Το τμήμα ελέγχου Εφαρμογής προγραμμάτων ποιότητας μελετών - έργων και επιμόρφωσης διοργανώνει στις 23 Νοεμβρίου 2016 ενημερωτική Ημερίδα με τίτλο «Ο νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ-2016), κύριος συντελεστής ποιότητας στα τεχνικά έργα.

 

Αμφιθέατρο Υπουργείου, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε – Παπάγου (Στάση Μετρό:  «ΕΘΝΙΚΉ ΑΜΥΝΑ»)

8:30 – 9:00            Προσέλευση

 

Προεδρείο:        Μ. Βανιώτου, Γεν. Διευθύντρια Τεχνικής Υποστήριξης, Πρόεδρος Επιτροπής

                                                       Αναθεώρησης του ΚΤΣ-97

Ν.Μαλακάτας, Διευθυντής ΚΕΔΕ, Πρόεδρος Μόνιμης Επιτροπής Τεχνολογίας

                           Σκυροδέματος  (ΜΕΤΣ)

Β. Αγγελάκης, Προϊστάμενος Τμήματος Γ’ (Δ.Κ.Π.)  

9:00 – 9:10           Καλωσόρισμα-Γενική Εισαγωγή

                              Μ. Βανιώτου, Δρ ΠΜ, Γεν. Διευθύντρια Τεχνικής Υποστήριξης

9:10 – 9:20           Σύντομη παρουσίαση της αποστολής και του έργου της ΜΕΤΣ

                                Ν.Μαλακάτας, Δρ ΠΜ, Δ/ντης ΚΕΔΕ

9:20 – 9:50           Υλικά παρασκευής Σκυροδέματος-Σύνθεση Σκυροδέματος

                              Ι.Πλέσσα,  ΜΜΜ, Τμ/χης Δομικών Υλικών, ΔΚΠ

               

9:50 – 10:20        Εργοστασιακό Σκυρόδεμα

                                Α.Πλουμπίδου, ΧΜ, Τμ/χης Δομικών Υλικών και Προϊόντων Τεχνικών Έργων, ΔΚΕΔΕ  

10:20 – 11:10      Απαιτήσεις για την εκτέλεση των έργων από σκυρόδεμα

                              Χ.Ζέρης, Δρ ΠΜ, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ

 

11:10–  11:30     Διάλειμμα

11:30 – 12:10      Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού- Διαφορές με ΚΤΣ-97

                              Συμβατότητες με ΕΛΟΤ ΕΝ 206 και ΕΛΟΤ ΕΝ 13670

                              Α.Σακελαρίου, Δρ ΠΜ, Τομεάρχης Εργαστηρίων Δομικών Έργων, ΚΕΔΠ,ΔΕΗ Α.Ε.

12:10 – 13:00      Απαιτούμενη αντοχή σχεδιασμού. Έλεγχοι εργοστασιακού σκυροδέματος για

                              Αντοχή σε θλίψη. Κριτήρια εσωτερικού ελέγχου- Κριτήρια εξωτερικού ελέγχου

                               Σ. Κόλιας Δρ ΠΜ, Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ

 

13:00 – 13:20      Διάλειμμα

13:20 – 14:30      Στρογγυλή τράπεζα: Ερωτήσεις – Απαντήσεις-Συμπεράσματα Ημερίδας

                              (όλοι οι εισηγητές)

«Χρηματοδοτικά Εργαλεία και καλές πρακτικές για την υλοποίηση και παρακολούθηση Δράσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας» – Διήμερο Ενέργειας από το ΤΕΕ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει Διήμερο Ενέργειας στις 25 και 26 Οκτωβρίου 2016 στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, με θέμα«Χρηματοδοτικά Εργαλεία και καλές πρακτικές για την υλοποίηση και παρακολούθηση Δράσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας», με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) προσχώρησε ως Εθνικός Συντονιστής στο Σύμφωνο των Δημάρχων, την κυριότερη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία τοπικών και περιφερειακών αρχών, οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις περιοχές τους. Προς το σκοπό αυτό, το ΤΕΕ συνέστησε το Γραφείο Υποστήριξης του Συμφώνου των Δημάρχων (ΓΥΣΔ), που καθοδηγεί και υποστηρίζει Δήμους που θα ενταχθούν στο Σύμφωνο και θα συντάξουν και θα εφαρμόσουν Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ).

Το συνέδριο "Joint 3D Athens Conference 2016" (http://3dathens2016.gr) διοργανώνεται στις 18-21 Οκτωβρίου 2016, στην Αθήνα, στο συνεδριακό χώρο της Αίγλης Ζαππείου.

