Αθήνα, 25.07.2016

Αρ. Πρωτ.: 299

 

Προς : Τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε.

Κοινοποίηση   : Μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ

 

Θέμα: Σχέδια ΠΔ για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα

 

Αγαπητέ Πρόεδρε,

με αφορμή την επιστολή σας προς τις Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων του ΤΕΕ, στις οποίες ζητάτε τις απόψεις τους για τα επαγγελματικά δικαιώματα, σας ενημερώνουμε ότι δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις ή επικαιροποιήσεις στις απόψεις που έχουν κατατεθεί από την ειδικότητα μας.

Σας υποβάλλουμε συγκεντρωτικά όλα τα κείμενα, που έχουν συνταχθεί από την πλευρά μας κατά την διάρκεια των συνεδριάσεων της επιτροπής, που έχει αναλάβει μετά από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ την προετοιμασία των σχεδίων ΠΔ για το εν λόγω ζήτημα.

 

Εισηγούμαστε τη ριζική αλλαγή των κατατεθειμένων σχεδίων ΠΔ, ώστε να μην πληγούν τα αναγνωρισμένα και με επιτυχία ασκούμενα δικαιώματα των Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, να μην ενσωματωθεί το επάγγελμα μας σε άλλες ειδικότητες, καθώς και να μην επέλθει σταδιακή απορρόφηση των σχολών μας. Το επιστημονικό αντικείμενο, η ειδικότητα και το επάγγελμα μας έχει ταυτότητα, συνεκτικότητα και αυτοδυναμία που το διαφοροποιούν από τα άλλα. Τα χαρακτηριστικά αυτά πρέπει να διατηρηθούν. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουμε να αντιδράσουμε με κάθε εύλογο μέσο.

Επανειλημμένα και αναλυτικά έχουμε ενημερώσει, αιτιολογήσει και εκφράσει με στοιχεία και επιχειρήματα τις θέσεις μας, άλλα δυστυχώς δεν υπήρξε καμία προσπάθεια να γίνει διάλογος και συζήτηση με αιτιολόγηση,  ορθολογισμό και τήρηση της δεοντολογίας. Το αντίθετο, έγινε από την αρχή συγκεκριμένη μεθόδευση από τους υπεύθυνους της επιτροπής, να προωθηθούν οι απαρχαιωμένες θέσεις μιας μικρής ομάδας, η οποία έχει μείνει προσκολλημένη στις κοινωνικές, οικονομικές, επαγγελματικές και επιστημονικές συνθήκες του 1930, 86 χρόνια πριν!  Θέσεις που δεν έχουν κανένα έρεισμα σήμερα, ούτε σε νομικό πλαίσιο, ούτε στις συνθήκες άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού, ούτε στο χαρακτήρα, το περιεχόμενο των σπουδών  και τις γνώσεις κάθε ειδικότητας.

Στο δελτίο τύπου του ΠΣΔΑΤΜ στις 14.04.2016 αναφέραμε: «Στη βάση όλων των παραπάνω είμαστε υποχρεωμένοι σεβόμενοι τον εαυτό μας και τα μέλη του συλλόγου μας, να αποχωρήσουμε από την προσχηματική, αδιέξοδη και έωλη αυτή διαδικασία και συζήτηση». Η συνέχεια επιβεβαίωσε την ορθότητα αυτής της ενέργειας μας, αλλά και της αντίστοιχης στάσης των συναδέλφων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, οι οποίοι αποχώρησαν και αυτοί από τις εργασίες της επιτροπής  για τους ίδιους βασικά λόγους.

Τονίζουμε για ακόμα μια φορά ότι δεν θα συναινέσουμε, ούτε θα αποδεχθούμε σε καμία περίπτωση καμία ενέργεια, η οποία αποδίδει επαγγελματικά δικαιώματα των Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών σε άλλες ειδικότητες, χωρίς αυτό να αιτιολογείται και να βασίζεται στο γνωστικό αντικείμενο, στις σπουδές, τις γνώσεις, τον ρόλο και τη δομή των αντίστοιχων σχολών.

Η οποιαδήποτε μεθόδευση στην αντίθετη κατεύθυνση έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις καταστατικές αρχές του ΤΕΕ, την επιστημονική δεοντολογία, την επαγγελματική ηθική και τις αρχές της συναδελφικότητας, της συνεργασίας και του ορθολογισμού των μηχανικών. Η παραβίαση της ισοτιμίας, του αυτοδιοίκητου της κάθε ειδικότητας και ο μη σεβασμός της φυσιογνωμίας και των δικαιωμάτων μας, είναι πράξη εχθρική απέναντι στο ίδιο το ΤΕΕ και υπονομεύει την ύπαρξή του,  την πορεία του και  την  κοινή δράση όλων των ειδικοτήτων.

Η πρόταση μας, στην επιστολή του ΔΣ του ΠΣΔΑΤΜ στις 25.04.2016, προς τον πρόεδρο του ΤΕΕ, να συγκληθεί μια επιτροπή adhoc, από εκπροσώπους των τριών ειδικοτήτων, Αρχιτεκτόνων, Αγρονόμων-Τοπογράφων και Πολιτικών, εξακολουθεί να είναι η μοναδική πρόταση η οποία μπορεί να οδηγήσει στην άρση του αδιεξόδου αντιμετωπίζοντας όλα τα ζητήματα και προβλήματα σε μια βάση συνεργασίας, συναδελφικότητας, συναίνεσης και επιστημονικής τεκμηρίωσης. Η σύγκλιση μιας τέτοιας επιτροπής θα οδηγήσει άμεσα σε ομαλή, θετική και συναινετική κατάληξη. Αυτό θα είναι καλό και θετικό και για τις ειδικότητες και για το ίδιο το ΤΕΕ.

 

Με εκτίμηση,

 

Μιχάλης Καλογιαννάκης

Πρόεδρος Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

 

Μαρίνος Κάβουρας

Κοσμήτωρ Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

 

Δημήτριος Τσούλης

Πρόεδρος Τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ

 

Χρήστος Γούναρης

Επιμελητής της Επιστημονικής Επιτροπής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του ΤΕΕ

 

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top