ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΜΠ

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Υδραυλικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου πρόκειται να προκηρύξει 3 θέσεις αμειβόμενων ερευνητών στις ακόλουθες επιστημονικές περιοχές:

 1. Διαχείριση πλημμυρών.
 2. Φυσικές (περιβαλλοντικές) μέθοδοι (nature-based methods) διαχείρισης πλημμυρών.
 3. Βέλτιστη διαχείριση νερών σε νησιά.

Απαιτούμενα προσόντα

 1. Πτυχίο ή/και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, στον οποίο περιλαμβάνεται το αντικείμενο της Διαχείρισης Υδατικών Πόρων ή/και Υδραυλικής, όπως Πολιτικού Μηχανικού, Αγρονόμου & Τοπογράφου Μηχανικού, Γεωλόγου ή συναφούς αντικειμένου.
 2. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Πρόσθετα προσόντα

 1. Γνώσεις ή/και εμπειρία στη διαχείριση των πλημμυρών.
 2. Γνώσεις ή/και εμπειρία στη διαχείριση των υδατικών πόρων και την κλιματική αλλαγή.
 3. Γνώσεις ή/και εμπειρία σε θέματα υπολογιστικής υδραυλικής, χρήση προγραμμάτων υπολογισμού (π.χ. HECRAS).

Άλλες πληροφορίες

Η ερευνητική απασχόληση έχει αρχική διάρκεια 18 μήνες, μπορεί να αρχίσει άμεσα (Οκτώβριος 2022) και μπορεί να συνδυαστεί με:

 1. μεταπτυχιακές σπουδές,
 2. εκπόνηση διπλωματικής εργασίας ή
 3. εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο ΕΜΠ.

Παρακαλούνται όσες/όσοι ενδιαφέρονται να αποστείλουν άμεσα (και το αργότερο μέχρι τις 28.09.2022) βιογραφικό σημείωμα ηλεκτρονικά στα emails: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. και This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Επικοινωνία - Πληροφορίες: Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Υδραυλικής

Δρ. Α. Μπλούτσος, 210-7722801

Καθηγητής Α. Στάμου, 210-7722809, 6936 718 922

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top