Συνάδελφος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ζητά αμοιβαία μετάταξη από την θέση Κατηγορίας ΠΕ6 - Τοπογράφων Μηχανικών στο Δήμο Χανίων σε αντίστοιχη θέση στους νομούς Φθιώτιδος ή Πιερίας ή σε οποιαδήποτε περιοχή της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Μπούσιος Νίκος 6972621726


 

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top