Αθήνα, 10.10.2016 

                                                                                                                          Αρ. Πρωτ.:   351

 

ΠΡΟΣ    :    κ.  I. Τσιρώνη, Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας         

 

ΘΕΜΑ   : Συμμετοχή του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. στη δημόσια διαβούλευση του σχεδίου νόμου «ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

 

Αγαπητέ Κύριε Υπουργέ,

 

στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης του σχεδίου νόμου «Νόμος για τον έλεγχο και την προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος» ο σύλλογος μας συμμετέχει με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο κοινό συμφέρον, καταθέτοντας τις απόψεις του δια της παρούσης επιστολής

 

Κατά την άποψη μας το νομοσχέδιο αυτό οφείλει να μεριμνήσει για τον περιορισμό της εκτός σχεδίου δόμησης, την ολοκλήρωση του χωρικού σχεδιασμού και την αποτροπή της επέκτασης της αυθαίρετης δόμησης με αποτελεσματικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς, ώστε κάποια στιγμή να εκλείψει το φαινόμενο αυτό. Το νομοσχέδιο αυτό οφείλει ακόμα να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να λειτουργήσουν επιτέλους εργαλεία ανάπτυξης που και παλαιότερα έχουν νομοθετηθεί όπως η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου, η ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών, η μεταφορά συντελεστή δόμησης, αλλά και η αποτελεσματική διαχείριση του συνόλου της γεωχωρικής πληροφορίας.

 

Δυστυχώς όταν το νομοσχέδιο αυτό γίνει νόμος θα είναι ο πέμπτος νόμος για την τακτοποίηση αυθαιρέτων τα τελευταία 7 χρόνια (3775/2009, 3843/2010, 4014/2011 και 4178/2013). Αν προσθέσουμε και τις υπουργικές αποφάσεις και τις εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί για τους παραπάνω νόμους εύκολα θα μπορούσαμε να μιλάμε για ένα τεράστιο νομοθετικό έργο που δεν έχει οδηγήσει πουθενά. Δυστυχώς το ζήτημα τις τακτοποίησης των αυθαιρέτων κάλλιστα θα μπορούσε να συγκριθεί με τις συνεχείς αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.


 

Δυστυχώς όταν το νομοσχέδιο αυτό γίνει νόμος θα σταλεί το μήνυμα ότι κάθε νέος νόμος που αφορά τα αυθαίρετα είναι οριζόντια πιο ευνοϊκός από τον προηγούμενο, και συνεπώς πιο άδικος για όσους έχουν ενταχθεί σε παλαιότερες ρυθμίσεις. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι ένα ακόμα λάθος μήνυμα που στέλνεται προς τους πολίτες και οδηγεί στην συνέχιση της αυθαίρετης δόμησης, έστω και με μικρότερης κλίμακας παραβάσεις.

 

Δυστυχώς όταν το νομοσχέδιο αυτό γίνει νόμος θα απαιτηθεί η έκδοση τουλάχιστον 70 Υπουργικών Αποφάσεων και αρκετών εγκύκλιων ώστε να εφαρμοστεί πλήρως. Πολλές από τις Υπουργικές Αποφάσεις και τις εγκυκλίους αυτές έχουν ήδη εκδοθεί για τον ν.4178/2013.

 

Δυστυχώς όταν το νομοσχέδιο αυτό γίνει νόμος θα περάσει και αυτός από τον έλεγχο νομιμότητας του Συμβούλιου της Επικρατείας με άγνωστο αποτέλεσμα.

 

Για τους παραπάνω λόγους, η άποψη μας είναι ότι δεν πρέπει να καταργηθεί ο ν.4178/2013, αλλά να αντικατασταθούν επιμέρους κάποια άρθρα του.

 

Οι βασικότερες μας παρατηρήσεις επί του νομοσχεδίου είναι:

 

 1. Στον νομοσχέδιο πρέπει να υπάρχει σαφής αναφορά ότι όπου στην κείμενη νομοθεσία υπάρχει αναφορά για το τοπογραφικό διάγραμμα, εφεξής νοείται τοπογραφικό διάγραμμα ε­ξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων. Στο νομοσχέδιο υπάρχουν αρκετές αναφορές για το τοπογραφικό διάγραμμα χωρίς την λέξη «εξαρτημένο». Για να μην υπάρχει λάθος ερμηνεία πρέπει να γίνει η παραπάνω αναφορά. Η καθιέρωση του εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος ήταν μια σημαντική ποιοτική τομή στο επάγγελμα του μηχανικού γενικότερα, διότι κυρίως προσδιορίστηκε επακριβώς το ακίνητο, χωρίς να επιδέχεται παρερμηνείες για το που βρίσκεται.

