Αθήνα, 1.12.16 

                                                                                                                                   Αρ. Πρωτ.: 378

 

Προς:    κ.  Σ. Ελευθεριάδου, Προϊστάμενη Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος,

              Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

          Διεύθυνση: Μεσογείων 119, 115 26 Αθήνα

          Τηλ.: 210 6969765, Fax: 2106969010 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Θέμα:    Αίτημα για άρση του αποκλεισμού των Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών από τις τάξεις Β και Γ των Ενεργειακών Επιθεωρητών για κτίρια και κτιριακές μονάδες

 

Αγαπητή Προϊστάμενη,

 

ο σκοπός της επιστολής μας είναι να επισημάνουμε ένα λάθος που έχει γίνει και αφορά τον αποκλεισμό των Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών από τις τάξεις των Ενεργειακών Επιθεωρητών Β και Γ.


Η δραστηριότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή ασκείται από διπλωματούχους και πτυχιούχους μηχανικούς, οι οποίοι έχουν δικαίωμα υπογραφής της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης (αρ. 52 ν. 4409/2016).

 

Δικαίωμα υπογραφής της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 12 του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Β' 407/10) έχουν οι νομιμοποιούμενοι, μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας, να υπογράφουν τις αντίστοιχες μελέτες.

 

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 11  του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Β' 407/10) “το ύψος της αμοιβής για μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου ως ποσοστό επί της συνολικής αμοιβής για την αρχιτεκτονική μελέτη και τις μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων” οι οποίες θεωρούνται και οι αντίστοιχες μελέτες.

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 52 του Ν.4409/2016 οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές που διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις σε κτίρια ή κτιριακές μονάδες εντάσσονται στις τάξεις Α, Β και Γ με βάση την συνολική επιφάνεια των κτιρίων ή των κτιριακών μονάδων που έχουν μελετήσει.

 

Σύμφωνα με την κείμενη εθνική νομοθεσία περί επαγγελματικών δικαιωμάτων ο Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός έχει δικαίωμα να υπογράψει αρχιτεκτονική μελέτη χωρίς κανένα περιορισμό επιφάνειας.

 

Για τον λόγο αυτό το  υπ’ αριθ. 19226/28.09.2016 εγγράφου του Τ.Ε.Ε. δεν αναφέρει κανένα περιορισμό στις αρχιτεκτονικές μελέτες στην ειδικότητα μας αλλά ούτε και στην ειδικότητα των Πολιτικών Μηχανικών.

 

Συνεπώς οι περιορισμοί που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία και αφορά την ένταξη στις τάξεις Β και Γ των Ενεργειακών Επιθεωρητών δεν πρέπει να υφίστανται για τους Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς.

 

Με βάση τα παραπάνω ζητάμε την άρση του περιορισμού που δεν επιτρέπει στους Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς την ένταξη στις τάξεις Β και Γ που αφορούν ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων ή κτιριακών μονάδων.

 

 

 

Με εκτίμηση,

 

Για το Δ.Σ.

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος

 

Ο Γεν.  Γραμματέας

Μιχάλης Καλογιαννάκης

 

Παναγιώτης Τουρλάκης

 

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top