Επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη απέστειλε σήμερα ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός ζητώντας εκ νέου παράταση μέχρι το τέλος του έτους για την προθεσμία υποβολής δηλώσεων αυθαίρετων κατασκευών.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ στην επιστολή του προς τον Κωστή Χατζηδάκη θέτει ειδικώς το ζήτημα της παράτασης της προθεσμίας της 30ης Σεπτεμβρίου, με ειδική αναφορά στα αυθαίρετα κατηγορίας 5 (χωρίς οικοδομική άδεια ή με μεγάλες αυθαιρεσίες), μέχρι την έναρξη του νέου θεσμού της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, η οποία θα ξεκινήσει από την αρχή του νέου έτους και θα αποτυπώνει κάθε κτίσμα στην πραγματική, σημερινή κατάσταση (as-is).

Ο Γιώργος Στασινός αναλύει στην επιστολή του τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με ευθύνη της Πολιτείας αλλά και των έκτακτων συνθηκών και εμποδίζουν την έγκαιρη και ορθή ολοκλήρωση νέων δηλώσεων αυθαιρέτων, ακόμη και στις περιπτώσεις που εγκαίρως έχει ενδιαφερθεί ο ιδιοκτήτης και ο μηχανικός έχει επιτελέσει στο ακέραιο τις υποχρεώσεις του. Επισημαίνει επίσης περιπτώσεις που είναι αδύνατον να ενταχθούν δηλώσεις μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου και τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν από αυτό.

Στην επιστολή του προς του Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο Γιώργος Στασινός  ζητά για να αποφορτιστούν και να διευκολυνθούν όλοι οι αρμόδιοι να μετατεθούν τουλάχιστον για ένα εξάμηνο οι προθεσμίες ολοκλήρωσης – περαίωσης υφιστάμενων – παλαιότερων δηλώσεων (με την υποβολή των εκκρεμών δικαιολογητικών, σχεδίων κλπ) ώστε να μειωθεί ο φόρτος που αναλαμβάνουν τώρα οι μηχανικοί και να μη συμβαδίζουν οι προθεσμίες νέων δηλώσεων και περαίωσης παλαιότερων.

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο ανακοινώνει ένα σημαντικό βήμα προς την ανάπτυξη της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών της χώρας μας, με τη δημιουργία της Γεωπύλης INSPIRE ΕΛΛΗΝΙΚΟΫ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ στην οποία όλοι οι πολίτες έχουν πρόσβαση  μέσω της ιστοσελίδας του (www.ktimatologio.gr (Έργα υποδομής/Γεωχωρικές Υπηρεσίες/ Γεωπύλη INSPIRE Ελληνικού Κτηματολογίου).

Η εν λόγω Γεωπύλη, αποσκοπεί στην κάλυψη ενός μέρους των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2007/2/ΕΚ (INSPIRE) η οποία στοχεύει στη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την εύκολη ανταλλαγή και χρήση γεωγραφικών δεδομένων, όπως είναι τα φυσικά χαρακτηριστικά μιας περιοχής, το ανάγλυφο του εδάφους, τα ποτάμια, οι λίμνες, οι δρόμοι, η διοικητική διαίρεση, οι προστατευμένες περιοχές, οι κτηματολογικοί χάρτες κλπ.

Μέσω της συγκεκριμένης ιστοσελίδας και ειδικότερα για τα κτηματολογικά δεδομένα, οι πολίτες μπορούν να:

 • βρουν σε ποιες περιοχές λειτουργεί κτηματολόγιο
 • δουν τους κτηματολογικούς χάρτες των περιοχών αυτών
 • δουν πληροφορίες αναφορικά με τους εν λόγω χάρτες (μεταδεδομένα)
 • επιλέξουν τις περιοχές που τους ενδιαφέρουν
 • ενσωματώσουν τους κτηματολογικούς χάρτες των περιοχών αυτών σε εφαρμογές που διαθέτουν (ή αναπτύσσουν)
 • αντιγράψουν τα δεδομένα των κτηματολογικών χαρτών στον υπολογιστή τους για ανεξάρτητη χρήση (μεταφόρτωση – download).