 

 1. Στην παρ.2γ. του αρ.64 αναφέρονται τέσσερις περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται να συνοδεύει την βεβαίωση του μηχανικού το εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα. Προτείνουμε να αντικατασταθεί η παρ.2γ με την εξής διατύπωση «Η βεβαίωση του μηχανικού συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές και τα οριζόμενα στο ν. 651/1977 (Α` 207), εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων, συνοδευόμενο από τη μεθοδολογία εξάρτησης και τις συντεταγμένες των τριγωνομετρικών σημείων του κρατικού συστήματος συντεταγμένων, που χρησιμοποιήθηκαν για την εξάρτηση. Σε περίπτωση που το οικόπεδο προέρχεται από πράξη εφαρμογής και διαθέτει συντεταγμένες σε σύστημα αναφοράς διαφορετικό από το ΕΓΣΑ `87, θα πρέπει να αναφέρονται και οι συντεταγμένες σύμφωνα με αυτό.

 

Κατ` εξαίρεση δεν απαιτείται το ως ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα για ακίνητα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός ορίων οικισμού για τα οποία μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος έχει καταρτιστεί συμβολαιογραφική πράξη σύστασης οριζοντίων / καθέτων ιδιοκτησιών ή έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια με τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων

 

Μόνο με αυτή την αλλαγή ο πολίτης θα γνωρίζει ακριβώς τι έχει στην κατοχή του (το εμβαδόν, το σχήμα, τις διαστάσεις και την σωστή θέση του ακινήτου). Ως πολιτεία οφείλουμε να διασφαλίσουμε την περιουσία κάθε πολίτη και να τον βοηθήσουμε να μην μπλέξει σε χρονοβόρες διαδικασίες για να ξεκαθαρίσει την περιουσία του.

 

Υπάρχει σημαντικό πρόβλημα στις περιπτώσεις όπου έχει κυρωθεί η πράξη εφαρμογής και είτε δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διάφορες πράξεις που απαιτούνται (προσκύρωσεις, κλπ) είτε πρέπει να γίνουν διορθωτικές πράξεις στις πράξεις εφαρμογής.

 

Υπάρχει σημαντικό πρόβλημα με τα ακίνητα εκτός σχεδίου πόλεως όπου πολλές φορές ο ιδιοκτήτης δεν γνωρίζει την ακριβή θέση, τις διαστάσεις και το εμβαδόν του. Πρέπει στο κάθε συμβόλαιο να περιγράφετε επακριβώς το ακίνητο. Δεν μπορεί τα ακίνητα αυτά να μεταβιβάζονται χωρίς σχήμα, διαστάσεις και ακριβής οριοθέτηση.

 

Υπάρχει ακόμα σημαντικό πρόβλημα στα ακίνητα που προέρχονται από διανομή και αναδασμό, εξαιτίας των χαρτών και των αρχείων που τα περιγράφουν. Πολλές φορές έχουν σημαντικά λάθη είτε λόγω τις παλαιότητας των αρχείων είτε λόγω των τότε απαιτούμενων ακριβειών μέτρησης (ξεπερασμένες πλέον μέθοδοι, διαφορετικά προβολικά συστήματα από ότι χρησιμοποιούνται σήμερα, αρκετά μεγάλα σφάλματα) .

 

Δεν νοείται τα ακίνητα να μην έχουν χωρική αναφορά με ακρίβεια και να υλοποιούνται συμβολαιογραφικές πράξεις ακινήτων χωρίς να είναι γνωστή η θέση τους και τα ακριβή όρια τους.

 

Ουσιαστικά οι εξαιρέσεις του άρθρου 64 παρ.2γ αναιρούν την όποια χωρική αναφορά των ακινήτων και κατά συνέπεια τους σκοπούς του παρόντος σχεδίου νόμου.

 

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε ότι σωστά στο νομοσχέδιο προβλέπει ότι απαιτείται βεβαίωση μηχανικού σε κάθε δήλωση αποδοχής κληρονομίας ή κληροδοσίας, καθώς και σε κάθε χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας κάθε είδους επαγγελματικής δραστηριότητας και επαγγελματικής εγκατάστασης. Κάθε ιδιοκτήτης πρέπει να γνωρίζει τι έχει στην κατοχή του, ακόμα και αν το έχει αποκτήσει από κληρονομιά. Πρέπει να γνωρίζει αν είναι αυθαίρετο ή όχι και αν απαιτείται να το τακτοποιεί. Ομοίως κάθε πολίτης που θέλει να επενδύσει λίγα ή πολλά χρήματα πρέπει να γνωρίζει το τελικό κόστος της επένδυσης αυτής, αλλά και το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα που μπορεί να ξεκινήσει την λειτουργία της επιχείρησης του. Με την καθιέρωση της απαίτησης της βεβαίωσης μηχανικού αυτό επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό.

