Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

 

5ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ.

 

Δευτέρα 03.09.2018 και ώρα 17:30 μ.μ.

 

 

  1. Ενημερώσεις, ανακοινώσεις.
  2. Υπογραφή ή μη του Κώδικα Επαγγελματικών Προσόντων για τους Διαπιστευμένους Τοπογράφους Μηχανικούς για το Κτηματολόγιο(Code of Professional Qualifications for Property Surveyors) - http://www.clge.eu/news/index/131
  3. Ενέργειες ενόψει της έναρξης δηλώσεων στο Εθνικό Κτηματολόγιο (δημοσιεύματα, ανακοινώσεις, κλπ)
  4. Διοργάνωση ενημερώσεων, ημερίδων το προσεχές διάστημα - Υποστήριξη παγκόσμιων συνεδρίων που γίνεται στην Ελλάδα (4th JISDM - Αθήνα 15-17 Μαίου 2019, 18th International Scientific and Technical Conference - FROM IMAGERY TO DIGITAL REALITY: ERS & Photogrammetry - 24-27 Σεπτεμβρίου, Ηράκλειο Κρήτης)
  5. Παρέμβαση για τον Τεχνικό Ασφαλείας

 


 

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top