Αθήνα, 31.10.2016 

                                                                                                                          Αρ. Πρωτ.:   360

 

ΠΡΟΣ    :    κ.  Χρ. Σπίρτζη, Υπουργό Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων          

 

ΘΕΜΑ   : Συμμετοχή του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. στη δημόσια διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου «Διαδικασίες κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο σύστημα παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδομών, δομές στρατηγικού σχεδιασμού δημόσιων υποδομών και λοιπές διατάξεις»

 

Σχετ.    : Α.Π. 1039/21.10.2016, Αποστολή απόψεων για το Σχέδιο Νόμου «Διαδικασίες κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο σύστημα παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδομών, δομές στρατηγικού σχεδιασμού δημόσιων υποδομών και λοιπές διατάξεις»

 

 

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

 

στο πλαίσια του σχεδίου νόμου που προτείνεται, ο σύλλογος μας οφείλει να συμμετάσχει με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο κοινό συμφέρον, καταθέτοντας τις απόψεις του μέσω ενός δημόσιου διαλόγου που πρέπει να διεξαχθεί.

 


Δυστυχώς το σχέδιο νόμου θέτει αρκετά σημαντικά ζητήματα τα οποία φαίνεται ότι δεν θέλετε να τα συζητήσετε με τους αρμόδιους φορείς κρίνοντας από την μικρή περίοδο διαβούλευσης που επιλέξατε. Επιπροσθέτως δεν παρουσιάζετε καμία εισηγητική έκθεση για το σκεπτικό που ακολουθείται στο σχέδιο νόμου το οποίο προτείνει ριζικές αλλαγές που φαίνονται ότι έχουν προετοιμαστεί πρόχειρα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο αδόκιμος όρος της «Αξίας Υποδομών». Οι υποδομές δεν μπορούν να εκτιμηθούν με τον συμβατικό τρόπο όπως τα ακίνητα, διότι η αξία τους έχει επιπροσθέτως σημαντική περιβαλλοντική και κοινωνική διάσταση. Για τον λόγο αυτό, η εκτίμηση της αξίας τους δεν αναφέρεται στα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα. Καλώς ή κακώς οι υποδομές δεν αποτελούν προϊόντα ευρείας συναλλαγής, αλλά δημιουργούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την οικονομική ανάπτυξη.

 

Δυστυχώς, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι αρκετά σημεία του  προτεινόμενου σχεδίου αφορούν αρμοδιότητες άλλων υπουργείων (παρ.2&4 αρ.6, αρ.8), ενώ κάποια από τα ζητήματα που τίθενται είναι ήδη σε διαβούλευση σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Μητρώο Ιδιωτικών Έργων και Έκδοση Οικοδομικών Αδειών). Αλήθεια τι θα ισχύσει όταν γίνουν Νόμοι του Κράτους και τα δύο σχέδια νόμου;

 

Δυστυχώς, σημαντικό ζήτημα για το οποίο δεν κάνετε καμία παρέμβαση μέχρι στιγμής, αλλά ούτε εξετάζετε σε αυτό το σχέδιο νόμου είναι η επαναφορά των κατώτερων ορίων σε διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων έργων, μελετών και συναφών υπηρεσιών - άρθρο 59 του Ν.4278/2014, ώστε να υπάρχει ισόρροπη κατανομή των μελετών και έργων σε όλο το τεχνικό δυναμικό, χωρίς την παραβίαση των αρχών της ανταγωνιστικότητας. Από το ζήτημα αυτό θα έπρεπε να ξεκινήσετε πριν νομοθετήσετε οτιδήποτε άλλο αφορά τα δημόσια έργα και μελέτες. Αυτό οφείλατε να το κάνετε και ως πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ. Αυτό οφείλεται να το κάνετε έστω και τώρα πριν ξεκινήσετε τον ουσιαστικό διάλογο με τους αρμόδιους φορείς για το παρόν σχέδιο νόμου.

