Αθήνα, 09.05.2016

                                                                                                           Αρ. Πρωτ.:  251   

ΠΡΟΣ:  κα. Τώνια Μοροπούλου, Χημικό Μηχανικό Β' Αντιπρόεδρο Δ.Ε. ΤΕΕ

              κ. Θεόφραστο  Βαμβουρέλλη, Πολιτικό Μηχανικό  Μέλος Δ.Ε. ΤΕΕ

 

ΚΟΙΝ.:  κ. Γιώργο Στασινό, Πρόεδρο ΤΕΕ

             Μέλη της ΔΕ του ΤΕΕ

              Μέλη επιτροπής  εργασίας για την πρόσβαση σε επαγγελματικά αντικείμενα

             κ. Μαρίνο Κάβουρα, Κοσμήτορα Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων ΕΜΠ

             κ. Δημήτριο Τσούλη, Πρόεδρο Τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ

             Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας Αγρονόμων & Τοπογράφων του ΤΕΕ

 

ΘΕΜΑ: Απάντηση του ΔΣ του ΠΣΔΑΤΜ στην επιστολή των κα. Μοροπούλου και κ. Βαμβουρέλλη για την συμμετοχή στην συζήτηση επί των επαγγελματικών δικαιωμάτων στο πλαίσιο του Ν.4254/2014

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

με χαρά πήραμε την επιστολή σας στις 26.04.2016.

Στην πρώτη παράγραφο μας ενημερώνετε ότι: «η  Επιτροπή διαλόγου για τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών συνεχίζει τις διεργασίες προετοιμασίας του σχετικού Π.Δ., βάσει της ανάδειξης των σημείων συμφωνίας των ειδικοτήτων» και στην δεύτερη παράγραφο ότι: «Στη διαδικασία αυτή τηρούμε τις βασικές αρχές κατοχύρωσης του 5ετούς ενιαίου και αδιάσπαστου Διπλώματος και σύνδεσης των Τίτλων σπουδών και γνωστικών αντικειμένων με την πρόσβαση στις επαγγελματικές δραστηριότητες της εκάστοτε ειδικότητας, με στόχο να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο απορρύθμισης του επαγγέλματος». Και στην τρίτη παράγραφο  ότι: «Σε αυτήν τη βάση και προκειμένου με την παρουσία σας να συμβάλετε στην λείανση των διαφωνιών, σας καλούμε να επανέλθετε στο διάλογο και να συμμετέχετε στη συνάντηση της Δευτέρας την 9η Μαΐου 2016, ώρα 5.00 μ.μ. στον 8ο όροφο στην αίθουσα της Δ.Ε. του ΤΕΕ, για την ολοκλήρωση του κύκλου αυτού των συζητήσεων για το Π.Δ.»

 

Στα  όσα αναφέρονται στις παραγράφους  1 και 2 της επιστολής σας, συμφωνούμε απόλυτα και η παραβίαση τους, καθώς και η μη τήρηση τους μέχρι σήμερα, μας εξανάγκασε στην αποχώρηση μας από την επιτροπή εργασίας του ΤΕΕ, όπως και στην αποχώρηση των συναδέλφων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

Αν πραγματικά ισχύει η θέλησή σας για εφαρμογή αυτών που δηλώνετε στην παράγραφο 1 και 2 της επιστολής σας, σας προτείνουμε να εξετάσετε και να μελετήσετε ξανά τις προτάσεις μας, τις οποίες έχουμε καταθέσει επανειλημμένα μέχρι σήμερα στην επιτροπή εργασίας. Και σε όλες τις συζητήσεις, που η Δ.Ε. του ΤΕΕ εδώ και έξι μήνες έχει οργανώσει. Και όπως εμείς παραθέτουμε επιχειρήματα, αιτιολογίες και στοιχεία, θα επιθυμούσαμε και από το δικό σας μέρος μια αντίστοιχη υποστήριξη των δικών σας θέσεων στα σημεία που διαφωνείτε.

