Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

 

4ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ.

 

Τετάρτη 01.08.2018 και ώρα 17:30 μ.μ.

 

 

  1. Ενημερώσεις, ανακοινώσεις.
  2. Γενική Συνέλευση CLGE
  3. Εθελοντικές δράσεις για τις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές
  4. Θεσμικό πλαίσιο ΤΕΕ

 


 

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top