παραδοσιακά χρησιμοποιείται το σύστημα, αρχίζουν σταδιακά να συμπεριλαμβάνονται και άλλοι τομείς της καθημερινότητας όπως π.χ. η «γεωργία ακριβείας», η πλοήγηση UAVs και η αυτόνομη πλοήγηση οχημάτων.

Στόχος του HEPOS είναι να συνεχίσει να παρέχει εξαιρετικά υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους χρήστες του και να διασφαλίζει την υλοποίηση του απαραίτητου γεωδαιτικού υποβάθρου πάνω στο οποίο θα στηρίζονται οι μετρητικές και χαρτογραφικές εργασίες των οικονομικών και αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων της χώρας.
 Πηγή: https://www.ktimatologio.gr/el/node/20192?fbclid=IwAR3mqvHCKSAiVFUMIgd7f5_k9xRVKRCjG07mcRjizTNif5VLRGYzBefxZxk
 

 

Subcategories

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top