 

 1. Στο νομοσχέδιο υπάρχουν τουλάχιστον δέκα σημεία (παρ.1βv αρ.3, παρ.2 αρ.19, παρ.4 αρ.27, παρ.2 αρ.45, παρ.1 αρ.46, παρ.β & η αρ.61, παρ.α αρ.62, αρ.66 και παρ.4 αρ.70)  στα οποία αναφέρεται η διαχείριση της γεωχωρικής πληροφορίας. Η θέση μας είναι ότι η γεωχωρική πληροφορία δεν πρέπει να διαχέεται, αλλά να είναι συγκεντρωμένη σε ένα δημόσιο πληροφοριακό σύστημα όπου θα έχει πρόσβαση κάθε πολίτης και δημόσια υπηρεσία. Η ΕΚΧΑ Α.Ε. έχει σημαντική τεχνογνωσία και τις αντίστοιχες αρμοδιότητες, σε συνεργασία με το ΤΕΕ, να διαχειριστούν με αξιοπιστία όλη αυτή την πληροφορία. Η ψηφιακή πλατφόρμα που αναφέρεται στο αρ.66 πρέπει να έχει ως υπόβαθρο αυτό της ΕΚΧΑ ΑΕ και να εμπλουτιστεί με τα ηλεκτρονικό μητρώο της ταυτότητας κτιρίου, τους ψηφιακούς χάρτες που θα παραχθούν, τις θεσμικές γραμμές, τις χρήσεις γης, τις πράξεις εφαρμογής, τους αναδασμούς και καθετί που φέρει γεωχωρική πληροφορία. Επιπλέον η ηλεκτρονική διασύνδεση της ταυτότητας κτιρίου με την πλατφόρμα αυτή πρέπει να γίνει με την χρήση του ΚΑΕΚ ώστε να το κάθε ακίνητο να συνδέεται με κάθε πληροφορία που το αφορά με το «ΑΦΜ» του που είναι το ΚΑΕΚ του. Με τον τρόπο αυτό ο κάθε πολίτης θα μπορεί πολύ γρήγορα να γνωρίζει οτιδήποτε αφορά το ακίνητο του. Επιπροσθέτως στο Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος πρέπει να δημιουργηθεί ειδική διεύθυνση Τηλεπισκόπησης και Φωτογραμμετρίας ώστε να γίνεται έλεγχος των αυθαίρετων και να οριοθετούνται άμεσα οι αναδασωτέες περιοχές ή άλλα περιβαλλοντικά «εγκλήματα».

 

 1. Όσον αφορά τα περιεχόμενα του τοπογραφικού διαγράμματος για την έκδοση της άδεια δόμησης (αρ.49 πρέπει επιπλέον να περιέχει:

 

 1. Εμβαδό και διαστάσεις
 2. ΚΑΕΚ
 3. Οικοδομικές και ρυμοτομικές γραμμές
 4. Απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου
 5. Κλίμακας 1:100 ή 1:200 ή 1:500
 6. Ποια όργανα χρησιμοποιήθηκαν (κωδικό και serial number)
 7. Ποια μέθοδος χρησιμοποιήθηκε (εμπροσθοτομία, οπισθοτομία, χρήση HEPOS)
 8. Δήλωση μηχανικού του ν.651/77 και ν.1337/83
 9. Δήλωση ιδιοκτήτη του ν.4030/2011
 10. Όρους δόμησης
 11. Χρήσεις γης και θεσμικές γραμμές
 12. Να ορίζεται σε ποια περιοχή μπορεί να δομηθεί το ακίνητο

 

 

Ομοίως για τα περιεχόμενα της ταυτότητας κτιρίου (αρ. 20)πρέπει να συμπληρωθούν με:

 

 1. Εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα όπου θα επισημαίνονται οι συντεταγμένες των κορυφών του κτιρίου καθώς και το ύψος τους
 2. το ΚΑΕΚ και το Κτηματολογικό διάγραμμα
 3. τον κανονισμό της πολυκατοικίας, την σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών και τα σχέδια τους.
 4. Αν έχει κυρωθεί ο δασικός χάρτης το αντίστοιχο πιστοποιητικό ότι δεν είναι δασικό.

