Το Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού (HEPOS) συμπλήρωσε 14 έτη αδιάλειπτης λειτουργίας. Το σύστημα αυτό σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και παρέχει στους χρήστες του, τη δυνατότητα να προσδιορίζουν τη θέση στην οποία βρίσκονται με ακρίβεια λίγων εκατοστών του μέτρου σε σχεδόν πραγματικό χρόνο.  

Έχει εξυπηρετήσει, μέχρι στιγμής, εκατοντάδες χρήστες σε χιλιάδες εργασίες που κυμαίνονται από τις πλέον απλές τοπογραφικές εργασίες έως τις πλέον εξειδικευμένες γεωδαιτικές (μελέτες τεκτονικών κινήσεων, ανάλυση επιπτώσεων σεισμών, υλοποίηση συστημάτων αναφοράς).  Παρέχει δε, τις υπηρεσίες του 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα και έχει καταγράψει πάνω από 240.000 ώρες χρήσης.  

Αποτελεί το μοναδικό σύστημα που υλοποιεί το εθνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς της χώρας (ΕΓΣΑ ’87) και είναι το επίσημα θεσμοθετημένο σύστημα για τη σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου. Αποτελεί μάλιστα και τη μοναδική υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Αναφοράς (ETRS89) στη χώρα μας, που είναι επίσημα εγκεκριμένη από την αρμόδια επιστημονική επιτροπή σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Το HEPOS απευθύνεται σε ένα πολύ ευρύ φάσμα χρηστών όπως: δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμοί, πανεπιστημιακά ιδρύματα, ερευνητικοί φορείς, εταιρίες του ιδιωτικού τομέα και ιδιώτες επαγγελματίες των γεωεπιστημών (π.χ. τοπογράφοι μηχανικοί, πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες, επιστήμονες γεωπληροφορικής, δασολόγοι, γεωπόνοι, γεωλόγοι κ.λπ). Το εν λόγω σύνολο επαγγελματιών και φορέων είναι δυναμικό και μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου. Έτσι, πέραν των τομέων της τοπογραφίας, του κτηματολογίου και των κατασκευών, στους οποίους παραδοσιακά χρησιμοποιείται το σύστημα, αρχίζουν σταδιακά να συμπεριλαμβάνονται και άλλοι τομείς της καθημερινότητας όπως π.χ. η «γεωργία ακριβείας», η πλοήγηση UAVs και η αυτόνομη πλοήγηση οχημάτων.

Στόχος του HEPOS είναι να συνεχίσει να παρέχει εξαιρετικά υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους χρήστες του και να διασφαλίζει την υλοποίηση του απαραίτητου γεωδαιτικού υποβάθρου πάνω στο οποίο θα στηρίζονται οι μετρητικές και χαρτογραφικές εργασίες των οικονομικών και αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων της χώρας.
 Πηγή: https://www.ktimatologio.gr/el/node/20192?fbclid=IwAR3mqvHCKSAiVFUMIgd7f5_k9xRVKRCjG07mcRjizTNif5VLRGYzBefxZxk
 

 

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top