Περισσότερο θα θέλαμε να επικεντρώσουμε στα παρακάτω 5 σημεία, τα οποία θεωρούμε πολύ σημαντικά και προϋπόθεση για όποια συνέχεια του διαλόγου μεταξύ των ειδικοτήτων και με τους υπεύθυνους από τη Δ.Ε. του ΤΕΕ. Στο τελευταίο σχέδιο Π.Δ. που έχετε συντάξει με ημερομηνία 20.04.2016 πρέπει να προχωρήσετε στις εξής διορθώσεις και συμπληρώσεις και να αποδεχθείτε τις παρακάτω θέσεις, οι οποίες είναι πλήρως αιτιολογημένες, βασιζόμενες στον Ν.4254/2004. Και συσχετίζουν το γνωστικό αντικείμενο, το περιεχόμενο σπουδών, τις γνώσεις και την φυσιογνωμία και αποστολή των σχολών, με τη  δυνατότητα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες.

 

 1. Να επανέλθει το σημείο 9 από το άρθρο 1 «Γενικές αρχές» στην προηγούμενη μορφή, που εσείς οι ίδιοι είχατε συντάξει και συμπεριλάβει στο προηγούμενο σχέδιο και το αντικαταστήσατε αδικαιολόγητα και αναιτιολόγητα.

Η προηγούμενη μορφή :

«9. Είναι εφικτή η παράλληλη πρόσβαση σε επαγγελματικές δραστηριότητες περισσότερων της μίας Ειδικοτήτων Μηχανικών όταν αυτό προκύπτει από τον τίτλο σπουδών του Μηχανικού και το πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί σε αυτό. Ήτοι η παράλληλη πρόσβαση, ακόμα και αν προβλέπεται από διατάξεις του παρόντος προϋποθέτει προκειμένου να καταστεί εφικτή,  ότι η ειδικότητα των μηχανικών της παράλληλης πρόσβασης προβλέπει στο πρόγραμμα σπουδών της ισάριθμα μαθήματα διδασκόμενα σε ίσο αριθμό ωρών με την ειδικότητα η οποία έχει κύρια πρόσβαση στη δραστηριότητα.»

και η μορφή του μετά την αντικατάσταση:

«9. Δύναται να υπάρχει παράλληλη πρόσβαση σε επαγγελματικές δραστηριότητες μεταξύ των επιμέρους ειδικοτήτων, όταν αυτό προκύπτει από τον τίτλο σπουδών και το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας.»

 

 1. Στο άρθρο 3 «Γνωστικό αντικείμενο και επαγγελματικές δραστηριότητες ειδικότητας πολιτικού μηχανικού» στην παράγραφο 2 ορίζεται ότι δεδομένου του γνωστικού αντικειμένου του, ο πολιτικός μηχανικός δύναται να ασκεί τις κάτωθι επαγγελματικές δραστηριότητες:

Σημείο vii. «Εκπόνηση και επίβλεψη μελετών Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, Τοπογραφικές, Κτηματογραφικές, Κτηματολογικές και Αναλογισμού)».  Αυτό το σημείο πρέπει να αφαιρεθεί, διότι δεν υπάρχει γνωστικό αντικείμενο, που να επιτρέπει αυτή την πρόσβαση. Με μόνο δύο εξάμηνα υποστηρικτικών μαθημάτων, στοιχείων τοπογραφίας (θεοδόλιχος, χωροβάτης, 3 θεμελιώδη, ταχυμετρία, μικρές αποτυπώσεις) και τίποτα άλλο, είναι άνευ αντικειμένου, κάθε συζήτηση για το ζήτημα αυτό. Επιπροσθέτως, στα έγγραφα που η ειδικότητα των πολιτικών μηχανικών κατέθεσε στο γενικό περίγραμμα των αποκτώμενων γνώσεων αναφέρονται 5 τομείς, χωρίς να αναφέρεται κανένας τομέας που να αντιστοιχεί σε τοπογραφικό αντικείμενο και αντίστοιχες γνώσεως. Και στις επιμέρους θεματικές παροχές γνώσεων (γνωστικά αντικείμενα) αναφέρονται 8 γνωστικά αντικείμενα και κανένα από αυτά δεν είναι τοπογραφικό αντικείμενο. Επομένως πως καταλήγει το σχέδιο Π.Δ. ότι πρέπει να έχουν πρόσβαση στις τοπογραφικές μελέτες; Σε ποια βάση λογικής και δεοντολογίας;

Επιπροσθέτως η αποτύπωση ελεύθερων χώρων αποτελεί μελέτη τοπογραφίας, καθώς και σε αρκετές περιπτώσεις η αποτύπωση υφιστάμενων κτιρίων.

