ΠΡΟΣ:

ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πίνακας Αποδεκτών

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Τηλέφ.: 210 6551752

ΚΟΙΝ.:

Φ.: 000.4/5/12124

Σ.: 2124

Χολαργός, 28 Σεπ 22

 

ΘΕΜΑ:          Πρόσληψη Αξιωματικών Προέλευσης Έφεδροι Εξ’ Εφέδρων και κατ’ Απονομή ειδίκευσης Τοπογράφου προς όφελος της ΥΥ

 1. Σας ενημερώνουμε ότι τη Υπηρεσία μας προκηρύσσει έξι (6) θέσεις Αξιωματικών γνωστικού αντικειμένου Τοπογράφου, προερχόμενων από τον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σχετικής Προκήρυξης, της οποίας θα είστε αποδέκτες.
 1. Οι επιτυχόντες θα καταταγούν στο Πολεμικό Ναυτικό ως προέλευσης Έφεδροι εξ Εφέδρων και κατ’ Απονομή, ως Αξιωματικοί Σωμάτων με το βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου με τα ίδια υπηρεσιακά και οικονομικά δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους μονίμους συναδέλφους τους, χωρίς υποχρέωση ελάχιστης παραμονής στο στράτευμα.
 1. Κατά την υπηρεσία τους θα αξιοποιούνται προς όφελος της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού, όπου εκτός των άλλων θα συμμετάσχουν σε αποστολές συλλογής δεδομένων πεδίου, είτε με πλοία του ΠΝ, είτε με αυτόνομα συνεργεία. Επιπλέον θα συμμετάσχουν σε όλη τη διαδικασία παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου προϊόντων της ΥΥ.
 1. Μετά την πάροδο πέντε (5) ετών ευδόκιμης υπηρεσίας από την απονομή του βαθμού του Ανθυποπλοιάρχου, θα έχουν δικαίωμα να μονιμοποιηθούν, με το βαθμό που φέρουν, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης.
 1. Μετά τη μονιμοποίηση τους, εξομοιώνονται πλήρως με τους αντίστοιχους μόνιμους εν ενεργεία Αξιωματικούς του ΠΝ της ειδικότητάς τους, με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις και εντάσσονται στην επετηρίδα του ΠΝ στην αντίστοιχη ειδικότητα.
 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν γυναίκες και άνδρες με ελληνική ιθαγένεια που δεν έχουν υπερβεί τα τριάντα τρία (33) έτη. Οι άνδρες θα πρέπεινα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, ενώ δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι εκπλήρωσαν άοπλη θητεία ή εναλλακτική υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας.
 1. Η σχετική Προκήρυξη πρόκειται να δημοσιευτεί σε ΦΕΚ, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και την ιστοσελίδα του ΠΝ hellenicnavy.gr εντός των επομένων ημερών.
 1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν τα δικαιολογητικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην Υδρογραφική Υπηρεσία ΠΝ, στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Περεταίρω πληροφορίες/ διευκρινήσεις θα παρέχονται στα τηλέφωνα : 210-6551752, 210-6551824 εργάσιμες ημέρες από00 έως 13.00.
 1. Παρακαλούμε για την ενημέρωση τυχόν ενδιαφερομένων από τα μέλη σας.

 

 1. Χειριστής θέματος,  Αντιπλοίαρχος  (Ο)  Ανδρέας  Μιχόπουλος  ΠΝ, Επιτελής ΥΥ, τηλ.: 210

 

Πλοίαρχος Δημήτριος Ευσταθίου ΠΝ

Διοικητής

  

Ακριβές Αντίγραφο

 ΜΠΥ Α’ ΔΕ ΔΙΟΙΚ – ΓΡΑΜ  Αναστασία Κοίλια Τμηματάρχης Γραμματείας ΥΥ

 

 

Πριν αρκετούς μήνες, στην ίδια εφημερίδα είχα αναφερθεί στην αναμενόμενη παράταση της νομοθετικής ρύθμισης για την κατάργηση της δόμησης στα κατά παρέκκλιση άρτια αγροτεμάχια που βρίσκονται σε εκτός σχεδίου περιοχές.

Όχι δεν έχω μαντικές ικανότητες. Απλά ήταν ξεκάθαρο ότι το ασφυκτικό πλαίσιο που είχε τεθεί δεν μπορούσε να τηρηθεί και θα οδηγούμασταν, εφόσον δεν δοθεί παράταση, στην ξαφνική εκμηδένιση της αξίας αυτών των ακινήτων.

Και αυτό γιατί;

Αν κάποιος έχει στην ιδιοκτησία του ένα τέτοιο ακίνητο, συνήθως κάτω από 4 στρέμματα και θέλει να εκδώσει οικοδομική άδεια με το ισχύον νομικό καθεστώς, στην συντριπτική πλειοψηφία τους, δεν μπορεί.

Γιατί;

Γιατί απλά, ακόμα, δεν έχει ολοκληρωθεί ο χαρακτηρισμός του οδικού δικτύου που απαιτείται για την έκδοση άδειων δόμησης. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή την στιγμή.

Άλλο πρόβλημα είναι η κατάργηση της οριοθέτησης αρκετών οικισμών μετά από απόφαση του ΣτΕ και η καθυστέρηση νέας οριοθέτησης. Και αυτά τα ακίνητα, μέχρι τότε, θεωρούνται εκτός σχεδίου.

Ένα τρίτο πρόβλημα που καθυστερεί την διαδικασία, αν και έχει νομοθετηθεί μια ατελής λύση, είναι η καθυστέρηση εξέτασης των αντιρρήσεων των δασικών χαρτών και η μη υλοποίηση στην πράξη των τελευταίων ευνοϊκών νομοθετικών ρυθμίσεων.