 

 1. Στην παρ.3 αρ.47 όπως και στην παρ.1 αρ.49 προτείνεται να αλλάξει ως εξής «Ο έλεγχος των απαιτούμενων στοιχείων για προέγκριση της οικοδομικής άδειας γίνεται από εξουσιοδοτημένους από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας υπαλλήλους διπλωματούχους μηχανικούς Α.Ε.Ι. από ειδικότητα που έχει το δικαίωμα να συντάξει την ανάλογη μελέτη και μόνο σε περίπτωση έλλειψης των παραπάνω, από άλλες ειδικότητες και μόνο σε περίπτωση έλλειψης των παραπάνω από πτυχιούχους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης.» Μόνο με αυτό τον τρόπο θα γίνει καλύτερη κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των υπαλλήλων των υπηρεσιών, θα επιτευχθεί καλύτερος ποιοτικός έλεγχος των μελετών που κατατίθονται και θα προστατευθεί με αποτελεσματικότερο τρόπο το δημόσιο συμφέρον.

 

 1. Για την υπαγωγή αυθαίρετης κατασκευής ή αλλαγής χρήσης, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, απαιτείται και μελέτη στατικής επάρκειας για κτίρια σπουδαιότητας Σ2 (κοινά κτίρια, όπως κατοικίες). Πιστεύουμε ότι είναι υπερβολικό και πρέπει να αφαιρεθεί διότι το κόστος των μελετών αυτών θα είναι πολλές φορές μεγαλύτερο από το συνολικό κόστος υπαγωγής. Προτείνουμε στο δελτίο δομικής τρωτότητας να επισυνάπτονται βίντεο και φωτογραφίες και σε περίπτωση που ο μηχανικός οπτικά και μόνο εντοπίζει ότι απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας, να είναι υποχρεωμένος ο ιδιοκτήτης να την υποβάλλει στα διαστήματα που προβλέπονται. Έτσι θα αποφευχθούν περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει λόγος να γίνει μελέτη στατικής επάρκειας.

 

 1. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο στο αρ.72 οι αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης για τις οποίες δεν ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα η υπαγωγή στις διατάξεις των νόμων 3843/2010 (Α΄ 62), 4014/2011 (Α΄ 62) και 4178/13 πρέπει να υπαχθούν στον νέο νόμο. Η γνώμη μας είναι ότι ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να επιλέξει αν θέλει να ολοκληρώσει την διαδικασία ή να υπαχθεί στον νέο νόμο. Αυτό βέβαια μπορεί να γίνει αν δεν καταργηθεί ο ν. 4178/2013, μιας και υπάρχει αρκετή χρονική διάρκεια (2 χρόνια) ώστε να ολοκληρωθεί η υπαγωγή.

 

 1. Κατά την υπαγωγή αυθαιρέτων κατασκευών ή αλλαγών χρήσεων τα στοιχεία των μελετών που κατατίθενται στο ηλεκτρονικό σύστημα είναι  σε μορφή μη επεξεργάσιμη. Η γνώμη μας είναι ότι θα πρέπει να αναρτώνται και επεξεργάσιμα στοιχεία, όπως για παράδειγμα το περίγραμμα του ακινήτου και οι συντεταγμένες τους σε διανυσματική μορφή (αρχεία .dxf). Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχουν τα βασικά στοιχεία των μελετών που κατατίθεται σε μορφή όπου ο μελλοντικός μελετητής θα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει σε ενδεχόμενες πράξεις εφαρμογής, ενώ το Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος θα έχει στην διάθεση του δεδομένα που θα μπορεί να διαχειριστεί με καλύτερο τρόπο.  Αντίστοιχο ηλεκτρονικό σύστημα έχει πιλοτικά λειτουργήσει η ΕΚΧΑ Α.Ε. για τα τοπογραφικά διαγράμματα που θα επισυνάπτονται στις δικαιοπραξίες. Νομίζουμε ότι κάλλιστα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στις υπαγωγές του νόμου αυτού ή παλαιοτέρων.

 

 1. Σύμφωνα με το την παρ.2 του αρ.58 «Για τις οικοδομικές άδειες που αφορούν κτίρια σε παραδοσιακό οικισμό, παραδοσιακό ή ιστορικό τμήμα πόλης, … οι αρχιτεκτονικές μελέτες εκπονούνται και υπογράφονται αποκλειστικά από αρχιτέκτονες μηχανικούς και οι στατικές μελέτες από τους αρμόδιους πολιτικούς μηχανικούς.» Πρέπει να προστεθεί και ότι οι τοπογραφικές μελέτες εκπονούνται και υπογράφονται αποκλειστικά από τους αρμόδιους αγρονόμους τοπογράφους μηχανικούς.