 

 1. Στο άρθρο 4 «Γνωστικό αντικείμενο και επαγγελματικές δραστηριότητες ειδικότητας αρχιτέκτονα μηχανικού» στην παράγραφο 2 αναφέρεται ότι ο αρχιτέκτονας μηχανικός, με βάση τις ανωτέρω γνώσεις του, δύναται να ασκεί τις κάτωθι επαγγελματικές δραστηριότητες: Σημείο xii. «Εκπόνηση και επίβλεψη πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών συμπεριλαμβανομένων των πράξεων εφαρμογής».  Αυτό το σημείο πρέπει να αφαιρεθεί γιατί οι μελέτες και εργασίες  για πράξεις εφαρμογής πολεοδομικών και ρυμοτομικών σχεδίων περιλαμβάνονται εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά στις επαγγελματικές δραστηριότητες του Αγρονόμου & Τοπογράφου Μηχανικού στο σημείο που αυτές αναφέρονται: «εκπόνηση και επίβλεψη τοπογραφικών, γεωδαιτικών, φωτογραμμετρικών, χαρτογραφικών και κτηματογραφικών, κτηματολογικών μελετών και μελετών αναλογισμού». Αυτό επιβεβαιώνεται και από το περιεχόμενο των τεχνικών προδιαγραφών των πράξεων εφαρμογής πολεοδομικών και ρυμοτομικών σχεδίων, όπου το αντικείμενο περιγράφεται ως επιμέρους εργασίες των τοπογραφικών μελετών (τριγωνισμός, πολυγωνομετρία, χωροσταθμικό δίκτυο, τοπογραφικές αποτυπώσεις, υλοποίηση αξονοδιασταυρώσεων κτλ).

 

 1. Στο άρθρο 13 «Γνωστικό αντικείμενο και επαγγελματικές δραστηριότητες μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης» στην παράγραφο 2 αναφέρεται ότι ο μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης δύναται να ασκεί τις επαγγελματικές δραστηριότητες:

Σημείο x. «Εκπόνηση και επίβλεψη μελετών Τοπογραφίας (Τοπογραφικές, Κτηματογραφικές, Κτηματολογικές και Αναλογισμού) με μερική πρόσβαση». Εδώ κάθε σχόλιο μάλλον είναι περιττό. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να δικαιολογεί οποιαδήποτε συζήτηση για πρόσβαση αυτής της ειδικότητας, σε τοπογραφικό αντικείμενο. Οι σκοποί, οι στόχοι και η φυσιογνωμία των σχολών τους, το περιεχόμενο και η διάρθρωση των σπουδών, οι γνώσεις, το γνωστικό αντικείμενο και η δομή σε τομείς, έρευνα, διδακτικό προσωπικό δεν οδηγούν στο παραμικρό έστω συμπέρασμα, το οποίο να δικαιολογεί οποιαδήποτε πρόσβαση σε τοπογραφικό αντικείμενο.  Είναι κατανοητό για μια κατεύθυνση, η οποία μέχρι την ίδρυση της νέας σχολής ήταν ειδίκευση των Αρχιτεκτόνων και η οποία έχει περιορισμένες επαγγελματικές δυνατότητες, να αναζητά διεξόδους για άλλα επαγγελματικά αντικείμενα.  Αλλά η λύση δεν είναι η διείσδυση σε έναν άλλο επιστημονικό και επαγγελματικό χώρο, που δεν έχει καμία σχέση με το δικό τους αντικείμενο. Με αυτή την τακτική υποβιβάζουν και το επίπεδο του δικού τους αντικειμένου και των σχολών τους.

Η ειδικότητα των Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης σύμφωνα με το πρόσφατο Προεδρικό Διάταγμα 240/1994 που καθορίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα της, δεν έχει καμία αναφορά σε μελέτες και έργα Τοπογραφίας ούτε ως γνωστικό αντικείμενο ούτε ως επαγγελματικό αντικείμενο.

