ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ :

ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ Υ.Δ.ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: «Δορυφορική Τηλεπισκόπηση και Επεξεργασία Μεγάλων Δεδομένων για Αγροτικές Εφαρμογές» δείτε εδώ

ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ Υ.Δ.ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ :«Διερεύνηση Μεθόδων Μηχανικής και Βαθιάς Μάθησης για την Αυτόματη Αναγνώριση Αντικειμένων σε Δορυφορικές ή Επίγειες Εικόνες» δείτε εδώ

 

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ :

ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ Υ.Δ.ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: «Διαχείριση Περιβάλλοντος»  δείτε εδώ

ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ Υ.Δ.ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ :«Νέες Θεωρήσεις Επαναπροσδιορισμού της Ιεράρχησης των Οπτικών Δικτύοων» δείτε εδώ

 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΜ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ :

ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ Υ.Δ.ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: «Ενσωμάτωση μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών σε Συστήματα Συνδυασμένων Μεταφορών» δείτε εδώ

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι: 18/09/2018 έως 02/10/2018


 

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top