Αθήνα, 01.04.2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣ:  Όλα τα μέλη του ΠΣΔΑΤΜ

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για στελέχωση επιτροπών εξέτασης υποθέσεων κτηματογράφησης σε όλη την επικράτεια

 

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε ότι το Ελληνικό Κτηματολόγιο ζήτησε τη συνδρομή του Συλλόγου για τη στελέχωση των επιτροπών ενστάσεων Κτηματολογίου σεόλη την επικράτεια.

Συγκεκριμένα ζητάει την υπόδειξη από το Σύλλογο μας Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών συναδέλφων με πενταετή τουλάχιστον εμπειρία, οι οποίοι θα ορισθούν ως μέλη τακτικά και αναπληρωματικά στις νέες Επιτροπές Ενστάσεων. 

Προς ενημέρωσης σας, σύμφωνα με το Ελληνικό Κτηματολόγιο:

 1. Οι συνεδριάσεις των Επιτροπών γίνονται μέσω τηλεδιάσκεψης, επομένως δεν απαιτούνται μετακινήσεις των μελών τους. Έτσι γίνεται εξοικονόμηση χρόνου, εξαλείφεται το κόστος μετακινήσεων και προσφέρεται η δυνατότητα να συμμετέχουν στις Επιτροπές Μηχανικοί από όλη την Επικράτεια χωρίς γεωγραφικό περιορισμό.
 2.  Η αποζημίωση των μελών αυξήθηκε κατά 30% περίπου και συγκεκριμένα ορίστηκε από 40 € σε 54 € ανά συνεδρίαση.
 3. Διπλασιάστηκε ο ετήσιος επιτρεπόμενος αριθμός συμμετοχής κάθε μέλους από 50 σε 100 συνεδριάσεις.
 4. Η όλη διαδικασία θα υποστηρίζεται από ένα σύγχρονο ολοκληρωμένο πληροφορικό σύστημα μέσω του οποίου κάθε μέλος του Συλλόγου θα συμμετέχει εύκολα και γρήγορα στη διαδικασία. Το σύστημα θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένο σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας, από την επιβεβαίωση συμμετοχής κάθε μέλους, την λήψη και μεταφόρτωση κάθε σχετικού εγγράφου, τη καταγραφή των συνεδριάσεων και των αποφάσεων που λαμβάνονται μέχρι την πληρωμή του. Τα μέλη θα μπορούν να δηλώνουν τη χρονική διαθεσιμότητά τους και θα λάβουν αναλυτικές οδηγίες για τις τεχνικές λεπτομέρειες της διαδικασίας (παραλαβή πινακίων, χρήση της νέας αυτοματοποιημένης πλατφόρμας για την ταχεία υποβολή των παραστατικών πληρωμής και εξόφλησης αυτών, κ.λ.π).

Μπορείτε να δηλώσετε την συμμετοχή σας στην παρακάτω φόρμα 

https://forms.gle/mTVapVczcwSD3uHm6

Το σχετικό θεσμικό πλαίσιο είναι

1. Άρθρα 6Α και 7Α του ν. 2308/1995

2.Υπ’ αρ. 538/2/9-2-2012 απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε.

3. Υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/123322/9963//22-12-2020 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 1083/30-12-2020) ΚΥΑ των Υπουργών
Οικονομικών και ΠΕΝ.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

 

Μιχάλης Καλογιαννάκης

Πρόεδρος ΠΣΔΑΤΜ

Αθήνα, 01.04.22

                                                                                                                           Αρ. Πρωτ.: 004

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Πανελλήνιου Συλλόγου ∆ιπλωµατούχων Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών σύμφωνα µε τα άρθρα 15 και 16 του καταστατικού καλεί τα µέλη του σε Γενική Συνέλευση τo Σάββατο 16.04.2022  στις 18:00 στα γραφεία του συλλόγου (Κτήριο Βέη ΣΑΤΜ ΕΜΠ, Ηρ. Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου, Υπ. όροφος).

Εάν δεν επιτευχθεί η απαιτούµενη απαρτία η Συνέλευση θα επαναληφθεί την Μ. Τρίτη 19.04.2022 στις 18:00 στα γραφεία του συλλόγου (Κτήριο Βέη ΣΑΤΜ ΕΜΠ, Ηρ. Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου, Υπ. όροφος).

Εάν πάλι δεν υπάρχει η απαιτούµενη απαρτία η Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 27.04.2022 στις 18:00 στα γραφεία του συλλόγου (Κτήριο Βέη ΣΑΤΜ ΕΜΠ, Ηρ. Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου, Υπ. όροφος).

Εάν και πάλι δεν υπάρχει απαρτία, η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ θα γίνει ΟΠΩΣ∆ΗΠΟΤΕ και ανεξάρτητα από τον αριθµό των παρόντων την Πέμπτη 05.05.2022 στις 18:00 στα γραφεία του συλλόγου (Κτήριο Βέη ΣΑΤΜ ΕΜΠ, Ηρ. Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου, Υπ. όροφος).