 

 1. Στο άρθρο 13 «Γνωστικό αντικείμενο και επαγγελματικές δραστηριότητες μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης» στην παράγραφο 2 αναφέρεται ότι ο μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης δύναται να ασκεί τις επαγγελματικές δραστηριότητες:

Σημείο xiii. «Εκπόνηση και επίβλεψη μελετών Συγκοινωνιακών Έργων και κυκλοφοριακών Μελετών. Αυτό από που προκύπτει; Θα εκπονούν μελέτες κατηγορίας 10 «Μελέτες συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων) και κυκλοφοριακές μελέτες». Έχουν το αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο και το περιεχόμενο σπουδών οι σχολές τους; Έχουν  τέτοιο σκοπό ή τέτοιο αντικείμενο; Είναι διαφορετική η σημασία και το νόημα (επιστημονική, νομική, ερμηνευτική, λεκτική) του όρου «Μελέτες συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων) και κυκλοφοριακές μελέτες» του άρθρου 2 του Ν. 3316/2005 και του όρου «συγκοινωνιακών μελετών» του άρθρου 2 του Π.Δ. 240/1994, όπου αποδίδονται επαγγελματικά δικαιώματα στους μηχανικούς Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ειδικότητα αυτή. Και που ο όρος αυτός αναφέρεται στις συγκοινωνιακές μελέτες ως χωροταξικό αντικείμενο χωροθέτησης, διασύνδεσης, ανάπτυξης κτλ. Η σύγχυση είναι προφανής, όπως και η σκοπιμότητα.

Σε αυτήν τη βάση και επειδή επιθυμούμε με την παρουσία μας να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση των διαφωνιών, περιμένουμε τις δικές  σας ενέργειες για να γίνει δυνατόν να επανέλθουν οι ειδικότητες που έχουν αποχωρήσει  στις διαδικασίες σύνταξης των θέσεων του ΤΕΕ και όλων των μηχανικών για την πρόσβαση στα αντίστοιχα επαγγελματικά αντικείμενα κάθε ειδικότητας.

Περιμένουμε ως υπεύθυνοι της επιτροπής από την διοικούσα να δεσμευτεί ότι θα τηρήσετε:

 • Την Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ 2014 όπου αναφέρεται:
  • «η πρόσβαση σε επαγγελματικές δραστηριότητες θα προκύπτει από τα Προγράμματα Σπουδών, δια της άδειας άσκησης επαγγέλματος.»
  • «Κάθε διπλωματούχος μηχανικός ανά ειδικότητα έχει πρόσβαση σε επαγγελματικές δραστηριότητες, κατηγορίες μελετών και έργων έπειτα από αδειοδότηση από το ΤΕΕ για την άσκηση του επαγγέλματος, με βάση το γνωστικό αντικείμενο κάθε ειδικότητας, εφόσον κάθε κατηγορία καλύπτεται επαρκώς στο πρόγραμμα σπουδών που έχει παρακολουθήσει.»
  • «Τα γνωστικά αντικείμενα των ειδικοτήτων των Μηχανικών ορίζονται από τα Πολυτεχνεία και τις Πολυτεχνικές Σχολές με βάση τα προγράμματα σπουδών των αντίστοιχων Σχολών και τμημάτων των Μηχανικών.»
  • «Η επάρκεια του προγράμματος σπουδών για πρόσβαση σε επαγγελματικές δραστηριότητες προσδιορίζεται από το ΤΕΕ, έπειτα από εισήγηση των ΕΕΕ, των συλλόγων των Μηχανικών και εκπροσώπων των Πολυτεχνείων, των Πολυτεχνικών Σχολών και των Τμημάτων των Μηχανικών. Πρέπει να υπάρχει καθολική πρόσβαση σε όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα που αντιστοιχούν στην εκάστοτε ειδικότητα για τους διπλωματούχους των Πολυτεχνειών και των Πολυτεχνικών σχολών, που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια και μερική πρόσβαση στα επαγγελματικά δικαιώματα της αντίστοιχης ειδικότητας, ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών για όλους τους υπόλοιπους.»

Συνεπώς η πρόσβαση σε επαγγελματικές δραστηριότητες πρέπει να προκύπτει από τα Προγράμματα Σπουδών. Τα γνωστικά αντικείμενα κάθε ειδικότητας ορίζονται με βάση τα Προγράμματα Σπουδών.

