Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

 

4ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ.

 

Τετάρτη 01.08.2018 και ώρα 17:30 μ.μ.

 

 

  1. Ενημερώσεις, ανακοινώσεις.
  2. Γενική Συνέλευση CLGE
  3. Εθελοντικές δράσεις για τις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές
  4. Θεσμικό πλαίσιο ΤΕΕ

 


 

Προσφόρα για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών για την ηλεκτρονική υποβολή 

 

 


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

  

Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR21 0172 0800 0050 8007 1615 938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.Δελτίο Τύπου - 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΤΜ


Παρουσιάσεις 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΑΤΜ

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

 


 

 


 

 


 


 

Go to top