Υποχρεωτικά είναι πλέον τα POS (Points Of Sales) για τους μηχανικούς. Ανεξάρτητα από την άποψή σας για την αναγκαιότητά τους παραθέτουμε παρακάτω έναν συγκριτικό πίνακα από τις προσφορές των τραπεζών προς το ΤΕΕ ώστε να διευκολύνουμε την επιλογή σας.

 

Τα στοιχεία έχουν συλλεχθεί από το site του ΤΕΕ, όπου υπάρχουν αναλυτικά οι προσφορές από τις Τράπεζες.

  

 


 


 

Go to top