ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Για την συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλο

 

Αθήνα, 24/5/2017

 

 

Από αριστερά: κ. Τουρλάκης (Γενικός Γραμματέας ΠΣΔΑΤΜ), κ. Καλογιαννάκης (Πρόεδρος ΠΣΔΑΤΜ),

κ. Φάμελλος (Αν. Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας), κ. Μπάκης (Διευθυντής Γραφείου Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας)

 

 

Την Τρίτη 23 Μαίου 2017 η Διοίκηση του ΠΣΔΑΤΜ συναντήθηκε με τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλο.

 

Κατά την συνάντηση τέθηκαν τα θέματα της σύνταξης και των αντιρρήσεων των δασικών χαρτών, του αποκλεισμού της ειδικότητας από της τάξης Β’ και Γ’ των Ενεργειακών Επιθεωρητών για κτίρια και κτιριακές μονάδες και τους ενεργειακούς ελέγχους υψηλής ποιότητας, καθώς και την μη συμμετοχή μελετητικών γραφείων κατηγορίας 16 (Μελέτες Τοπογραφίας) στην ανάθεση μελέτης χάραξης των ορειβατικών μονοπατιών (ΦΕΚ 206/2017).


 

Συγκεκριμένα στον κ. Φάμελλο θέσαμε υπόψιν του αναλυτικά τις 16 προτάσεις που έχει καταθέσει ο ΠΣΔΑΤΜ στον δημόσιο διάλογο για το έργο των δασικών χαρτών και δόθηκε έμφαση:

 

  • Την συμμετοχή των Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών σε όλες τις φάσεις του έργου, δηλαδή την συμμετοχή στην σύνταξη των δασικών χαρτών για τις περιοχές όπου αναμένεται να προκηρυχθούν νέες μελέτες, την υποχρεωτική συμμετοχή της ειδικότητας μας στις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων, την συμμετοχή σε ενδεχόμενη ενίσχυση των ΣΥΑΔΧ και την θεσμοθέτηση διαπιστευμένου μηχανικού για τα πρόδηλα σφάλματα των δασικών χαρτών. Το παραπάνω αίτημα τεκμηριώθηκε από την χωρική διάσταση την οποία έχουν οι δασικοί χάρτες και οι πράξεις της διοίκησης που πρέπει να ενσωματωθούν.

 

  • Την συνδρομή του στο αίτημα μας για την διάθεση των γεωχωρικών δεδομένων από την ΕΚΧΑ ΑΕ (ψηφιακών ορθοεικόνων LSO 25 και αεροφωτογραφίες / ορθοφωτοχάρτες 1945). Γενικότερα τέθηκε το ζήτημα του νόμου 3882/2010 (ΕΥΓΕΠ) και η ύπαρξη δυνατότητας διάθεσης των θεσμικών γραμμών από την εφαρμογή της ΕΚΧΑ Α.Ε.

 

  • Το ζήτημα της υποχρεωτικής συνεργασίας των μελετών του Κτηματολογίου και των Δασικών Χαρτών, ώστε να μην υπάρξει ασυμβατότητα ορίων οικισμών, αναδασμών κλπ.

 

  • Την ανάγκη για την θεσμοθέτηση του πρότυπου εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος που κατατίθεται στα κατά τόπους δασαρχεία και υπήρξε η δέσμευση έκδοσης εγκυκλίου για το τι πρέπει να περιέχεται σε αυτό.

 

  • Την ανάγκη θεσμοθέτησης νέας δήλωση μηχανικού στο εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα που θα αφορά τον δασικό χαρακτήρα ή μη στις περιοχές όπου έχει κυρωθεί ο δασικός χάρτης.

 

  • Το ζήτημα των οικιστικών πυκνώσεων, στο οποίο τέθηκε η ανάγκη για την θεσμοθέτηση διαδικασίας εξέτασης τους (ακόμα και των ορίων τους) και όχι «αιώνιας» εξαίρεσης. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να γίνει παράλληλη και πολεοδομική εξέταση των περιοχών αυτών.

 

  • Την παραγωγή ορθοφωτοχαρτών για την περίοδο 1960 ώστε να χρησιμοποιηθούν από τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων.

 

  • Την μέριμνα ώστε τα πρόδηλα σφάλματα να μπορούν να διορθωθούν και μετά την κύρωση των δασικών χαρτών, αλλά και τον σαφή ορισμό των αποκλίσεων ώστε να θεωρηθεί πρόδηλο σφάλμα.

 

  • Το ζήτημα της παράτασης των αντιρρήσεων και λόγω του ότι δεν προλαβαίνουν οι υπηρεσίες να ανταποκριθούν στα αιτήματα των πολιτών σε αυτό το ασφυκτικό διάστημα (π.χ. χορήγηση αεροφωτογραφιών και πιστοποιητικών εποικισμών)

 

  • Την ανάγκη ώστε επιτέλους το Κτηματολόγιο να γίνει πολυδύναμο εργαλείο που θα περιλαμβάνει όλη την χωρική πληροφορία που διαθέτει η χώρα μας.

 

 

Πέραν των παραπάνω ζητημάτων η Διοίκηση του ΠΣΔΑΤΜ επεσήμανε τον αποκλεισμό της ειδικότητας μας από της τάξης Β’ και Γ’ των Ενεργειακών Επιθεωρητών και τους ενεργειακούς ελέγχους και αναλύσαμε την ανάγκη της άμεσης λύσης, πριν την έναρξη του νέου προγράμματος «Εξ’ οικονομώ». Ο αν. Υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα διερευνήσει άμεσα και θα επιδιώξει την λύση του ζητήματος.

 

Η συνάντηση με τον κ. Φάμελλο έγινε σε πολύ καλό κλίμα και αυτό μας οδηγεί να αναμένουμε την θετική ανταπόκριση του στα ζητήματα που θέσαμε. Ήταν μια εξαίρεση για την αντιμετώπιση που έχουν οι θεσμικοί φορείς από άλλους Υπουργούς.

 

Αναδείχθηκε ο ρόλος που μπορεί να έχουν οι επιστημονικοί φορείς, όπως ο ΠΣΔΑΤΜ, όταν η διοίκηση του κράτους είναι ενημερωμένη και διαθέτει ευήκοα ώτα στα ζητήματα που αναδεικνύει ο τεχνικός κόσμος.

 

Τον ρόλο αυτό θα συνεχίσουμε υπεύθυνα, να επιτελούμε και ευελπιστούμε στην στενή συνεργασία.

 

Δελτίο Τύπου: Για την συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλο

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top