Αθήνα, 25.04.16 

                                                                                                                            Αρ. Πρωτ.: 245

ΠΡΟΣ:  Κο. Γιώργο Στασινό,

              Πρόεδρο Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

              Νίκης 4 105 63 Αθήνα

              2103291200

  

ΘΕΜΑ: Δεύτερη ανοικτή επιστολή του ΔΣ του ΠΣΔΑΤΜ για την συζήτηση επί των επαγγελματικών δικαιωμάτων στο πλαίσιο του Ν.4254/2014

 

Αγαπητέ πρόεδρε,

στην ανοικτή επιστολή του Δ.Σ. του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. στις 01.03.2016 προς τον πρόεδρο του ΤΕΕ, μεταξύ άλλων αναφέραμε: «Πιστεύουμε ότι θα πάρετε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να συνεχιστεί ο διάλογος σε μία βάση συναδελφικότητας, δεοντολογίας και επιστημονικής τεκμηρίωσης των απόψεων όλων των μερών. Αποφεύγοντας διαστρεβλώσεις, ανακρίβειες και αναιτιολόγητες προτάσεις, οι οποίες θα οδηγήσουν, αντί στη συναίνεση και στο βέλτιστο αποτέλεσμα, στην διαφωνία, την αντίθεση και την αποτυχία της όλης προσπάθειας.»

 

Στην ανακοίνωση του Δ.Σ. του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. στις  14 04 2016 μετά την δημοσιοποίηση του νέου σχεδίου ΠΔ στις 13.04.2016 μεταξύ άλλων αναφέραμε:

«Το τελευταίο διάστημα, από τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα, με άγνωστους συντάκτες και κάτω από άγνωστες διαδικασίες, άρχισαν να εμφανίζονται με συχνότητα περίπου ένα κάθε μήνα, σχέδια ΠΔ για τον καθορισμό του πλαισίου άσκησης του επαγγέλματος της κάθε ειδικότητας. Σε κάθε σχέδιο καταθέταμε, ως Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ., τις θέσεις, τις παρατηρήσεις, τις διορθώσεις και τις αντιρρήσεις μας. Πάντοτε τεκμηριωμένα και αιτιολογημένα. Κάθε φορά συναντούσαμε ένα πλέγμα αδιαφορίας για τις απόψεις μας, άρνησης ενσωμάτωσης στα σχέδια των θέσεων μας, χωρίς καμία αιτιολογία. Και το σημαντικότερο, μια μεθοδευμένη προσπάθεια να συνεχιστεί ή να ξεκινήσει σήμερα, η πρόσβαση άλλων ειδικοτήτων, στο αντικείμενο του Αγρονόμου & Τοπογράφου Μηχανικού και ιδιαίτερα στο τοπογραφικό αντικείμενο. Χωρίς αυτό να προκύπτει από κανένα αληθινό και υπαρκτό στοιχείο, που να αποκαλύπτει την ύπαρξη γνωστικού αντικειμένου σπουδών των ειδικοτήτων αυτών, έστω και σε περιορισμένη έκταση.»

και

«Αμέσως πήρε το λόγο ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. συν. Μ. Καλογιαννάκης και απαρίθμησε όλες τις ελλείψεις, τις ασάφειες, τα προβλήματα στη διαδικασία επεξεργασίας του σχεδίου του ΠΔ, αλλά και την αντίθεση, τις αντιρρήσεις και τις ενστάσεις του συλλόγου μας. Τα άρθρα του νέου σχεδίου ΠΔ που κατατέθηκε, δεν έχουν καμία σχέση και αναφορά με τις βασικές αρχές του Ν.4254/2014. Ούτε με τις βασικές αρχές των αποφάσεων της Δ.Ε. του ΤΕΕ. Και επομένως υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και πρέπει οι συντάκτες του σχεδίου να αιτιολογήσουν και να αναλύσουν, ποιες αρχές ακολούθησαν. Υπάρχει κατεύθυνση το ΤΕΕ να αλλάξει χαρακτήρα και να εκφράζει ή να εκπροσωπεί ορισμένες μόνο ειδικότητες; Αν ισχύει αυτό ας ειπωθεί.»