 Τα θέματα που θα συζητηθούν στην Γενική Συνέλευση είναι:

 1. Εκλογή Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής
 2. Επικύρωση εκλογικών τμημάτων που διεξάγονται εκλογές με την ευθύνη του ΠΣΔΑΤΜ (Πρέπει να υπάρχουν 2 συνάδελφοι εφορευτική και να είναι αποδεχτοί από μίνιμουμ 2 παρατάξεις)
 3. Έγκριση εφορευτικών επιτροπών σε κάλπες που έχει την ευθύνη ο ΠΣΔΑΤΜ
 4. Ανακοίνωση των υπολοίπων εκλογικών τμημάτων που οι εκλογές γίνονται με ευθύνη των λοιπών Τμημάτων & Συλλόγων Α.Τ.Μ.
 5. Έγκριση Ισολογισμού 2021 – Προϋπολογισμού 2022
 6. Απολογισμός Πεπραγμένων – Συζήτηση
 7. Απαλλαγή από συνδρομές παρελθόντων ετών και καθορισμός συνδρομής για τις εκλογές
 8. Ομιλίες εκπροσώπων παρατάξεων για την παρουσίαση των προεκλογικών προγραμμάτων τους

Κατά τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 30 του καταστατικού, θα εκλεγεί η κεντρική εφορευτική επιτροπή και θα εγκριθούν οι ορισμένες από το Δ.Σ. του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. εφορευτικές επιτροπές για τις πρωτεύουσες των νομών που είναι εγγεγραμμένοι περισσότεροι από 30 Α.Τ.Μ. και για τις έδρες των Περιφερειακών Τμημάτων του Τ.Ε.Ε. όπου αυτές δεν υπάγονται σε Περιφερειακά – Τοπικά Τμήματα ή Συλλόγους Α.Τ.Μ.

Με νεώτερη ανακοίνωση θα γνωστοποιηθούν η ημερομηνία των εκλογών για το Διοικητικό Συμβούλιο, οι χώροι και οι ώρες διεξαγωγής τους:

(1) στις έδρες των Περιφερειακών – Τοπικών Τμημάτων και Συλλόγων Α.Τ.Μ. καθώς και (2) στους νομούς που υπάγονται σε Περιφερειακά Τμήματα ή Συλλόγους, (3) στις έδρες των Περιφερειακών Τμημάτων του Τ.Ε.Ε. και (4) στις υπόλοιπες πρωτεύουσες των νομών που είναι εγγεγραμμένοι περισσότεροι από 30 Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί και δεν υπάγονται σε δομή του Συλλόγου.

Η προθεσμία για υποβολή υποψηφιοτήτων θα λήξει ένα μήνα πριν την διεξαγωγή των εκλογών.

Το Δ.Σ. του Π.Σ.Δ.ΑΤ.Μ. προτείνει οι αρχαιρεσίες να διεξαχθούν την Κυριακή 05 Ιουνίου 2022, σε αυτή την περίπτωση η υποβολή των υποψηφιότητων θα μπορεί να γίνει μέχρι την Δευτέρα 16 Μαίου 2022 στις 14:00.

 

Για το Δ.Σ.

 

Ο Πρόεδρος

Μιχάλης Καλογιαννάκης


11.10.2017 Ξενάγηση στις ιστορικές συλλογές οργάνων και βιβλίων από τον καθηγητή κ. Βέη στα πλαίσια του εορτασμού των 100 χρόνων από την ίδρυση της ΣΑΤΜ ΕΜΠ, μετά από την αξέχαστη διάλεξη με θέμα δύο πρωτοποριακά μαθήματα της δεκαετίας του 1970, «Εισαγωγή εις την Τεχνολογίαν του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού» και «Γήινο Φυσικό Περιβάλλον»

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών εκφράζει την βαθιά θλίψη του για το θάνατο του συναδέλφου, καθηγητή και εξέχοντος μέλους του τεχνικού κόσμου, Γεωργίου Βέη.

Ο Έλληνας Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, ο Έλληνας Μηχανικός, και όχι μόνο, θα ήταν διαφορετικός χωρίς την παρουσία του.

Ένα συνάδελφος που συνετέλεσε καθοριστικά στην αναβάθμιση του επαγγέλματος μας. Κατά τη διάρκεια της κοσμητείας του στη Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ (1974), η διάρκεια φοίτησης αυξήθηκε στα πέντε χρόνια. Δικαίως χαρακτηρίστηκε ο “πατέρας” της δορυφορικής γεωδαισίας. 

Ένας συνάδελφος με παντεχνική αναγνώριση που εκφράστηκε μέσω της απόφασης της Συγκλήτου του Εθνικού Μετσόβιο Πολυτεχνείου στις 14.11.2000 για την ονοματοδοσία του νέου κτιρίου της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών σε Κτήριο Γεωργίου Βέη.

Ένας συνάδελφος με πανελλαδική αναγνώριση που χρημάτισε ως Πρόεδρος της Γεωδαιτικής και Γεωφυσικής Επιτροπής του Κράτους, του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος και του Εθνικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Έρευνας.

Ένας συνάδελφος που προσέφερε στην ελληνική κοινωνία ποικιλοτρόπως. Θεμελίωσε τον θεσμό της Ανεξάρτητης Αρχής του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), διετέλεσε Πρόεδρος για πάνω από μία δεκαετία (2003-2014) και ανακηρύχθηκε Επίτιμος Πρόεδρος του. 

Ένας συνάδελφος με διεθνή αναγνώριση, όντας από το 2003 μέλος της Academia Europaea.

Με λίγα λόγια ένας συνάδελφος που η παρουσία του συνέβαλε όσο λίγοι στην κοινωνία και τον τεχνικό κόσμο της χώρας μας. Η απώλεια του είναι ο ορισμός της απώλειας του  αναντικατάστατου ανδρός.

Οι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί του οφείλουν πολλά.

Ο τεχνικός κόσμος θρηνεί.

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.


Μιχάλης Καλογιαννάκης
Πρόεδρος ΠΣΔΑΤΜ

Subcategories

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top