ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ.

 

ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΣΥΝΕΧΕΙΑ.

ΟΙ ΠΡΟΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ.

ΤΟ ΥΠΕΝ ΚΑΙ Η ΕΚΧΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ.

 

Αθήνα 01/03/2016

 

Με μεγάλη μας έκπληξη πληροφορηθήκαμε από την ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε. πως τέθηκαν σε διαβούλευση οι «νέες» τεχνικές προδιαγραφές Μελετών Κτηματογράφησης για τη Δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στο υπόλοιπο της χώρας, με ασφυκτικά πλαίσια (μέχρι 3/3/2016), χωρίς να έχει προηγηθεί η απόφαση για την ακύρωση του ΚΤΗΜΑ 13 και δίχως να διευκρινίζεται αν αφορά σε αυτόν ή σε νέο υπό προκήρυξη διαγωνισμό. Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται πως ευθύς εξαρχής καμία πρόθεση διαλόγου δεν υπήρχε στην βάση της συνέχισης του τρέχοντος διαγωνισμού και πως η συμμετοχή των φορέων στην συζήτηση είχε ως στόχο την νομιμοποίηση του νέου διαγωνισμού και τον κατευνασμό των αντιδράσεων.

Μέσα και από το προς διαβούλευση τεύχος τεχνικών προδιαγραφών προκύπτει σαφέστατα πλέον πως οι τεχνικές και χρονικές αλλαγές που παρουσιάστηκαν από την διοίκηση της ΕΚΧΑ και κατά την σύσκεψη της 23/2/2016 στο Υπουργείο μπορούν να ενταχθούν στα πλαίσια του τρέχοντος διαγωνισμού και η όποια συζήτηση επί αυτών να γίνει σε αυτήν την βάση. Έχουμε έναν ώριμο διαγωνισμό έτοιμο να οδηγήσει σε συμβάσεις και ολοκλήρωση του έργου, χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα του έργου.

 

Παρά το ότι στη συνάντηση του ΠΣΔΑΤΜ και υπόλοιπων φορέων των παραγωγών του έργου, με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την διοίκηση της ΕΚΧΑ Α.Ε., προέκυψε με άκομψο τρόπο η βούληση ακύρωσης του διαγωνισμού και η επαναπροκήρυξή του, καλούμε για μια ακόμη φορά την διοίκηση της ΕΚΧΑ Α.Ε. να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, να μην εξυπηρετήσει πολιτικές και άλλες σκοπιμότητες, να αντιμετωπίσει το πρόγραμμα με ρεαλισμό και γενναιότητα και να μην δυναμιτίσει την πορεία του. 

Η προκήρυξη του νέου διαγωνισμού απαιτεί προϋποθέσεις και δεσμευτικές ενέργειες από εξωγενείς παράγοντες, οι οποίες δεν είναι δυνατόν εύκολα να υλοποιηθούν σε ορατό χρονικό διάστημα όπως:

  • ολοκλήρωση της ακύρωσης του διαγωνισμού ΚΤΗΜΑ 13 με διαδικασίες νομικά ορθές έτσι ώστε να μην προκληθούν μακροχρόνιες δικαστικές διαμάχες με τους μειοδότες και να διασφαλισθεί ότι δεν θα πληρωθεί ούτε ένα ευρώ για την καταβολή αποζημιώσεων στις εταιρείες που συμμετείχαν στο διαγωνισμό προκαλώντας βλάβη στο δημόσιο συμφέρον.
  • έγγραφη διαβεβαίωση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Οικονομίας για την εγγραφή σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό της ΕΚΧΑ και στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό (η οποία προϋπήρχε της προκήρυξης του τρέχοντος διαγωνισμού ΚΤΗΜΑ 13)
  • έγγραφη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έγκριση και χρηματοδότηση «μεγάλου έργου» του Κτηματολογίου, με προϋπολογισμό, ο οποίος αντιστοιχεί σε «φυσικό αντικείμενο», που καλύπτεται με το ισχύον τιμολόγιο της κτηματογράφησης (αν απαιτείται)

Η προκήρυξη και ανάθεση του νέου διαγωνισμού θα απαιτήσει επίσης και χρονοβόρες διαδικασίες, όπως:

  • αξιολόγηση των προσφορών,
  • ενστάσεις ή δικαστικές προσφυγές από την πλευρά των διαγωνιζόμενων σχημάτων,
  • έλεγχο δικαιολογητικών αναδόχων από την ΕΚΧΑ Α.Ε.,
  • προσυμβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο,
  • έγκριση προϋπολογισμού από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κ.λ.π..