Σε όλα τα παραπάνω, δεν πρέπει να αγνοηθεί και το κόστος που καλούνται να καταβάλουν οι πολίτες για την έκδοση άδειας δόμησης, μόνο και μόνο, για να προλάβουν την εκμηδένιση της αξίας της ακίνητης περιουσίας τους.

Όλα τα παραπάνω, οδηγούν σε ένα ψευτοδίλημμα, που η απάντηση φαίνεται αναμενόμενη.

Ή δίνεται νέα παράταση και σιωπηλά γίνεται αποδοχή των παραπάνω λαθών και καθυστερήσεων. Μια παράταση της ανεπάρκειας του σχεδιασμού που έχει γίνει, αλλά και της λειτουργίας των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών.

Ή στο τέλος του χρόνου, η αξία πολλών χιλιάδων ακινήτων εκτός σχεδίου, που είναι κατά παρέκκλιση άρτια, εκμηδενίζεται.

Στην χώρα των παρατάσεων, με μια κυβέρνηση που οραματίζεται ότι λειτουργεί το  «επιτελικό» κράτος, αλλά πάντα φταίει κάποιος άλλος, η απάντηση τείνει στο πρώτο. Σε μια άλλη παράταση, μιας νομοθετικής ρύθμισης, που γράφτηκε στο πόδι, μόνο για επικοινωνιακούς λόγους.

Ας ελπίσουμε, ότι την επόμενη φορά θα είναι πιο ορθολογιστές, συγκρατημένοι και ανοικτοί να ακούσουν τους ειδικούς και την κοινωνία.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΜΠ

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Υδραυλικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου πρόκειται να προκηρύξει 3 θέσεις αμειβόμενων ερευνητών στις ακόλουθες επιστημονικές περιοχές:

 1. Διαχείριση πλημμυρών.
 2. Φυσικές (περιβαλλοντικές) μέθοδοι (nature-based methods) διαχείρισης πλημμυρών.
 3. Βέλτιστη διαχείριση νερών σε νησιά.

Απαιτούμενα προσόντα

 1. Πτυχίο ή/και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, στον οποίο περιλαμβάνεται το αντικείμενο της Διαχείρισης Υδατικών Πόρων ή/και Υδραυλικής, όπως Πολιτικού Μηχανικού, Αγρονόμου & Τοπογράφου Μηχανικού, Γεωλόγου ή συναφούς αντικειμένου.
 2. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Πρόσθετα προσόντα

 1. Γνώσεις ή/και εμπειρία στη διαχείριση των πλημμυρών.
 2. Γνώσεις ή/και εμπειρία στη διαχείριση των υδατικών πόρων και την κλιματική αλλαγή.
 3. Γνώσεις ή/και εμπειρία σε θέματα υπολογιστικής υδραυλικής, χρήση προγραμμάτων υπολογισμού (π.χ. HECRAS).

Άλλες πληροφορίες

Η ερευνητική απασχόληση έχει αρχική διάρκεια 18 μήνες, μπορεί να αρχίσει άμεσα (Οκτώβριος 2022) και μπορεί να συνδυαστεί με:

 1. μεταπτυχιακές σπουδές,
 2. εκπόνηση διπλωματικής εργασίας ή
 3. εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο ΕΜΠ.

Παρακαλούνται όσες/όσοι ενδιαφέρονται να αποστείλουν άμεσα (και το αργότερο μέχρι τις 28.09.2022) βιογραφικό σημείωμα ηλεκτρονικά στα emails: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. και This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Επικοινωνία - Πληροφορίες: Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Υδραυλικής

Δρ. Α. Μπλούτσος, 210-7722801

Καθηγητής Α. Στάμου, 210-7722809, 6936 718 922

Η Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για τον θάνατο του

Ομότιμου Καθηγητή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΟΚΟΥ

του οποίου η προσφορά στη Σχολή υπήρξε ιδιαίτερα πολύτιμη, σε όλους τους τομείς, εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς, διοικητικούς. Οραματιστής, πρωτοπόρος, φωτισμένος άνθρωπος με πολύπλευρη προσωπικότητα, με απαράμιλλο και  σαγηνευτικό λόγο, υπήρξε εμβληματικός Καθηγητής της Σχολής.

Η Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή της στα μέλη της οικογενείας του εκλιπόντος και παρακαλεί όπως δεχθούν τα θερμά συλλυπητήρια όλων μας.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 11:30, στον Ιερό Ναό "Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης"  - Κοιμητήριο Ζωγράφου.

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΣΑΤΜ.- ΜΓ

Χαράλαμπος Ιωαννίδης

 Αθήνα, 19.09.2022  

                                                                                                                          Αρ. Πρωτ.:   013


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αναβάλλονται οι εκλογικές διαδικασίες / αρχαιρεσίες της 5ης Ιουνίου 2022 μετά από σχετικά αιτήματα των παρατάξεων ΔΚΠ-ΔΑΠ και ΕΝΟΤΗΤΑ. Ορίζεται νέα ημερομηνία η 27η Νοεμβρίου 2022. 

Κατάθεση ψηφοδελτίων έως τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022 στις 14:00 στα γραφεία του συλλόγου.


Με εκτίμηση

 

Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος

Μιχάλης Καλογιαννάκης

 

Η Γενική Γραμματέας

Διονυσία Φουντά

 

Για την συνεχιζόμενη Γενική Συνέλευση

Για το Προεδρείο της συνεχιζόμενης Γενικής ΣυνέλευσηςΚαλογιαννάκης Μιχάλης                    Στουρνάρας Βασίλειος                        Ζαρκαδούλας Νικόλαος

 

Subcategories

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top