ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών

 

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

NATIONAL TECHNICAL

UNIVERSITY OF ATHENS

School  of Rural & Surveying Εngineering

 

GEOINFORMATICS

POST-GRADUATE PROGRAMME

 

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών

για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Η Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΑΤΜ) του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, σε συνεργασία με τις Σχολές Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜ&ΜΥ) και Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών (ΜΜΜ), λειτουργεί από το ακαδ. έτος 1998-1999 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο γνωστικό πεδίο “Γεωπληροφορική”.


Το ΔΠΜΣ έχει ως στόχο τη διεπιστημονική εμβάθυνση των διπλωματούχων Μηχανικών του ΕΜΠ ή και πτυχιούχων άλλων ΑΕΙ της χώρας, ή ισοτίμων της αλλοδαπής και άλλων επιστημόνων, στη συλλογή, γεωαναφορά, περιγραφή, ερμηνεία και απεικόνιση χωρικών δεδομένων του φυσικού, τεχνικού και κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος, καθώς και σε ανάλυση και σχεδιασμό του χώρου και ανάπτυξη ποικίλλων γεωεφαρμογών με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών αιχμής και ιδιαίτερα της πληροφορικής.

Το ΔΠΜΣ διαρκεί κατ’ ελάχιστον τρία (3) εξάμηνα, με έναρξη τον Οκτώβριο εκάστου έτους. Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης είναι  δύο (2) έτη, υπολογιζόμενη από την κανονική εγγραφή στο ΔΠΜΣ (δηλαδή χωρίς την παρακολούθηση των προαπαιτούμενων μαθημάτων, εάν αυτά απαιτούνται). Σε αυτό γίνονται δεκτοί Διπλωματούχοι Αγρονόμοι και Τοπογράφοι Μηχανικοί, καθώς και:

 • απόφοιτοι του ΕΜΠ και των άλλων Πολυτεχνικών Σχολών της Xώρας,
 • απόφοιτοι λοιπών ΑΕΙ της χώρας, θετικής κυρίως κατεύθυνσης,
 • απόφοιτοι ΑΕΙ του εξωτερικού, θετικής κυρίως κατεύθυνσης, με σπουδές νόμιμα αναγνωρισμένες ως ισότιμες ελληνικών ΑΕΙ, με πτυχίο επιπέδου MSc ή MEng ή άλλου ισοδύναμου τίτλου,
 • τελειόφοιτοι του ΕΜΠ ή ΑΕΙ των παραπάνω κατηγοριών, εφόσον (α) προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά πριν την αξιολόγηση για την επιλογή τους (συγκεκριμένα για φέτος μέχρι 11 Σεπτεμβρίου 2017) και (β) εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση της εξεταστικής επιτροπής ότι έχουν εξετασθεί επιτυχώς στη διπλωματική τους εργασία με την έναρξη των μαθημάτων.
 • Επίσης γίνονται, δεκτές προς κρίση αιτήσεις υποψηφιότητας κατόχων τίτλων σπουδών λοιπών Σχολών ως ο νόμος ορίζει.

 Οι Έλληνες πτυχιούχοι πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμένα την Αγγλική γλώσσα, οι δε αλλοδαποί επαρκώς και την Ελληνική γλώσσα. Απαραίτητη είναι η γνώση βασικών στοιχείων Πληροφορικής, καθώς και η γνώση μιας τουλάχιστον γλώσσας Προγραμματισμού (π.χ. εκ των BASIC, C, C++, JAVA, Python, ...) ή ενός υπολογιστικού / προγραμματιστικού εργαλείου, όπως το MATLAB.

Το ΔΠΜΣ “Γεωπληροφορική”, για το ακαδημαϊκό έτος 2017–2018, θα απορροφήσει κατ’ ελάχιστον είκοσι (20) Μεταπτυχιακούς Φοιτητές. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει ως ο νόμος ορίζει με συνεκτίμηση των προσόντων τους όπως αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία που υποβάλλονται, όπως είναι ο βαθμός διπλώματος/πτυχίου, η συνάφεια με το επιστημονικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ, η τεκμηρίωση του ενδιαφέροντός τους για αυτό, η εμπειρία τους, η γνώση ξένων γλωσσών και πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένων δε και των συστατικών επιστολών. Είναι πιθανόν υποψήφιοι να κληθούν και σε προσωπική συνέντευξη, το αποτέλεσμα της οποίας θα συμπληρώσει την εικόνα για την προσωπικότητα και καταλληλότητα των υποψηφίων και την ικανότητά τους για μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα.

Για τη συμμετοχή στο ΔΠΜΣ δεν προβλέπεται καταβολή διδάκτρων.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Έντυπη αίτηση, που χορηγείται από τη Γραμματεία της Σχολής ΑΤΜ (ή το διαδίκτυο), καθώς και αιτιολόγηση στην αίτηση, του λόγου επιλογής του συγκεκριμένου ΔΠΜΣ.
 2. Επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου, με αναλυτική βαθμολογία. Για τους αποφοίτους ΑΕΙ του εξωτερικού, απαιτείται και βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ ή άλλο αρμόδιο φορέα.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (για τους τελειόφοιτους), στην οποία θα δηλώνεται ότι θα προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τις ανωτέρω προβλεπόμενες ημερομηνίες.
 4. Αποδεικτικό εξοικείωσης με την Αγγλική τουλάχιστον γλώσσα (καθώς και την Ελληνική για τους αλλοδαπούς).
 5. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι τίτλοι σπουδών και ενδεχόμενες επαγγελματικές ή ερευνητικές δραστηριότητες.
 6. Δύο (2) συστατικές επιστολές (βλ. Σχετικό ειδικό έντυπο).
 7. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
 8. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα απαιτεί πλήρη παρακολούθηση και απασχόληση κατά τη διάρκεια της εβδομάδας δηλ. σε εργάσιμες μέρες και ώρες.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά (ως ημερομηνία αποστολής θεωρείται αυτή που αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου) στη Γραμματεία της Σχολής ΑΤΜ (ΕΜΠ, κτίριο Βέη, Ηρ. Πολυτεχνείου 9, 15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου), το αργότερο μέχρι
 7 Ιουλίου 2017.

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων προγραμματίζεται περί το τέλος Σεπτεμβρίου 2017, οπότε και θα γίνει η τελική επιλογή.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ “Γεωπληροφορική”, κα. Ε. Παλιάτσου, τηλ. 2107722724, από τη Γραμματεία της Σχολής ΑΤΜ,
 κα. Α. Δοντά, τηλ. 2107722781 και από το Internet (url: http://geoinformatics.ntua.gr, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

 

Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 24/04/2017

 

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ

   

     Καθ. M. Κάβουρας

 

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ΔΠΜΣ "ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ"

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top