 

Αναμένοντας την θετική σας απόκριση για την έναρξη του ουσιαστικού δημόσιου διαλόγου για τα σημεία του Σχεδίου Νόμου που άπτονται στις αρμοδιότητες σας, πρέπον θα ήταν να διασαφηνιστούν τουλάχιστον τα παρακάτω ζητήματα:

 

  1. Με ποιο σκεπτικό πρέπει να επιτρέπεται η παράλληλη εγγραφή στα μητρώα των μελετητών και κατασκευαστών; (παρ.6 αρθρ.9)

 

  1. Με ποιο σκεπτικό οι δημόσιοι υπάλληλοι (του στενού και του ευρύτερου) αφού παραιτηθούν, απολυθούν ή συνταξιοδοτηθούν θα πρέπει να περάσει μια επταετία για να έχουν την δυνατότητα να εγγραφούν σε κάποια από τα μητρώα μελετητών και κατασκευαστών; Θα πρέπει να έχει την ίδια αντιμετώπιση όποιος απολύετε για πειθαρχικό παράπτωμα με αυτόν που παραιτείται; Δεν θα μπορεί να εγγραφεί σε κάποιο από τα μητρώα ακόμα και αν προτίθεται να αναλάβει έργα ή μελέτες που δεν έχουν καμία σχέση με την υπηρεσία στην οποία υπηρετούσε; (παρ.8 αρθρ.9)

 

  1. Με ποιο σκεπτικό τα δημόσια έργα/μελέτες μπορούν να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο με τα ιδιωτικά; Έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά; Είναι επιλογή γενικά της Κυβέρνησης και των αρμόδιων Υπουργείων αυτή η πολιτική κατεύθυνση ή μόνο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων;

 

  1. Με ποιο σκεπτικό πρέπει να αυξηθεί η γραφειοκρατία για μικρά και μεγάλα έργα; Απαιτούνται για τα μικρά έργα όλες αυτές οι πληροφορίες; Που μπορούν να φανούν χρήσιμες; (παρ.2 αρ.2, παρ.2&4 αρ.6, αρ.12κλπ)

 

  1. Με ποιο σκεπτικό γίνονται όλες αυτές οι δομικές αλλαγές (δομές του δημοσίου, δημιουργία νέων μητρώων και ηλεκτρονικών συστημάτων); Ο σκοπός είναι απλά να νομοθετηθούν ή και να λειτουργήσουν; Υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό και ο απαραίτητος σχεδιασμός για να υλοποιηθούν αυτά που νομοθετούνται;

 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών συμμετέχει στην δημόσια διαβούλευση με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο δημόσιο συμφέρον και με σκοπό να διασφαλίσει την ποιότητα ζωής των πολιτών αυτής της χώρας. Ο Σύλλογος μας οφείλει να συνδράμει με τις δυνάμεις του στην δημιουργία των κατάλληλων εργαλείων που θα συμβάλουν στην πολυπόθητη  παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας με όρους ισόρροπης και δίκαιης ανάπτυξης σεβόμενη το περιβάλλον.

 

Για τον λόγο αυτό αξιότιμε Υπουργέ σε καλούμε:

 

  1. να προβείτε στις κατάλληλες ενέργειες ώστε να επανέλθουν τα κατώτερα όρια στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων έργων, μελετών και συναφών υπηρεσιών - άρθρο 59 του Ν.4278/2014.

 

  1. να ξεκινήσετε ένας ουσιαστικό δημόσιο διάλογο με τους αρμόδιους φορείς για όλα τα ζητήματα που εξετάζονται στο Σχέδιο Νόμου «Διαδικασίες κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο σύστημα παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδομών, δομές στρατηγικού σχεδιασμού δημόσιων υποδομών και λοιπές διατάξεις» ώστε να παρουσιαστεί το σκεπτικό (εισηγητική έκθεση) των αλλαγών που προτείνονται να νομοθετηθούν.

 

 

Με εκτίμηση

 

 

 

 

Για το Δ.Σ.

 

 

Ο Πρόεδρος

Μιχάλης Καλογιαννάκης

 

 

 

Ο Γεν. Γραμματέας

Παναγιώτης Τουρλάκης

       

 

 

 Επιστολή Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. για την δημόσια διαβούλευση "Διαδικασίες κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο σύστημα παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδομών, δομές στρατηγικού σχεδιασμού δημόσιων υποδομών και λοιπές διατάξεις"

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top