       Αθήνα, 28.08.2020 

                                                                                                                          Αρ. Πρωτ.:   031

 

Προς:   κ. Βασίλειο Γκίζα, Δήμαρχο Ναυπακτίας

 

Κοινοποίηση: κ. Θανάση Μηνόπουλος, Διευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών, Δήμου  

Ναυπακτίας

κα. Κωνσταντίνα Γιαννίκα, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας & Ανθρώπινου Δυναμικού, Δήμου Ναυπακτίας

 

Θέμα:   Παρέμβαση για την Τροποποίηση του Εσωτερικού Οργανισμού Δήμου Ναυπακτίας

 

Αξιότιμε Δήμαρχε,

Με την επιστολή μας αυτή, θα θέλαμε να συμβάλουμε στην επικείμενη Τροποποίηση του Εσωτερικού Οργανισμού Δήμου Ναυπακτίας, για την οποία μας ενημέρωσαν μέλη του συλλόγου μας.

Κατά την διαδικασία της σύνταξης, διαβούλευσης και κατάθεσης προς έγκρισης στα αρμόδια όργανα της εν λόγω τροποποίησης, σας ενημερώνουμε ώστε να λάβετε γνώση για τις αρμοδιότητες των θέσεων για τις οποίες θα μπορούσε να αναλάβει ένας Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός.

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και το πρόσφατο ΠΔ 99/2018, όπου περιγράφονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των μελών μας, τα μέλη μας έχουν την επιστημονική κατάρτιση και τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να προΐστανται στις:

 1. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 2. Διεύθυνση Προστασίας Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
 3. Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας
 4. Αυτοτελές Τμήμα Πολεοδομίας και Σχεδίου Πόλης
 5. Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 6. Τμήμα Τεχνικών Έργων, Συγκοινωνιών και Αδειών Μεταφοράς

Όπως γνωρίζετε  για την επιλογή των προϊσταμένων εφαρμόζεται το προβάδισμα μεταξύ των κλάδων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δηλαδή ο κλάδος ΠΕ προηγείται του κλάδου ΤΕ, χωρίς καμία εξαίρεση.

Η μη εφαρμογή των παραπάνω, εύκολα μπορεί να ερμηνευτεί από οποιοδήποτε, ως αποκλεισμός του επιστημονικού κλάδου μας και δίνει το δικαίωμα σε κάθε μέλος μας, να καταθέσει ένσταση, κάνοντας χρήση του ισχύοντος νομικού πλαισίου καθορισμού των επαγγελματικών δικαιωμάτων της ειδικότητας του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού.

Ευελπιστώντας ότι θα λάβετε υπόψη σας την παρέμβαση μας, ευχόμαστε ο νέος Εσωτερικός Οργανισμός του Δήμου Ναυπακτίας, να επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει η διοίκησης σας.

Άλλωστε, η παρέμβαση μας έγινε με αυτό τον σκοπό, διότι σε κάθε θέση ευθύνης απαιτούνται και οι αντίστοιχες επιστημονικές γνώσεις που απορρέουν από την συνάφεια των σπουδών κάθε επιστημονικού κλάδου, ώστε να ανταποκριθεί στις αρμοδιότητες που του αναθέτει η εκάστοτε διοίκηση.

 

Είμαστε στην διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.

 

Με εκτίμηση

 

 

Για το Δ.Σ.

 

 

Ο Πρόεδρος

 

Μιχάλης Καλογιαννάκης

 

 

 

Ο Ειδ. Γραμματέας

Νίκος Ζαρκαδούλας

       

 

Περιβάλλον και αυθαίρετα: Οι εξωγήινοι υπάρχουν;  
ΤΑ ΝΕΑ, 16.09.2020

Αν κάποιος εξωγήινος ερχόταν για πρώτη φορά στην χώρα μας, θα πίστευε ότι είναι μια φυσιολογική καθημερινότητα να φοράμε μάσκα, να πλένουμε συνεχώς τα χέρια μας και να κρατάμε απόσταση από τους άλλους.

Επειδή όμως οι αρμόδιοι του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν είναι εξωγήινοι, ούτε θέλω να πιστεύω ότι ζουν σε μια αποστειρωμένη γυάλα, καλό είναι να αναθεωρήσουν την σκληρή στάση τους για την διακοπή τακτοποίησης των αυθαιρέτων κατηγορίας 5.

 Λόγω κορωνοϊού, υπάρχουν πολεοδομίες που θέλουν 2 μήνες για να δώσουν απλά αντίγραφα στους ιδιοκτήτες ακινήτων, ενώ αρκετοί μηχανικοί που εντάσσονται σε ευαίσθητες επιδημιολογικές ομάδες, αδυνατούν να ανταποκριθούν στα καθήκοντα τους.

Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί και η λήξη της δυνατότητας των αδήλωτων τετραγωνικών στους δήμους μέχρι το τέλος του μήνα. Ο φόρτος στα γραφεία των μηχανικών είναι τεράστιος και η ευθύνη μεγάλη έναντι των ιδιοκτητών.

Δεν είναι, λοιπόν, καλή περίοδος το αρμόδιο υπουργείο να εξαντλεί την αυστηρότητα του και να κουνά το δάκτυλο στους ιδιοκτήτες και τους μηχανικούς, χωρίς ιδιαίτερο λόγο. Πόσο μάλλον, όταν και το ίδιο δεν τηρεί τα λεγόμενα του.

Τον περασμένο Νοέμβριο, όπου ανακοινώθηκε η πολύμηνη παράταση για τα αυθαίρετα, συγχρόνως υπήρξε δύο δεσμεύσεις από την πολιτική ηγεσία για τον περασμένο Ιούνιο. Η πρώτη αφορούσε την έναρξη των δειγματοληπτικών ελέγχων των δηλώσεων των αυθαιρέτων. Η δεύτερη αφορούσε την λειτουργία της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου, για την οποία μέχρις στιγμής το μόνο που αναμένεται είναι μια νέα τροπολογία στο νέο νομοσχέδιο. Που να μην είχε το ΤΕΕ έτοιμη την αντίστοιχη πλατφόρμα εδώ και χρόνια.

Αν όντως ο αρμόδιος υπουργός θέλει να ασκήσει αποτελεσματική περιβαλλοντική πολιτική το πεδίο άσκηση της δεν είναι η εξάντληση της αυστηρότητας του στα παλιά αυθαίρετα. Υπάρχουν αρκετές σημαντικότερες παρεμβάσεις.

Η ενεργοποίηση του Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος, ώστε να εντοπιστούν τα νέα αυθαίρετα μετά τον Ιούλιο του 2011, τα οποία επιφέρουν πολύ μεγαλύτερο περιβαλλοντικό κόστος. Συγχρόνως θα αποτραπεί και η κατασκευή νέων.
Η οριστική και καθολική οριοθέτηση του αιγιαλού και της παραλίας. Το προκαταρκτικό υπόβαθρο είναι έτοιμο από το 2008. Μόνο έτσι μπορεί να προστατευθεί ο αιγιαλός και η παραλία. Βέβαια το μέτρο αυτό οδηγεί σε σύγκρουση με ισχυρά οικονομικά συμφέροντα.
Η κατεδάφιση των αυθαιρέτων σε ρέματα, αιγιαλό και γενικά ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές, που απαγορεύεται η τακτοποίηση τους. Όλα αυτά τα χρόνια έχουν γίνει ελάχιστες κατεδαφίσεις. Έρχεται ο χειμώνας και θα συζητάμε πάλι για πλημμύρες, όπου το ένα αίτιο τους θα είναι τα αυθαίρετα στα ρέματα.
Η ενεργοποίηση του δειγματοληπτικού ελέγχου των δηλώσεων τακτοποίησης αυθαιρέτων, η οποία δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ.

Υ.Γ. Ο κορονοϊός υπάρχει. Για τους εξωγήινους δεν είμαστε σίγουροι.
 
Ο Μιχάλης Καλογιαννάκης είναι πρόεδρος του Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων –Τοπογράφων Μηχανικών.

       Αθήνα, 28.08.2020 

                                                                                                                          Αρ. Πρωτ.:   030

 

Προς:   κ. Γρηγόρη Γρηγοριάδη, Εκτελεστικό Γραμματέα της ΠΔΜ

Μέλη της Ομάδας Εργασίας του υπό διαβούλευση ΟΕΥ της ΠΔΜ

 

Κοινοποίηση: κ. Γεώργιο Κασαπίδη, Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας

κ. Πρόεδρο και Μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΔΜ   

 

Θέμα:   Παρέμβαση στην δημόσια διαβούλευση για την Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (2020)

 

Αξιότιμε Κύριε Εκτελεστικέ Γραμματέα,

Με την επιστολή μας αυτή, θα θέλαμε να λάβουμε μέρος στην δημόσια διαβούλευση για την Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Ο λόγος της παρέμβασης μας είναι οι έντονες διαμαρτυρίες συναδέλφων μας για τα άρθρα 55, 38 και 39 του προτεινόμενου ΟΕΥ.

