Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών καλεί όσους Διπλωματούχος Αγρονόμους Τοπογράφους είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελετητών που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών έχουν την σχετική εμπειρία στον σχεδιασμό των οδών, την τεχνολογία οδικής ασφάλειας και την ανάλυση ατυχημάτων να υποβάλλουν αίτηση για την χορήγηση Πιστοποίησης Ελεγκτή Οδικής Ασφάλειας

Η Πρόσκληση

Η αίτηση


 

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top