 

Πέραν των παραπάνω παρατηρήσεων θα θέλαμε κατά άρθρο να καταθέσουμε και τις παρακάτω:

 

Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α΄: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

 • Άρ.6 παρ.3: «Στις νησιωτικές περιοχές αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, πέραν των ανωτέρω διατάξεων, είναι αρμόδια για τη γνωμοδότηση, επί των αρχιτεκτονικών μελετών για κάθε οικοδομική εργασία, για την οποία απαιτείται έκδοση οικοδομικής αδείας, σε ακίνητα κείμενα εκτός ορίων οικισμού ή σε οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων ή σε απόσταση μικρότερη των εκατό (100) μέτρων από τη γραμμή αιγιαλού.»  Τα Συμβούλια Αρχιτεκονικής ήδη γνωμοδοτούν για τους παραδοσιακούς οικισμούς, κλπ. Τα ακίνητα που αναφέρουν είναι σχεδόν για κάθε άδεια που εκδίδεται σε μικρά νησιά, αλλά και τα μεγαλύτερα πέραν των πόλεων. Τεράστιος όγκος. Γιατί να μην γίνεται το ίδιο και στους ορεινούς όγκους?
 • Άρ.7 παρ. 1.δ. «Τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής είναι πενταμελή, και αποτελούνται από: … δ. έναν πολιτικό μηχανικό από τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών, με τον αναπληρωτή του.» Σε περίπτωση που τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής δεν παρέχουν μόνο σύμφωνη γνώμη επί των αρχιτεκτονικών μελετών και συμμετέχει και Πολιτικός Μηχανικός, αλλά και γενικότερα για την οικοδομική άδεια θα πρέπει να συμμετέχει και Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός. Ομοίως στα Περιφερειακα ΣΑ (άρ.11) και ΚΕΣΑ (αρ.14)
 • Αρ.19 2. «Ηλεκτρονικό Μητρώο: το Μητρώο στο οποίο τηρούνται στοιχεία σχετικά με τους αρμόδιους μηχανικούς για την τήρηση της Ταυτότητας Κτιρίου, τους κυρίους του έργου, τα πιστοποιητικά ελέγχου και το πιστοποιητικό πληρότητας. Το Ηλεκτρονικό Μητρώο τηρείται  στο  Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος.» Το Ηλεκτρονικό Μητρώο πρέπει να έχει ως υπόβαθρο αυτό του Κτηματολογίου και να συνδέεται σε αυτό κάθε κτίριο μέσω του ΚΑΕΚ.
 • Αρ.20 παρ.1 «Για όλα τα κτίρια τηρείται υποχρεωτικά η «Ταυτότητα Κτιρίου», η οποία περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:…» πρέπει να περιλαμβάνει εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα όπου θα επισημαίνονται οι συντεταγμένες των κορυφών του κτιρίου καθώς και το υψόμετρο τους, το ΚΑΕΚ, το Κτηματολογικό διάγραμμα, τον κανονισμό της πολυκατοικίας, την σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών και τα σχέδια τους. Αν έχει κυρωθεί ο δασικός χάρτης το αντίστοιχο πιστοποιητικό ότι δεν είναι δασικό.

 

Β. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΟΜΗΣΗΣ

 