 
Πρόκειται στην πραγματικότητα για 2+1 επιμέρους διεθνή συνέδρια που διοργανώνονται ταυτόχρονα, για πρώτη φορά στην Ελλάδα:
  • Το “5th International FIG 3D Cadastre Workshop" (18-20 Οκτωβρίου) είναι το μεγαλύτερο διεθνές συνέδριο για το τρισδιάστατο Κτηματολόγιο,
  • τo “11th International 3D GeoInfo Conference" (20-21 Οκτωβρίου) είναι από τα μεγαλύτερα συνέδρια παγκοσμίως στον τομέα της γεωπληροφορικής, και διοργανώνεται σε ετήσια βάση, ενώ καλύπτει τη γνωστική περιοχή της συλλογής, οργάνωσης, διαχείρισης και οπτικοποίησης (μεγάλου όγκου) χωρο-χρονικών δεδομένων, εφαρμογών BIM, CityGML & 3D GIS καθώς και 3D GeoWeb και
  • το “3D Indoor Workshop” (19 Οκτωβρίου) διοργανώνεται για πρώτη φορά υπό την αιγίδα του “Joint 3D Athens Conference 2016” και αφορά στη συλλογή, οργάνωση, μοντελοποίηση και οπτικοποίηση τρισδιάστατων χωρικών δεδομένων σε εσωτερικό χώρο, τομέας που αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τις μεγαλύτερες εταιρίες ανάπτυξης εφαρμογών εσωτερικού χώρου.
Αναλυτικότερα, η θεματολογία των συνεδρίων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων θέματα που αφορούν: 
• 3D Συλλογή και Διαχείριση Δεδομένων
• 3D GIS, Big Data
• Μοντελοποίηση πολυδιάστατων χωρικών δεδομένων (4D/5D)
• 3D Εφαρμογές ανοικτού λογισμικού για τη διαχείριση χωρικών δεδομένων
• 3D Χωρική Ανάλυση και Οπτικοποίηση
• Εφαρμογές επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας
• 3D GeoWeb
• 3D Θαλάσσια Συστήματα Διαχείρισης
• Νομικό πλαίσιο Τρισδιάστατου Κτηματολογίου
• 3D Κτηματολογικές εφαρμογές μέσω Web
• Εφαρμογές πλοήγησης και προσδιορισμού θέσης (Location Based Systems)
 
Το προκαταρκτικό πρόγραμμα του συνεδρίου, μπορείτε να το βρείτε εδώ: http://3dathens2016.gr/site/wp-content/uploads/2016/09/Joint-Programme-website.pdf, ενώ οι εγγραφές των συνέδρων μπορούν να πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της διεύθυνσης: http://3dathens2016.gr/site/?page_id=23982
Το αντίτιμο (350€/560€ ή 270€/430€ για φοιτητές) έχει καταβληθεί προσπάθεια να είναι το οικονομικότερο δυνατό για ένα ακριβό προϊόν, δεδομένου του κόστους της διαχείρισης, της δημοσίευσης σε περιοδικά που βρίσκονται στον κατάλογο του SCOPUS, του συνολικού κόσtους του όμορφου συνεδριακού χώρου, των προσκεκλημένων keynote speakers - κορυφαίων επιστημόνων στο είδος τους κλπ. 
Άλλωστε, είναι πιο οικονομικό από των αντίστοιχων διοργανώσεων των προηγούμενων ετών. (Kuala Lumpur ’15, Dubai '14, Istanbul '13, Quebec '12, Wuhan '11, Berlin '10 κλπ).
 
Για τα μέλη του ΠΣΔΑΤΜ προσφέρεται η ακόλουθη ειδική τιμή:
  • 100€ για την απλή παρακολούθηση ενός από τα δύο συνέδρια "3D Cadastre" ή "3D Geoinfo" (ή 200€ και για τα δύο), όπου περιλαμβάνονται η τσάντα με το υλικό του συνεδρίου, παρακολούθηση όλων των εισηγήσεων, διαλείμματα καφέ και βεβαίωση παρακολούθησης, ενώ δεν περιλαμβάνονται γεύματα και οποιαδήποτε συμμετοχή σε διαδικασίες παρουσίασης, δημοσίευσης εργασιών ή/και χορηγικής προβολής. Να σημειωθεί ότι στην εγγραφή του "3D Geoinfo" περιλαμβάνεται και η δυνατότητα παρακολούθησης του "3D Indoor". Για όποιον το επιθυμεί, τα γεύματα ή και άλλες παροχές του συνεδρίου, μπορούν να αγοραστούν ανεξάρτητα (ηλεκτρονικά ή επί τόπου) από τη γραμματεία του συνεδρίου.
  • 50€ για τους φοιτητές (ή 100€ και για τα δύο συνέδρια) με ακριβώς τις ίδιες προϋποθέσεις, με επίδειξη πάσου εν ισχύ.
Για δηλώσεις συμμετοχής παρακαλώ οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν να επικοινωνήσουν με το συνάδελφο κ. Λαμπρόπουλο από την οργανωτική επιτροπή στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ενώ για προεγγραφές να επικοινωνήσουν με τον εκπρόσωπο της γραμματείας του συνεδρίου κο Γιάννη Αντωνίου στα This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. και 210-3634944, ώρες γραφείου.