Πιστεύουμε πως, ο εκτιμώμενος από τη διοίκηση της εταιρείας του Κτηματολογίου χρόνος ολοκλήρωσής τους σε 21 μήνες είναι εκτός πραγματικότητας  δεν έχει επιβεβαιωθεί ποτέ από την πορεία ανάλογων και πιο περιορισμένων διαγωνιστικών διαδικασιών της ΕΚΧΑ.

Διαπιστώνεται επίσης ξεκάθαρα πως ο νέος σχεδιασμός οδηγεί στην μείωση της ποιότητας του έργου:

  • με την μετάθεση σημαντικού κόστους και ταλαιπωρίας στους πολίτες, ιδίως των πιο φτωχών και απομακρυσμένων περιοχών της χώρας,
  • με την απώλεια σημαντικών εσόδων από την λειτουργία των Κτηματολογικών γραφείων μετά την ολοκλήρωση της Κτηματογράφησης. Η απώλεια αυτών των εσόδων υπερσκελίζει την όποια εξοικονόμηση από τη μείωση του προϋπολογισμού του έργου.

Πιστεύουμε πως το ενδεχόμενο ενός νέου διαγωνισμού οδηγεί σε «αχαρτογράφητα ύδατα» με πολύ σοβαρό κίνδυνο ακύρωσης της συνέχειας του προγράμματος και σίγουρη καθυστέρηση, που θα ξεπεράσει κατά πολύ τον στόχο του 2020 γεγονός που θα οδηγήσει ξανά στη απαξίωση του Κτηματολογίου. Γνωρίζουμε και εμείς και η ΕΚΧΑ Α.Ε., πως οι περιοχές που αφορά το πρόγραμμα της υπόλοιπης χώρας, είναι δύσκολες, με χαμηλές κατά κανόνα αξίες γης, με μεγάλα ποσοστά χρησικτησιών και με βάσιμα πιθανολογούμενη μικρή συμμετοχή των δικαιούχων, που θα απαιτήσουν σημαντικές και κοστοβόρες ενέργειες από την πλευρά των αναδόχων και της ΕΚΧΑ για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου.

Η διοίκηση της ΕΚΧΑ ΑΕ με την επιλογή νέας προκήρυξης του διαγωνισμού οφείλει να αναλάβει συγχρόνως την ευθύνη να βυθίσει ακόμα περισσότερο τον κλάδο των Διπλωματούχων Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών στην ανεργία, την υποαπασχόληση και την οικονομική εξόντωση. Την ευθύνη της απώλειας τουλάχιστον 6.000 θέσεων εργασίας τα επόμενα δύο χρόνια, όπως προκύπτει και από το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΚΧΑ του 2012, αναθεωρημένο με τις καθυστερήσεις που ήδη έχουν προϋπάρξει.

Ως ΠΣΔΑΤΜ επιβεβαιώνουμε για μια ακόμη φορά απερίφραστα πως αδιαπραγμάτευτη θέση μας  αποτελεί η συνέχιση του τρέχοντος διαγωνισμού με ταυτόχρονη ανάθεση όλων των συμβάσεων, που οδηγεί στην άμεση κτηματογράφηση του υπολοίπου της χώρας και στην δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας με όρους υπέρ των εργαζόμενων.

Σκοπός είναι να προλάβουμε τους κινδύνους και να διασφαλίσουμε την ολοκλήρωση του πολύπαθου έργου του Εθνικού Κτηματολογίου στα πλαίσια του εθνικού συμφέροντος, του συμφέροντος των πολιτών και της επαγγελματικής απασχόλησης με ανθρώπινους όρους όλων των επαγγελματικών ομάδων που συμμετέχουν στο έργο και, πρωτίστως, των συναδέλφων ΑΤΜ.

Καλούμε έστω και την ύστατη ώρα την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την διοίκηση της ΕΚΧΑ, η οποία φέρει την αποκλειστική ευθύνη της εισήγησης και των αποφάσεων,  να αλλάξουν την στάση τους και να θέσουν ως βάση συζήτησης τη συνέχιση του τρέχοντος διαγωνισμού με τις όποιες αλλαγές να οδηγούν στην βελτιστοποίηση του έργου και στην απαλοιφή τυχόν παθογενειών. Εμείς σε μια τέτοια προσπάθεια θα συμβάλουμε με όλες μας τις δυνάμεις, όχι ως μάντεις κακών αλλά με την εμπειρία χρόνων από το πρόγραμμα και με ευθύνη απέναντι στους συναδέλφους μας σε όλη τη χώρα, τους οποίους καλούμε να πιέσουν με όλες τους τις δυνάμεις προς αυτή την κατεύθυνση.

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top