 • Αρ. 27 «α) το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό του Δήμου και» Πρέπει να προστεθούν οι θεσμικές γραμμές (δασικοί χάρτες, αιγιαλός και παραλία, αρχαιολογικοί χώροι, κλπ), καθώς και η ιδιοκτησία κάθε δήμου. Όλα αυτά πρέπει να έχουν ως υπόβαθρο αυτό του Εθνικού Κτηματολογίου.
 • Αρ.32 παρ.5 «Ο Συντελεστής Δόμησης που μεταφέρεται, αφαιρείται οριστικά από το βαρυνόμενο ακίνητο. Η ρύθμιση αυτή ενεργεί υπέρ και κατά των καθολικών ή ειδικών διαδόχων του κυρίου του ακινήτου και το συνοδεύει ακόμα και στην περίπτωση πρωτότυπου τρόπου κτήσης κυριότητας σε αυτό.» Θα πρέπει να μεταγράφεται και να υπάρχει ρητή αναφορά στα συμβόλαια.
 • Αρ. 38 «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου σε ΖΑΕΣ» Πρέπει να επανεξεταστεί η προτεραιότητα των δράσεων. Για παράδειγμα ο καθαρισμός και οριοθέτηση ρεμάτων και έργα διευθέτησης και/ή ανάδειξης αυτών θα πρέπει να είναι σε προτεραιότητα πιο ψηλά από την δημιουργία κοινοχρήστων χώρων πρασίνου με υπόγειους χώρους στάθμευσης οχημάτων.
 • Αρ.39 παρ. 5 ο καθορισμός του Συντελεστή Δόμησης που θα μεταφέρεται πρέπει να προκύπτει από συγκεκριμένο αλγόριθμο.
 • Αρ.44 παρ.2δv προτείνεται να προστεθεί και Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός.
 • Αρ. 46 παρ.2 ο τρόπος ηλεκτρονικής διασύνδεσης των υπηρεσιών μέσω ενιαίας πλατφόρμας επικοινωνίας προτείνεται να είναι μέσω του ΚΑΕΚ.
 • Αρ. 47 παρ.3 προτείνεται να αλλάξει ως εξής «Ο έλεγχος των απαιτούμενων στοιχείων για προέγκριση της οικοδομικής άδειας γίνεται από εξουσιοδοτημένους από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας υπαλλήλους διπλωματούχους μηχανικούς Α.Ε.Ι. από ειδικότητα που έχει το δικαίωμα να συντάξει την ανάλογη μελέτη και μόνο σε περίπτωση έλλειψης των παραπάνω, από άλλες ειδικότητες και μόνο σε περίπτωση έλλειψης των παραπάνω από πτυχιούχους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης.»
 • Αρ. 49 παρ.1 προτείνεται να αλλάξει ως εξής «Ο έλεγχος των απαιτούμενων στοιχείων της οικοδομικής άδειας γίνεται από εξουσιοδοτημένους, από τον Προϊστάμενο της Υ.ΔΟΜ, υπαλλήλους διπλωματούχους μηχανικούς Α.Ε.Ι. από ειδικότητα που έχει το δικαίωμα να συντάξει την ανάλογη μελέτη και μόνο σε περίπτωση έλλειψης των παραπάνω, από άλλες ειδικότητες και μόνο σε περίπτωση έλλειψης των παραπάνω από πτυχιούχους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης.»
 • Αρ.49 παρ.1.α.i. προτείνεται να προστεθούν στο τοπογραφικό διάγραμμα
  • 1.Εμβαδό και διαστάσεις
  • 2.ΚΑΕΚ
  • 3.Οικοδομικές και ρυμοτομικές γραμμές
  • 4.Απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου
  • 5.Κλίμακας 1:100 ή 1:200 ή 1:500
  • 6.Ποια όργανα χρησιμοποιήθηκαν (κωδικό και serial number)
  • 7.Ποια μέθοδος χρησιμοποιήθηκε (εμπροσθοτομία, οπισθοτομία, χρήση HEPOS)
  • 8.Δήλωση μηχανικού του ν.651/77 και ν.1337/83
  • 9.Δήλωση ιδιοκτήτη του ν.4030/2011
  • 10.Όρους δόμησης
  • 11. Χρήσεις γης και θεσμικές γραμμές
  • 12. Να ορίζεται σε ποια περιοχή μπορεί να δομηθεί το ακίνητο
 • Αρ. 58 παρ.1 Υπάρχει ερώτημα πως θα καθορίζονται τα ειδικά επαγγελματικά δικαιώματα.
 • Αρ.58 παρ.2 Πρέπει να προστεθεί ότι «Για τις οικοδομικές άδειες που αφορούν κτίρια σε παραδοσιακό οικισμό, παραδοσιακό ή ιστορικό τμήμα πόλης, οικιστικό σύνολο που έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, καθώς και κηρυγμένα διατηρητέα κτίρια ή νεότερα μνημεία… οι τοπογραφικές μελέτες από τους αρμόδιους αγρονόμους τοπογράφους μηχανικούς.»

 

Γ.  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

 

 • Αρ. 64 2γ οι εξαιρέσεις όπου την βεβαίωση του μηχανικού δεν συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα πρέπει να εκλείψουν.

«i) Για ακίνητα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός ορίων οικισμού για τα οποία μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος έχει καταρτιστεί συμβολαιογραφική πράξη σύστασης οριζοντίων / καθέτων ιδιοκτησιών ή έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια.