και

«Όλες οι θέσεις και οι απόψεις που έχουμε στείλει δεν έχουν ληφθεί υπόψη και κάθε σχέδιο που έρχεται είναι χειρότερο από το προηγούμενο. Δεν υπάρχει σεβασμός της γνώμης μας και των μελών μας και δεν είμαστε διατεθειμένοι να νομιμοποιήσουμε καμία διαδικασία, καθώς και να εμφανιστεί, ότι όλα γίνανε με τρόπο δημοκρατικό, ορθολογικό και δεοντολογικό. Η ευθύνη σε αυτή τη φάση θεωρούμε ότι βαρύνει τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, που είχαν την ευθύνη της συζήτησης και του συντονισμού των εκπροσώπων των ειδικοτήτων.»

και

«Στη βάση όλων των παραπάνω είμαστε υποχρεωμένοι σεβόμενοι τον εαυτό μας και τα μέλη του συλλόγου μας, να αποχωρήσουμε από την προσχηματική, αδιέξοδη και έωλη αυτή διαδικασία και συζήτηση.  

Εάν υπάρξει οποιαδήποτε διαφορετική αντιμετώπιση και διαφορετική λειτουργία και εφόσον υπεύθυνα από τη διοίκηση του ΤΕΕ δοθούν κατευθύνσεις στη βάση της λογικής, της δεοντολογίας και της συναδελφικότητας θα είμαστε πρόθυμοι και έτοιμοι να συμμετάσχουμε και να συνεισφέρουμε. Σε κάθε άλλη περίπτωση και ιδιαίτερα εάν γίνουν ενέργειες, οι οποίες θα παραβιάζουν νόμους και διατάξεις, ενώ θα απαξιώνουν τις σχολές, τις σπουδές, τις γνώσεις και την άσκηση του επαγγέλματος μας, θα αγωνιστούμε με κάθε μέσο που διαθέτουμε,  σε όλα τα επίπεδα, συνδικαλιστικό, κινηματικό, ακαδημαϊκό, επιστημονικό και νομικό.»

Παρά τις παραπάνω αναφορές, αντιρρήσεις και διαμαρτυρίες στις 20.04.2016 εμφανίζεται νέο σχέδιο Π.Δ., σαφώς χειρότερο ακόμη και από το προηγούμενο. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τα εξής:

στις Γενικές αρχές το σημείο:

«9. Είναι εφικτή η παράλληλη πρόσβαση σε επαγγελματικές δραστηριότητες περισσότερων της μίας Ειδικοτήτων Μηχανικών όταν αυτό προκύπτει από τον τίτλο σπουδών του Μηχανικού και το πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί σε αυτό. Ήτοι η παράλληλη πρόσβαση, ακόμα και αν προβλέπεται από διατάξεις του παρόντος προϋποθέτει  προκειμένου να καταστεί εφικτή, ότι η ειδικότητα των μηχανικών της παράλληλης πρόσβασης προβλέπει στο πρόγραμμα σπουδών της ισάριθμα μαθήματα διδασκόμενα σε ίσο αριθμό ωρών με την ειδικότητα η οποία έχει κύρια πρόσβαση στη δραστηριότητα.»

αντικαταστάθηκε από το σημείο:

«9. Δύναται να υπάρχει παράλληλη πρόσβαση σε επαγγελματικές δραστηριότητες μεταξύ των επιμέρους ειδικοτήτων, όταν αυτό προκύπτει από τον τίτλο σπουδών και το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας.

Στο  άρθρο 4 των Αρχιτεκτόνων, η παρακάτω παράγραφος αφαιρέθηκε τελείως:

«Ένα πρόσωπο μπορεί να ασκήσει δραστηριότητες που εμπίπτουν στα επαγγελματικά δικαιώματα του αρχιτέκτονα, όπως αυτά ορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο, μόνον όταν η εκπαίδευσή του διασφαλίζει τις εξής προϋποθέσεις:

Ι. Ο χρόνος εκπαίδευσης στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό (ως ενιαία, ως προς τις διαφορετικές κλίμακες του αντικειμένου του, διεργασία σύλληψης μιας σχεδιαστικής πρότασης για την επίλυση ενός διατυπωμένου προβλήματος) να αντιστοιχεί σε χρόνο τουλάχιστον 140 ECTS

ΙΙ. Να προκύπτει από την ανάλυση των σπουδών του ενδιαφερόμενου προσώπου ότι η εκπαίδευση στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό που έχει λάβει, υποστηρίχθηκε από όλα τα υπόλοιπα 10 σημεία της Ευρωπαϊκής οδηγίας σε χρόνο που συνολικά μπορεί να αντιστοιχεί σε 160 ECTS.»

