ΤΟ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

 ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Η δημιουργία του Εθνικού Κτηματολογίου έχει χαρακτηρισθεί ως ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα. Αποτελεί το βασικό εργαλείο που διασφαλίζει την οριστική και αμετάκλητη οριοθέτηση της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας  καθώς επίσης βασικό μοχλό επίτευξης των πολιτικών σχεδιασμού, προστασίας του περιβάλλοντος, αξιοποίησης των φυσικών πόρων, ανάπτυξης της δημοσιονομικής και οικονομικής πολιτικής.

Εδώ και δεκαετίες η υλοποίησή του αποτελεί όραμα γιατί μέσω της αξιοποίησης του ως θεμελίου λίθου γεωχωρικής διαχείρισης, θα αναδυθούν πλείστες δυνατοτήτων ανάπτυξης της χώρας και βελτίωσης της εξυπηρέτησης των πολιτών σε καθημερινές τους συναλλαγές με την Πολιτεία αλλά και της παροχής υπηρεσιών της Πολιτείας προς αυτούς.

Η σωρευμένη εμπειρία από την υλοποίηση των προγραμμάτων κτηματογράφησης, οδήγησε σε συνεχείς αναμορφώσεις και βελτιώσεις των τεχνικών προδιαγραφών σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου, καθώς και σε τροποποιήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

image.png
Το Γραφείο Φαρσάρη ζητά Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, επιθυμητή η εμπειρία σε μελέτες κτηματογράφησης, φωτογραμμετρίας και laser σαρωτή. 

Αποστολή Βιογραφικών επιστολών στο e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

με εκτίμηση  best regards,
-- 
Φαρσάρης Μιχάλης Mikhalis Farsaris
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.    Msc Surveying Eng.
 
Πρίγκηπος Γεωργίου 4, 72100             Prig. Georgiou 4, 72100
Άγιος Νικόλαος, Κρήτης                     Agios Nikolaos, Greece
τηλ.:  +30 28410 28554
κιν. :  +30 6936797756
e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών καλεί όσους Διπλωματούχος Αγρονόμους Τοπογράφους είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελετητών που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών έχουν την σχετική εμπειρία στον σχεδιασμό των οδών, την τεχνολογία οδικής ασφάλειας και την ανάλυση ατυχημάτων να υποβάλλουν αίτηση για την χορήγηση Πιστοποίησης Ελεγκτή Οδικής Ασφάλειας

Η Πρόσκληση

Η αίτηση


 

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. διοργανώνει Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ιδεών με τίτλο "Τοπιακός Επαναπροσδιορισμός και Παραγωγική Επανένταξη της εξωτερικής απόθεσης του Ορυχείου Αμυνταίου"

Λήξη Υποβολής: 14/02/2019 - 14:00

Πληροφορίες: Κοντοσφύρης Παναγιώτης τηλ: 2463052441 

Υποβολή: Διεύθυνση Λειτουργικής Υποστήριξης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας 23 χλμ. Κοζάνης - Πτολεμαΐδας

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η διατύπωση ιδεών μέσω κειμένων, χαρτών και σχεδίων, και η ανάπτυξη χωροταξικών στρατηγικών και σχεδιαστικών προτάσεων που συμβάλλουν στην παραγωγική επανένταξη και τοπιακή αναβαθμιση της περιοχής της εξωτερικής απόθεσης του ορυχείου του Αμυνταίου μέσω:

  • της λειτουργικής οργάνωσης του χώρου με κατανομή των (πρωτογενούς παραγωγής κατά κύριο λόγο) χρήσεων γης και των υποστηρικτικών υποδομών, καθώς και τη λειτουργική διασύνδεση των επεμβάσεων αυτών σε μεσαία και μεγάλη κλίμακα.
  • της ανάγνωσης των τοπιολογικών χαρακτηριστικών της περιοχής και της μορφολογικής διασύνδεσης τους με τις προτεινόμενες επεμβάσεις.

Η περίληψη της διακήρυξης


 

Κατά την Γενική Συνέλευση του Council of European Geodetic Surveyors (Comité de Liaison des Géomètres Européens - C.L.G.E.) στην Βαρκελώνη (4-6 Οκτωβρίου) ο Πρόεδρος του ΠΣΔΑΤΜ Μιχάλης Καλογιαννάκης, εκπροσωπώντας τον ΠΣΔΑΤΜ και το ΤΕΕ, εκλέχθηκε Αντιπρόεδρος!


 

Subcategories

Go to top