 1. Σε κάθε περίπτωση, για ακίνητα εντός σχεδίου όπου έχει κυρωθεί πράξη εφαρμογής.
 • Για ακίνητα εκτός σχεδίου πόλης μη άρτια και μη οικοδομήσιμα σύμφωνα με το εμβαδόν του τίτλου.
 1. Για ακίνητα που προέρχονται από αναδασμό και διανομή εφόσον η αντικειμενική αξία αυτών δεν υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ εξαιρουμένων αυτών που βρίσκονται εντός καθορισμένης ΖΟΕ για τα οποία σε κάθε περίπτωση απαιτείται το τοπογραφικό της παρούσας περίπτωσης γ`.»

 

Πρέπει να αντικατασταθεί με την εξής διατύπωση: «Κατ` εξαίρεση δεν απαιτείται το ως ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα για ακίνητα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός ορίων οικισμού για τα οποία μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος έχει καταρτιστεί συμβολαιογραφική πράξη σύστασης οριζοντίων / καθέτων ιδιοκτησιών ή έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια με τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων.»

 • Αρ. 64 2γ «Κατά τον χρόνο ισχύος τους, δύναται να χορηγείται επικυρωμένο αντίγραφο της βεβαίωσης από συμβολαιογράφο.» Η αναφορά πρέπει να εκλείψει. Η βεβαίωση κατά τον χρόνο ισχύος τους πρέπει να δίνετε μόνο από τον μηχανικό ακόμα και σε αντίγραφο.
 • Αρ. 78 παρ. 3 «Οι αυθαίρετες μικρές παραβάσεις, όπως αυτές προσδιορίζονται  στην κατηγορία 3 του άρθρου 80 πληρώνουν πρόστιμο ανέγερσης ύψους 1.000 ευρώ και πρόστιμο διατήρησης ύψος 500 ευρώ κατ’ έτος.» Υπερβολικό όταν τα ελάχιστα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης είναι 250 και 100.
 • Αρ.80 Κατηγορία Α και Β στα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να προστεθεί και εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα ώστε να γνωρίζουμε την θέση των αυθαιρεσιών, τις αποστάσεις από τα όρια, κλπ.
 • Αρ.80 Κατηγορία Δ «και δεν υπερβαίνουν:

α) τα 200 τετραγωνικά για χρήση κατοικίας ανά ιδιοκτησία β) τα 500 τετραγωνικά για βιομηχανική χρήση.» Πρέπει να αφαιρεθεί.

 • Αρ.82 Το ζήτημα με τα εξ’ αδιαιρέτου μπορεί να αντιμετωπιστεί οριστικά μόνο με ολοκληρωμένη κτηματογράφηση και την πολεοδόμηση. Ομοίως πρέπει να γίνουν και αλλαγές στο αστικό δίκαιο που αφορούν τους κοινόχρηστους χώρους και να οριστούν ανοχές/αποκλίσεις των εμβαδόν των ιδιοκτησίων.
 • Αρ. 83 παρ.6 θα πρέπει τα σχέδια που αναρτώνται να παίρνουν τον μοναδικό ηλεκτρονικό κωδικό της δήλωσης.
 • Αρ. 83 παρ.8α υπερβολικό να απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας στα κτίρια σπουδαιότητας Σ2. Θα μπορούσε το δελτίο δομικής τρωτότητας να περιλαμβάνει και φωτογραφίες και βίντεο και σε περίπτωση που οπτικά υπάρχουν ρωγμές να απαιτεί ο μηχανικός μελέτη στατικής επάρκειας.
 • Αρ.84 παρ.5α προτείνεται να αλλάξει το παράβολο των 500 ευρώ σε 250 ευρώ και η μία παράβαση να έχει προϋπολογισμός έως σε 7.500 ευρώ από 15.000 ευρώ.
 • Αρ.84 παρ. 6 Πρέπει να προστεθούν οι αποθήκες και οι βοηθητικοί χώροι.
 • Αρ. 84 παρ. 8 πρέπει να αφαιρεθεί  «2 οικοδομικά τετράγωνα από τη θάλασσα».
 • Αρ. 90 παρ.1α η αναφορά «και το 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου» πρέπει να αφαιρεθεί. Ο νόμος πρέπει να οδηγεί σε περισσότερες νομιμοποιήσεις μέσω έκδοσης άδειας δόμησης παρά μέσω τακτοποίησης.
 • Αρ.98 παρ.θ «υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος μετά την υποβολή:
  • αίτησης,
  • τοπογραφικού διαγράμματος και
  • τεχνικής  έκθεσης  μηχανικού,  με  αναλυτική  περιγραφή  των  αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων»

θα πρέπει να προστεθούν και τα ύψη.