Πιο συγκεκριμένα:

 • η προσθήκη στο άρθρο 55 (Κωδικοί ΑΚ2, ΑΚ2.2 και ΑΚ3.5) των ειδικοτήτων ΠΕ Γεωτεχνικών (ειδικότητας Γεωπόνων) και ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας. Αφορά στις θέσεις των Προϊσταμένων Κεντρικής Υπηρεσίας και Περιφερειακών Υπηρεσιών του υπό διαβούλευση Σχεδίου ΟΕΥ ΠΔΜ, και στις υπηρεσίες Διεύθυνση Πολιτικής Γης, το τμήμα Εποικισμού και Αναδασμού και τα Τμήματα Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού των Δ/νσεων Α.Ο.Κ. των Π.Ε. Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας.
 • η μη προσθήκη στο άρθρο 55 (Κωδικός ΑΚ. 3 και ΑΚ3.4) του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητα Τοπογράφων Μηχανικών). Αφορά στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ και στο Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων.
 • η προσθήκη στα άρθρα 39 και 55 (Κωδικός ΑΚ3.5) του Τμήματος Τοπογραφίας, Εποικισμού & Αναδασμού των Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας. Η αναφορά είναι λανθασμένη, μιας και αντίστοιχο τμήμα υπάρχει στην Διεύθυνση Πολιτικής Γης.
 • Η μη προσθήκη στο άρθρο 38 Υποδιευθύνσεων των ΠΕ Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας με ένα Τμήμα Τοπογραφίας και ένα Τμήμα Εποικισμού & Αναδασμού με τοπική αρμοδιότητα στην αντίστοιχη Περιφερειακή Ενότητα και αυτοτελή λειτουργία.

Οι συγκεκριμένες αλλαγές ή μη προσθήκες στο προτεινόμενο ΟΕΥ, θίγουν τα δικαιώματα των μελών μας, ενώ η προσθήκη στο άρθρο 55 (Κωδικοί ΑΚ2, ΑΚ2.2 και  ΑΚ3.5) δεν έχει καμία συσχέτιση με τα επαγγελματικά δικαιώματα του επιστημονικού κλάδου των Γεωπόνων, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο καθορισμού τους.

Η περιγραφή του επιχειρησιακού σκοπού και των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης, σύμφωνα με το άρθρο 38 του προτεινόμενου ΟΕΥ, δεν αφορούν καμία πτυχή του επιστημονικού πεδίου του Γεωπόνου, αντιθέτως περιγράφει αρμοδιότητες που αφορούν το επιστημονικό πεδίο του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού.

Όσον αφορά την μη προσθήκη στο άρθρο 55 (Κωδικός ΑΚ. 3 και ΑΚ3.4) του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητα Τοπογράφων Μηχανικών), θα θέλαμε να γνωρίζετε ότι, σύμφωνα με το ΠΔ 99/2018, στο επάγγελμα του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού, εντάσσονται οι αρμοδιότητες του Τμήματος Εγγείων Βελτιώσεων.

Επιπροσθέτως, θα θέλαμε να προτείνουμε και την αύξηση των οργανικών θέσεων Μηχανικών της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης, λόγω των αυξημένων αναγκών εξαιτίας της σύνταξης και λειτουργίας του Εθνικού Κτηματολογίου, της αυξημένης ζήτησης εκτέλεσης αναδασμών και της κατά χρήση παραχώρησης δημοσίων εκτάσεων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα στα αιτήματα των πολιτών, αλλά και στις απαιτητικές αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης.

Ευελπιστώντας ότι, το αίτημα για τις απαιτούμενες αλλαγές που αναφέρονται παραπάνω θα γίνει δεκτό, ευχόμαστε ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, να επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει η διοίκησης της Περιφέρειας.

Άλλωστε, η παρέμβαση μας έγινε και με αυτό τον σκοπό, διότι σε κάθε θέση ευθύνης απαιτούνται και οι αντίστοιχες επιστημονικές γνώσεις που απορρέουν από την συνάφεια των σπουδών κάθε επιστημονικού κλάδου, ώστε να ανταποκριθεί στις αρμοδιότητες που του αναθέτει η εκάστοτε διοίκηση.

 

Είμαστε στην διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.

 

Με εκτίμηση

 

 

Για το Δ.Σ.

 

 

Ο Πρόεδρος

 

Μιχάλης Καλογιαννάκης

 

 

 

Ο Ειδ. Γραμματέας

Νίκος Ζαρκαδούλας

       

 

Subcategories

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top