Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

6ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ.

 Πέμπτη 11.10.2018 και ώρα 17:30 μ.μ.

  1. Ενημερώσεις, ανακοινώσεις.
  2. Ενημέρωση για τις εξελίξεις για τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων
  3. Διοργάνωση συνεδρίου για τα ΣμηΕΑ
  4. Διοργάνωση tufe2018
  5. Παρέμβαση για τον Τεχνικό Ασφαλείας

 

 

 

 

 

 

 

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top