Με αυτό το σχέδιο Π.Δ., είτε από άγνοια και ανικανότητα, είτε γιατί αυτή την επιδίωξη έχουν, ανοίγουν τον ασκό του Αιόλου στην είσοδο στο επάγγελμα όλων των μη μηχανικών και των μη διπλωματούχων. Διότι δεν συσχετίζουν τα γνωστικά αντικείμενα με τα επαγγελματικά δικαιώματα και αποσυνδέουν πλήρως περιεχόμενο σπουδών, γνώσεις και φυσιογνωμία και αποστολή σχολών από τη δυνατότητα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες. Και εκτός όλων αυτών είναι και αντίθετο το σχέδιο ΠΔ με το πνεύμα και το γράμμα του Ν.4254/2014, όπου ενδεικτικά αναφέρει στο άρθρο 4, παρ 3 εδάφιο β: «Το σύνολο των γενικών και ειδικών γνώσεων και ικανοτήτων που απαιτούνται για την άσκηση των δραστηριοτήτων των άρθρων 1,2 και 3»).

Και ενώ συμβαίνουν όλα τα παραπάνω, δεν έχει υπάρξει καμία απάντηση ή έστω κάποια διάθεση για συζήτηση και επανεξέταση της διαδικασίας. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει σκοπιμότητα για υποβάθμιση του ζητήματος από το μέρος της ΔΕ του ΤΕΕ.

Κατανοούμε ότι ο Αρμαγεδδών του αντιασφαλιστικού νομοσχεδίου της κυβέρνησης και της ολικής καταστροφής του επαγγέλματος του μηχανικού που προμηνύει, δεν επιτρέπουν την ενασχόληση και την απαραίτητη προσοχή και με το ζήτημα της επεξεργασίας των θέσεων του ΤΕΕ, για την εφαρμογή και την υλοποίηση των διατάξεων του Ν.4254/2014. Ίσως αυτός να είναι και ένας ακόμα λόγος ώστε αυτή την εποχή να μην έπρεπε να δημιουργείται κλίμα διχασμού και διάσπασης της ενιαίας δράσης  των μηχανικών.

Μετά την παράθεση όλων των παραπάνω, απευθυνόμαστε στον πρόεδρο του ΤΕΕ να αναλάβει ό ίδιος προσωπικά το θέμα και να ορίσει μια συνάντηση μαζί με τους εκπρόσωπους των Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών και των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, που είναι οι δύο ειδικότητες που έχουν αποχωρήσει από τις εργασίες της επιτροπής σύνταξης του ΠΔ για τα «επαγγελματικά δικαιώματα». Μετά  από τις διαδικασίες, που οδήγησαν σε αδιέξοδα και αρνητικές καταστάσεις, πρέπει υπάρξει νέα αντιμετώπιση και να παρθούν μέτρα για τη ριζική αλλαγή όλων των παραμέτρων και τον επανασχεδιασμό της όλης προσπάθειας.

Όπως έχουν διαμορφωθεί σήμερα οι καταστάσεις και εάν συνεχιστούν οι ενέργειες, οι οποίες παραβιάζουν νόμους και διατάξεις και ταυτόχρονα απαξιώνουν τις σχολές, τις σπουδές, τις γνώσεις και την άσκηση του επαγγέλματος μας, θα αγωνιστούμε με κάθε μέσο που διαθέτουμε, με όλες τις μορφές αντίδρασης και διεκδίκησης σε κάθε επίπεδο, συνδικαλιστικό, κινηματικό, ακαδημαϊκό, επιστημονικό και νομικό.

 

Με εκτίμηση,

 

Για το Δ.Σ.

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος

 

Ο Γεν.  Γραμματέας

Μιχάλης Καλογιαννάκης

 

Παναγιώτης Τουρλάκης

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top