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι, 

μετά από συνεχείς πιέσεις και συντονισμένες κινήσεις της διοίκησης του ΠΣΔΑΤΜ προς την διοίκηση της ΕΚΧΑ ΑΕ, επανήλθε επιτέλους σε ισχύ, με απόφαση του Προέδρου της και συναδέλφου κ. Νάκο, η υπ' αρ. 1020517/7.7.3010 οδηγία για τους περιορισμούς υπογραφής των εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων και των διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών.


Αυτό σημαίνει ότι η ΕΚΧΑ ΑΕ δέχεται εξαρτημένα τοπογραφικά διαγράμματα και διαγράμματα γεωμετρικών μεταβολών συντασσόμενα μόνο από Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς και Πολιτικούς Μηχανικούς και υπό περιορισμούς από Πολιτικούς Υπομηχανικούς (ΚΑΤΕΕ) και Πτυχιούχους Τοπογραφίας ΤΕΙ.

Επισυνάπτονται τα αντίστοιχα έγγραφα όπως εστάλησαν από την ΕΚΧΑ ΑΕ.

Με εκτίμηση, 

Μιχάλης Καλογιαννάκης
Πρόεδρος ΠΣΔΑΤΜ

 Υπ' αρ. 1020517/7.7.3010 οδηγία

 Διαβιβαστικό για την υπ' αρ. 990/20.01/1625532/6.10.2016 απόφαση του Προέδρου της ΕΚΧΑ ΑΕ


 

       Αθήνα, 10.10.2016 

                                                                                                                          Αρ. Πρωτ.:   351

 

ΠΡΟΣ    :    κ.  I. Τσιρώνη, Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας         

 

ΘΕΜΑ   : Συμμετοχή του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. στη δημόσια διαβούλευση του σχεδίου νόμου «ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

 

Αγαπητέ Κύριε Υπουργέ,

 

στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης του σχεδίου νόμου «Νόμος για τον έλεγχο και την προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος» ο σύλλογος μας συμμετέχει με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο κοινό συμφέρον, καταθέτοντας τις απόψεις του δια της παρούσης επιστολής

 

Κατά την άποψη μας το νομοσχέδιο αυτό οφείλει να μεριμνήσει για τον περιορισμό της εκτός σχεδίου δόμησης, την ολοκλήρωση του χωρικού σχεδιασμού και την αποτροπή της επέκτασης της αυθαίρετης δόμησης με αποτελεσματικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς, ώστε κάποια στιγμή να εκλείψει το φαινόμενο αυτό. Το νομοσχέδιο αυτό οφείλει ακόμα να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να λειτουργήσουν επιτέλους εργαλεία ανάπτυξης που και παλαιότερα έχουν νομοθετηθεί όπως η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου, η ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών, η μεταφορά συντελεστή δόμησης, αλλά και η αποτελεσματική διαχείριση του συνόλου της γεωχωρικής πληροφορίας.

 

Δυστυχώς όταν το νομοσχέδιο αυτό γίνει νόμος θα είναι ο πέμπτος νόμος για την τακτοποίηση αυθαιρέτων τα τελευταία 7 χρόνια (3775/2009, 3843/2010, 4014/2011 και 4178/2013). Αν προσθέσουμε και τις υπουργικές αποφάσεις και τις εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί για τους παραπάνω νόμους εύκολα θα μπορούσαμε να μιλάμε για ένα τεράστιο νομοθετικό έργο που δεν έχει οδηγήσει πουθενά. Δυστυχώς το ζήτημα τις τακτοποίησης των αυθαιρέτων κάλλιστα θα μπορούσε να συγκριθεί με τις συνεχείς αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.


Subcategories

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top