 • Αρ. 99 παρ.3δ. πρέπει να προστεθεί και αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό.
 • Αρ. 110 παρ.3 «Για τη διεκπεραίωση των υπαγωγών που έχουν πραγματοποιηθεί με προγενέστερες του 4178/2013 διατάξεις καθορίζονται η διαδικασία διορθώσεων ή επιστροφής προστίμου όπου απαιτείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.» πρέπει να καθοριστούν επακριβώς οι διαδικασίες.

 

Ιδιαίτερα το νομοσχέδιο για να αντιμετωπίσει με αποτελεσματικό τρόπο τα θέματα που προσπαθεί να θεραπεύσει πρέπει:

 

 1. Να αναρτηθούν το συντομότερο οι ορθοφωτοχάρτες για την ημερομηνία 28.07.2011 η οποία αποτελεί την κόκκινη γραμμή για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων.

 

 1. Να λειτουργήσει επιτέλους ο μηχανισμός διόρθωσης ή επιστροφής των προστίμων (παρ.3 αρ.110).

 

 1. Να ψηφιοποιηθεί όλο το αρχείο που έχουν οι πολεοδομίες και να είναι προσβάσιμο από κάθε πολίτη και μηχανικό.

 

 1. Να επιταχυνθεί με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για το σύνολο της χώρας ο χωρικός σχεδιασμός και να μην υπάρξει νέα καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου και της κύρωσης των θεσμικών γραμμών (δασικοί χάρτες, αιγιαλός και παραλία, κλπ). Μόνο με αυτό τον τρόπο μπορεί να αποφευχθεί η επέκταση των αυθαιρέτων σε περιοχές που βρίσκονται υπό ένταξη στο σχέδιο πόλεως για πολλές δεκαετίες. Για τον λόγο αυτό πρέπει να δοθούν στοχευμένα κίνητρα στους δήμους για την ολοκλήρωσης της πολεοδόμησης. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να εφαρμοστεί επιτέλους ο ν.4269/2014 με τις απαιτούμενες τροποποιήσεις και διορθώσεις.

 

 1. Να μετατραπεί το Εθνικό Κτηματολόγιο σε Πολυδύναμο Αναπτυξιακό Εργαλείο μέσω της διαχείρισης του συνόλου της γεωχωρικής πληροφορίας μέσα από αυτό, καθώς και της Ταυτότητας Κτιρίου. Έτσι το Εθνικό Κτηματολόγιο θα είναι ένα βήμα πριν μετεξελιχθεί σε Τρισδιάστατο Εθνικό Κτηματολόγιο (3d Κτηματολόγιο). Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να τεθεί σε ουσιαστική εφαρμογή ο ν.3882/2010 για τα γεωχωρικά δεδομένα και να τεθούν τα θεμέλια της Εθνικής Υποδομής Χωρικών Πληροφοριών.

 

 1. Να κωδικοποιηθεί η πολεοδομική νομοθεσία και η νομοθεσία που αφορά τα αυθαίρετα.

 

 1. Τέλος, η πολιτεία οφείλει να υλοποιήσει πολιτικές παρεμβάσεις για την κοινωνική αντιμετώπιση των αυθαίρετων και την ανακούφιση των προβλημάτων στις οικιστικές συγκεντρώσεις εντός και εκτός σχεδίου. Πρέπει, μέσω του Πράσινου Ταμείου, να γίνουν άμεσες στοχευμένες παρεμβάσεις σε αυτές τις περιοχές σε όλη την επικράτεια.

 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών συμμετέχει στην δημόσια διαβούλευση με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο δημόσιο συμφέρον και με σκοπό να διασφαλίσει την ποιότητα ζωής των πολιτών αυτής της χώρας. Ο Σύλλογος μας οφείλει να συνδράμει με τις δυνάμεις του στην δημιουργία των κατάλληλων εργαλείων που θα συμβάλουν στην πολυπόθητη  παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας με όρους ισόρροπης και δίκαιης ανάπτυξης σεβόμενη το περιβάλλον.

 

Προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται οι παρατηρήσεις του Συλλόγου μας και μ’ αυτό το πνεύμα επιθυμούμε κι εσείς να τις αξιολογήσετε και να τις λάβετε υπόψη σας.

 

Με εκτίμηση,

 

Για το Δ.Σ.

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος

 

 

Ο Γεν.  Γραμματέας

 

Μιχάλης Καλογιαννάκης

 

Παναγιώτης Τουρλάκης

 

 

Επιστολή ΠΣΔΑΤΜ για την διαβούλευση «ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» 

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top