Αν μια ειδικότητα στο Πρόγραμμα Σπουδών της έχει μόνο 2 μαθήματα ενός γνωστικού αντικειμένου προφανώς δεν πληροί τα κριτήρια ώστε να έχει πλήρη πρόσβαση στα επαγγελματικά δικαιώματα αυτού του γνωστικού αντικειμένου. Σύμφωνα με το παραπάνω πρόσβαση στο γνωστικό αντικείμενο της εκπόνησης και επίβλεψης μελετών Τοπογραφίας πρέπει να έχει μόνο ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός.

Επιπλέον σύμφωνα με την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ η επιτροπή πρέπει να καθορίσει τα κριτήρια με τα οποία μια ειδικότητα μπορεί να έχει μερική πρόσβαση στα επαγγελματικά δικαιώματα. Τα κριτήρια που θα καθοριστούν θα διασφαλίζουν σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα των παρεχόμενων μελετών και έργων. Σε αντίθετη περίπτωση, η πρόταση της επιτροπής αν δεν τηρεί έστω κάποια εύλογα κριτήρια θα είναι εύκολα διαβλητή και θα ανοίγει την κερκόπορτα σε μη μηχανικούς να κατοχυρώσουν αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα.

 • Την υποπαράγραφο ΙΓ.12 του ν. 4254/2014 σύμφωνα με τον οποίο:
  • Η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος του Τοπογράφου Μηχανικού/Αγρονόμου−Τοπογράφου Μηχανικού επιτρέπεται μόνον:
   • Στους κατόχους διπλώματος Τοπογράφου Μηχανικού/Αγρονόμου−Τοπογράφου Μηχανικού των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής.
   • Σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωμα ασκήσεως του επαγγέλματος του Τοπογράφου Μηχανικού – Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005» σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.
  • Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται μετά από πρόταση των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται:
   • Ειδικότητες μηχανικών με ειδικότερα προσόντα, πέραν του βασικού κύκλου σπουδών, που έχουν το δικαίωμα άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων των άρθρων 1, 2 και 3
   • Το σύνολο των γενικών και ειδικών γνώσεων και ικανοτήτων που απαιτούνται για την άσκηση των δραστηριοτήτων του προηγούμενου εδαφίου.
   • Επίπεδα επαγγελματικής δραστηριότητας που προσδιορίζουν τις απαιτήσεις για την ανάληψη συγκεκριμένων έργων κατά την άσκηση των εν λόγω επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
   • Περιορισμοί ως προς τη δυνατότητα άσκησης συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας σε περιπτώσεις τεχνικών έργων ή τμημάτων αυτών των οποίων η μελέτη και η κατασκευή και η λειτουργία τους απαιτεί ιδιαίτερη επιστημονική και τεχνική κατάρτιση και γνώση για λόγους δημοσίου συμφέροντος και δημόσιας ασφάλειας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω σε περίπτωση που πλήρη πρόσβαση σε μελέτες και έργα Τοπογραφίας έχει και άλλη ειδικότητα μηχανικού πλην του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης του επαγγέλματος μας αλλά και των αντίστοιχων σχολών και τμημάτων.

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, οφείλουμε όλοι μαζί να διασφαλίσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν οι Έλληνες μηχανικοί. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν δεν υπάρξει απορρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού.

Είμαστε αποφασισμένοι και πρόθυμοι να συνεισφέρουμε με πνεύμα συνεργασίας, συναδελφικότητας και επιστημονικής τεκμηρίωσης κάθε άποψης μας, σε κάθε προσπάθεια για ομαλή και θετική συνέχεια. Για το καλό του ΤΕΕ και των διπλωματούχων μηχανικών όλων των ειδικοτήτων.

Σας καλούμε να δεσμευτείτε για τα παραπάνω ώστε να επανέλθουμε στον διάλογο του ΤΕΕ για την σύνταξη των δύο ξεχωριστών Προεδρικών Διαταγμάτων.

Με εκτίμηση,

 

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

                                  Ο Γεν. Γραμματέας

Μιχάλης Καλογιαννάκης

                                 Παναγιώτης Τουρλάκης

 

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top