Μπορείτε να προεγγραφείτε στο Συνέδριο topo@drone 2018 παρακάτω ή στον σύνδεσμο που θα βρείτε εδώ.

 

 

              Αθήνα, 19.11.18 

                                                                                                                            Αρ. Πρωτ.: 124

 

Προς: Τα μέλη του ΠΣΔΑΤΜ

 

Θέμα:    Προσφυγή στο ΣτΕ ενάντια του ΠΔ 99/2018

 

 

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,

μετά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΣΔΑΤΜ την Τρίτη 13.11.2018 και έχοντας υπόψη το αρ.3 του Καταστατικού του, όπου περιγράφονται οι σκοποί του συλλόγου και συγκεκριμένα την παρ.β.

"Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του και η βελτίωση των όρων άσκησης του επαγγέλματος τους"

αποφασίστηκε η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας

ενάντια στο ΠΔ 99/2018 (ΦΕΚ 187Α/2018) "Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα"

Όλα αυτά τα χρόνια, ο Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός έχει αποδειχθεί ότι επαγγελματικά και επιστημονικά είναι ένα διακριτό επάγγελμα μηχανικού.

Η έκδοση του ΠΔ 99/2018 είναι μια ιστορική στιγμή για το επάγγελμα μας και δεν μπορούμε να μην αντιδράσουμε στην στρέβλωση που αφορά το επάγγελμα μας.

Οι συνθήκες που ίσχυαν για την άσκηση του την εποχή που εκδόθηκε ο νόμος 4663/1930 (ΦΕΚ 149Α/09.05.1930) "Περί εξασκήσεως του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονος και Τοπογράφου." εκλείπουν και δεν υφίσταται η ανάγκη προκειμένου να ασκηθεί με επάρκεια να συμπεριλαμβάνεται στο επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού. (αρ.4 "Εν τη ασκήσει του διπλωματούχου πολιτικού μηχανικού νοείται συνυπάρχουσα και η εξάσκησις του επαγγέλματος του αρχιτεκτόνος και τοπογράφου").

Την εποχή εκείνη οι απόφοιτοι της αντίστοιχης σχολής ήταν ελάχιστοι, μιας και η ίδρυσης της ήταν πρόσφατη.

Σήμερα, το 2018, οι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί είναι περίπου 6.000, ενώ υπάρχουν δύο σχολές που λειτουργούν δεκάδες χρόνια και έχουν εκατοντάδες εισακτέους κάθε χρόνο. Η τεχνογνωσία που παρέχεται στο επιστημονικό αντικείμενο της Τοπογραφίας (Τοπογραφία, Γεωδαισία, Χαρτογραφία, Φωτογραμμετρία, Τηλεπισκόπηση) δεν μπορεί να συγκριθεί και να εξομοιωθεί με το ένα μάθημα Γεωδαισίας των σχολών των Πολιτικών Μηχανικών.

Για τον λόγο αυτό, και όχι μόνο, δεν είναι δυνατόν να ασκείται συνολικά το επάγγελμα του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού από τον Πολιτικό Μηχανικό.

Αποτελεί ύβρη προς όλο τον τεχνικό κόσμο της χώρας.

Για να διορθωθεί αυτή η στρέβλωση, δεν μας μένει καμία άλλη επιλογή από το να προσφύγουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Επειδή το κόστος της προσφυγής είναι μερικές χιλιάδες ευρώ που ο ΠΣΔΑΤΜ δεν διαθέτει,

Καλούμε τα μέλη μας,

τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους δημοσίους υπαλλήλους, τους ακαδημαϊκούς, τα στελέχη εταιρειών, τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, τους συνταξιούχους και τους φοιτητές

σύμφωνα με την παρ.5 του αρ.5 του και του αρ.6 Καταστατικού,

να καταβάλλουν ειδική εισφορά ή δωρεά που επιθυμούν

στον λογαριασμό του Συλλόγου στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR21 0172 0800 0050 8007 1615 938 με την αιτιολόγηση ΣτΕ και το ονοματεπώνυμο τους.

Αν δεν υπάρξει άμεση ανταπόκριση από όλους μας, δεν θα  μπορέσουμε να προσφύγουμε στο ΣτΕ και η ευθύνη θα βαρύνει τον κάθε ένα από εμάς.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

 

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

 

 

Μιχάλης Καλογιαννάκης

 

 Η Γεν. Γραμματέας

 

Ελεονώρα Δημαλέξη

       

 Η επιστολή

 

 Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα θεωρητικής & πρακτικής εκπαίδευσης για την απόκτηση άδειας χειριστή ΣμηΕΑ (UAS Pilot B), προσφορά της GeoSense UAS Academy, αξίας 1.250€ + φπα

Δώρα για τους 3 πρώτους νικητές: Από μια άδεια χρήσης του ενιαίου τοπογραφικού λογισμικού Spectra Geospatial Survey Office, προσφορά της JGC Συστήματα Γεωπληροφορικής Α.Ε., αξίας 395€ + φπα έκαστη


 

              Αθήνα, 08.11.18 

                                                                                                  Αρ. Πρωτ.: 123

 

Προς: κ. Σπυρίδωνα Σοφιανό Πρόεδρο ΤΕΕ - Τμήμα Δυτικής Κρήτης

Κοιν.: Λατομεία Σελίνου Α.Ε.

 

Θέμα:    Επαγγελματικά δικαιώματα σύνταξης εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος

  

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

 σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει για το επαγγελματικό δικαίωμα σύνταξης εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος, η ειδικότητα του πτυχιούχου Μηχανικού Περιβάλλοντος Τ.Ε. δεν έχει αυτό το δικαίωμα, όπως και κανένα δικαίωμα που αφορά τις Τοπογραφικές Μελέτες εν γένει.

 Επομένως κάθε εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα που έχει συνταχθεί από πτυχιούχο της συγκεκριμένης ειδικότητας δεν μπορεί να έχει ισχύ και οι εκδοθείσες διοικητικές πράξεις που ενδεχομένως εκδοθούν, θα εκδοθούν κατά παράβαση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί εκπόνησης και σύνταξης εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος καθώς θα έχουν υποβληθεί και προσαρτηθεί από πρόσωπο που κατά τις κείμενες διατάξεις δεν διαθέτει τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα – δικαιώματα.

 Σας επισυνάπτουμε το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο κατά την ημερομηνία αποστολής της επιστολής σας.

 

Με εκτίμηση,

 

 

Για το Δ.Σ.

 Ο Πρόεδρος

  

Μιχάλης Καλογιαννάκης

 

 Η Γεν. Γραμματέας

  

Ελεονώρα Δημαλέξη

       

 Επιστολή

 Συνημένα επιστολής

Επιστολή Λατομείου Σελίνου Α.Ε.

Την παρουσίαση έχει τον τίτλο "Στρεβλώσεις και προοπτικές στην αγορά ακινήτων στην Ελλάδα" (Distortions and prospects in the property market in Greece) και μπορείτε να την δείτε εδώ.


 

Subcategories

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top